Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης 1142 για καταγγελίες παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

σχόλια
Λειτουργεί από το πρωί της Τετάρτης η τηλεφωνική γραμμή (1142) για τους πολίτες, στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.

Καλώντας στο 1142, κάποιος μπορεί να ενημερωθεί για το τι προβλέπει η νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος, καθώς και να αναφέρει παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, που υπέπεσαν στην αντίληψή τους.

Στο 1142, μπορεί κάθε πολίτης, δίνοντας το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και εφόσον διαθέτει, το email του, να αναφέρει παραβάσεις που ο ίδιος διαπιστώνει και αφορούν στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Οι επώνυμες αναφορές ομαδοποιούνται και προωθούνται απευθείας στις Αρχές Ελέγχου ανά κατηγορία (Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομικές Διευθύνσεις Περιφερειών ή Λιμενικό Σώμα) και κατόπιν διενεργούνται έκτακτοι ή τακτικοί στοχευμένοι έλεγχοι, με βάση την καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στο σύστημα.

Επίσης, στην ίδια γραμμή ο πολίτης μπορείς να ζητήσει βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος.

Τα στοιχεία του καταγράφονται και εντός 48 ωρών, Επαγγελματίας Υγείας αναλαμβάνει να ενημερώσει και να καθοδηγήσει σε κάποιο Ιατρείο διακοπής καπνίσματος, όπου ειδικοί θα αναλάβουν την υποστήριξη της προσπάθειας του πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τη συνέχεια →

Σε δημόσια διαβούλευση σειρά διατάξεων του υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τους Δημοσίους υπαλλήλους

σχόλια
Μεταβολές στο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων φέρνουν διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και οι οποίες θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται οι ετήσιοι κύκλοι κινητικότητας από τρεις σε δύο, ενώ επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες. Ο πρώτο κύκλος αρχίζει το β΄ 15νθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, οπότε τα υπουργεία, τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ, καθώς και οι Ανεξάρτητες Αρχές αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση. Ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται έως τις 31 Μαρτίου, ενώ οι μετατάξεις/αποσπάσεις ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι την ημερομηνία αυτή καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων

Σε δεύτερο κύκλο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους με τον πρώτο κύκλο. Η διαδικασία αυτή αρχίζει το α΄ 10ήμερο του Οκτωβρίου, ο πίνακας για τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις αξιολογούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου.

Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ως προϋπόθεση για τη μετάταξή του, εξομοιώνεται με αυτό των δήμων, δηλαδή από 50% αυξάνεται σε 65%. Σε ό,τι αφορά στους τελευταίους, καταργείται ο περιορισμός της ανωτέρω προϋπόθεσης που σήμερα ισχύει μόνο σε όσους έχουν πληθυσμό έως 90.000 κατοίκους, και προτείνεται να αφορά το σύνολο των δήμων. Συν τοις άλλοις, θα πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, ο υπάλληλος μπορεί να μεταταχθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων μπορεί να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων δήμων. Η αμοιβαία μετάταξη επιτρέπεται πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι ο υπάλληλος θα μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, αλλιώς κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.


Σχετικά με τις άδειες, προβλέπεται η χορήγηση μίας ημέρας/ετησίως από το νέο έτος στις υπαλλήλους προκειμένου να υποβληθούν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Στους συμβασιούχους χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.

Επίσης, την άδεια αιμοληψίας προβλέπεται να τη δικαιούνται και οι δότες αιμοπεταλίων, ενώ ορίζεται ως ανώτατο όριο και για τις δύο περιπτώσεις οι δύο ημέρες τρεις φορές τον χρόνο. Τέλος, για την επιλογή προϊσταμένων ενισχύεται το κριτήριο της προηγούμενης εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και η ικανότητα διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ως παράμετρο ανέλιξης των στελεχών του δημοσίου τομέα.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Στο ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019 ο νόμος υπ' αριθμ. 4635 με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» η διάταξη της εξαίρεσης των Δ.Α. από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 181)

σχόλια
Δείτε ή κατεβάστε ολόκληρο τον νόμο υπ. αριθμ. 4635 από ΕΔΩ. Θυμηθείτε παλαιότερη ανάρτησή μας, με την οποία σας ενημερώσαμε σχετικά.Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Αντικαπνιστικός νόμος: Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ στους παραβάτες - Το ύψος των ποινών ανά κατηγορία

σχόλια
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τα όργανα και τις διαδικασίες ελέγχου, τις κυρώσεις καθώς και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν την αντικαπνιστική νομοθεσία.

Την επιβολή προστίμων από 100 ευρώ και 10.000 ευρώ αλλά και την αφαίρεση της άδειας λειτουργία των «παράνομων» καταστημάτων, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε όσους δεν συμμορφώνονται με το νόμο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ειδικότερα τα υψηλά πρόστιμα και η ποινή αφαίρεσης άδειας, αφορά σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων σε κλειστούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τους καπνιστές που εντοπίζονται να καπνίζουν σε χώρους που απαγορεύεται, μεταξύ αυτών και οι δομές υγείας, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι εργασίας το χαμηλότερο πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυξάνεται στα 200 ευρώ για χώρους όπου είναι παρόντες ανήλικοι, αλλά και σε αθλητικούς χώρους. Πρόστιμο 500 ευρώ θα επιβάλλεται στους υπεύθυνους των χώρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παράβασης θα διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο πρόστιμο.

Τα ίδια ισχύουν και για τα ΜΜΜ και τους κλειστούς σταθμούς. Αν όμως είναι παρόντες ανήλικοι τότε ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται για το κάπνισμα σε όχημα στο οποίο επιβαίνουν παιδιά μικρότερα των 12 ετών, δηλαδή, 1500 ευρώ για τους καπνιστές, ενώ το πρόστιμο θα εκτινάσσεται στις 3 χιλιάδες ευρώ για οδηγούς οχημάτων δημόσιας χρήσης, με αφαίρεση της επαγγελματικής τους άδειας για ένα μήνα. Στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο αυστηρά.

Πρόστιμα

► Στα καταστήματα μικρότερα των 100 τμ, ο καπνιστής «τρώει» πρόστιμο 100 ευρώ, αλλά ο υπεύθυνος του καταστήματος αντιμετωπίζει:

•500 ευρώ την 1η φορά

•1000 ευρώ τη 2η φορά

•2000 ευρώ την 3η φορά

•4000 ευρώ την 4η φορά, με προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος για 10 ημέρες

•8000 ευρώ την 5η φορά και οριστική αναστολή της λειτουργίας

► Αντίστοιχα, στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 100 τμ, στον καπνιστή παραβάτη επιβάλλεται και πάλι πρόστιμο 100 ευρώ, στον υπεύθυνο διαχείρισης όμως:

•2000 ευρώ την 1η φορά

4000 ευρώ τη 2η φορά

•6000 ευρώ την 3η φορά

•8000 ευρώ την 4η φορά, με προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος για 10 ημέρες

•10.000 ευρώ την 5η φορά και οριστική αναστολή της λειτουργίας

► Για τους χώρους άνω των 300 τμ προβλέπονται πρόστιμα:

•6000 ευρώ την 1η φορά

•7000 ευρώ τη 2η φορά

•8000 ευρώ την 3η φορά

•9000 ευρώ την 4η φορά, με προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος για 10 ημέρες

•10.000 ευρώ την 5η φορά και οριστική αναστολή της λειτουργίας

Οι αρχές

Στην ΚΥΑ τονίζεται ότι «Αρμόδιες Αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαθμού Α’ και Β’, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία καθώς και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους».

Συνεπώς, όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών. Αλλά και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) μπορεί να διενεργεί και η ίδια ελέγχους περί συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, αξιολογώντας πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια των οποίων προβαίνει σε συστάσεις ή και σε απόδοση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών. Ακόμη, στους ελέγχους μπορεί να συμμετέχουν και οι κατά τόπους λοιπές αρχές, μεταξύ άλλων οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΕΟΤ και του ΣΕΠΕ.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα δημιουργούνται και μικτά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της αστυνομίας ή και της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού σώματος, συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη, από στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΕΟΤ ή επιθεωρητές εργασίας. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, ενώ η ΚΥΑ προβλέπει και τη δημιουργία μηχανογραφημένου συστήματος καταγραφής των παραβάσεων.

Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την επίδοση του προστίμου, ο ελεγχόμενος μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις αντιρρήσεις του και μάλιστα αν είναι επαρκείς το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί ή να διαγραφεί. Μάλιστα, οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν να καταρτίσουν μέσα στον επόμενο μήνα σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνο/ους για την εφαρμογή του. Αν δεν το πράξουν εγκαίρως, δεν αναρτήσουν σήμανση και λάβουν μέτρα αποτροπής του καπνίσματος, αν ο υπεύθυνος που οριστεί δεν ανταποκριθεί σε διαμαρτυρία, αν δεν κληθούν τα αρμόδια όργανα ελέγχου ή αν δεν υπάρξει συνεργασία μαζί τους τότε προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δημόσιοι υπάλληλοι: Τελευταία ευκαιρία για πλασματικά έτη -Ποιο είναι το κόστος εξαγοράς & ποιους αφορά

σχόλια
Τελευταία ευκαιρία για φτηνά πλασµατικά έτη έχουν τώρα 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που µπορούν να εξαγοράσουν µέχρι και 12 χρόνια, ώστε να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 67 έτη την επόµενη 5ετία.

Η «έκπτωση» στο κόστος εξαγοράς ισχύει µέχρι 31/12/2019, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2020 τα πλασµατικά ακριβαίνουν κατά 20% στο πλαίσιο της µεταβατικής περιόδου του νόµου Κατρούγκαλου.

Όσοι καταθέσουν αίτηση φέτος µπορούν να κερδίσουν από 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες πλασµατικό έτος (12 µήνες) που αναγνωρίζουν.

Για τις αιτήσεις εξαγοράς πλασµατικών ετών που θα υποβληθούν µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στο 16,67% επί των συντάξιµων αποδοχών του υπαλλήλου τον µήνα υποβολής της εξαγοράς.

Σύμφωνα με το «ΕΘΝΟΣ», από 1/1/2020 το κόστος επιβαρύνεται µε επιπλέον 3,34 ποσοστιαίες µονάδες (δηλαδή κατά 20%), µε συνέπεια να απαιτείται η καταβολή του 20% των συντάξιµων αποδοχών του υπαλλήλου ανά µήνα εξαγοράς.

Προσοχή, η εν λόγω αλλαγή στο κόστος δεν αφορά υπαλλήλους που ήδη έχουν υποβάλει σχετική αίτηση τα προηγούµενα έτη, καθώς αυτοί έχουν κατοχυρώσει την εξαγορά µε κόστος που ίσχυε τη χρονιά υποβολής της αίτησης.

Οι επικείµενες αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτούνται µε περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης καθιστούν την εξαγορά πλασµατικών ετών ακόµη πιο συµφέρουσα επιλογή, καθώς όσο µεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος τόσο µεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώµενη σύνταξή του. «Από την 1η/1/2020, καθώς συνεχίζεται η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 στο ∆ηµόσιο, αυξάνεται το κόστος εξαγοράς των πλασµατικών ετών για τους δηµοσίους υπαλλήλους.

Έτσι, όσοι επιθυµούν να εξαγοράσουν πλασµατικά έτη µε χαµηλότερο κόστος θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι 31/12/2019» δηλώνει ο δικηγόρος ∆ιονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Η αύξηση του κόστους των πλασµατικών ετών οφείλεται στη µεταβατική περίοδο αύξησης των ασφαλίστρων που πληρώνει το ∆ηµόσιο ως εργοδότης στον ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους του.

Πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου το ∆ηµόσιο δεν κατέβαλλε «εργοδοτικές» εισφορές.

Μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ θεσπίστηκε ασφάλιστρο του ∆ηµοσίου, το οποίο αυξάνεται κλιµακωτά από το 2017 µέχρι και το 2020 ώστε να οριστικοποιηθεί στο 13,33%. Η

εν λόγω εισφορά συµπαρασύρει και το κόστος των πλασµατικών, καθώς η εξαγορά υπολογίζεται µε βάση το συνολικό ασφάλιστρο επί των συντάξιµων αποδοχών του υπαλλήλου ανά µήνα εξαγοράς.

Το 2019 η εργοδοτική εισφορά του ∆ηµοσίου είναι στο 10% και από 1/1/2020 θα αυξηθεί και θα σταθεροποιηθεί πλέον µόνιµα στο 13,33% (η εργατική είναι παγίως στο 6,67%).

Το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη, 6% για 3 έτη κ.ο.κ.).

Τα πλασµατικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιµα έως απαραίτητα για αυτούς οι οποίοι επιθυµούν να θεµελιώσουν δικαίωµα συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 µέχρι και 62 έτη, µε τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 37ετίας στο ∆ηµόσιο.

Ακόµη και µετά το 2022, οπότε και οµογενοποιούνται όλα τα όρια στα 62 και τα 67, οι θεµελιωµένοι εντός της µεταβατικής περιόδου θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα µε βάση το όριο που θεµελίωσαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το «κυνήγι» τής όσο πιο σύντοµης συµπλήρωσης 35ετίας ή 37ετίας καθίσταται µε την εξαγορά πλασµατικών ευκολότερο, ώστε να µην εγκλωβιστεί ο υπάλληλος σε µεγάλες ηλικίες συνταξιοδότησης.

Το ίδιο ισχύει και για την ειδική περίπτωση συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µπορούν να επιλέξουν να βγουν στη σύνταξη µε βάση το πότε συµπληρώνουν 30 χρόνια ασφάλισης.

► Οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να αναγνωρίσουν µέχρι 5 έτη από τα παιδιά και έως 7 έτη από τις υπόλοιπες κατηγορίες:

α) Χρόνο στρατιωτικής θητείας.

β) Πλασματικό χρόνο τέκνων μέχρι 5 έτη

► Για τα παιδιά μπορεί κατά περίπτωση να αναγνωρισθεί:

-για ένα τέκνο, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών ή 1 έτους,

-για δύο τέκνα, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 900 ημερών ή 3 ετών,

-από τρία τέκνα και άνω, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 1.500 ημερών ή 5 ετών.

γ) Χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Χρόνο γονικής άδειας ανατροφής. Με τον νόμο 4488/2017 προστέθηκε ως νέος πλασματικός χρόνος ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που έχει λάβει υπάλληλος για την ανατροφή των τέκνων του. Ο μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος άδειας ανατροφής είναι 6 χρόνια και για να αναγνωριστεί και να υπολογιστεί ως συντάξιμος θα πρέπει να καταβληθεί από τον υπάλληλο η εισφορά εξαγοράς.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει τους υπαλλήλους που χρειάζονται τα πρόσθετα έτη για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Την εν λόγω επιλογή μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι είτε για να θεμελιώσουν αναδρομικά με διατάξεις του 2011 και του 2012 ώστε να αποχωρήσουν συμπληρώνοντας και τα αντίστοιχα όρια ηλικίας του ν. 4336/2015, ή για να συμπληρώσουν την πλήρη 40ετία και να αποχωρήσουν στα 62.

Αναλυτικά παραδείγματα

Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών ετών έχει ιδιαίτερο όφελος για τις εξής κατηγορίες:

-Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, στα 50 ή τα 52 ή τα 55 πρέπει κατά κανόνα να έχουν συμπληρώσει τα εν λόγω όρια ηλικίας πριν από τη 18η Αυγούστου του 2015, καθώς το 2019 το όριο ηλικίας για τις περιπτώσεις των γονέων είναι ιδιαίτερα αυξημένο και φτάνει πλέον άνω των 61, πλησιάζοντας το γενικό όριο ηλικίας των 62 ετών. Για παράδειγμα, τρίτεκνος δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 20ετία το 2011 για τα 52 και συμπλήρωσε τα 52 τον 2/2015 μπορεί άμεσα να αποχωρήσει. Πατέρας ανηλίκου δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011 συμπλήρωσε τα 52 το 2018. Ο συγκεκριμένος μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

– Υπάλληλος για τη συμπλήρωση 35ετίας ή 37ετίας.

Ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι 31/12/2019 πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν 35ετία. Σε αυτήν την περίπτωση αποχωρούν φέτος εφόσον έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2019 το 60ό έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους. Επίσης, ασφαλισμένοι του Δημοσίου εφόσον είχαν συμπληρώσει 25ετία έως 31/12/2010 διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία και το αντίστοιχο όριο του ν. 4336/2015. Αν η 37ετία συμπληρώνεται το 2019 με εξαγορά πλασματικών ετών, τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει φέτος, εφόσον όμως έχει συμπληρώσει έως την 31η/12/2019 το 59ο έτος και 5 μήνες της ηλικίας του.

– Άνδρες και γυναίκες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη.
Μπορούν να αναγνωρίσουν αναδρομικά παλαιότερα έτη ώστε να συμπληρώσουν 25 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012. Με τη μέθοδο αυτή, γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως 31/12/2019. Αντίστοιχα, γυναίκες και άνδρες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 εάν έχουν κλείσει το εν λόγω όριο έως 31/12/2019. Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2019.

Αυξάνεται το κόστος

1.Δημόσιος υπάλληλος με αποδοχές 1.400 ευρώ εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι την 31η/12/2019 θα κληθεί να καταβάλει για την εξαγορά ποσό που θα αναλογεί σε 233,2€/ μήνα. Από την 1η/1/2020 το εν λόγω κόστος θα διαμορφωθεί σε 280€/μήνα.

2.Δημοτικός υπάλληλος ΠΕ διορίστηκε το 1987, είναι πατέρας τριών τέκνων, 55 ετών και οι αποδοχές του είναι 1.550 ευρώ. Μπορεί να εξαγοράσει μέχρι 9 πλασματικά έτη. Εάν υποβάλει την αίτηση το 2019, το κόστος θα είναι 258,2€/μήνα. Εάν υποβάλει αίτηση το 2020, το κόστος θα είναι 310€/μήνα.

3.Εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμπληρώσει την 37ετία θέλει να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία. Οι μεικτές αποδοχές του είναι 1.920 ευρώ. Εάν υποβάλει την αίτηση το 2019, το κόστος θα είναι 319,8€/μήνα. Εάν υποβάλει αίτηση το 2020, το κόστος θα είναι 384€/μήνα.
Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Στο Φ.Ε.Κ. Β' 4177/15-11-2019 η αναμενόμενη ΚΥΑ για τον αντικαπνιστικό νόμο

σχόλια

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β' 4177/15-11-2019, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 και τίτλο : 
«Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολήςτων προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Στην απόφαση, εκτός των άλλων διατάξεων, αναφέρεται ρητά ότι : 

«Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατανέμονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ακολούθως:


- σε ποσοστό 40% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
201 Κωδικό Καπνού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη
προγραμμάτων δημόσιας υγείας,
- σε ποσοστό 30% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1007 του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανταποδοτική 
υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού
της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης,
- σε ποσοστό 20% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1043.201.0000000 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
- σε ποσοστό 5% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1041.401.0000000 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και αποδίδονται στο Λιμενικό σώμα, και
- σε ποσοστό 5% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1045 του Υπουργείου Τουρισμού.»

► Διαβάστε την Κ.Υ.Α. ΕΔΩ.Θυμίζουμε:ΕΔΩ, ο αντικαπνιστικός νόμος υπ' αριθ. 3868 (ΦΕΚ Ά 129/03-08-2010)ΕΔΩ, ο τελευταίος αντικαπνιστικός νόμος ο οποίος ουσιαστικά τροποποιεί άρθρα του ν. 3770 (ΦΕΚ Α' 262/23-12-2008) με τίτλο «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.» επιβάλλοντας την απαγόρευση του καπνίσματος, εκτός των άλλων, σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.Πηγή : Dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Πόσο αλλάζουν μισθοί και συντάξεις από την 1-1-2020

σχόλια
Νέα φορολογική κλίμακα για τη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Με τη νέα κλίμακα επέρχεται μείωση του φορολογικού βάρους για εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις από την Πρωτοχρονιά με μείωση της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, ενώ οι επαγγελματίες από το εκκαθαριστικό του 2021.

Η νέα κλίμακα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Ο εισαγωγικός συντελεστής αντί για 22% θα είναι 9% και θα εφαρμόζεται στο τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ.
– Οι υπόλοιποι συντελεστές, πλην του δεύτερου κλιμακίου που διατηρείται το 22%, θα μειωθούν κατά μία εκατοστιαία μονάδα.
Έτσι, η νέα κλίμακα στην επικρατέστερη εκδοχή της θα έχει την εξής μορφή:

– Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.Όσον αφορά την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο πρόκειται να ισχύσουν τα εξής:
– Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
– Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
– Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.
Στη νέα της μορφή η φορολογική κλίμακα εισοδήματος των φυσικών προσώπων θα οδηγεί σε μειώσεις του φόρου εισοδήματος έως 450  ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα κάνει την εμφάνισή του από το 2021 και θα ανέρχεται σε έως 1.700 ευρώ. Για την πλειονότητα μισθωτών και συνταξιούχων η ετήσια ελάφρυνση από τη νέα φορολογική κλίμακα θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ.

Παραδείγματα επαγγελματιών

Επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ καταβάλλει τώρα ετήσιο φόρο εισοδήματος ύψους 2.200 ευρώ. Θα καταβάλει για το 2020 φόρο 900 ευρώ, δηλαδή 1.300 ευρώ λιγότερα. Επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ καταβάλλει σήμερα ετήσιο φόρο εισοδήματος 8.800 ευρώ. Για το 2020 θα καταβάλει ετήσιο φόρο 7.300 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ λιγότερα.

Πηγή: Capital.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Επιστρέφει η Δημοτική Αστυνομία και στο Δήμο Μυτιλήνης!

σχόλια
Στην υλοποίηση μίας εκ των προτεραιοτήτων που είχε θέσει προεκλογικά προχώρησε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης.

Ο λόγος για την επαναστελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, στην οποία σήμερα το πρωί μετατάχθηκε ο πρώτος υπάλληλος. 
Η εκ νέου στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελούσε εξαρχής βασικό στόχο της νέας Δημοτικής Αρχής Μυτιλήνης, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να ανακάμψει και να ασκήσει το σημαντικό της έργο, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τη καθημερινότητα των πολιτών.

Η επαναλειτουργία της Υπηρεσίας αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα, πρωτίστως στην πάταξη της μικροεγκληματικής δράσης (;) που παρατηρείται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

Δημόσιο: Επί πλέον άδεια στις γυναίκες για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

σχόλια
Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα δίνεται άδεια σε όλες τις γυναίκες υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να λαμβάνουν μια επί πλέον ημέρα άδεια το χρόνο για να υποβάλλονται σε γυναικολογικό έλεγχο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών  και η οποία θα έχει ισχύ από την πρώτη του νέου έτους, θα αναφέρει:

«Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

α) «Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο».

β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020».

Επίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Women Act»  που ως σκοπό έχει την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και ευθύνης. Στη συνάντηση παρίσταντο η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κυρία Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα και οι κυρίες Μαίη Ζαννή, Μαρία Γιαννιού, Έλενα Τσαγκαράκη και Ρούλα Τσίνα.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Δημοτική Αστυνομία Δ. Θεσ/νίκης : Κατασχέσεις 15 τόνων προϊόντων παραεμπορίου σε δύο μήνες (φώτο+video)

σχόλια
Έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια για το παρεμπόριο στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης και τις λαϊκές αγορές. Καταστράφηκαν σήμερα παράνομα προϊόντα

Ένα ελάχιστο δείγμα από τις δεκάδες κατασχέσεις προϊόντων
παραεμπορίου που πραγματοποίησε η Δ.Α. σε συνεργασία
με την ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό σώμα, τους μήνες Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο.
Χτύπημα στο παρεμπόριο με την κατάσχεση 15 τόνων παράνομων προϊόντων πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το λιμενικό σώμα.

Σήμερα παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Δαγκλή καταστράφηκε μέρος των κατασχεμένων προϊόντων. Με ειδικό σπρέι δημοτικοί αστυνομικοί αρχικά μάρκαραν τα προϊόντα και στη συνέχεια τα κατέστρεψαν είτε με σφυριά, είτε με λεπίδες, πριν μπουν στο απορριμματοφόρο.  

Γυαλιά ηλίου, τσάντες, παπούτσια, ρολόγια, ακόμα και ανθοδέσμες κατασχέθηκαν. Μάλιστα, η κατάσχεση των λουλουδιών, όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης, μετά από καταγγελία του Συλλόγου Ανθοπωλών.


Μέσα σε δύο μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2019 τα 28 μεικτά κλιμάκια, που συγκροτήθηκαν υπό την εποπτεία του Συντονιστικού Κέντρου Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου, κατάσχεσαν τους 15 τόνους προϊόντων παρεμπορίου, κυρίως από λαϊκές αγορές αλλά και το παραλιακό μέτωπο, στο οποίο κυρίως τα Σαββατοκύριακο απλώνονται δεκάδες άσπρα σεντόνια με παράνομα είδη.

Μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες (9 - 11 Νοεμβρίου) σε ελέγχους στην παραλιακή ζώνη κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 1100 τεμάχια ειδών παρεμπορίου και επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 2.500 ευρώ.  Σύμφωνα μάλιστα με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Πέτρο Παπαφίλη οι διελεύσεις από την παραλία γίνονται συντονισμένα και όχι μια φορά την ημέρα.  


Τα κλιμάκια αυτά πραγματοποίησαν 129 ελέγχους, 18 κατασχέσεις/ καταστροφές προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν συνολικά 38 διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες. Όπως εξήγησε ο κ. Δαγκλής το θέμα του παρεμπορίου είναι ψηλά στην ατζέντα για την δημοτική αρχή. «Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το λιμενικό σώμα θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Στόχος μας όμως είναι να χτυπήσουμε την πηγή, τις αποθήκες».


«Και προεκλογικά είχαμε πει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εστιάσουμε στην πάταξη του παραεμπορίου, που φέρει πολλά δεινά στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Τώρα το κάνουμε πράξη σαν διοίκηση σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και διωκτικές αρχές και με το υπουργείο κάνουμε εντατικές προσπάθειες. Θα συνεχίσουμε γιατί αυτός ο κύκλος του παραεμπορίου έχει ένα κύκλο γύρω στα 2 δισ. τον χρόνο ενώ χάνονται και θέσεις εργασίας. Ο δήμος θα πρέπει να φροντίσει αυτός ο κύκλος της παρανομίας να σταματήσει», τόνισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.Πηγές :
Κείμενο, video : https://www.voria.gr
Φωτογραφίες : Dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Καβάλα : Η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε παράβαση στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου

σχόλια
Προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας (σσ. Τετάρτη 6/11) βεβαίωσε παράβαση παράνομης στάθμευσης στο αυτοκίνητο της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος. Το αυτοκίνητο είχε παρκάρει κοντά στις Καμάρες (κοντά στο οικόπεδο Κρέη), έκλεινε δρόμο της περιοχής. 

Η κλήση των 40 ευρώ πληρώθηκε ήδη από το Δήμαρχο, ο οποίος φέρεται να έδωσε συγχαρητήρια στους δημοτικούς αστυνομικούς για την ενέργεια τους. 


Αυτονόητα πράγματα για τον επαγγελματισμό των Δημοτικών Αστυνομικών, που εν έτει 2019, ακόμα γίνονται "είδηση"...


Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Καλαμαριάς : Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας!

σχόλια
H νέα δημοτική αρχή συνεπής στις δεσμεύσεις της προωθεί την ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλίσει τους πολίτες

H νέα διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς συνεπής στις δεσμεύσεις της προωθεί την ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλίσει τους πολίτες, το δυνατό περισσότερο σε θέματα ασφάλειας, ομαλής κυκλοφορίας των οδικών αξόνων και της χρήσης λεωφορειολωρίδας (όπως στο παράδειγμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως) και να προασπίσει την τήρηση μέτρων, όπως η απαγόρευση του καπνίσματος, η παράνομη στάθμευση και η αλόγιστη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Για το χρονικό όμως διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, ο Δήμαρχος κ. Δαρδαμανέλης μετά από σειρά επαφών με Αστυνομία, Τροχαία και Πυροσβεστικό Σώμα, ζήτησε την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Καλαμαριά, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική αστυνόμευση που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά και κατασταλτικά, σε κάθε μορφή και είδος παραβατικότητας. 

Συγκεκριμένα, ζήτησε συχνότερες περιπολίες σε καθημερινή βάση, από κλιμάκια της ομάδας ΔΙΑΣ, σε όλες τις συνοικίες της πόλης οι οποίες θα κάνουν τον πολίτη να νοιώθει περισσότερο ασφαλής, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και ανασταλτικό παράγοντα προς τους επίδοξους παραβάτες.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κικίλιας : Το 20% των εσόδων από τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου, θα πηγαίνει στην ΕΛ.ΑΣ για προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και νέων στολών

σχόλια
«Ο νέος αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται και οι έλεγχοι ήδη έχουν αρχίσει», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημειώνοντας ότι το 20% από τα πρόστιμα θα πηγαίνουν στην ΕΛ.ΑΣ.

Σκέψεις για επιδότηση θέρμανσης σε εξωτερικούς χώρους

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε επίσης ότι το υπουργείο θα σκεφτεί μήπως υπάρξει επιδότηση στις καφετέριες προκειμένου να προμηθευτούν θερμάστρες για τους εξωτερικούς χώρους. «Οι καφετέριες έχουν ανοιχτούς χώρους. Το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση θα σκεφτεί να επιδοτήσει και θερμάστρες για έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας εν συνεχεία ότι «στην Ελλάδα έχουμε χειμώνα 1,5-2 μήνες».

«Οπως οι Ελληνες πάνε στο εξωτερικό και βγαίνουν έξω και καπνίζουν, έτσι θα γίνεται και στη χώρα μας», συμπλήρωσε ο υπουργός σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι σε εσωτερικούς χώρους δεν θα καπνίζει κανείς.

Στην ΕΛΑΣ το 20% από τα πρόστιμα 

Αναφερόμενος στους ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα γίνονται από την αστυνομία, τους ελεγκτές του ΣΕΥΠ και τους λιμενικούς για χώρους κοντά στα λιμάνια. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το 20% από τα έσοδα που θα προκύπτουν από τα πρόστιμα όσων δεν τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο, θα πηγαίνει στην ΕΛ.ΑΣ για να προμηθεύονται οι αστυνομικοί γιλέκα, αλεξίσφαιρα και νέες στολές.

Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας για τον αντικαπνιστικό νόμο μετά το 08:30:www.thepressroom.gr/
Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Κινητικότητα: Στα δεύτερο 15νθημερο του Νοεμβρίου η προκήρυξη των θέσεων

σχόλια
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του epoli.gr, η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Τότε, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία και θα εξετάσει τα αιτήματα, που έχουν υποβληθεί από φορείς του Δημοσίου.

Στη συνέχεια, θα αποφασίσει για τις προκηρυχθείσες θέσεις.

Επισημαίνεται ότι, η Επιτροπή θα συνεδριάσει τελικά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, λόγω της ανασυγκρότησης της σύνθεσης της, ανασυγκρότηση που συμπεριλήφθη στο ψηφισμένο και δημοσιευμένο σε ΦΕΚ “Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο”.

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης, θα ορισθούν τα μέλη της Επιτροπής, η δημοσίευση των οποίων σε ΦΕΚ, θα ακολουθηθεί από τη συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με το ίδιο αποκλειστικό ρεπορτάζ - όπως είχε γράψει πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr - τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί αριθμούνται σε 8.005, με τα 7.351 να αφορούν σε μετατάξεις και τα 654 σε αποσπάσεις, μεγάλη συμμετοχή έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών - τα αιτήματα Δήμων, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων φτάνουν περίπου και στο μισό των αιτημάτων - και η διαδικασία της “κινητικότητας” περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου.

www.epoli.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →