Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά την Π.Ο.Υ.Ε.Φ. και η Ο.Σ.Υ.Ε. ενημερώνει τα μέλη της για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς και την ασφάλιση ΜΤΠΥ των π. Δ.Α. που μετατάχθηκαν στα Κ.Κ.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...