Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

«Απαντήσεις» στην Ερώτηση & Α.Κ.Ε. των βουλευτών Ν. Φούντα & Γ. Πανούση για την απορρόφηση των δημ. αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης

Σε Ερώτηση κ Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που κατατέθηκε στην βουλή προ μηνός περίπου, από τους βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. Νίκη Φούντα και Γιάννη Πανούση και αφορούσε την απορρόφηση των δημοτικών αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης, διατυπώνονταν ερωτήματα για τον τρόπο που θα εργαστούν χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, εμπειρία και ψυχολογική προετοιμασία, οι δημοτικοί αστυνομικοί στα σωφρονιστικά καταστήματα. Όπως σημειωνόταν: «Εφόσον, κατά δήλωση των ίδιων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των επίσημων συνδικαλιστικών τους οργάνων, είναι δύσκολο ακόμα και για πεπειραμένους υπαλλήλους να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες των φυλακών, που πλέον έχουν υπερβεί κατά πολύ την προβλεπόμενη χωρητικότητά τους, διερωτάται κανείς πώς θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους εργαζόμενοι που μέχρι πρότινος είχαν ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασίας, χωρίς σωστή μετεκπαίδευση». 

Η Ερώτηση κατέληγε μεταξύ άλλων:
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επανατοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης, βάσει των πινάκων κατάταξης που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ;
  • Προβλέπεται διαδικασία μετεκπαίδευσης του προσωπικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα;
  • Προβλέπεται η απαραίτητη ψυχολογική προετοιμασία;

Η απάντηση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν έχει καμία σχέση με όσα τελικά ίσχυσαν, καθώς κάνει λόγο για έκδοση  τελικών πινάκων, εξέταση αιτήσεων θεραπείας και κατάρτιση οριστικών πινάκων για να καταστεί δυνατή η απορρόφηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να γίνουν όσα αναφέρει η απάντηση, η οποία παραλείπει μάλιστα -μάλλον εσκεμμένα- το απαραίτητο βήμα της εξέτασης των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων πριν την έκδοση των τελικών, που δεν διεκπεραιώθηκε.

Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης με ημερομηνία 25 Απριλίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την έκδοση του ΦΕΚ μετάταξης, απαντά ότι έχουν εκδοθεί τελικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ (γεγονός μερικώς ανακριβές, καθώς εκκρεμεί ακόμη η έκδοση του τελικού πίνακα κατάταξης) και ότι είναι έτοιμο να απορροφήσει τους δημοτικούς αστυνομικούς. Παραλείπει τελείως αναφορά στη νομοθεσία για τη διαδικασία απορρόφησης (τι να κάνει άλλωστε, να βγει να πει ότι δεν την τήρησαν), ενώ για την υπόλοιπη διαδικασία αναφέρει εξαντλητικά όλες τις διατάξεις. Τέλος επισημαίνει ότι ως προς την μετεκπαίδευση των μετατασσομένων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών θα εφαρμοστούν τα ισχύοντα και για τους νεοδιοριζόμενους στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης. Κάτι που ήδη γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει για τον κλάδο ΔΕ Φύλαξης, καθώς οι συνάδελφοι κλήθηκαν να αναλάβουν εργασία ανεκπαίδευτοι, με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.


Η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/10165Σε απάντηση της 7418/898/2.4.2014 Ερώτησης και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Νίκη Φούντα και Γιάννης Πανούσης με θέμα: «Ασφάλεια στις φυλακές της χώρας», σας διευκρινίζουμε ότι: Όσον αφορά την επανατοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε καταστήματα κράτησης, με την ανακοίνωση 5/2013 την οποία εξέδωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλήθηκαν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει του άρθρου 81 ν. 4172/2013 να συμπληρώσουν αίτηση -υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να δηλώσουν με σειρά προτίμησης, τους φορείς που επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν (άρθρο 91 ν. 4172/2013) και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και τα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Στη συνέχεια και μετά την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης των υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ, ακολουθεί η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας των υπαλλήλων από το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο και η κατάρτιση των οριστικών πινάκων, προκειμένου να καταστεί δυνατή αφενός η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αφετέρου η ενίσχυση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ελλιπούς στελέχωσης.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης


Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Αθήνα, 25 -04-2014
Αρ. Πρωτ.: 257


Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: 7418/898/02-04-2014

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 7418/898/02-04-2014 Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Φούντα & Γ. Πανούσης, με θέμα: «Ασφάλεια στις φυλακές της χώρας», και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα ζητήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτιμώντας το γεγονός ότι η εξασφάλιση της ομαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας διασφαλίζει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη στελέχωσή τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες του και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους περιορισμούς στις προσλήψεις, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με το απαραίτητο προσωπικό. Περαιτέρω, παρεμβαίνει εξορθολογιστικά με τη λήψη των απαιτούμενων διοικητικών μέτρων (αποσπάσεις / μεταθέσεις υπαλλήλων) προς ενίσχυση των Καταστημάτων Κράτησης που εμφανίζουν σοβαρότερα λειτουργικά προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού.

Ήδη βεβαίως, αποδείξαμε το απόλυτο ενδιαφέρον μας για την άμεση ενίσχυση των Καταστημάτων Κράτησης με προσωπικό, αφού με αίτημά μας τροποποιήθηκε η διάταξη που υπήρχε στο πρόσφατο νομοσχέδιο περί κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και προβλέφθηκε ρητά ότι τμήμα του προσωπικού του καταργούμενου σώματος θα μεταταχθεί σε θέσεις ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση/προκήρυξη για μετάταξη υπαλλήλων (πρώην υπάλληλων Δημοτικής Αστυνομίας) που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (άρθρο 81 του ν. 4172/2013) προκειμένου να ενταχθούν στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης.

Οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των ως άνω υπαλλήλων στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης προβλέπονται στην υπ' αριθ. 90894/18-10-2013 (ΦΕΚ τ.Β7 2655) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: « Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και Διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων των αναφερομένων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης». Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 101650/28-11-2013 (ΦΕΚ τ.Β'/3032) όμοια, κατά το μέρος που αφορά την ηλικία των προς ένταξη Δημοτικών Αστυνομικών στους προαναφερόμενους κλάδους των Καταστημάτων Κράτησης. Για την αξιολόγηση και την ένταξη των ως άνω υπαλλήλων θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013.

Ήδη το ΑΣΕΠ έχει αναρτήσει τον πίνακα διάθεσης 614 υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία μετάταξης στα Καταστήματα Κράτησης.

Κατόπιν αυτού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι σε ετοιμότητα ώστε άμεσα να απορροφήσει τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, υπό καθεστώς διαθεσιμότητας, που του αναλογούν και ως προς τούτο καμιά καθυστέρηση δε θα υπάρξει.

Ως προς την μετεκπαίδευση των μετατασσομένων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών θα εφαρμοστούν τα ισχύοντα και για τους νεοδιοριζόμενους στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των οικογενειών που χάνουν συγγενικό τους πρόσωπο εν ώρα καθήκοντος σας γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση, με αφορμή τη δολοφονία του σωφρονιστικού υπαλλήλου στις φυλακές Μαλανδρίνου, εξετάζει την ενίσχυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ως προς τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τις οικογένειες των πεσόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας στον οποίο εμφαίνεται η χωρητικότητα των Καταστημάτων Κράτησης, ο πληθυσμός των κρατουμένων και ο αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας ανά κλάδο και Κατάστημα Κράτησης και ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων μετά την ενσωμάτωση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών ανά Κατάστημα Κράτησης, ήτοι:

(Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, δείτε τον εδώ)


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αναδημοσίευση από : ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...