Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

«Ξεμπλοκάρει» η επιστροφή των σχολικών φυλάκων στους δήμους

σχόλια
Με βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που «μπλόκαρε» την επιστροφή στους δήμους, των σχολικών φυλάκων οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα το 2013, μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας. Με το νόμο 4604/2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα για την άρση της αδικίας που είχαν υποστεί αυτοί οι εργαζόμενοι και τους δόθηκε η δυνατότητα να επιστρέψουν σε θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων είτε στους δήμους που υπηρετούσαν, όταν μπήκαν σε διαθεσιμότητα, είτε σε άλλους δήμους.

Ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης, τέθηκε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων, η κάλυψη, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπό μετάταξη υπάλληλος.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται στη διάταξη εάν στο ποσοστό κάλυψης αυτό συνυπολογίζονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, έχουν δημιουργηθεί ερμηνευτικές αμφισβητήσεις, ως προς την ορθή εφαρμογή της διάταξης. Γι αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αμφισβητήσεις αυτές αίρονται και πλέον γίνεται σαφές ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης των θέσεων της ίδιας ειδικότητας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται τόσο οι υπηρετούντες στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, όσο όμως και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ειδικότητας. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι διαφορετικές ερμηνείες έβαζαν προσκόμματα στην πλήρη και ομαλή εφαρμογή της διάταξης, προβλέπεται η εξαίρεση των συγκεκριμένων μετατάξεων από την αναστολή προσλήψεων και λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

«Έξυπνο» πάρκινγκ σε δήμους - Πώς θα λειτουργεί

σχόλια
Είκοσι χιλιάδες θέσεις «έξυπνης» στάθμευσης σε δήμους όλης της χώρας θα παραδοθούν στους πολίτες με την υλοποίηση του έργου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τη «Διαμόρφωση Στρατηγικής για τις έξυπνες πόλεις και υλοποίηση εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης».
Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της στάθμευσης, προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20ή Μαΐου 2019.
Η συμφωνία για το έργο στάθμευσης θα υπογραφεί με έναν ανάδοχο και θα έχει διάρκεια 4 έτη από την υπογραφή, ενώ υπάρχει πρόσκληση συνεργασίας στους δήμους που επιθυμούν να μετέχουν στο πρόγραμμα καθώς θα υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Τα οφέλη της «έξυπνης» στάθμευσης
Το σύστημα «έξυπνης» ελεγχόμενης στάθμευσης θα υποστηρίζεται από εφαρμογές που θα ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές.
Παράλληλα θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές, ώστε να προφυλάσσονται οι θέσεις των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των ευάλωτων χρηστών, όπως είναι τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Ειδικά για τα άτομα µε ειδικές ανάγκες, το σύστημα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης µε ειδικούς αισθητήρες.
Οι «ειδικές» ομάδες χρηστών
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των ειδικών ομάδων χρηστών (μόνιμοι κάτοικοι περιοχής, ΑµεΑ, δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων κ.λπ.).
Η επιτήρηση των ειδικών θέσεων, αλλά και όσων απευθύνονται σε μόνιμους κατοίκους, θα γίνεται µε συσκευή ελέγχου.
Ο έλεγχος θα γίνεται αυτόματα, θα ενημερώνεται η δημοτική Αστυνομία κα οι παραβάσεις θα προβάλλονται σε ψηφιακό χάρτη.
Τεχνολογικά, το έργο στηρίζεται σε καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και περιλαμβάνει:
Αισθητήρες στάθμευσης που ελέγχουν τη θέση στάθμευσης και μπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο. Οι οπτικοί αισθητήρες θα μπορούν να ανιχνεύσουν από 10-100 θέσεις στάθμευσης ανά σύστημα ανάλογα με το θέση και το ύψος που είναι εγκατεστημένοι και μπορούν να τοποθετηθούν σε φωτιστικά σώματα ή κτίρια.
Τεχνολογία Geo-Location, η οποία «οδηγεί» τον οδηγό στην ελεύθερη θέση στάθμευσης μέσω smartphone και τον ενημερώνει για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καιρικά φαινόμενα ή/και τρέχουσες δραστηριότητες του Δήμου, ενώ με την ίδια τεχνολογία ειδοποιείται η αρμόδια δημοτική υπηρεσία για παράνομη κατάληψη της θέσης προκειμένου να προστατεύονται τόσο οι θέσεις των μόνιμων κατοίκων όσο και αυτές που προορίζονται για ΑμΕΑ.
Εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής (εφαρμογές smartphone, αγορά προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης μέσω sms ή κάρτας).
Εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ.
Πληρωμή μέσα εφαρμογής
Βάσει της προκήρυξης, το Σύστημα εναλλακτικών πληρωμών στάθμευσης θα πρέπει να υποστηρίζει μεταξύ άλλων την πληρωμή μέσω εφαρμογής (App) για smartphones και κινητές συσκευές, η οποία άλλων θα δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, προαγοράς χρόνου στάθμευσης ο οποίος θα καταναλώνεται σταδιακά, υποστήριξης συστήματος χρονοχρέωσης ανά λεπτό, κλπ.
Στους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής συμπεριλαμβάνονται η χρήση SMS και άυλων συναλλαγών, η χρήση του συστήματος μέσω εφαρμογής διαδικτύου αλλά και η δυνατότητα προσφοράς δωρεάν ή μειωμένου τέλους στάθμευσης. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργικότητας ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει σύστημα για την εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω της εξαργύρωσης πόντων που θα συλλέγονται κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τα καταστήματα στα όρια κάθε δήμου.
Μία πλατφόρμα για τα δρώμενα της πόλης
Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η πλατφόρμα έξυπνης πόλης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες δήμους να ενεργοποιήσουν και άλλες εφαρμογές.
Έτσι, η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα υποστηρίζει εκτός της διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης, τον εξ αποστάσεως έλεγχο του παρόδιου ηλεκτροφωτισμού, τη συλλογή και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες, τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με την καθαριότητα (π.χ. μέσω αισθητήρων σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρων).
Επίσης θα λειτουργεί με εφαρμογές σχετικές με την έξυπνη διαχείριση ύδρευσης, τη δημόσια ασφάλεια και προστασία και τον εξ αποστάσεως έλεγχο του δημόσιου δικτύου Wi-Fi.
 Πληροφορίες για εκδηλώσεις και καταστήματα
Ο χρήστης της πλατφόρμας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο, προσφορές στα εμπορικά καταστήματα κλπ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πλατφόρμα θα είναι επεκτάσιμη και θα μπορεί να διαθέτει τα αποθηκευμένα δεδομένα και σε εφαρμογές που θα αναπτυχθούν μελλοντικά, ενώ θα διαθέτει μηχανισμό διασταύρωσης πρωτογενών δεδομένων με δείκτες σημαντικούς για το δήμο όπως η εγκληματικότητα, η ρύπανση, η ανεργία, κλπ.
«Προχωράμε σε στενή συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ψηφιακή αναβάθμιση των πόλεών μας προς όφελος των πολιτών» επισημαίνει ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς.
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης, ανέφερε: «Η ψηφιακή αναβάθμιση των πόλεων συντελείται με τρόπο συνεκτικό, στρατηγικά σχεδιασμένο και τεχνολογικά άρτιο, δίνοντας έμφαση στο να γίνουν οι πόλεις ανοιχτές, προσβάσιμες και φιλικές σε όλους και φυσικά στα άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερα στις περιοχές των αστικών και εμπορικών κέντρων, η καλή λειτουργία των Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο που προσδιορίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών στις σύγχρονες πόλεις».

www.aftodioikisi.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Μητσοτάκης: Λάθος του παρελθόντος το δώρο Χριστουγέννων για τους πολίτες (βίντεο)

σχόλια
Ακόμη μία αποκάλυψη για το πρόγραμμα και το κοινωνικό πρόσωπο της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε ο Πρόεδρος της αξιωματικής, μιλώντας εκτός Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης σε ομιλία του στην Κύπρο κατηγόρησε την κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας «λάθος» από το παρελθόν το δώρο Χριστουγέννων.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν έμαθε τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος. Και με πάσα ειλικρίνεια, δεν θέλω μια κοινωνία η οποία στηρίζεται στα δώρα των Χριστουγέννων. Οι νέοι Έλληνες δε θα έπρεπε να περιμένουν το δώρο των Χριστουγέννων στο τέλος της χρονιάς» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Πρόσθεσε δε ότι με το δώρο Χριστουγέννων «επί της ουσίας μετατραπούν τους πολίτες σε ομήρους ενός πελατειακού συστήματος. Αντί για παροχές, θέλω να εστιάσουμε στη δημιουργία ευκαιριών».

«Επομένως, εάν χρειάζεται να κάνουμε κάποια εξισορρόπηση στην κοινωνική μας πολιτική, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με ευκαιρίες αντί για ένα δώρο, το οποίο δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι διαθέσιμο για πάντα».

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Ημερίδα Σ.Δ.Α.Α. - Παρακολουθήστε όλο το video

σχόλια
Όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε ετοιμάσει ολόκληρο το video της ημερίδας του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας (Σ.Δ.Α.Α.) για την αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 16/4 στην Αθήνα, διάρκειας σχεδόν 2,5 ωρών! 

Δείτε το παρακάτω :Timestamps :

 • Απόστολος Κόσσυβας (1) : 01:35
 • Χριστόφορος Βερναρδάκης : 18:12
 • Αμυγδαλιά Τσιάρα : 27:43
 • Ανδρέας Βαρελάς : 31:59
 • Χαράλαμπος Μπουκουβάλας : 40:34
 • Γρηγόριος Θεοδωράκης : 49:49
 • Πέτρος Παπαφίλης : 52:30
 • Ιωάννης Γαϊτανάκης : 59:36 (Διαβάστε ΕΔΩ, ολόκληρη την εισήγησή του)
 • Δημήτρης Γκούβας : 01:17:20
 • Σωτήριος Λάλος : 01:23:52
 • Ιωάννης Λεβεντάκης : 01:34:04
 • Αθανάσιος Τάτσης : 01:38:51
 • Νίκος Τσούμας 01:44:59
 • Αικατερίνη Ρόκκου : 01:53:21
 • Ιωάννης Τσαμπαλάκης : 01:58:02
 • Βαρβάρα Κόττα : 02:06:00
 • Απόστολος Κόσσυβας (2) : 02:12:55
 • Απόστολος Κόσσυβας : (3) 02:19:28
Πηγή : dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ολόκληρη η ημερίδα του Σ.Δ.Α.Α την Τετάρτη 17/4 αποκλειστικα και μόνο στο dimastin.gr

σχόλια
Ναι! Ήμασταν και 'μεις εκεί. Όπως ήμασταν σε κάθε σημαντική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Την Τετάρτη 17/4 λοιπόν, θα δημοσιευθεί ολόκληρο το video της ημερίδας που διοργάνωσε ο Σ.Δ.Α.Α. τη Τρίτη 16/4. Ειπώθηκαν πολλά και σημαντικά πράγματα για το παρόν και το μέλλον της υπηρεσίας. 

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο studio για το μοντάζ. Λίγη ακόμα υπομονή! 

dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Καβάλα: Η Δημοτική Αστυνομία απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

σχόλια
Η Δημοτική Αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, προέβη σε απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα καθώς θα συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα ακινησίας που προβλέπεται από το νόμο.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόγραμμα «έξυπνης στάθμευσης» από τον Δήμο Αθηναίων

σχόλια
Οι οδηγοί θα μπορούν μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό
τους να βρίσκουν θέση στάθμευσης και να πληρώνουν
το αντίτιμο που τους αναλογεί
Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έξυπνης στάθμευσης, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, την αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των οδηγών επισκεπτών και κατοίκων της, θα αποκτήσει η πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα συνίσταται στην εγκατάσταση στο οδόστρωμα, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, σε πρώτη φάση στην περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολωνακίου, χιλίων (1.000) αισθητήρων έξυπνης στάθμευσης, που μέσω mobile εφαρμογής (iOS και Android) θα ενημερώνουν τους οδηγούς που ακριβώς υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Οι οδηγοί, μόλις παρκάρουν σε έξυπνη θέση στάθμευσης, θα μπορούν μέσω της υπάρχουσας mobile εφαρμογής MyΑthensPass, να πληρώνουν για τον χρόνο στάθμευσής τους.

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί μία ενιαία Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης για την υποστήριξη και τη διαχείριση των αισθητήρων.

Η πλατφόρμα θα παρέχει στη διοίκηση του δήμου ένα κέντρο ελέγχου λειτουργίας με ταμπλό (dashboards), όπου θα αποτυπώνεται η συνολική εικόνα της στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Δημοτική Αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα από απόσταση να ελέγχει τη νομιμότητα και την πληρωμή της θέσης στάθμευσης, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο έξυπνης στάθμευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, επισημαίνοντας ότι «η Αθήνα πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, επενδύοντας σε έργα μεγάλης κλίμακας».

Όπως ανακοινώθηκε, η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του δήμου Αθηναίων - ΔΑΕΜ Α.Ε. και της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕA.E. - ONEX S.A.».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 497.950,00 ευρώ και προβλέπεται να αποπερατωθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την αναστολή ̟των προσλήψεων και των υ̟πηρεσιακών µεταβολών στο δημόσιο, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών

σχόλια
► Κατεβάστε την από ΕΔΩ.

Διαβάστε τη συνέχεια →

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ διοργανώνει ο Σ.Δ.Α.Α. με θέμα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ενίσχυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου» - Τρίτη 16 Απριλίου 2019

σχόλια


Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Μαφία λαϊκών αγορών: Χρυσές μίζες με απειλές, εκφοβισμό και εκβιασμούς (video)

σχόλια
Εξαρθρώθηκε σπείρα που εκβίαζε και εκφόβιζε επαγγελματίες και παραγωγούς λαϊκών αγορών της Αττικής. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε από το 2006, υπολογίζονται στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αρχηγός ήταν πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, την περασμένη Τετάρτη, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 20 άτομα (19 άνδρες και 1 γυναίκα), ενώ για την ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα είναι επιπλέον 14 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι πρώην και νυν στελέχη, καθώς και υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης για τις λαϊκές αγορές, μέλη σωματείων επαγγελματιών λαϊκών αγορών, καθώς και πωλητές.


Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης με το πρόσχημα της παροχής προστασίας, της εκβίασης, της απάτης, καθώς και για παράβαση του νόμου περί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Γιώργος Κανέλλος, η εγκληματική οργάνωση, όπως προέκυψε από τις πολύμηνες έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, δραστηριοποιείτο τουλάχιστον από το 2006 στις λαϊκές αγορές της Αττικής. Είχε συγκεκριμένη ιεραρχική δομή πυραμίδας, με διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος και κοινό στόχο την αποκόμιση πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών. Η πολυμελής σπείρα είχε καταφέρει να πείσει πωλητές των λαϊκών ότι εάν ήθελαν να εργαστούν χωρίς να τους επιβάλλονται πρόστιμα, αλλά και μην διώκονται, έπρεπε να ενδώσουν στις εκβιαστικές απαιτήσεις των μελών της.

Τα νήματα της μαφίας, κινούσε από το 2012 ο 57χρονος αρχηγός, ο οποίος ήταν Διευθυντής στη Διεύθυνση Λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και πριν επόπτης της ίδιας υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες διευρυμένες, καθώς ήταν αποδέκτης, χειριστής, και εισηγητής στην αρμόδια Επιτροπή για τα αιτήματα των πωλητών σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής.

Στενοί συνεργάτες του αρχηγού, δύο υπάλληλοι στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και τρεις ελεγκτές που έκοβαν τσουχτερά πρόστιμα σε όσους πωλητές δεν έδιναν «μίζα» στη σπείρα. Η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει στους κόλπους της, σκληρή υποομάδα που αποτελούνταν από τρεις προέδρους Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαικών αγορών και πωλητές που είχε αναλάβει να εκφοβίζει όσους πήγαιναν κόντρα στα συμφέροντά τους.

Στην Αττική καθημερινά λειτουργούν 40 λαϊκές αγορές και απασχολούν 10.000 εργαζόμενους. Η μαφία από τα θύματά της, ανάλογα με την θέση του πάγκου στη λαϊκή, έβαζε στην τσέπη της από 400 ευρώ ως 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ οι τιμές για τις μεταβιβάσεις και νέες άδειες άρχιζαν από 5.000 ευρώ και έφταναν τις 64.000 ευρώ.

Στο Τμήμα Εκβιαστών έχουν καταθέσει 224 θύματα που αγανάκτησαν από την δράση του κυκλώματος καθώς τους αποσπούσε χρήματα από τις καθημερινές τους εισπράξεις.

Το 2008 τρία μέλη της μαφίας είχαν χτυπήσει στο κεφάλι με σιδερόβεργα πωλητή γιατί αρνήθηκε να τους δώσει 10.000 ευρώ που του ζητούσαν για να μην μετακινήσει τον πάγκο του στο τέλος της λαικής αγοράς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση της περασμένης Τετάρτης στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 34.843,62 ευρώ, πιστόλι-ρέπλικα, μαχαίρι τύπου «χαντζάρα», 10 κουτιά φυσιγγίων διαφόρων μετρημάτων και 4 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, ζώνη-φυσιγγιοθήκη με 15 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, 65 βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων ελληνικών και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων, 13 τραπεζικές κάρτες ανάληψης χρημάτων και πιστωτικές κάρτες, καρνέ επιταγών τράπεζας και τραπεζική επιταγή, καθώς και 5 μπλοκ ταμείου από Σωματεία Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με το πρόσχημα της παροχής προστασίας, εκβίαση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 14 άτομα, τα οποία δεν αποτελούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά είναι συγκατηγορούμενα για διάφορα αδικήματα.

Πηγή: ΕΡΤ (Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης), ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τη συνέχεια →

Στα πράσα πιάστηκαν 43 υπάλληλοι της Εφορίας

σχόλια
Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα εντόπισε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ. Εννέα υπάλληλοι δεν κατάφεραν να δικαιολογήσουν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 4,4 εκατ. ευρώ!

Μπαράζ ελέγχων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ για το 2018. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Δ.ΕΣ.ΥΠ. κατά την προηγούμενη χρονιά:

• Διενήργησε 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.

• Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.

• Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.

• Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.

• Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

• Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως αποστολή:

• τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου,

• τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης,

• τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων,

• την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων,

• το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και

• την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Εξαιρετικό ρεπορτάζ του STAR για έλλειψη δημοτικών αστυνομικών και τα εμπόδια που θέτει συνεχώς το Υπ. Δικαιοσύνης στην επιστροφή των π.Δ.Α. από τις φυλακές - Μιλά ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Α.Α. Απόστολος Κόσσυβας

σχόλια
Δείτε στο video που εξασφάλισε το dimastin.gr, το εξαιρετικά στοχευμένο και πλήρες ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού STAR, το οποίο μεταδόθηκε το Σάββατο 6/4 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο ρεπορτάζ, γίνεται λόγος για την μεγάλη έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού στην Δημοτική Αστυνομία αλλά και την αδικαιολόγητη, εκ μέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρακώλυση της διαδικασίας επιστροφής των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης, στις Δημοτικές Αστυνομίες της χώρας.

Δείτε το video :Πηγή : dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Δ. Θεσ/νίκης: Ρεπορτάζ της Δημοτικής τηλεόρασης TV100 για το νέο ωράριο φορτοεκφορτώσεων και τους σχετικούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας (video)

σχόλια
Δείτε το ρεπορτάζ της δημοτικής τηλεόρασης θεσ/νίκης TV100 για τη μη συμμόρφωση των οδηγών επαγγελματικών οχημάτων με το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσεων που τέθηκε σε ισχύ στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πόσες παραβάσεις βεβαιώνει η Δημοτική αστυνομία καθημερινά. Μιλά σχετικά ο Προϊστάμενος του τμήματος αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μιχάλης Αλλαγιώτης.

Δείτε το video που εξασφάλισε το dimastin.gr :Πηγή : dimastin.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Ιεράπετρα: Πρόστιμο 1.500 € σε οδηγό που κάπνιζε έχοντας παιδί στο αυτοκίνητο

σχόλια
Οι έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο συνεχίζονται στην Ιεράπετρα και έτσι μετά το πρώτο πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ιεράπετρας, έρχεται και ένα πρόστιμο σε οδηγό που κάπνιζε στο αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν μέσα ανήλικο παιδί, κάτι που απαγορεύεται.

Όπως ενημερώνει ο ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτανάκης, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου εντοπίστηκε ο οδηγός και το παιδί ηλικίας έξι ετών και το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν της τάξης των 1.500 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια →