Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΣτΕ: Οι ένστολοι μπορούν να έχουν τατουάζ αλλά όχι σε εμφανές σημείο

Οι ένστολοι μπορούν να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανές σημείο του σώματος τους και η απεικόνιση του να μην προκαλεί αλλά και να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει  για τους ενστόλους.

Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαίωσε δύο ειδικούς φρουρούς οι οποίοι διαγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν δερματοστιξία (τατουάζ).
Ειδικότερα, το Γ΄  Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας  αφού ερμήνευσε το  συνταγματικό χάρτη και την ισχύουσα νομοθεσία αποφάσισε ότι επιτρέπεται να προβλεφθεί νομοθετικά ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας στην συνέχεια, με τις υπ΄ αριθμ. 1722 και 1723/2014 αποφάσεις τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιτρέπεται να προβλεφθεί από τη νομοθεσία ότι «η δερματοστιξία συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των αστυνομικών υπαλλήλων είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
Υπογραμμίζουν οι δικαστές του ΣτΕ με τις δύο αποφάσεις τους  ότι  «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού  από την σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής, κ.λπ.
Επομένως, καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας  πρέπει να γίνουν δεκτές οι  αιτήσεις ακυρώσεως των δύο υποψηφίων ειδικών φρουρών και  να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες  οι  παραλείψεις των προσλήψεων  τους.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...