Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Αποκαλυπτικά στοιχεία μελέτης της ΑΔΕΔΥ για τα οικονομικά, το προσωπικό των δήμων και τις ιδιωτικοποιήσεις

Στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών περιορισμών του μνημονίου στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αναφέρεται πολυσέλιδη μελέτη του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ. Διαβάστε εδώ αναλυτικά τη Μελέτη.

Σημειώνει μεταξύ άλλων τις σοβαρές περικοπές πόρων, μειώσεις προσωπικού, αλλά και τους σχεδιασμούς για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που προσφέρονται από την Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «σε δύο μόνο ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, καταγράφηκε συνολική υποβάθμιση – διοικητική, λειτουργική και οικονομική – των Δήμων και μάλιστα με μέτρα και πολιτικές που παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες:

Στη Βουλγαρία εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι στους προϋπολογισμούς, οι κρατικές επιχορηγήσεις επανήλθαν στα επίπεδα του 2009, ο δημοτικός δανεισμός δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εσόδων, επιβλήθηκε μείωση του προσωπικού κατά 15% (απολύσεις) και μειώθηκαν κατά 50% οι αμοιβές των αιρετών. Στην Ελλάδα λήφθηκαν παρόμοια μέτρα και μάλιστα όταν ήδη είχε ξεκινήσει η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», με συνέπεια να αλλοιωθούν οι στόχοι και το περιεχόμενο της». Επίσης τονίζει ότι «μόνο στους Δήμους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας επιβλήθηκαν απολύσεις προσωπικού και μειώθηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις πάνω από 50%», ενώ προσθέτει ακόμη πως υπήρξαν μειώσεις στις αμοιβές των αιρετών κυρίως στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Ολλανδία.

«Η ελληνική πολιτική ηγεσία, πιεζόμενη να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένους, ποσοτικούς στόχους εξοικονόμησης δομών, προσωπικού και κυρίως, οικονομικών πόρων, αυτοπαγιδεύτηκε σε βραχυπρόθεσμη και ασθμαίνουσα πολιτική διαχείριση των έξωθεν επιβαλλόμενων αλλαγών, χωρίς να καταφέρει να συσπειρώσει τις απαιτούμενες δυνάμεις για την διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής μεταρρυθμιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση» συμπεραίνει η έκθεση.

Σε ότι αφορά τους πόρους της Αυτοδιοίκησης τονίζεται πως στους ΚΑΠ την περίοδο 2009-2012 υπάρχει σημαντικότατη μείωση που προσεγγίζει το 55%. Οι Κ.Α.Π. του 2012 έχουν περιοριστεί στα επίπεδα του 2003.Η Σ.Α.Τ.Α. έχει περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 2000.

Για το προσωπικό των δήμων από τα στοιχεία προκύπτει ότι κατά τη διετία 2011 – 2012 όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε κατά 5.562 άτομα. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για το 2013, το τακτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. έφθανε τα 84.177 άτομα από τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι Σχολικοί Φύλακες (2.234) και η Δημοτική Αστυνομία (3.660), με τελικό αριθμό τα 78.343 άτομα. Δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια (2011 – 2013), το προσωπικό των Δήμων μειώθηκε κατά 10.768 άτομα (12%).

Σε ότι αφορά τα θυγατρικά Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, τα μεν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από 4.300 συγχωνεύτηκαν σε 544 (μείωση 87%), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492 (μείωση 64%) και οι Δ.Ε.Υ.Α. από 230 σε 130 (μείωση 43,5%).

Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις η έρευνα αναφέρεται κυρίως στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί – όπως τονίζεται «σε αυτόν έχουν γίνει οι περισσότερες απόπειρες ιδιωτικοποίησης και γιατί η δυναμική της αγοράς των απορριμμάτων επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα».

Σύμφωνα με την μελέτη «οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν εμπειρικά δεδομένα από τις Η.Π.Α. και από ευρωπαϊκές χώρες. Σχεδόν στο σύνολό τους ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μελέτες αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ιδιωτικοποίηση δεν συνδέεται απαραίτητα με τον περιορισμό του κόστους στην παροχή των δημοτικών υπηρεσιών».

Όπως καταλήγει «ακόμη και στην περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση επιλεχθεί ως μέθοδος διαχείρισης υπάρχει κίνδυνος σε βάθος χρόνου να αποβεί ασύμφορη. Συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις, που θα διασφαλίζουν ποιοτικά και αποδοτικά οφέλη στη διαχείριση των υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν προκειμένου οι εξοικονομήσεις στα κόστη που θα προκύψουν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.Η αναμόρφωση των Δημοτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση των νομικών και οικονομικών τους υπηρεσιών και η δυνατότητα προκήρυξης και παρακολούθησης των συμβάσεων με διαφανείς και αποτελεσματικούς τρόπους αποτελεί μοναδικό αντίδοτο στην όποια προσπάθεια διαπλοκής ή και διαφθοράς».

www.localit.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...