Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ανοιχτή επιστολή- καταγγελία Δημοτικών Αστυνομικών με τίτλο «Όργιο παρανομιών και παρατυπιών στον διαγωνισμό πρόσληψης του 2009 (σειρά 2010) για την Δ.Α.»

Δείτε την καταγγελία που παραλάβαμε σήμερα μέσω του ηλ. μας ταχυδρομείου. Εντύπωση μας κάνει το πλήθος των site και blogs που αποστέλλεται η παρακάτω ανοιχτή επιστολή των "Δημοτικών Αστυνομικών που επιθυμούν αξιοκρατία" (δείτε το παρακάτω screenshot το οποίο το έχουμε "θολώσει" για ευνόητους λόγους-περίπου 135!) αλλά -κυρίως- η στιγμή που επιλέχθηκε να αποσταλεί.Ανοιχτή επιστολή Δημοτικών Αστυνομικών για το όργιο παρανομιών και παρατυπιών στο Διαγωνισμό του 2009 για τη Δημοτική Αστυνομία (πρόσληψη σειράς ’10)


Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η μετάταξη των τέως Δημοτικών Αστυνομικών στους νέους φορείς μέσω μιας αναξιοκρατικής διαδικασίας καθώς οι δημοτικοί αστυνομικοί που προσλήφθηκαν το 2010 με το διαγωνισμό του 2009 προηγούνται με 20 μόρια από τους υπόλοιπους. Έτσι αυτοί που έχουν την μικρότερη προϋπηρεσία καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους ανεξάρτητα με το τι τυπικά προσόντα διαθέτουν. Αν αυτό φαίνεται εξοργιστικό δεν είναι τίποτα μπροστά στον τρόπο που προσλήφθηκαν. Παρατίθεται χρονικό του διαγωνισμού τους που αποδεικνύει ότι διορίστηκαν παράνομα.

Στις 13 Αυγούστου 2009 εκδόθηκε η προκήρυξη 29352/18616/13.8.2009 της Περιφέρειας Αττικής για την πλήρωση 567 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε δήμους της Αττικής ενώ αντίστοιχες προκηρύξεις εκδόθηκαν και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 6η Οκτωβρίου 2009. Στις 7 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού δηλαδή, έχουμε πρόωρη προκήρυξη εκλογών λόγω της πτώσης της κυβέρνησης Καραμανλή. Στις 8 Σεπτεμβρίου εκδίδεται παράνομη Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των δικαιολογητικών: «Ανακοινώνεται ότι λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών για τις 4 Οκτωβρίου 2009, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας μεταβάλλεται. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες τις αιτήσεις τους, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου». Παράλληλα με το υπ’ αριθμ. 54834/8-9-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνονται οι Περιφέρειες.

Παρανομία 1η: Ενώ ο Νόμος 2190/1994 (άρθ. 28, παρ.1 κ’ 2) αναφέρει ότι κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, το Υπ. Εσωτερικών μετέφερε την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την επομένη των εκλογών και όχι μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, αν βέβαια προέκυπτε κυβέρνηση. Με αυτό το έγγραφο το Υπουργείο Εσωτερικών παρανομώντας επιβάλλει σε επόμενη κυβέρνηση ή σε περίοδο πριν τον σχηματισμό της τη διενέργεια μιας διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού σε ημερομηνίες που απαγορεύεται.

Το ΑΣΕΠ αντίθετα με αφορμή τις εκλογές εξέδωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 ανακοίνωση που ανέφερε: «από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών, μέχρι την ορκωμοσία την Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση».

H διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γινόταν εκτός ΑΣΕΠ από τις Περιφέρειες και αντί να εφαρμοστεί η σύννομη απόφαση του ΑΣΕΠ εφαρμόστηκε η παράνομη του Υπ. Εσωτερικών. Ο διαγωνισμός λίγα χρόνια μετά χαρακτηρίστηκε με εγκύκλιο του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ως διαγωνισμός που εμπίπτει στις λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Εκ του αποτελέσματος, επειδή η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές ορκίστηκε τελικά αμέσως (7 Σεπτεμβρίου 2009), η διεξαγωγή του διαγωνισμού σε παράνομη προθεσμία είναι μόλις 2 ημέρες. Στην πραγματικότητα με το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών ο διαγωνισμός θα διεξαγόταν έτσι κι αλλιώς παρανόμως, ανεξαρτήτως αν θα προέκυπτε κυβέρνηση ή πότε θα γινόταν αυτό, και ασχέτως αν θα γίνονταν επαναληπτικές εκλογές. Έχει σημασία ότι το χρονικό πλαίσιο του διαγωνισμού είναι με την Κυβέρνηση Καραμανλή υπό κατάρρευση, τότε που γίνεται απεγνωσμένη προσπάθεια βολέματος ημετέρων όπως π.χ. προσλήψεις στην Τραμ Α.Ε., προσλήψεις στην Αγρογή, κ.τ.λ.

Παρανομία 2η: Στις 23 Νοεμβρίου 2009 γίνεται ανάρτηση ενός πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν αναρτήθηκαν οι νόμιμοι πίνακες σειράς κατάταξης που προβλέπει τόσο ο νόμος (Π.Δ.135/2006, άρθρο 7, παρ. 1) όσο και η ίδια η προκήρυξη, αλλά μόνο πίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων.

Η διάταξη που δεν εφαρμόστηκε αναφέρει: «Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του προηγούμενου άρθρου και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις». Η μη γνώση της κατάταξης αλλά και το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της προκήρυξης είχε ως αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να αποτραπούν από την περεταίρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων είναι μικρός και οι επιτυχόντες πολλοί περισσότεροι.

Παρανομία 3η & 4η: Στις 23 Νοεμβρίου 2009 εκδίδεται Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για υψομέτρηση στις 26 & 27 Νοεμβρίου. Το Π.Δ. 135/2006 (άρθ.7 παρ.2) λέει ότι οι υποψήφιοι καλούνται για υψομέτρηση μετά παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα σειράς κατάταξης, ο οποίος δεν είχε αναρτηθεί. Πρόκειται για διπλή παρανομία καθώς έχουμε την πρόσκληση για υψομέτρηση χωρίς να έχουν εκδοθεί οι νόμιμοι πίνακες, και σε προθεσμία πολύ μικρότερη των 10 ημερών που επιβάλλει ο νόμος.

Παρανομία 5η: Στις 9 ως 12 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιούνται οι αθλητικές δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν αμέσως, αλλά 37 ημέρες αργότερα αντίθετα με τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2006 (άρθ.7 παρ.6) όπου προβλέπεται η άμεση δημοσίευση με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση. Στις 17 Δεκεμβρίου 2009 η Περιφέρεια Αττικής εκδίδει ανακοίνωση ότι τα αποτελέσματα των αθλητικών δοκιμασιών θα αναρτηθούν 21 Δεκεμβρίου για το Δήμο Αθηναίων και 30 Δεκεμβρίου για τους υπόλοιπους δήμους της Αττικής, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα βγαίνει νεώτερη ανακοίνωση ότι τα αποτελέσματα των αθλητικών δοκιμασιών θα αναρτηθούν 15 Ιανουαρίου για το Δήμο Αθηναίων και 18 Ιανουαρίου για τους υπόλοιπους δήμους της Αττικής. Στις 11 Ιανουαρίου 2010 νεώτερη ανακοίνωση πληροφορεί ότι οι πίνακες με τα αποτελέσματα των αθλητικών δοκιμασιών θα αναρτηθούν στις 18 Ιανουαρίου για όλους τους δήμους της Αττικής.

Δηλαδή ενώ τα αποτελέσματα των αθλητικών διαδικασιών θα έπρεπε να αναρτηθούν στις 12 Δεκεμβρίου, αναρτήθηκαν μετά από 37 ημέρες, στις 18 Ιανουαρίου. Υπήρξαν καταγγελίες ότι δεκάδες άτομα που κόπηκαν εμφανίστηκαν ως επιτυχόντες στον πίνακα μετά το μαγείρεμα αλλά αυτό πλέον δεν μπορεί να αποδειχθεί. Για να είμαστε δίκαιοι, στις υπόλοιπες Περιφέρειες (εκτός Αττικής) η ανάρτηση των πινάκων έγινε κανονικά.

Παρανομία 6η: Στην Τριμελή Επιτροπή για τα ψυχοτεχνικά τεστ στην Περιφέρεια Αττικής που πραγματοποιούνται 23 ως 27 Ιανουαρίου συμμετέχει ως αναπληρωματικός Δημοτικός Αστυνομικός κατηγορίας ΤΕ κατά παράβαση του π.δ. που απαιτεί υποχρεωτικά ΠΕ. Και τα δύο μέλη της Επιτροπής από τη Δημοτική Αστυνομία εργάζονταν στο Γραφείο του τότε Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας στην Αθήνα Αντρέα Παπαδάκη, η κόρη του οποίου είναι υποψήφια στο διαγωνισμό!

Η επιλογή των συγκεκριμένων Δημοτικών Αστυνομικών έγινε δυνάμει εγγράφου του ιδίου αντιδημάρχου σε ΦΕΚ που αντικα­θιστούσε το προηγούμενο αναπλη­ρωματικό μέλος που ήταν κατηγορίας ΠΕ αλλά υπηρετούσε στο Δήμο Πειραιώς και δεν ελεγχόταν από τον Αντιδήμαρχο που ήθελε πάση θυσία να διασφαλίσει την κόρη του και τους δικούς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης το 2013 προσπάθησε με εγκύκλιο να εξαιρέσει τους επιτυχόντες αυτών των ψυχοτεχνικών τεστ από τα αντίστοιχα για τη μεταφορά των Δημοτικών Αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ που διενεργούνταν από Επιτροπή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, σκόνταψε όμως πάνω στον κ. Δένδια που τήρησε τα νόμιμα.

Παρανομία 7η – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: Με το Νόμο 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» αποφασίζεται η αναστολή όλων των προσλήψεων, ακόμη και των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη, αλλά με το άρθρο 10 παρ. 1γ εξαιρούνται οι προσλήψεις στον τομέα ασφαλείας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό. Και ενώ η διάταξη αφορά τα Σώματα Ασφαλείας ο διαγωνισμός για τη Δημοτική Αστυνομία συνεχίζεται κανονικά παρόλο που δεν εμπίπτει στα Σώματα Ασφαλείας και δεν έχει καμία σχέση με τον τομέα ασφαλείας. Έχει μεγάλη σημασία ότι στο πρακτικό επεξεργασίας 126/2006 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται η παρατήρηση ότι πριν από τη λέξη «ένστολου» πρέπει να τεθεί η λέξη «ειδικού», γεγονός που κατά το ίδιο το ΣτΕ υποδηλώνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο ένστολο εν γένει προσωπικό και στο «ειδικό ένστολο» προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Ενώ λοιπόν ο διαγωνισμός θα έπρεπε να διακοπεί όπως συνέβη τότε για σχεδόν όλες τις προκηρύξεις, εντούτοις συνεχίζεται σαν να μην τρέχει τίποτα.

Παρανομία 8η (φωτογραφική ρύθμιση πιο σωστά): Με το άρθρο 17 του Ν.3870/2010, «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» αποφασίζεται η πρόσληψη κατά την προεκλογική περίοδο των υποψηφίων της Δημοτικής Αστυνομίας που ολοκλήρωναν τότε την εκπαίδευσή τους στις Σχολές, ακυρώνοντας στην πράξη την απαγόρευση προσλήψεων στους δήμους λόγω των δημοτικών εκλογών. Δηλαδή με φωτογραφική ρύθμιση έχουμε εξαίρεση από την απαγόρευση προσλήψεων σε προεκλογική περίοδο.

Οι 8 περιπτώσεις παρανομιών που εντοπίσαμε ψάχνοντας (ίσως υπάρχουν και άλλες) κάνουν φανερό σε όλους ότι ανάμεσα στους επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού ήταν δεκάδες «δόντια» που κατάφεραν μέσω πλήθους παρανομιών και παρατυπιών να διοριστούνε σε μία περίοδο που η Ελλάδα κατέρρεε οικονομικά και είχαν ανασταλεί όλες οι προσλήψεις. Δεν προξένησε σε πολλούς καμία εντύπωση το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, και αφού το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ο κ. Μητσοτάκης τους χάρισε με εγκύκλιο 20 μόρια για τάχα πρόσληψη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ώστε να προηγηθούν έναντι όλων των υπόλοιπων. 20 μόρια για ένα διαγωνισμό όπου το ΑΣΕΠ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή καθώς εξέτασε 59 ενστάσεις σε σύνολο 5.000 περίπου υποψηφίων για έναν από τους πίνακες της διαδικασίας, χωρίς άλλη εμπλοκή στην υπόλοιπη διαδικασία και δίχως δυνατότητα παρέμβασης στον τελικό πίνακα επιτυχόντων. Σημειωτέον ότι το πρακτικό επεξεργασίας 126/2006 του ΣτΕ αναφέρει την άποψη της μειοψηφίας ότι οι διαγωνισμοί για τη Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε να γίνονται υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, άποψη που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί το πρακτικό της ολομέλειας του ΣτΕ μόνο και μόνο για να βολέψει κάποιους δικούς του.

Παρεμπιπτόντως, στον διαγωνισμό αυτό που σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη εμπίπτει στις λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ανακάλυψε περισσότερες περιπτώσεις ελλιπών ή μη προβλεπόμενων δικαιολογητικών από ότι στο σύνολο των διαγωνισμών από το 1985 ως το 2008. Η “εμπλοκή” του ΑΣΕΠ είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν σε ένα διαγωνισμό περισσότερες παρατυπίες από κάθε άλλη φορά. Υπάρχει ακόμη καταγγελία του Συλλόγου Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας για δεκάδες πλαστές βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για διοριστέους αυτής της σειράς που εντοπίστηκαν από το Δήμο Αθηναίων αλλά δεν ζητήθηκε η ανάκληση των διορισμών τους.

Παρακαλείστε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Απρίλιος 2014

Δημοτικοί Αστυνομικοί που επιθυμούν αξιοκρατία


Σημ.: Η επιστολή δημοσιεύθηκε ακριβώς με την μορφή που την λάβαμε χωρίς καμία παρέμβαση δική μας (υπερτονισμένα σημεία, κτλ.).
Το Dimastin.gr, την δεδομένη "άκυρη" για τέτοιες επιστολές στιγμή, επιλέγει να μην σχολιάσει τα καταγγελλόμενα στην ΑΝΩΝΥΜΗ επιστολή και τα αφήνει στην κρίση των αναγνωστών του. Επίσης, για λόγους...ηρεμίας, κλείνουν τα σχόλια στην συγκεκριμένη ανάρτηση. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...