Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Στο ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των «διαθέσιμων» υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων

Tους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΤΕΑ στο πλαίσιο της κινητικότητας παρέλαβε σήμερα το ΑΣΕΠ από το κοινό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Πρόκειται για πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το εν λόγω ΤΕΥΣ, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...