Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Αυτόματα, ηλεκτρονικά, χωρίς την παρέμβαση των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ θα ελέγχεται το ασφαλιστικό δικαίωμα - Ανακοίνωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Καταργείται πλέον η γνωστή έως τώρα διαδικασία της σφράγισης (ανανέωση) του βιβλιαρίου ασθενείας κάθε έτος. Το ασφαλιστικό δικαίωμα θα ελέγχεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά όταν προκύπτει ανάγκη, ενώ αντίθετα, υποχρέωσή τους είναι να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιαδήποτε μεταβολή στην ασφαλιστική αυτών και των εμμέσων μελών τους

Δείτε την σχετική ενημερωτική ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Kατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...