Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Χ. Θεοχάρης: «160 κατάλληλα εξειδικευμένοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων εντός του Μαΐου»

Έρευνα για τη διάγνωση λειτουργικών προβλημάτων

Στον εντοπισμό και τη διάγνωση λειτουργικών προβλημάτων, που σχετίζονται με την καθημερινή εργασιακή προσπάθεια των υπαλλήλων και στελεχών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα προχωρήσει ειδική ομάδα εργασίας που διόρισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης.

Η ομάδα εργασίας θα πρέπει έως τα τέλη Ιουνίου να καταρτίσει τη σχετική έρευνα και εν συνεχεία να την παρουσιάσει στον κ. Θεοχάρη και στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υψηλής προτεραιότητας, με ταυτόχρονη συνδέσμευση και κινητοποίηση του προσωπικού της Γραμματείας.

Πρέπει να σημειωθεί πως η 16μελής ομάδα εργασίας αποτελείται μόνο από υπάλληλους του υπουργείου Οικονομικών και δεν μετέχουν σε αυτή στελέχη του ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι επαγγελματικών ομάδων που συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η διάγνωση των λειτουργικών προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι σημαντική και σχετίζεται αφενός με την αριθμητική επέκταση του δυναμικού της, αφετέρου με την βαθμολόγηση των στελεχών της.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια του επικαιροποιημένου Μνημονίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης και προαγωγής των στελεχών της, το οποίο θα εγκριθεί από τον υπουργό Οικονομικών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα ολοκληρώσει εντός του Μαΐου την πρόσληψη 197 ελεγκτών και θα διασφαλίσει τη βασική εκπαίδευση 2.000 νέων πιστοποιημένων ελεγκτών. Τουλάχιστον 1.600 από τις περίπου 2.100 νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών για το 2014, καθώς και περίπου 160 κατάλληλα εξειδικευμένοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων εντός του ίδιου μήνα.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων θα προχωρήσει σε εξωτερικές προσλήψεις 300 ελεγκτών τον Ιούνιο 2014, σε εξωτερικές προσλήψεις 500 υπαλλήλων έως το Δεκέμβριο και θα προσλάβει πρόσθετο προσωπικό έως τον Ιούνιο 2015.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...