Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιοι Υπ. Παιδείας για τις αποσπάσεις έτους 2014-2015: Κατά προτεραιότητα οι αποσπάσεις για συζύγους ένστολου προσωπικού Δημ. Αστυνομίας (!) - ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2014 η φετινή εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 95305/Γ6 που αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015. Όπως και τις άλλες χρονιές, έτσι και φέτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, οι σύζυγοι δημοτικών αστυνομικών θεωρούνται ειδική κατηγορία μετάθεσης και αποσπώνται κατά προτεραιότητα. Δυστυχώς αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε έτσι μόνο από το Υπ. Παιδείας, αφού το Υπ. Εσωτερικών, αντιμετωπίζοντας το θέμα με τη γνωστή εμπάθεια που αντιμετώπιζε εξαρχής τις μετακινήσεις των δημοτικών αστυνομικών, είχε κάνει άλλη ερμηνεία. Θυμηθείτε το θέμα εδώ, και διαβάστε στη συνέχεια απόσπασα της εγκυκλίου. Μία λεπτομέρεια που έχει διαφύγει: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!


Το σχετικό εδάφιο είναι στο (β):
Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αλλά και στόχο πάντα την κάλυψη των αναγκών των ΣΜΕΑΕ με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους κατά σειρά προσόντων και σύνολο μορίων ως ακολούθως :

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Διευκρινίζουμε για την κατηγορία αυτή τα ακόλουθα:
(1)       Πέραν των αναφερομένων ασθενειών στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 επιπρόσθετα σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από:
  • δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 17 του ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258 /τ.Α΄),
  • σκλήρυνση κατά πλάκας (παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003, ΦΕΚ 227/τ.Α΄) και
  •  Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας).
  •  «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, 10 κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α’ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους» (άρθρο 52). Οι εκπαιδευτικοί επομένως οι οποίοι έχουν δύο παιδιά ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% υπάγονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους.
  1. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί πρόσφατη γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων.
Η υπαγωγή ή μη των εν λόγω εκπαιδευτικών στην ειδική κατηγορία θα εξεταστεί από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθώς και του Ειδικού Ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ  224/τ.Α΄ και παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄)

Διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις των συζύγων στρατιωτικών ότι εάν αυτοί βρίσκονται υπό μετακίνηση και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δε θα υποβληθεί αίτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς με τις καθορισθείσες διαδικασίες της παρούσης εγκυκλίου. Η αίτηση όμως δύναται να υποβάλλεται χειρόγραφα μόλις καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζεται από την υπηρεσία σε σχέση και με τις λοιπές αιτήσεις που θα υπάρχουν και στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα  93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α’ ).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών(παρ.3, άρθρου 47 ν. 2304/1995, ΦΕΚ 83/τ.Α΄).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44 Α παρ. 12 α του ν. 4115/2013)


ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις ανωτέρω κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της περιοχής όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή να δηλώνονται και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης.Σχόλιο dimastin: Προφανώς λοιπόν, η ανωτέρω εγκύκλιος που αφορά την απόσπασή εκπαιδευτικών σε σχολεία "ειδικής αγωγής" (ΣΜΕΑΕ) ήταν copy-paste της περσινής. 

Δείτε τώρα και την εγκύκλιο που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Διαπολιτισμικών και Εκκλησιαστικών Σχολειών (γενικής αγωγής) για το διδακτικό έτος 2014-2015, από την οποία έχει αφαιρεθεί -φυσικά- η...προτεραιότητα όσων είναι σύζυγοι του Ειδικού Ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά έχουν προστεθεί οι σύζυγοι του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης!

Δείτε και αυτή την εγκύκλιο:Πηγή: www.alfavita.gr
Αναδημοσίευση άρθρου-σχολιασμού από:  Ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

1 σχόλια :

Giorgos M είπε...

οιαποσπάσεις αυτές πρέπει να επεκταθούν ως υποχρεωτικές για τις συζύγους ΟΛΩΝ των πρώην δ.α. καθώς είτε είμαστε από πριν χωριστά,είτε όπως στην περίπτωση μου που μετά από 10 χρόνια πέτυχε η μετάθεση σε κοινό τόπο συμφερόντων,ύστερα καταργηθήκαμε και με την εξαίρεση του ενός και την τοποθέτηση του άλλου είμαστε πάλι χώρια,είτε χωρίζουν πλέον από εδώ και μπρός μετά από όλο το σκηνικό της κατάργησης,επανατοποθέτησης κλπ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΚΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΙ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΛΕΨΑΝ 1-2 ΒΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...