Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ! Ποιος δήμος του Ν. Θεσ/νίκης -ως «ανεξάρτητο κρατίδιο» - αρνείται προκλητικά να εφαρμόσει νόμο του Ελληνικού Κράτους που αφορά στο διορισμό (και την διαθεσιμότητα) πρώην Δ.Α.

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας, είχαμε εκτενώς αναφερθεί στην ομάδα επιτυχόντων συναδέλφων Δ.Α. από παλαιότερες προκηρύξεις, οι οποίοι είχαν δικαιωθεί δικαστικά και θα έπρεπε να είχαν ήδη διοριστεί –βάσει άμεσα εκτελεστέων δικαστικών αποφάσεων- ως δημοτικοί αστυνομικοί από το 2008 και 2009 (!). Θυμηθείτε εδώ την ερώτηση 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην βουλή και τις απαντήσεις των συνερωτώμενων υπουργείων, αλλά και σχετικό άρθρο του δικηγόρου Θαλή Μέλφου.

Στο νόμο που όριζε την κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν υπήρχε καμιά ειδική πρόβλεψη - ρύθμιση για την περίπτωση αυτών των επιτυχόντων,  παρόλο που ήταν γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών η απαράδεκτη και μακρόχρονη καθυστέρηση των διαδικασιών για την πρόσληψή τους. Οι εν λόγω επιτυχόντες είχαν περάσει από όλες τις προβλεπόμενες αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το μόνο που εκκρεμούσε, ήταν το θέμα της εκπαίδευσής τους ως δημοτικοί αστυνομικοί, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια καθυστερούσε με διάφορες δικαιολογίες.

Τελικά -μετά από διαρκείς σχετικές επερωτήσεις βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια ακόμη πολύμηνη καθυστέρηση- το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμενόταν –λογικά- να δώσει ένα τέλος στη μακρόχρονη αγωνία των εν λόγω διοριστέων.

Έτσι, στις 14-04-2014 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4257/2014«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του οποίου το άρθρο 70 ορίζει :  
Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/ 2006, διορίζονται στους οικείους Δήμους και τίθενται σε διαθεσιμότητα από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.  
Μάλιστα, το Υπ. Εσ. με διευκρινιστική εγκύκλιο που απέστειλε προς τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 16874/25.04.2014) , ορίζει :
για όσους υπάρχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Δήμου θα πρέπει να προβεί άμεσα σε διορισμό του και πλήρη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 70 του ν. 4257/2014.
Σε συμμόρφωση, λοιπόν, του νόμου και της σχετικής εγκυκλίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι ανά την επικράτεια έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας άμεσου διορισμού και ταυτόχρονης διαθεσιμότητας των διοριστέων τους…

όλοι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, όπου ο εκεί –πανηγυρικά- επανεκλεγείς Δήμαρχος αρνείται –επιδεικτικά- να διορίσει και να θέσει σε διαθεσιμότητα τη μόνη υποψήφια –και από αμετάκλητη δικαστική απόφαση- επιτυχούσα-διοριστέα, επικαλούμενος το ποσό των μηνών της διαθεσιμότητας που πρέπει να καταβάλει στην υποψήφια!!! (να σημειωθεί, εδώ, ότι για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, έχει προβλεφθεί και εγκριθεί ειδικό κονδύλι στο Ν. 4257/2014 από το Υπ.Εσ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αντίστοιχα).

Η -κατά τ’ άλλα- λοιπόν «Δημοκρατική Ενότητα» -όπως αποκαλείται η νικηφόρα παράταξη του Δημάρχου Θέρμης- αγνοεί τους κανόνες και τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας, παραβαίνοντας κατάφορα νόμο του ελληνικού κράτους;…ΓΙΑΤΙ;

Ξαφνιάζεται κι αναρωτιέται κανείς, τι και ποιος/ποια –πραγματικά- μπορεί να κρύβεται πίσω από  την παράνομη και παράλογη αυτή απόφαση;

Πώς είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι να διορίζουν και να θέτουν σε διαθεσιμότητα άμεσα τους επιτυχόντες-διοριστέους τους, και ο Δήμος Θέρμης να επιδεικνύει πρωτόγνωρη αυθαιρεσία και αναλγησία, αφήνοντας μετέωρη την -επί σειρά ετών και αδίκως- άνεργη υποψήφιά του, στερώντας της ακόμα και το δικαίωμα να ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας; (με αβέβαιη –μάλιστα- την περαιτέρω αποκατάστασή της)…


Οι απαντήσεις –για την μη τήρηση της νομιμότητας- μένει να δοθούν, ως φαίνεται, ενώπιον της Δικαιοσύνης…      
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...