Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Απαντητικό έγγραφο ΑΣΕΠ σε ερώτημα για τον χρόνο έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης των Δημοτικών Αστυνομικών (Ανακ. 5/2013)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...