Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα Ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Κ. Βιρβιδάκη στη βουλή για τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία

Νέα ερώτηση στη βουλή με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία (συνέχεια της 1118/16-7-2014 Ερώτησης)» προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, κατέθεσε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.


Στην νέα του ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Στις 16 Ιουλίου 2014 κατέθεσα την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1118/16-7-14 Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία» και ερωτούσα:

1) Ασκούνται κανονικά από την Ελληνική Αστυνομία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρθηκαν στις 23/9/2013;

2) Έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των Δήμων με τις προαναφερθείσες αλλαγές;
3) Πως αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, εξοπλισμός κτλ) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;
4) Πόσοι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισαν παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων εκ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου;
5) Έχουν εκδοθεί εγκύκλιες οδηγίες που να αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 81 και αν ναι ποιες είναι αυτές;Με τις προαναφερθείσες απαντήσεις απαντάται το πρώτο ερώτημα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα δεν έχουν ουσιαστικά απαντηθεί.»

Επειδή έχει παρέλθει ήδη περίπου ένας χρόνος από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, επειδή από την 1 Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβαν οι νέες Δημοτικές Αρχές, επειδή στην με Αριθμό Πρωτοκόλλου 967/2014/ 8-8-2014 Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων… «Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο…»

ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

«1. Πότε θα απαντηθούν τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν;

2. Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων Δημοτικών Αρχών σκοπεύει το Υπουργείο να αποστείλει εγκύκλιο οδηγία για το παραπάνω θέμα αξιοποιώντας και την μέχρι σήμερα εμπειρία;»Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...