Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Τεστ αξιολόγησης...

Ενώ το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων "παίζει" καθημερινά στην ειδησεογραφία, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε για σας δύο ενδεικτικά -λέμε τώρα- τεστ δεξιοτήτων για δημοσίους υπαλλήλους. Πρόκειται για τεστ που δημιούργησε το Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠίΓΝΩΣΙΣ.

Υπενθυμίζουμε ότι για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας-μοριοδότησης, κατά την διαδικασία αξιολόγησης, θα λαμβάνονται υπ΄όψη και τα εξής κριτήρια :

 • η τυπική εκπαίδευση (πτυχία κλπ)
 • η επιμόρφωση
 • η εμπειρία
 • η γνώση ξένων γλωσσών
 • λοιπές ικανότητες και δεξιότητες (π.χ.πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής)
 • η συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές,το τεστ αξιολόγησης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή υπό την εποπτεία του, ώστε να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του
 • θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice)
 • Θα γίνει μέσω Η/Υ
 • θα περιλαμβάνει 80-100 ερωτήσεις
 • θα αποτελέσει το βασικό ποιοτικό κριτήριο στην τελική διαμόρφωση της εικόνας όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο, εκτός από την κατηγορία ΥΕ
 • Εκτιμάται, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης -ως αντικειμενικό και ασφαλές κριτήριο- θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την παραμονή του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή την έξοδό του σε διαθεσμότητα, προσυνταξιοδότηση, κλπ, με βάση τη δέσμευση της χώρας για μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 150.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
 • Εκτιμάται, επίσης, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης θα ληφθεί υπ' όψιν και για τη στελέχωση των νέων οργανογραμμάτων των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Δείτε και κάντε τα τεστ εδώ :

Test 1 - Ερωτήσεις σχετικές με την Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, κλπ.

Test 2 - Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων, κλπ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...