Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Γυναίκες ειδικοί φρουροί και με τη βούλα του ΣτΕ, αλλά με εμπόδιο το... ύψος

Σπάει το… άβατο στον ανδροκρατούμενο χώρο των ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ καθώς με οριστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός γυναικών από σχετικό διαγωνισμό.


Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (3018/2014) αποφαίνεται κατά πλειοψηφία πως ο αποκλεισμός γυναικών από διαγωνισμό που έγινε το 2000 για την πρόσληψη 1400 ειδικών φρουρών είναι αντισυνταγματικός. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής «η επίκληση στην εισηγητική έκθεση του ν. 2734/1999 των καθηκόντων των ειδικών φρουρών, καθώς και του στοιχείου του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών των καθηκόντων αυτών, η άσκηση των οποίων απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, δεν αποτελούν λόγω της γενικότητάς τους, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν το θεσπιζόμενο αποκλεισμό των γυναικών από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ειδικών φρουρών».

Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια μετά από προσφυγή γυναίκας που επιθυμούσε να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό. Αν και δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο ο αρμόδιος υπουργός άσκησε έφεση.

Νέο εμπόδιο το ύψος!
Τελικά ο νόμος (3181/03) άλλαξε ως προς το δικαίωμα συμμετοχής γυναικών αλλά θέσπισε κοινό όριο αναστήματος για άνδρες και γυναίκες που ανέρχεται στο 1,70μ., ανάστημα που υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο ύψους των Ελληνίδων (1,63μ. σύμφωνα με μελέτες της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών) και το οποίο διαθέτει μόνον το 19% του γυναικείου πληθυσμού.

Δηλαδή, η θέσπιση του ανωτέρω ορίου αναστήματος έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του 81% των γυναικών.

Η νέα προσφυγή κατά του ορίου αναστήματος για εισαγωγή στην Αστυνομία εκδικάστηκε στην Επταμελή Σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, από τον Ιανουάριο 2014 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ότι στην απόφαση της Πενταμελούς Συνθέσεως του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ (που παρέπεμψε το ζήτημα στην Επταμελή Σύνθεση), εκφράστηκε η άποψη ότι «το τιθέμενο ελάχιστο όριο οδηγεί πρακτικά σε αποκλεισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού γυναικών υποψηφίων», καθώς και η άποψη ότι «η ανωτέρω θέσπιση ενιαίου ελαχίστου αναστήματος, παρά την, κατά την κοινή πείρα, σημαντική διαφορά (12-14 εκατοστά) ύψους, κατά μέσο όρο, ανδρών – γυναικών, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας».

Συγκεκριμένα οι δικαστές για τον περιορισμό του ύψους διατύπωσαν με ίσες ψήφους την άποψη ότι είναι συνταγματικό το νομοθέτημα και ίσες ότι είναι αντισυνταγματικό και η τρίτη άποψή ήταν ότι δεν προκύπτει καταρχήν συνταγματικό πρόβλημα αλλά μπορεί να υπάρχει διάκριση εφόσον το όριο αυτό οδηγεί πρακτικά σε αποκλεισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού γυναικών υποψηφίων. Για το λόγο αυτό άλλωστε το όλο θέμα παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση του Γ τμήματος του ΣτΕ αλλά και για να εξεταστεί αίτημα παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...