Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Απάντηση ΑΣΕΠ σε ερώτημα π. Δ.Α. αν η μοριοδότηση της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του ΥΔιΜΗΔ με αρ.34399/2014 που αφορά τους υποψηφίους της Ανακοίνωσης 15/2014 μοριοδοτεί και αυτούς της Ανακοίνωσης 5/2013


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...