Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ερώτηση 4 βουλευτών του ΚΚΕ για την αποκατάσταση όσων δημ. αστυνομικών απολύονται & την υπονόμευση της μοριοδότησης διορισθέντων με διαγωνισμό προ ΑΣΕΠ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Διαθεσιμότητα δημοτικών υπαλλήλων

Ακόμα ένας κατάλογος με 100δες διαθεσιμότητες-απολύσεις υπαλλήλων ανακοινώθηκε, όπου υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων κλάδων και ειδικοτήτων με 28 χρόνια προϋπηρεσίας,  πετάγονται στο δρόμο, χωρίς προοπτική ανεύρεσης δουλειάς, αν και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε θέσεις  κλάδου ή  ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση κατάργησή της.

Μάλιστα υπονομεύτηκαν ακόμα και όροι της μοριοποίησης, αφού τους ζητήθηκε να τεκμηριώσουν ότι πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη τους με γραπτό διαγωνισμό, όταν αυτό δεν γινόταν την εποχή πρόσληψης, γιατί δεν υπήρχε το ΑΣΕΠ. Παράδειγμα στο Δήμο Πειραιά, στο Δήμο της Αθήνας και σε άλλους Δήμους αφαιρέθηκαν 20 μόρια επιλεκτικά από συγκεκριμένους υπαλλήλους που διορίστηκαν το 1986 (εφημ.Κυβερνήσεως 209/22.12.1986, τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου), με τους όρους του Π.Δ. 592/ΦΕΚ 215/31.12.1984, τεύχος Α'. Μόρια που τα δικαιούνται σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου σας με αρ.πρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει προκειμένου:
  • Να αποκατασταθεί η αδικία
  • Οι δημοτικοί υπάλληλοι που κατείχαν θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων κλάδων και ειδικοτήτων και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και δεν θα καταλάβουν κάποια από τις θέσεις που ανακοινώθηκαν με την υπ' αρ. 31890/2013 (Β-2999) υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, να προσληφθούν σε ισάριθμες θέσεις κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της, με βάση το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως.
Οι Βουλευτές 
Διαμάντω Μανωλάκου 
Γιάννης Γκιόκας 
Χρήστος Κατσώτης
Σπύρος Χαλβατζής
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Σημείωση: Ο βουλευτής της Ν.Δ. Γεώργιος Κατασμάνης κατέθεσε Αναφορά υπομνήματος δημοτικής αστυνομικού του Ν. Πέλλας για την πλήρη απορρόφηση των Δημοτικών Αστυνομικών, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Αναδημοσίευση από: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...