Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Απαντήσεις απο τον Ν. Βαβουράκη (πρόεδρο του Παγκρήτιου) στα επιχειρήματα της "διοίκησης" κατά την εκδίκαση στο ΣτΕ των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Ν. Βαβουράκης
Παρευρισκόμενος την Παρασκευή 7 Φλεβάρη στην εκδίκαση της Πρότυπης Δίκης και των υπολοίπων αιτήσεων ακύρωσης για τα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έμεινα άφωνος ακούγοντας τις απαντήσεις και τα επιχειρήματα των συνηγόρων της «Διοίκησης». Προφανώς και δεν μπορούσαν, όχι μόνο από εμένα που ήμουν απλώς ένας ακροατής αλλά ούτε καν από τους δικηγόρους μας λόγω της διαδικασίας, να απαντηθούν τα επιχειρήματα αυτά την ίδια στιγμή. Θα απαντηθούν ευελπιστώ καταλλήλως από τα υπομνήματα που θα καταθέσουν οι δικηγόροι μας μέχρι τις 20 Φλεβάρη.

Δεν μπορώ όμως να κρατήσω μέσα μου όλα αυτά που σκέφτομαι, γι’ αυτό και θα παραθέσω μία προς μία τις απαντήσεις που θα ήθελα να δώσω αν ήταν εφικτό στη «Διοίκηση» και οι οποίες θα επιθυμούσα να συμπεριλαμβάνονται στα υπομνήματα των δικηγόρων μας.

1) «Τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας τις επαναφέραμε στην ΕΛ.ΑΣ. όπου ήταν αρχικά. Είναι αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης όχι τοπικές, τις δώσαμε στους Δήμους με την ελπίδα να ασκηθούν καλύτερα αλλά απέτυχαν γι’ αυτό τις ξαναδίνουμε στην ΕΛ.ΑΣ.».

 • Τότε γιατί δίνεται από το ίδιο το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 το δικαίωμα στους Δήμους να πάρουν εκ νέου αν το επιθυμούν τις αρμοδιότητες αυτές;
2)«Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι και μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες».

 • Απ’ ότι φαίνεται η «Διοίκηση» δεν γνωρίζει πως οι περισσότεροι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που παρέμειναν στους Δήμους αξιοποιούνται από αυτούς σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους, και όχι στις συσταθείσες «Νέες Δημοτικές Αστυνομίες» που έχουν φτιάξει ορισμένοι μεγάλοι Δήμοι, αποτελούμενες από Διοικητικούς Υπαλλήλους.
 • Ακόμα όμως κι αν δεχθούμε πως όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που παρέμειναν στους Δήμους θα πρέπει να στελεχώνουν αυτές τις «Νέες Δημοτικές Αστυνομίες», τίθεται το ερώτημα: Αυτός ήταν ο σκοπός της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας; Η άσκηση των αρμοδιοτήτων μιας ένστολης οργανωμένης υπηρεσίας (για παράδειγμα 72 ατόμων στο Ηράκλειο Κρήτης) να μεταφερθεί σε ένα μόρφωμα 5-10 Διοικητικών Υπαλλήλων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών;
3) «Υπήρχε παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων από την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δημοτική Αστυνομία που προκαλούσε σύγχυση».
 • Το ίδιο ακριβώς θα συμβαίνει και στο μέλλον σύμφωνα με το σχεδιασμό της «Διοίκησης». Τις αρμοδιότητες της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας θα τις ασκούν σε μεγάλο βαθμό παράλληλα οι «Νέες Δημοτικές Αστυνομίες» των Δήμων και η υπό σύσταση Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. των «Ιδιαίτερης Κατηγορίας Αστυνομικών» οι οποίοι θα είναι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που θα απορροφηθούν στην ΕΛ.ΑΣ.
 • Επανερχόμενος στο παράδειγμα του Ηρακλείου Κρήτης, καταργήθηκε η οργανωμένη και ένστολη Δημοτική Αστυνομία 72 ατόμων ώστε οι αρμοδιότητές της να ασκούνται από κοινού από 5-10 Διοικητικούς Υπαλλήλους του Δήμου και 16 Ιδιαίτερης Κατηγορίας Αστυνομικούς, όλοι τους πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί. Δουλειά που σύμφωνα με τη «Διοίκηση» δεν γινόταν καλά από 72 άτομα, θεωρείται πως θα γίνει σωστά με τον παραπάνω σχεδιασμό;
4) «Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί επειδή ηθελημένα ήταν άοπλοι, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το παραεμπόριο και αυτό πλέον γιγαντώθηκε κι έγινε οργανωμένο έγκλημα».
 • Η αρμοδιότητα του παραεμπορίου ήταν μία μόνο από τις δεκάδες της Δημοτικής Αστυνομίας. Αν η «Διοίκηση» δεν ήταν ευχαριστημένη, γιατί δεν αφαιρούσε αυτή και μόνον την αρμοδιότητα από τους Δήμους, δίνοντας την στην ΕΛ.ΑΣ.; Έπρεπε να καταργηθεί μια ολόκληρη Υπηρεσία για τη θεωρητικά πλημμελή άσκηση μιας αρμοδιότητας;
 • Στοιχεία έχει η «Διοίκηση» για την δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αστυνομία σχετικά με το παραεμπόριο; Σύμφωνα με τα στατιστικά η μόνη Υπηρεσία που ασχολήθηκε πραγματικά με το ζήτημα ήταν η Δημοτική Αστυνομία. Ας ρωτήσει η «Διοίκηση» τους Εμπορικούς Συλλόγους. Ας ρίξει μια ματιά η «Διοίκηση» στην κατάσταση που επικρατεί στις μεγάλες πόλεις μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Αλήθεια, αφού οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν αντιμετώπισαν όπως θα έπρεπε το παραεμπόριο επειδή ήταν ηθελημένα άοπλοι, τότε γιατί στο νέο σχεδιασμό της «Διοίκησης» η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται από τη νέα Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. με τους Ιδιαίτερης Κατηγορίας Αστυνομικούς – πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, οι οποίοι και πάλι προβλέπεται να είναι άοπλοι;
5) «Η πρόβλεψη για την μη ισχύ του περιορισμού της 8ετίας στην μετάταξη του υπαλλήλου σε ανώτερη βαθμίδα υπάρχει στο άρθρο 91 του Ν. 4172/2013: Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται».
 • Στην εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν. 4172/2013» που εκδόθηκε στις 19/8/2013 αναφέρεται ρητά: «Προκειμένου ο υπάλληλος να μεταταγεί / μεταφερθεί σε νέα υπηρεσία του Δημοσίου και σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας – εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν. 3528/2007 και παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3584/2007 – θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών της ανώτερης κατηγορίας καθώς και για το σύνολο των κριτηρίων της κατηγορίας αυτής.». Επομένως είναι σαφές πως με το ν.4172/2013 η «Διοίκηση» δεν κατάργησε τον περιορισμό της οκταετίας. Αυτό το έπραξε στη συνέχεια το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 29/11/2013 με θέμα: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα», η οποία ξεκάθαρα και εντελώς αντιφατικά με την προηγούμενη εγκύκλιο αναφέρει: «Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία της κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 και παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3584/2007).». Αυτό σημαίνει πως αυτή η δεύτερη εγκύκλιος είχε απόλυτα κανονιστικό χαρακτήρα, καθώς αυτή ήταν που κατήργησε τον περιορισμό της οκταετίας και όχι ο ν. 4172/2013, και ορθώς προσβλήθηκε.
6) «Έχουν γίνει 70 ανακλήσεις διορισμών για πλαστά δικαιολογητικά, από όλες τις σειρές πλην του 2010, γιατί σε αυτή τη σειρά δε γίνονται έλεγχοι επειδή είχε ήδη ελεγχθεί έτσι κι αλλιώς από τον ΑΣΕΠ».
 • Η σειρά του 2010 δεν ελέγχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον ΑΣΕΠ. Ελέγχθηκαν μόνο ορισμένες ενστάσεις, οι οποίες όπως αναφέρθηκε και από τον κ. Μπουκουβάλα ήταν 57, και από αυτές μόλις οι 12 έγιναν δεκτές.
 • Η σειρά του 2010 ελέγχεται και αυτή από το ΣΕΔΔΕ σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά διορισμού. Ήδη μάλιστα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχουν αναρτηθεί επτά (7) ανακλήσεις διορισμών από τη σειρά αυτή, 3 από το Δήμο Αθηναίων, 1 από το Δήμο Χαλανδρίου, 1 από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, 1 από το Δήμο Αχαρνών και 1 από το Δήμο Πλατανιά Χανίων. Τα σχετικά έγγραφα εστάλησαν ήδη στον κ. Παπακωνσταντίνου.
7) «Με τις ενστάσεις στον ΑΣΕΠ που έγιναν στη σειρά του 2010, άλλαζαν οι πίνακες αποτελεσμάτων, ενώ στο παρελθόν με τις απλές αιτήσεις θεραπείας που έκαναν οι υποψήφιοι στις Περιφέρειες δεν άλλαζαν οι πίνακες».
 • Παρατίθεται ένα απλό παράδειγμα: Υποψήφιος στη σειρά του 2004, κάτοχος Proficiency Αγγλικών, βλέπει στα προσωρινά αποτελέσματα πως είναι 8ος στην κατάταξη επειδή έχουν από λάθος υπολογιστεί για αυτόν μόρια σαν να είχε Lower. Κάνει απλή αίτηση θεραπείας, το αίτημα γίνεται φυσικά αποδεκτό, και πλέον στα οριστικά αποτελέσματα του υπολογίζονται κανονικά τα μόρια του Proficiency. Προφανέστατα, μετά από αυτή τη διόρθωση οι πίνακες αλλάζουν και πλέον ο εν λόγω υποψήφιος από 8ος στην κατάταξη ανέβηκε 3ος. Επομένως, και με τις απλές αιτήσεις θεραπείας, οι πίνακες άλλαζαν.
8) «Ορθά μπήκε το όριο ηλικίας στην ΕΛ.ΑΣ. επειδή οι Ειδικοί Φρουροί κι οι Συνοριοφύλακες εισέρχονται μέχρι την ηλικία των 28 και στα 25 έτη υπηρεσίας μπορούν να πάρουν σύνταξη».
 • Πέρα από το προφανές μαθηματικό άτοπο, αφού 28+25=53 έτη και όχι 45 που ήταν αρχικά το όριο ή 50 που έγινε τελικά, η τοποθέτηση της κ. Τσίπρα ήταν απόλυτα εύστοχη: Στην ΕΛ.ΑΣ. θα κληθούν οι ίδιοι άνθρωποι που ασκούσαν τις αρμοδιότητές τους ως Δημοτικοί Αστυνομικοί, να ασκήσουν τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες ως Ιδιαίτερης Κατηγορίας Αστυνομικοί, και μάλιστα θα πρόσθετα εγώ άοπλοι στο παρελθόν άοπλοι και στο μέλλον.
9) «Στα καταστήματα κράτησης ορθά μπήκε το όριο ηλικίας επειδή οι εξωτερικοί φρουροί κι οι εσωτερικοί φύλακες μπορούν να διοριστούν μέχρι το 32ο έτος της ηλικίας τους και παίρνουν σύνταξη στα 25 έτη υπηρεσίας».

 • Εμφανίζεται και πάλι το μαθηματικό άτοπο, αφού 32+25 = 57 έτη και όχι 45 που ήταν αρχικά το όριο ή 50 που έγινε τελικά.
10) «Οι εξωτερικοί φρουροί έχουν όπλο, σημαδεύουν στον προαυλισμό τους κρατουμένους σε αναμονή για βολή κατά βολή, ενδέχεται να κάνουν καταδίωξη, να δουλέψουν πέραν του ωραρίου τους κλπ, ενώ είναι γνωστό πως μετά την ηλικία των 40 ετών η βιολογική ρώμη μειώνεται, άρα δεν μπορούν να εκτελεστούν καλά τα καθήκοντά τους».
 • Για το επιχείρημα της κάμψης της βιολογικής ρώμης στα 40 έτη, να υποθέσουμε πως στην ηλικία των 40 ετών οι εξωτερικοί φρουροί και οι εσωτερικοί φύλακες απολύονται επειδή δεν μπορούν πλέον να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους όπως πριν; Μήπως απολύονται στα 45 έτη που ήταν αρχικά το όριο για τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ή μήπως στα 50 έτη που έγινε το όριο τελικά;
 • Να υποθέσουμε πως υπάρχουν αναλυτικές επιστημονικές μελέτες για όλα αυτά;
 • Ως γνωστόν, οι εξωτερικοί φρουροί φέρουν όπλο και οι εσωτερικοί φύλακες όχι. Επομένως, ακόμα κι αν με καλή πίστη δεχόμασταν τα επιχειρήματα της «Διοίκησης» για το απαιτούμενο όριο ηλικίας λόγω της ανάληψης όπλου για την μετακίνηση στους εξωτερικούς φρουρούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τέτοιο όριο στη μετακίνηση στους εσωτερικούς φύλακες οι οποίοι και άοπλοι είναι, και καταδιώξεις δεν κάνουν, και ιδιαίτερη σωματική καταπόνηση δεν υφίστανται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Ήταν πολλές οι απαντήσεις και το κείμενο μεγάλο. Όπως μεγάλη είναι και η αδικία που συντελέστηκε με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Και το ίδιο μεγάλη είναι πλέον η ευθύνη αρχικά των δικηγόρων μας κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Τσίπρα και Μπουκουβάλα ώστε να απεικονίσουν με τα υπομνήματά τους την πραγματικότητα στους σεβαστούς Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, και εν συνεχεία η ευθύνη των ίδιων των Δικαστών, οι οποίοι όπως έχω πει πολλές φορές οφείλουν να είναι θεματοφύλακες της Δικαιοσύνης, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...