Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Κατάθεση τροπολογίας για τις υποχρεωτικές μετατάξεις των υπαλλήλων των ΟΤΑ

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή, στο υπό ψήφιση (8 Αυγούστου 2014) πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, λύνεται το θέμα που είχε προκύψει με τις υποχρεωτικές μετατάξεις των δημοτικών υπαλλήλων και την έγκριση Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006. Το ζήτημα αφορούσε και αρκετούς ανά την Ελλάδα πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που εξαιρέθηκαν από την κινητικότητα λόγω τον περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 81 του ν 4172/2013 αλλά κακώς δεν μετατάχθηκαν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 σε ανώτερη κατηγορία σύμφωνα με το πτυχίο που κατείχαν, αφού ορισμένοι δήμοι αρνούνταν πεισματικά και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, να το πράξουν. Θυμηθείτε το θέμα εδώ

Διαβάστε την τροπολογία (σελίδα 2, παρ. 7) και την αιτιολογική της έκθεση (σελίδα 3)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...