ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανώνυμες (ανοιχτές) επιστολές με παραλήπτη το dimastin.gr δεν δημοσιεύονται!

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Τεστ αξιολόγησης...

Ενώ το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων "παίζει" καθημερινά στην ειδησεογραφία, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε για σας δύο ενδεικτικά -λέμε τώρα- τεστ δεξιοτήτων για δημοσίους υπαλλήλους. Πρόκειται για τεστ που δημιούργησε το Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠίΓΝΩΣΙΣ.

Υπενθυμίζουμε ότι για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας-μοριοδότησης, κατά την διαδικασία αξιολόγησης, θα λαμβάνονται υπ΄όψη και τα εξής κριτήρια :

 • η τυπική εκπαίδευση (πτυχία κλπ)
 • η επιμόρφωση
 • η εμπειρία
 • η γνώση ξένων γλωσσών
 • λοιπές ικανότητες και δεξιότητες (π.χ.πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής)
 • η συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές,το τεστ αξιολόγησης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή υπό την εποπτεία του, ώστε να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του
 • θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice)
 • Θα γίνει μέσω Η/Υ
 • θα περιλαμβάνει 80-100 ερωτήσεις
 • θα αποτελέσει το βασικό ποιοτικό κριτήριο στην τελική διαμόρφωση της εικόνας όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο, εκτός από την κατηγορία ΥΕ
 • Εκτιμάται, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης -ως αντικειμενικό και ασφαλές κριτήριο- θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την παραμονή του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή την έξοδό του σε διαθεσμότητα, προσυνταξιοδότηση, κλπ, με βάση τη δέσμευση της χώρας για μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 150.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
 • Εκτιμάται, επίσης, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης θα ληφθεί υπ' όψιν και για τη στελέχωση των νέων οργανογραμμάτων των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Δείτε και κάντε τα τεστ εδώ :

Test 1 - Ερωτήσεις σχετικές με την Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, κλπ.

Test 2 - Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων, κλπ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...