Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη παράτασης της διαθεσιμότητας για τους δημοτικούς αστυνομικούς του Δήμου Αθηναίων


Εκδόθηκε από το Δήμο Αθηναίων η διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας για 699 υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων που υπέβαλλαν αίτηση για την Ανακοίνωση 5/2013 (και δεν έχουν μεταταγεί στα Καταστήματα Κράτησης).

Η απόφαση διαπιστώνει την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων της υπ’ αριθμ. 5/2014 ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2999 τ. Β'/26-11-2013) από το Α.Σ.Ε.Π. των παρακάτω υπάλληλων κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μετάταξης /μεταφοράς.

Δείτε την απόφαση με όλα τα ονόματα:

Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α: Κατά την άποψή μας δεν είναι ορθά διατυπωμένη η πράξη του Δήμου Αθηναίων, καθώς δεν καλύπτει την περίπτωση (β) του άρθρου 40 του ν.4250/2014 και δεν συμπεριλαμβάνει και το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του υπαλλήλου, για όσους βέβαια συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες. Ορθότερη διατύπωση έχει η αντίστοιχη πράξη του Δήμου Θεσσαλονίκης:


Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο:

«Για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας παρατείνεται, οι Δ/ντες Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα, ενημερώνουν σχετικά τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Οικονομικού για την συνέχιση της καταβολής των αποδοχών της διαθεσιμότητας (75%) α) μέχρι την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς ή β) μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες»

Αναδημοσίευση από: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...