Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΕΔΑ: Κατάθεση Δήλωσης Ακυρότητας της τελευταίας Γ.Σ. του Σ.Δ.Α.Α.

Διαβάστε την "δήλωση" παρακάτω :
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων
Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας
Ε.Κ.Ε.Δ.Α.


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ.Πρωτ.: 7Προς
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κοινοποίηση
Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης κ. Γ. Τ. (για το πρακτικό)


Θέμα: Καταστατική και ηθική ακυρότητα της Γεν. Συνέλευσης της 21ης Σεπτέμβρη

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου, «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου... Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός των μελών, τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών…».

Στη Γενική Συνέλευση της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 ανακοινώθηκε εσφαλμένα απαρτία από τον πρόεδρο του Σ.Δ.Α.Α. με 260 μέλη παρόντα σε σύνολο 960 περίπου μελών. Επειδή τα 260 μέλη υπολείπονται του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, δεν έπρεπε να κηρυχτεί η έναρξή της. Εφόσον αυτό έγινε, δεν επιφέρει έννομο αποτέλεσμα. Οτιδήποτε ακολούθησε γίνεται δεκτό ως άτυπη συζήτηση και τίποτα περισσότερο.

Ανακοινώθηκε επίσης εσφαλμένα ότι επρόκειτο για εξ αναβολής «θεσμική Γενική Συνέλευση», κάτι που δεν προκύπτει από την ημερήσια διάταξη που κοινοποιήσατε σε εμάς και στα μέλη. Θεσμική Γενική Συνέλευση ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2012, αλλά αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και δεν επιδιώχθηκε η εξ αναβολής διεξαγωγή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (διακοπές Πάσχα, βουλευτικές εκλογές). Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση της 21ης Σεπτεμβρίου προτάθηκε να γίνει πέραν των χρονικών ορίων που θέτει το Καταστατικό του Συλλόγου για τις εξ αναβολής συνελεύσεις και κατά συνέπεια, και χωρίς καμία δυνατότητα αμφισβήτησης, για τη σύννομη διεξαγωγή της έπρεπε να παραστεί το 1/3 των μελών, συνθήκη που δεν εκπληρώθηκε.

Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Σεπτεμβρίου υπήρχε και το θέμα «ρόλος δημοτικής αστυνομίας», θέμα που δεν παραπέμπει σε λήψη απόφασης, αλλά σε γενική συζήτηση, γεγονός που εξηγεί σε κάποιο βαθμό και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τα μέλη. Η λήψη απόφασης έγινε καθ’ υπέρβαση της ημερήσιας διάταξης, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα ότι πουθενά στην ημερήσια διάταξη δεν εμφανίζεται η λέξη «θεσμική» ή οτιδήποτε άλλο παραπέμπει σε αυτή (αντίθετα με την ημερήσια διάταξη της 4ης Απριλίου), γεγονός που παραπλάνησε τα μέλη.

Ο πρόεδρος που επιλέχθηκε για τη Γενική Συνέλευση με συνοπτικές διαδικασίες (αφού δεν δόθηκε η δυνατότητα καταψήφισης της επιλογής του) δεν είχε την ουδετερότητα που όφειλε εκ της ιδιότητάς του ούτε και τη στοιχειώδη ευπρέπεια να τηρήσει ισορροπίες έναντι των ομιλητών των παρατάξεων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε άνιση μεταχείριση στα μέλη της παράταξής μας. Απρόκλητα και ειρωνικά προσπάθησε να επιβάλλει σε μέλος μας τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την ομιλία του, ενώ επανέλαβε αβάσιμη και υβριστική κατηγορία εναντίον μέλους της Ε.Κ.Ε.Δ.Α., κατηγορία μάλιστα που είχε διαψευστεί λίγο νωρίτερα. Καθ’ υπέρβαση της ιδιότητάς του ως πρόεδρος απαγόρεψε σε άλλο μέλος μας να θέσει το ζήτημα της ψηφοφορίας με κάλπη, απορρίπτοντας την πρόταση μόνος του και κατά παράβαση του Καταστατικού. Σε συνέχεια όλων αυτών τάχθηκε μπροστά στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης υπέρ συγκεκριμένης πρότασης και μάλιστα έκανε προσθήκες και διορθώσεις σε αυτή. Όλα τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηρίσουν την όλη διαδικασία ως μη ορθώς διεξαχθείσα.

Οι προτάσεις που υπερψηφίστηκαν εμφανίστηκαν 15 λεπτά πριν την ψηφοφορία, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα ερωτηματικά για μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε ως θεσμική, χωρίς να αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Είναι ιδιαίτερα παράξενο το γεγονός ότι η μεγαλύτερη παράταξη στο Σ.Δ.Α.Α. δεν κατέθεσε καθόλου προτάσεις, στον αντίποδα υπερψήφισε προτάσεις τρίτων. Σε αντίθεση, η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. κατέθεσε έγγραφες σαφείς προτάσεις, στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης (ρόλος δημοτικής αστυνομίας). Τα παραπάνω αφήνουν ανοιχτά ερωτηματικά, ενώ το γεγονός ότι ο Γραμματέας της Γ.Σ. δήλωσε αρχικά ότι είχε αποσυρθεί από τα πρακτικά το φύλλο με τη ψηφισθείσα πρόταση (όταν του ζητήθηκε αντίγραφο), για να ανακαλέσει δυο ημέρες μετά, περιπλέκει τα πράγματα. Όλα τα παραπάνω προκαλούν εύλογες απορίες.

Στη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2012 είχε αποφασιστεί μεταξύ άλλων η διεξαγωγή θεσμικής Γ.Σ., αφού τα μέλη θα κατέθεταν τις προτάσεις τους στο προεδρείο, θα γινόταν συζήτηση στο Δ.Σ. όπου θα καταγράφονταν οι κοινές και οι διαφορετικές προτάσεις, και θα ακολουθούσε εκτενής ενημέρωση σε όλα τα Δ.Α.Τ.. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε, το προεδρείο δεν μας γνωστοποίησε καμία πρόταση μέλους σε σχέση με θεσμικό θέμα, δεν έγινε καμία εισήγηση στο Δ.Σ. για οτιδήποτε θεσμικό, δεν έγινε καμία απολύτως ενημέρωση σε κανένα Δ.Α.Τ., γεγονός που καταδεικνύει ότι οδηγηθήκαμε σε γενική συνέλευση -που μάλιστα δεν είχε χαρακτηριστεί θεσμική- ενάντια στις κοινές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου.

Από το προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς και αδιαμφισβήτητα ότι η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 αντιβαίνει στο Καταστατικό και πρέπει να κηρυχτεί εκ των πραγμάτων ως μη γενομένη. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη σε αυτή δεν γεννά έννομο αποτέλεσμα. Τα λοιπά χαρα­κτηριστικά της διαδικασίας σας τα θέτουμε υπόψη για να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Παράλληλα επισημαίνουμε το εξίσου σημαντικό θέμα ότι εκτός από καταστατική νομιμοποίηση οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης στερούνται ηθικής νομιμοποίησης, αφού η ψηφοφορία διεξάχθηκε με παρόντα περίπου 160 άτομα σε σύνολο 960 μελών. Το γεγονός αυτό δεν επιδίδει κανένα απολύτως κύρος στην όποια απόφαση (ακόμη και αν αυτή είχε ληφθεί καταστατικά ορθώς) και μπορεί να αμφισβητηθεί από τον οποιοδήποτε, καθώς είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για μια απόφαση μειοψηφίας.

Τα μέλη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Θυμηθείτε την προηγούμενη ανακοίνωσή της εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...