Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Απεργία: «Νεκρώνει» την Πέμπτη το Δημόσιο - Κλειστά σχολεία

σχόλια
Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο τομέα για αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με αίτημα «την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση», που προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την απόφαση έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ με γνώμονα τις αποφάσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, αλλά και «τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια».

Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να μετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 11 το πρωί στη Βουλή.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., αλλά και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια, αποφάσισε, ομόφωνα, την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για όλο το Δημόσιο με αίτημα: ‘την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση’, που η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00 π.μ, στη Βουλή».

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Δημόσιο: Στον "αέρα" η πλήρης εφαρμογή της κινητικότητας

σχόλια
Νέα προθεσμία και συγκεκριμένα έως την 31η Ιανουαρίου θέτει στους φορείς του Δημοσίου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και να διαμορφώσουν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας στις υπηρεσίες τους. 

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αυτές οι δύο υποχρεώσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι εν λόγω φορείς και υπηρεσίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και έτσι να μπορούν να αποσπασθούν –μετατεθούν υπάλληλοι από άλλους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς αυτούς ή αντίστοιχα αυτές.

Με άλλα λόγια, μέχρι να εκπληρώσουν τις δύο αυτές υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις κενές τους θέσεις μέσω του συστήματος της κινητικότητας, αν και οι υπάλληλοί τους μπορούν να αιτηθούν απόσπαση–μετάταξη σε άλλους φορείς, εφόσον οι τελευταίοι έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και έχουν, επίσης, διαμορφώσει Περιγράμματα για τις Θέσεις των υπηρεσιών τους.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του αρμοδίου Υπουργείου (διαβάστε την ΕΔΩ). Όπως σημειώνεται, σημαντική μερίδα των δημοσίων φορέων δεν έχει ενταχθεί στο εν λόγω Οργανόγραμμα.

Και αυτό παρά το γεγονός, ότι αυτό είναι το "πεδίο" μέσα στο οποίο "τρέχει" το νέο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων στο δημόσιο ("κινητικότητα") στο Δημόσιο. Αν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κύκλοι "κινητικότητας", δεν έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα όλες οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

Επίσης πολλές είναι οι υπηρεσίες, οι Αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν διαμορφώσει Περιγράμματα των Θέσεων στις δομές τους.

Έτσι, στην πραγματικότητα, δεν έχει ακόμα προχωρήσει πλήρως η εφαρμογή του νέου συστήματος αποσπάσεων –μετατάξεων ("κινητικότητας") στο Δημόσιο το οποίο θεσπίστηκε το 2016.

Για αυτό, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίδει άλλη μία προθεσμία (η οποία λήγει σε δεκαεπτά μέρες από σήμερα), προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά και να συστήσουν τα Περιγράμματα Θέσης και όσες υπηρεσίες δεν το έχουν κάνει έως τώρα.

Από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έχει το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα στοιχεία της Απογραφής έως σήμερα, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί σημαντικό τμήμα των φορέων του πεδίου εφαρμογής στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, παρόλο που είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2019.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ανήκει στον οικείο φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη σύνταξη των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας με την άμεση εμπλοκή προϊσταμένων μονάδων.

Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν τον χειρισμό της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος και της ανάρτησης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας σε αυτό.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Δημοτική Αστυνομία Αθήνας : Πέντε χιλιάδες παραβάσεις -μόνο- για αντικοινωνική στάθμευση βεβαίωσε το 2018 !

σχόλια
Στις 50 ανήλθαν, τις πρώτες κιόλας ημέρες του 2019, στην Αθήνα, οι κλήσεις που έχει δώσει η Δημοτική Αστυνομία σε οδηγούς για αντικοινωνική στάθμευση, ενώ για τον ίδιο λόγο το 2018 πιστοποιήθηκαν συνολικά 5.056 παραβιάσεις.

Οι κάτοικοι των Αθηνών έχουν καταστήσει με την -οδική και όχι μόνο- συμπεριφορά τους την πόλη μη φιλική προς τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Άλλωστε αρκεί μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, για να το διαπιστώσει κάποιος. Συχνά-πυκνά, συνάνθρωποί μας με κινητικά προβλήματα βρίσκονται αντιμέτωπα με αυτοκίνητα ή μηχανές σταθμευμένες σε πεζοδρόμια και μπροστά σε ράμπες.

Οι 50 κλήσεις που έχουν δοθεί έως τις 08 Ιανουαρίου 2019 σε οδηγούς που έχουν παρκάρει μπροστά από τις ράμπες των ΑμΕΑ επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό.

Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα υψηλός, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ανδρέα Βαρελά, ο οποίος επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση του φαινομένου, χρειάζονται πλέον πιο δραστικά μέτρα.

Ως ένα από αυτά, σύμφωνα πάντα με τον κ. Βαρελά, είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ανιχνευτή ο οποίος θα τοποθετηθεί επί του οδοστρώματος και θα ειδοποιεί την Δημοτική Αστυνομία σε πραγματικό χρόνο όταν ένας οδηγός επιχειρεί να σταθμεύσει το όχημά του σε ράμπα των ΑμΕΑ.

Συνολικά, το 2018 ξεπέρασαν τις 400.000 οι κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ελεγχόμενης στάθμευσης.

my Athens pass

Αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση, δεν προβλέπεται προς το παρόν η κατάργηση του ξυστού και η αντικατάστασή του από την εφαρμογή «my Athens pass», η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κι αυτό καθώς έχει διαπιστωθεί ότι, πολλοί είναι οι οδηγοί, που δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το ξυστό.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Στη βουλή το ν/σ με τίτλο «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που εμπεριέχει την διάταξη αύξησης της εκπαιδευτικής άδειας στο δημόσιο από 10 σε 14 ημέρες

σχόλια
Κατατέθηκε τη Τρίτη 08/01/2019 στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» το οποίο μεταξύ των άλλων, περιέχει αλλαγές -και- στις ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων.

► Δείτε παρακάτω πως έχει διαμορφωθεί το άρθρο 35 του ν/σ που αφορά τις εκπαιδευτικές άδειες των Δημοσίων-δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίες, όπως σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ, αυξάνονται κατά 4 ημέρες (από 10 σε 14) με παράλληλη αύξηση από μία ημέρα άδειας σε δύο για κάθε ημέρα εξετάσεων :


...και η αιτιολογική του έκθεση :

EΔΩ, το Π.Δ. 410/1988 που αναφέρεται στην παραπάνω αιτιολογική έκθεση του άρθρου 35.

Κατεβάστε ολόκληρο το ν/σ από ΕΔΩ και διαβάστε όλες τις αλλαγές.

Πηγή : dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Δήμος Ρόδου : Επαναφορά δημοτικού αστυνομικού που απολύθηκε το 2014 ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση των προσλήψεων με την χρήση πλαστών δικαιολογητικών.

σχόλια
Με έγγραφο που απέστειλε στον Δήμο Ρόδου η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντέλλεται ο Δήμος Ρόδου να επαναφέρει στην υπηρεσία του δημοτικό αστυνομικό που είχε απολυθεί ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση των προσλήψεων με την χρήση πλαστών δικαιολογητικών.

Η δημοτική αρχή καλείται συγκεκριμένα να συμμορφωθεί σε τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που δικαίωσε τον δημοτικό αστυνομικό και στο από 23 Νοεμβρίου 2018 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κώλυμα διορισμού και ζητεί την επικαιροποίηση των απαραίτητων εγγράφων που αφορούν την μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού και τη βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου.

Της διαδικασίας είχε προηγηθεί αίτηση του δημοτικού αστυνομικού στην οποία επεσήμανε τα εξής:

«Ήδη από τις 24/3/2016 κατέθεσα αίτηση προς εσάς, γνωστοποιώντας σας την με αριθμό 3204/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και αιτούμενος να εκδώσετε απόφαση συμμορφούμενοι προς αυτήν.

Ειδικότερα δυνάμει της ανωτέρω απόφασης ακυρώθηκε η με αριθμό 356/2014 απόφαση του Δήμου Ροδίων με την οποία ανακλήθηκε ο διορισμός μου σε κενή οργανική θέση του Δήμου Ροδίων του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικών Αστυνομικών και αναπέμφθηκε η υπόθεση στον Δήμο Ρόδου για νέα νόμιμη κρίση κατά το σκεπτικό.

Καθώς αρνιόσασταν να συμμορφωθείτε, την 3/6/2016 σας επέδωσα εκ νέου την ανωτέρω απόφαση προκειμένου να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες που η απόφαση σας διέταζε.

Επειδή η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη τελεσιδικήσει και δεν χωρεί πλέον αμφισβήτηση της νόμιμης υποχρέωσης σας να εκδώσετε νέα απόφαση κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

Επειδή, παρόλη την υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε και μολονότι πολλές φορές επικοινώνησα μαζί σας προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία, έως σήμερα, παράνομα, υπαίτια και καταχρηστικά αρνείστε να συμμορφωθείτε προς την υποχρέωση σας και δεν εκδίδετε την σχετική απόφαση.

Επειδή από την υπαίτια άρνησή σας να συμμορφωθείτε στην δικαστική απόφαση υπέστην όχι μόνο οικονομική βλάβη, υπό την μορφή απώλειας εισοδήματος, αλλά και ηθική βλάβη, αφού εξακολουθεί έως σήμερα να σπιλώνει την υπόληψή μου η υπόνοια ότι αποπέμφθηκα από τον Δήμο για άδικη πράξη που τέλεσα, για τον λόγο αυτό δύναμαι να ζητήσω την κατά νόμο πλήρη αποζημίωση για την θετική ζημία αλλά και την ηθική βλάβη μου.

Επειδή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και υπαίτια παράβαση καθήκοντος των αρμοδίων η μη συμμόρφωση του Δήμου προς την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αφού ο Δήμος όφειλε να προβεί στην σχετική ενέργεια αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την έκδοση της δικαστικής απόφασης, χωρίς άλλη ενέργεια εκ μέρους μου.

Σας καλώ

Όπως εντός τριημέρου από την κατάθεση της παρούσας προβείτε στην συμμόρφωση με την με αριθμό 3204/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
άλλως θα επιδιώξω τόσο την αποζημίωσή μου για την οικονομική ζημία και την ηθική βλάβη μου, όσο και την κατά νόμο τιμωρία των υπεύθυνων για την παράβαση του καθήκοντός τους».

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ελπίδα Κυρμπάση.

Πηγή : www.dimokratiki.gr

► Δείτε και το σχετικό έγγραφο του Υπ.Εσ. :


Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση Σ.Δ.Α.Α. στην Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

σχόλια
Ηχηρή απάντηση από το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας (Σ.Δ.Α.Α.) στην προ ημερών ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) στην οποία γινόταν λόγος για περαιτέρω αποδυνάμωση της φρούρησης του κ.κ. Κορυδαλλού εξαιτίας της επικείμενης -εθελοντικής- επιστροφής σε Δημοτικές Αστυνομίες 250 περίπου (πρώην) Δημοτικών Αστυνομικών.

► Διαβάστε την απάντηση του Σ.Δ.Α.Α :


Πηγή : Dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Απάντηση-παραπομπή του Υπ.Εσ. στην ερώτηση στην βουλή βουλευτών του ΚΚΕ για την επιστροφή του παρακρατιθέντος 25% του μισθού των Δημοτικών Αστυνομικών κατά την περίοδο της διαθεσιμότητάς τους

σχόλια
Θυμηθείτε την σχετική ανάρτησή μας με την ερώτηση, ΕΔΩ. Φυσικά, η απάντηση Χαρίτση είναι παρόμοια με την απάντηση που έδωσε και στην περίπτωση των σχολικών φυλάκων (ΕΔΩ) με τη διαφορά ότι τους σχολικούς φύλακες τους παραπέμπει στο Υπ. Οικονομικών και στο Υπ. Εργασίας, ενώ τους Δημοτικούς Αστυνομικούς στο Υπ. Οικονομικών και στο Υπ. Διοικητικής ανασυγκρότησης.

► Ακολουθεί η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών :


Dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση μέσω...facebook της ΑΣΚ-ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ στην Π.Ο.Υ.Ε.Φ. : «Αριστείες και άλλες ιστορίες, η συνεχεία...»

σχόλια
Το είδαμε και αυτό! Η γνωστή για τις ακραίες θέσεις της ΠΟΥΕΦ, εξέδωσε δελτίο τύπου, που μόνο κατάπτυστο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. 

Με την απόδραση των δύο υποδίκων από το ΚΚ Κορυδαλλού, ακολούθησαν τις γνωστές για αυτούς μικροπολιτικές και συντεχνιακές τακτικές, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, βάζοντας στο περιθώριο τα πραγματικά προβλήματα και προωθώντας τις δικές τους σκοπιμότητες. 

Ο υποτιθέμενος καθαρός συνδικαλισμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων καταγγέλλει για ακόμη μία φορά και χωρίς ντροπή την έλλειψη προσωπικού ως ένα από τα αίτια των περιστατικών αυτών, όμως δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο ότι η έλλειψη οφείλεται στην πραγματική «απόδραση» των ίδιων των υπαλλήλων, σε θέσεις εκτός των αρμοδιοτήτων τους με αποσπάσεις και μετατάξεις από φύλακες σε διοικητικούς υπαλλήλους περνώντας από υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς να ανοίξει ρουθούνι!

Καμία λοιπόν υπηρεσιακή ανάγκη, όπως περιγράφουν, δεν σταματάει τις μετατάξεις των φυλάκων σε διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτονόητα, κάποιος θα σκεφτεί ότι δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη και μάλλον κάποιοι άλλοι βγάζουν το φίδι από την τρύπα, καλύπτοντας τις καίριες αυτές θέσεις της φύλαξης ποιοι όμως; 

Το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί εύκολα και δεν είναι άλλοι από τους δημοτικούς αστυνομικούς που φυλακίστηκαν από τις πολιτικές τακτικές της ΝΔ κατά την διάθεση τους στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μετά την κατάργηση της υπηρεσίας τους το 2013.

Ελπιδοφόρα ήταν η προκύρηξη για την πρόσληψη 600 υπαλλήλων με αποτέλεσμα την αποδέσμευση των δημοτικών αστυνομικών που εν μία νυκτί μεταμορφώθηκαν σε φύλακες και μάλιστα με εκπαίδευση ενός μήνα αφού θα έπρεπε να φέρουν οπλισμό!

Οι συνδικαλιστές όμως της ΠΟΥΕΦ για όλα αυτά κάνανε τα στραβά μάτια και αργότερα σε κάθε λύση δημιουργούσαν ένα πρόβλημα, ώστε να μη σταματήσει το κατεστημένο αυτού του συνδικαλισμού που προστάζει το βόλεμα και το ρουσφέτι.

Στις φωνές που έχει βάλει η ΠΟΥΕΦ, αφού την πνίγει το δίκιο, δεν ακούστηκε να ζητήσουν και τα κατάλληλα μέσα για τον εκσυγχρονισμό των ΚΚ όπως οι υπέρυθρες παγίδες και άλλες σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές που θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων που χρονολογούνται από το 1960! Από ότι φαίνεται η προτεραιότητα αυτού του συνδικαλισμού είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι τα κοινά δίκαια αιτήματα όλων.

Όχι πια στη συμφεροντολογία. Όχι πια στην αριστεία της ΝΔ. 

ΑΣΚ-ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Διαβάστε τη συνέχεια →

Θεσσαλονίκη: Σταθμεύουν παράνομα και βγάζουν τις πινακίδες για να μη φάνε κλήση

σχόλια
Σε όχι και ιδιαίτερα νόμιμα κόλπα καταφεύγουν οι Θεσσαλονικείς οδηγοί για να μπορούν να σταθμεύουν παράνομα τα οχήματά τους αποφεύγοντας τις κλήσεις της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας! Ξεβιδώνουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους, τις κρύβουν στο πορτμπαγκάζ και τις επανατοποθετούν όταν θελήσουν να κυκλοφορήσουν! Μάλιστα, πολλοί τις κολλούν με... αυτοκόλλητο τύπου σκρατς για να μη χάνουν χρόνο!

Το φαινόμενο βρισκόταν σε έξαρση πριν από περίπου δύο χρόνια, αλλά έκανε πάλι την εμφάνισή του στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα σε δρόμους και στενά όπου ισχύει το νέο σύστημα στάθμευσης. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Πέτρο Παπαφίλη, εντοπίζονται συνεχώς αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες παρκαρισμένα σε θέσεις μόνιμων κατοίκων. «Τις αφαιρούν και μετά τις επανατοποθετούν για να μην μπορεί ο δημοτικός αστυνομικός να βεβαιώσει παράβαση. Ορισμένοι σβήνουν και τον αριθμό πλαισίου του οχήματος» σχολιάζει ο κ. Παπαφίλης. Τα περιστατικά αυτά είναι συχνά σε δρόμους όπως η Παύλου Μελά, η Παλαιών Πατρών Γερμανού, η Ολύμπου, η Φιλίππου και η Διαλέττη.

«Αν ο δημοτικός αστυνομικός δεν έχει αριθμό πλαισίου ή αριθμό κυκλοφορίας, δεν μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση. Ενημερώνουμε την Τροχαία, η οποία είτε θα σηκώσει το όχημα με γερανό είτε θα ξεκινήσει την ποινική διαδικασία για απόκρυψη στοιχείων» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαφίλης και περιγράφει μια χαρακτηριστική περίπτωση: «Για μέρες έβλεπα ένα όχημα χωρίς πινακίδες. Μια Κυριακή το εντόπισα στην ίδια θέση με πινακίδες. Το φωτογράφισα, περιέγραψα τα χαρακτηριστικά του και στη συνέχεια αποθήκευσα τα στοιχεία στο online σύστημα που διαθέτουμε, ώστε να μπορούμε να του κόψουμε κλήση» αναφέρει ο κ. Παπαφίλης.

Για μεμονωμένα περιστατικά κάνουν λόγο πηγές της Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σχολιάζουν ότι το φαινόμενο βρισκόταν σε έξαρση προ διετίας. «Εφόσον εντοπιστεί όχημα χωρίς πινακίδες και διαπιστώσουμε ότι τις αφαίρεσε ο ιδιοκτήτης του, τότε προχωράμε σε άρση του οχήματος με γερανοφόρο όχημα και βεβαιώνουμε το πρόστιμο» σχολίαζαν τροχονόμοι.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Π.Ο.Υ.Ε.Φ. για απόδραση : «Αν αποχωρήσουν οι π.Δ.Α. από τα κ.κ. η κατάσταση θα γίνει χειρότερη» - Δελτίο τύπου

σχόλια
Αναρωτιόμαστε, σχετικά με την υποστελέχωση των φυλακών που επικαλείται συνεχώς η Ομοσπονδία των Εξ. Φρουρών, η κατάσταση με τις δεκάδες αποσπάσεις σε γραφεία και γενικώς σε θέσεις με καθήκοντα αλλότρια από αυτά των Εξωτερικών φρουρών, γιατί δεν αναφέρεται ΚΑΘΟΛΟΥ στο Δ.Τ. της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. και ασχολούνται -κυρίως- με την επικείμενη ΔΙΚΑΙΗ αποχώρηση των π.Δ.Α. οι οποίοι στο κάτω-κάτω ΔΕΝ θα έπρεπε ποτέ να είναι εκεί; Επίσης, γιατί δεν αναφέρονται ΚΑΘΟΛΟΥ στην επίσπευση της πρόσληψης των νέων Εξωτερικών Φρουρών των οποίων η οποία έχει αδικαιολόγητα "κολλήσει" στον ΑΣΕΠ εδώ και μήνες ;Διαβάστε τη συνέχεια →

Δημόσιο : Αυξάνονται στις 14 (από 10) οι ημέρες άδειας εξετάσεων

σχόλια
Τρίμηνη άδεια μητρότητας θα χορηγείται και στους γονείς που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας


Σειρά σημαντικών αλλαγών θα γίνουν εντός του 2019 στο δημόσιο τομέα.

Με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ», αναμένονται τα εξής:

Άδειες

Ίσα δικαιώματα στη λήψη γονικών αλλά και εκπαιδευτικών αδειών φέρνει για τους υπαλλήλους το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Οι προωθούμενες διατάξεις επιφέρουν τροποποιήσεις στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες:

– Θα δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας και οι μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία – κατ’ αντιστοιχία με την άδεια λοχείας που χορηγείται στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.
– Η άδεια επεκτείνεται και στον θετό πατέρα, κατ’ επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων.
– Τρίμηνη άδεια μητρότητας θα χορηγείται και στους γονείς που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας.
– Οι ανάδοχοι γονείς θα δικαιούνται τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς άδειες, που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου. Θα χορηγείται και η τρίμηνη άδεια.
– Αυξάνονται στις 14 (από 10) οι ημέρες άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους.
– Καταργείται με ρητή διάταξη το όριο ηλικίας για τη μετεκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων – ήταν αρχικά στα 45 έτη, καταργήθηκε με διάταξη, που άφηνε όμως περιθώρια παρερμηνειών.

ΕΔΕ

Νέες ρυθμίσεις για θέματα πειθαρχικής διαδικασίας, των δημοσίων υπαλλήλων, εισάγονται με το ίδιο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, βάσει των προβλέψεων:

α) Ορίζεται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ΕΔΕ πρέπει να έχει το βαθμό Α’ αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ’ ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ΕΔΕ.

β) Θεσπίζεται ενδεικτική προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που το πόρισμα από διενεργηθείσα ΕΔΕ διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο.

Η ρητή νομοθετική πρόβλεψη προθεσμίας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, αποβλέπει τόσο στην επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας όσο και στον έμπρακτο σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, που ενδεχομένως προσβάλλεται σε περιπτώσεις που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος παρά την προβλεπόμενη υποχρέωσή του δεν προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, με αποτέλεσμα την ομηρία του διωκόμενου εμπλεκόμενου υπαλλήλου και την ενδεχόμενη παραγραφή του αδικήματος.

Προσλήψεις

«Πυρήνα», ωστόσο, του νομοσχεδίου αποτελούν οι προβλέψεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό των προσλήψεων οι οποίες θα είναι αναμφίβολα σαρωτικές. Κάθε έτος, μέχρι τέλη Ιανουαρίου, τα υπουργεία θα αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τετραετή σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων, περιλαμβάνοντας για τις δομές τους και τους φορείς που εποπτεύουν για κάθε έτος ξεχωριστά:
  • εκτιμήσεις αποχωρήσεων/συνταξιοδοτήσεων προσωπικού
  • καταγραφή του συνόλου των κενών θέσεων
  • εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα και τρόπους κάλυψής τους (μετατάξεις ή προσλήψεις).
  • Με βάση τους παραπάνω σχεδιασμούς, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα συντάσσει το συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων και θα το υποβάλλει στο υπουργείο Οικονομικών για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του, κάθε υπουργείο, κάθε έτος μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα καταρτίζει ξεχωριστό ετήσιο αίτημα έγκρισης προσλήψεων, συνοδευόμενο από συνοπτική έκθεση που θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητά τους, με βάση εκτιμήσεις όπως οι προαναφερθείσες, αλλά και τον υπολογισμό των μισθολογικών δαπανών. Το συγκεντρωτικό ετήσιο πλάνο θα συντάσσεται επίσης από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Θα εκδίδεται μόνο μία εγκριτική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για όλες τις προσλήψεις ενός έτους, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την υπουργό, θα προβλεφθεί ένα περιθώριο εν είδει «ασφαλιστικής δικλίδας» για προσλήψεις σε περίπτωση που υπάρξουν τυχόν έκτακτες ανάγκες.

Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον δικό του προγραμματισμό προκηρύξεων. Με το νομοσχέδιο θα προβλέπεται η δυνατότητα ενοποίησης αιτημάτων φορέων σε μια ενιαία προκήρυξη, σε περίπτωση που αφορούν ίδιους κλάδους/ειδικότητες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπουργεία και ΟΤΑ ζητούν μηχανικούς, θα υπάρχει ένας ενιαίος διαγωνισμός.

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί περισσότερους από έναν πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Ακόμη, με στόχο την αποφυγή πρόσθετου γραφειοκρατικού βάρους, θα μπορεί το ΑΣΕΠ να προκηρύσσει διαγωνισμούς διετούς διάρκειας για φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο τετραετές πλάνο προγραμματισμού προσλήψεων.

Ουσιαστικά πρόκειται για την έκδοση αποτελεσμάτων δύο ετών, ώστε να γίνεται σύντμηση διαδικασιών. Την πρώτη χρονιά θα προσλαμβάνεται ο αριθμός των επιτυχόντων που αναλογούν στις δημοσιονομικές δυνατότητες του πρώτου έτους και όσοι απομένουν θα προσλαμβάνονται την επόμενη χρονιά – για την οποία ο φορέας θα μπορεί να ζητήσει πρόσθετο προσωπικό μόνο εάν υπάρχει έκτακτος λόγος.

Αναλογίες προσλήψεων
Βέβαια, πιο κρίσιμη -και «χειροπιαστή»- αλλαγή αποτελεί η μείωση της αναλογίας των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους. Από το 2019 η αναλογία αυτή καθορίζεται στο «1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση», σε αντίθεση με το 2018 που ήταν στο «1 προς 3». Έχει υπολογιστεί από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι στη διάρκεια του 2018 έχουν αποχωρήσει 8.000 δημόσιοι υπάλληλοι, άρα οι προσλήψεις του 2019 θα είναι ισόποσες.

ΑΣΕΠ

Επίσης με το νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ:

1. Προβλέπεται ειδική ρύθμιση για αποσπάσεις προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στο Α.Σ.Ε.Π.: Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά.

2. Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

Κρίσεις και γραμματείς
Όλες οι τοποθετήσεις προϊσταμένων αλλά και γραμματέων (ειδικών, τομεακών, διοικητικών) υπουργείων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2019. Οι κρίσεις σε επίπεδο γενικών διευθυντών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν εκδοθεί προκηρύξεις για θέσεις διευθυντών και στη συνέχεια πρόκειται να υλοποιηθούν οι επιλογές τμηματαρχών με το νέο -ισχύον- πλαίσιο που θεσπίζει αντικειμενικά κριτήρια.

Σε επίπεδο γραμματέων υπουργείων, αναμένεται επίσης να ολοκληρωθούν -έως την άνοιξη σύμφωνα με εκτιμήσεις- οι επιλογές και τοποθετήσεις των νέων προσώπων που θα αναλάβουν νευραλγικά καθήκοντα, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Μισθολόγιο

Η ελπίδα των δημοσίων υπαλλήλων για αυξήσει στις αποδοχές τους μετά από συναπτά έτη απωλειών -που σωρευτικά έχουν φτάσει το 40% στην περίοδο των μνημονίων- πιθανόν να λάβει «σάρκα και οστά». Κι αυτό γιατί το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης που έχει συντάξει η κυβέρνηση προβλέπει -έστω και εμμέσως- την χορήγηση οικονομικού πριμ στους παραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους, υπό τη σαφή όμως διευκρίνιση ότι συνολικά η στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης -και ο προγραμματισμός των προσλήψεων- θα διατηρήσει τις μισθολογικές δαπάνες στο πλαίσιο του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου (ΜΠΔΣ). «Η μισθολογική πολιτική στον δημόσιο τομέα θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο ενιαίο μισθολόγιο και θα παρέχει κίνητρα για την αύξηση των επιδόσεων των δημοσίων υπαλλήλων, διασφαλίζοντας την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μπόνους δεν υπάρχει στο κείμενο. Με τον νόμο του μισθολογίου ωστόσο -οπότε και συνδέθηκαν αποδοχές με αξιολόγηση- προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη -κατά μία κλίμακα- για όσους υπαλλήλους βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση για την εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης είναι η τριετής εφαρμογή της αξιολόγησης, πέρα από την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στον νόμο του ενιαίου μισθολογίου.

Η διάταξη του νέου ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου, σύμφωνα με την οποία όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με άριστα σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται ταχύτερα μισθολογικά, ανεβαίνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, προβλεπόταν να «ξεκλειδώσει» από 1/1/2018. Ουδεμία όμως εξέλιξη προέκυψε… Θα ενεργοποιηθεί εντός του 2019;

Η πλήρη εικόνα των προβλέψεων των ψηφισμένων νόμων έχει ως εξής: το άρθρο 12 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο προβλέπει επίσης ότι ο καθορισμός περαιτέρω λεπτομερειών θα γίνει με νεότερη (μη εκδοθείσα ακόμη) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ταυτόχρονα θα ορίζει ένα ποσοστό μεταξύ 5%-15% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων στους οποίους θα χορηγούνται τα οφέλη της μισθολογικής εξέλιξης. Αυτό θα γίνεται το συχνότερο ανά τρία έτη. Πρόβλεψη, όμως, υπάρχει και για τους «χαμηλά βαθμολογούμενους» για τους οποίους αναφέρεται ότι ύστερα από τρεις ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική εξέλιξη, το μέγιστο για ένα έτος.

Από κει και πέρα, οι θεματικές ενότητες στις οποίες η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ολιστικό σχέδιο, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση για τον τομέα του Δημοσίου -αρχής γενομένης από το νέο έτος- είναι:

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ολιστικό σχέδιο, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση για τον τομέα του Δημοσίου είναι:
1. Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της νομοθεσίας:
Στόχος, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Μητρώου Διαδικασιών, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός των διαδικασιών που λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. Ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, περιλαμβάνονται:
-η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οργανισμού για τις δημόσιες υπηρεσίες,
-η ψηφιοποίηση των ΚΕΠ,
-η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων,
-η κωδικοποίηση της νομοθεσίας,
-η δημιουργία ενός web portal με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σώμα των νόμων.

2. Ενίσχυση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων:
-θέσπιση προτεραιοτήτων στις ανάγκες προσλήψεων και ενίσχυση του ΑΣΕΠ ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης νέου προσωπικού,
-εξορθολογισμός του κλαδολογίου,
-νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

3. Διάχυση μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση:
-δημιουργία βελτιωμένου μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει (κινητικότητα, περιγράμματα εργασίας κ.λπ.),
-απλούστευση της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών.

4. Μηχανισμοί συντονισμού, εσωτερικής υποστήριξης και παρακολούθησης:
Πέρα από το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, συστήνεται ένας εσωτερικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας ο οποίος θα διευκολύνει τη διάδοση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο το Δημόσιο.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Στη ζυγαριά του ΣτΕ τα αναδρομικά

σχόλια
Οι αριθμοί πέφτουν βροχηδόν για το δημοσιονομικό κόστος που προκαλούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για περικοπές σε δώρα και σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, συντηρώντας προσδοκίες σε χιλιάδες δικαιούχους και προκαλώντας, ευλόγως, πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο και απόλυτη σύγχυση· το τοπίο ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαριστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ανώτατο δικαστήριο, αποφάσεις του οποίου το 2015 δημιούργησαν ένα «ισχυρό» δικαστικό προηγούμενο ανοίγοντας το τεράστιο κεφάλαιο των διεκδικήσεων για τα κομμένα δώρα, αλλά και τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις για την περίοδο μετά το 2012, είναι εκείνο που αναλαμβάνει τώρα να διαμορφώσει τη νέα πραγματικότητα, για το πού θα κυμανθούν τελικά τα αναδρομικά. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Τα μείζονος σημασίας θέματα του εύρους του δημοσιονομικού κόστους, για τα αναδρομικά των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, θα κριθούν τους πρώτους μήνες του 2019 από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στον εν λόγω δικαστικό σχηματισμό παρέπεμψε το θέμα, πριν από λίγες ημέρες, για αμετάκλητη κρίση με απόφασή του το Στ΄ Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, στο οποίο έφθασε η πρώτη από τις εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τα κομμένα δώρα από τα διοικητικά δικαστήρια σε όλη την επικράτεια.

Το Στ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε, πατώντας πάνω στις κομβικής σημασίας αποφάσεις του 2015, ότι οι περικοπές σε δώρα και επιδόματα αδείας που έγιναν μετά το 2012 δεν είναι ανεκτές από το Σύνταγμα και άρα δεν μπορεί να διατηρηθούν εν ισχύι. Οπως εκτιμούν δικαστικές πηγές, η Ολομέλεια του δικαστηρίου δεν αναμένεται να πει το αντίθετο και θεωρείται βέβαιο ότι και αυτή θα αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. Εκείνο όμως που είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους, τους δικαιούχους και το Δημόσιο, είναι τι θα αποφανθεί η Ολομέλεια ως προς τον χρόνο διεκδίκησης των αναδρομικών.

Η απόφαση του 2015

Οι πιθανότητες είναι δύο, με την πρώτη σαφώς επικρατέστερη. Να κινηθεί το ανώτατο δικαστήριο με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015, που αποφάσισε ότι αναδρομικά μπορούν να διεκδικηθούν από τη δημοσίευσή της και μετά και όχι από το 2012, χρόνο που έκρινε ότι έγιναν οι αντισυνταγματικές περικοπές. Η δεύτερη εκδοχή είναι να συνταχθεί το δικαστήριο με τις λίγες δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν ήδη εκδοθεί και αναγνωρίζουν πενταετία στα αναδρομικά, δηλαδή τόσο διάστημα όσο αναγνωρίζεται για την παραγραφή των απαιτήσεων εις βάρος του Δημοσίου. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει το κράτος είναι πολλά. Ομως στη δεύτερη περίπτωση είναι ακόμα περισσότερα.

Και ενώ η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα κομμένα δώρα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου, απόφαση που εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μετά τις γιορτές. Ευλόγως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς τι σχέση έχει ο νόμος Κατρούγκαλου με τα αναδρομικά που διεκδικούνται για τις περικοπές του 2012. «Εχει και παραέχει», είναι η απάντηση που δίδουν δικαστικές πηγές, καθώς ο νόμος αυτός, που περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα των περικοπών, βρίσκεται ήδη σε στάδιο ολικής δικαστικής αξιολόγησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η απόφαση για τη συνταγματικότητα ή μη βασικών και κρίσιμων διατάξεων του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου θα επηρεάσει σημαντικά την τύχη των αναδρομικών δώρων και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, οριοθετώντας εν πολλοίς τόσο το δημοσιονομικό κόστος όσο και τις προσδοκίες των δικαιούχων.

Ο ιδιωτικός τομέας

Με δεδομένο πως ειδησεογραφία και ενδιαφερόμενοι κινούνται στον αστερισμό των διεκδικήσεων για τους δημοσίους υπάλληλους, αγνοείται σχεδόν πλήρως ότι δικαστικές δικαιώσεις έχουν εξασφαλίσει από το 2015 με αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα. Και στην περίπτωσή τους τα χρήματα είναι επίσης πολλά, και για τους ίδιους και για το Δημόσιο, αλλά και για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Το τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι ένα θέμα σύνθετο που εμφανίστηκε εκ νέου στο προσκήνιο μόλις την περασμένη Τετάρτη, όταν τα συνταξιοδοτικά τους σωματεία αγανάκτησαν από την παρατεταμένη αγνόησή τους από τα αρμόδια υπουργεία και απευθύνθηκαν και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αυτή τη φορά όχι για να διεκδικήσουν, αφού ήδη έχουν δικαιωθεί με τις αποφάσεις του 2015 που έκριναν ότι οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές τους συντάξεις είναι αντισυνταγματικές μετά το 2012, αλλά για να πιέσουν να πάρουν τα χρήματά τους. Ετσι προσέφυγαν, με βάση το ειδικό νομοθετικό καθεστώς που υπάρχει, σε δικαστικό σχηματισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επιβάλλει χρονοδιάγραμμα και κυρώσεις στο κράτος, όταν διαπιστώσει ότι αποφάσεις του δικαστηρίου, όπως εν προκειμένω, με τις δικαιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, έχουν πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων...

Η εφαρμογή των αποφάσεων

Είναι ενδιαφέρον πως η πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προσδιόρισε τη δίκη αμέσως μετά τις γιορτές, την 23η Ιανουαρίου, οπότε και οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων του Δημοσίου θα παραστούν στο ανώτατο δικαστήριο για να στηλιτεύσουν την κυβερνητική πρακτική, καθώς, αν και έχουν δικαιωθεί από το 2015, έως σήμερα τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους με βάση τις δικαστικές αποφάσεις.

Η κίνηση των συνταξιοδοτικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα σηματοδοτεί μία ακόμη ισχυρή πίεση, μέσω της δικαστικής οδού, για καταβολή αναδρομικών για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, αυξάνοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Πάντως, με αφορμή τις δικαστικές διεκδικήσεις για αναδρομικά εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, προκύπτουν δύο μείζονος σημασίας ζητήματα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το πρώτο, ασφαλώς, αφορά την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, ανακύπτει και το μείζον θέμα πώς διαχειρίζονται τα δικαστήρια και δη τα ανώτατα, μισθολογικά ή άλλης οικονομικής φύσεως αιτήματα δημιουργώντας με τις αποφάσεις τους δημοσιονομικά κόστη, που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να αντιμετωπιστούν. Και τα δύο θα ήταν χρήσιμο να γίνουν θέμα συζήτησης ενόψει και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. 

(σημ dimastin.gr : Aπό τις πιο τραγικές απόψεις που έχουμε διαβάσει η τελευταία παράγραφος. Τι εννοεί ο ποιητής δηλαδή; Τα δικαστήρια να λαμβάνουν υπόψη μόνο τα δημοσιονομικά του κράτους και να μην δικαιώνεται καμία αγωγή εναντίον του λόγω "δημοσίου συμφέροντος" ή "απλώς" να περάσει στο σύνταγμα ότι όσοι προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, δικαιωθούν δεν δικαιωθούν, το κράτος να μην είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις τους; Ο....Ερντογάν σας τα έμαθε αυτά; Φτάνει με την προπαγάνδα πια!)
Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

1η Φλεβάρη 2019 η συνεδρίαση της ολομέλειας του ΣτΕ για τα δώρα

σχόλια
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δημήτρη Μπράτη η συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ για τα δώρα και επιδόματα των Δ.Υ θα γίνει  1η Φλεβάρη του 2019. Η απόφαση θα είναι οριστική και αμετάκλητη.


Το τοπίο της διεκδίκησης για τα δώρα και επιδόματα αναμένεται να ξεκαθαριστεί σύντομα

Οι προσδοκίες  που έχουν δημιουργηθεί σε χιλιάδες δικαιούχους,  μετά την απόφαση  του Στ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προκαλούν πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και το μεγάλο ζητούμενο είναι  από ποιες χρονιές θα ξεκινήσει η διεκδίκηση  των αναδρομικών.

Το θέμα  του εύρους του δημοσιονομικού κόστους, για τα αναδρομικά των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, θα κριθεί τους πρώτους μήνες του 2019, σύμφωνα με την «Κ», από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  στην οποία παρέπεμψε το θέμα το Στ΄ Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου.

Όπως εκτιμούν δικαστικές πηγές,  η Ολομέλεια του δικαστηρίου δεν αναμένεται να πει το αντίθετο και θεωρείται βέβαιο ότι και αυτή θα αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. 

Εκείνο όμως που έχει σημασία για του Δημοσίους Υπαλλήλους είναι τι θα αποφανθεί η Ολομέλεια ως προς τον χρόνο διεκδίκησης των αναδρομικών.

Το ανώτατο δικαστήριο μπορεί να  κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις για τα αναδρομικά σε δώρα και επιδόματα:
  • με   βάση την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ το  2015 και ότι η διεκδίκηση μπορεί να γίνει από το 2015,  σύμφωνα με τον χρόνο δημοσίευσης αυτής, και όχι από το 2012 ή
  • σύμφωνα με  τις  δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που αναγνωρίζουν πενταετία στα αναδρομικά.

Η πρώτη εκδοχή είναι η επικρατέστερη και τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο θα είναι σαφώς λιγότερα από την δεύτερη περίπτωση.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Τι ισχύει για τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων (αναλυτικά) - Ποια είναι η διαδικασία

σχόλια
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ξεκινήσει από τους δημοσίους υπαλλήλους, μια διαδικασία διεκδίκησης των περικοπών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα αλλά και του επιδόματος αδείας.

Ας δούμε με βάση τη νομοθεσία, από την αρχή τι συνέβη και θα καταλήξουμε στην αίτηση για τη διεκδίκηση των αναδρομικών.

Γράφει ο Μανώλης Αυγερινός

Το 2010, ψηφίστηκε ο νόμος 3845, σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο τρίτο) τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίζονται ως εξής:

 α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ (σσ. μεικτά).

 β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ (σσ. μεικτά).

 γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ (σσ. μεικτά).

Το 2012 ψηφίστηκε ο νόμος 4093, σύμφωνα με τον οποίο (παρ. Γ, υποπαρ. Γ1) καταργούνται από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ), με τις αποφάσεις 2287-2290, έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του 4093/2012, οι οποίες κατήργησαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Πρόσφατα, ξεκίνησε από την ΑΔΕΔΥ, η προσπάθεια διεκδίκησης, αναδρομικά, των αντισυνταγματικών περικοπών, με βάση πάντα τις αποφάσεις του ΣΤΕ.

Ας δούμε τι προβλέπουν οι νόμοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του νόμου 4270/14 (Δημόσιο Λογιστικό), παρ. β, προβλέπεται ότι:

«Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή».

 Τι λέει δηλαδή ο νόμος;

 Ο υπάλληλος υποβάλλει μια αίτηση στην υπηρεσία του, ζητώντας την καταβολή όσων αντισυνταγματικά έχουν παρακρατηθεί.

Εάν η υπηρεσία απαντήσει αρνητικά στην αίτηση, τότε ο αιτών θα πρέπει να προσφύγει δικαστικά, κατά της άρνησης της υπηρεσίας να καταβάλλει τα αναδρομικά.

Εάν η υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, δεν απαντήσει εντός 6 μηνών, τότε ο υπάλληλος καταθέτει δικαστική προσφυγή, ζητώντας ότι και στην αίτηση που είχε υποβάλλει. Έτσι κατοχυρώνεται ότι ημερομηνία της προσφυγής, λογίζεται η ημερομηνία που είχε κατατεθεί η αίτηση στην υπηρεσία.

Προσοχή: όπως αναφέρεται στο νόμο, «Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή».

Επομένως, εάν η υπηρεσία δεν ανταποκριθεί θετικά στην αίτηση και δεν καταβάλλει τα αναδρομικά, τότε χωρίς δικαστική προσφυγή, χρήματα δεν καταβάλλονται.

Αυτό να γίνει κατανοητό, για να μην υπάρχουν παραπλανήσεις ή παρανοήσεις.

Ένα ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ θέμα, είναι η χρονική διάρκεια που διεκδικούνται τα αναδρομικά.

Το ΣΤΕ εξέδωσε την απόφαση 378/2018.

Η απόφαση αυτή στηρίζεται στην απόφαση 1/2012 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ).

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του ΣΤΕ, η παραγραφή για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους είναι δύο χρόνια και όχι πέντε όπως ακούγεται από πολλούς.

Για τους συνταξιούχους, είναι πέντε χρόνια.

Άρα λοιπόν υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία ή δικαστική προσφυγή έως 31/12/2018, διεκδικούνται τα αναδρομικά των ετών 2016, 2017 συν το τρέχον 2018.

Πάντα στη διεκδίκηση αναδρομικών, ισχύει και το τρέχον έτος.

Έως 31/12/2018 λοιπόν, από τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους διεκδικούνται συνολικά 3.000 ευρώ μικτά.

Μπορεί κάποιος να υποβάλλει  αίτηση στην υπηρεσία ή δικαστική προσφυγή το νέο έτος 2019;

Ασφαλώς και μπορεί. Με τη διαφορά ότι θα διεκδικεί τα έτη 2017, 2018 συν το τρέχον, που θα είναι το 2019 και επομένως θα διεκδικεί συνολικά 2.000 ευρώ μικτά, αφού θα τρέχει το 2019.

Το πλέον σημαντικό των διεκδικήσεων είναι, όχι η καταβολή των αναδρομικών, αλλά ότι εάν η υπόθεση έχει θετική κατάληξη, το κράτος θα υποχρεωθεί από εδώ και πέρα να επαναφέρει τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μόνιμα πλέον.

Η μόνιμη επαναφορά αυτών των επιδομάτων, είναι περίπου 700.000.000 ευρώ, κατ’ έτος. Το αναδρομικό κόστος είναι περίπου 1,8 δις ευρώ εφάπαξ.

Το ΣΤΕ πριν λίγες ημέρες, με τις αποφάσεις 2626 έως 2635 του επταμελούς ΣΤ΄ τμήματος, δικαίωσε προσφεύγοντες σχετικά με τα αναδρομικά, αλλά λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια.

Το τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια του ΣΤΕ, έχει πολύ μεγάλη σημασία, υπό την έννοια ότι, εάν «επικυρωθούν» οι αποφάσεις του ΣΤ΄ τμήματος, θα είναι για όλους ή μόνο για όσους θα έχουν προσφύγει δικαστικά;

Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο η Ολομέλεια του ΣΤΕ να καταλήξει σε διαφορετική απόφαση από τις 2287 έως 2290 του 2015, επίσης της Ολομέλειας, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των δώρων και του επιδόματος αδείας. Θα είναι σαν να αναιρεί δικές του αποφάσεις και θα πρέπει τότε, όσοι έχουν ήδη πάρει αναδρομικά χρήματα, να τα επιστρέψουν.

www.alfavita.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →