Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Απάντηση ΑΣΕΠ σε ερώτημα για τον χρόνο έκδοσης των οριστικών πινάκων της κινητικότητας των Δ.Α. (Ανακοίνωση 5/2013)

Δείτε το απαντητικό έγγραφο του ΑΣΕΠ σε ερώτημα π. Δ.Α. για τον ακριβή χρόνο έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης της κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών (Ανακοίνωση 5/2013). Επιβεβαιώνεται πρόσφατο δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο  θα υπάρξει περίοδος για την εκ νέου κατάθεση αιτήσεων θεραπείας για τους π. Δ.Α. για τους οποίους θα υπάρξει "βλαπτική μεταβολή" στην κατάταξή τους, σε σχέση με τους προηγούμενους -τελικούς- ενιαίους πίνακες διάθεσης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...