Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Δεύτερο γύρο κινητικότητας για τους αδιάθετους π. Δ.Α. "υπόσχεται" ο Κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε επιστολή του δημάρχου Ηρακλείου

Θυμηθείτε παλαιότερή μας (26/3/3014) ανάρτηση εδώ με την επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου κ Γιάννη Κουράκη στον Υπ. ΔιΜΗΔ Κ. Μητσοτάκη, με την οποία ζητούσε, εν ολίγοις, την αποκατάσταση των π. Δ.Α. άνω των 50 ετών με την έκδοση νέας ανακοίνωσης «για την μετακίνηση όσων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών δεν περιληφθούν στους τελικούς πίνακες.»

Δείτε τι απάντησε ο Κ. Μητσοτάκης στην ανωτέρω επιστολή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/10169
Σε απάντηση της 3316/1.4.2014 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, με θέμα: «Απορρόφηση Δημοτικών Αστυνομικών», σας διευκρινίζουμε ότι:

Με την θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του ν. 4172/2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ευέλικτων και αντικειμενικών διαδικασιών. Στόχος του ανωτέρω νόμου και των αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914Β/7-8-2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργικών Αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 90 και 91 του ν.4172/2013 είναι η επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα αλλά και η αξιοποίηση των ικανών δημοσίων υπαλλήλων μέσω μοριοδότησης.

Η διαδικασία κινητικότητας υπαλλήλων διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ορθολογική ανακατανομή προσωπικού βάσει αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών. Για την μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο ο τρόπος εισαγωγής των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Επιπλέον, στα προβλεπόμενα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία συμμετέχει ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα. Η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων που υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων γίνεται βάσει μοριοδότησης, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κινητικότητας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προσανατολίζεται στην έκδοση Ανακοίνωσης με την οποία θα καθορίζονται οι θέσεις οι οποίες δύνανται να καλυφθούν από υπαλλήλους που δεν έχουν μετακινηθεί και βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η εν λόγω Ανακοίνωση θα εκδοθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.


Ο Υπουργός
Κυριάκος ΜητσοτάκηςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...