Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι "ΝΕΟΙ" ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ανακ. 5/2013)

Επιτέλους!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β' 2999)


Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι μετά την παραλαβή στοιχείων από τα επτά (7) Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΤΕΥΣ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (φορείς προέλευσης), προέβη στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών και στην κατάρτιση: α) του νέου οριστικού πίνακα κατάταξης, β) του νέου πίνακα απορριπτέων. Οι εν λόγω Πίνακες διαβιβάσθηκαν στα δώδεκα (12) ΤΕΥΣ των φορέων υποδοχής τα οποία κατήρτισαν: γ) νέο οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων καθώς και δ)νέο πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι εν λόγω πίνακες ενοποιήθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), όπως ισχύει.

Οι νέοι οριστικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.

2 σχόλια :

jackal είπε...

ECDL έχουν στον ΑΣΕΠ? Στους πίνακες Αλφαβ.Διάθεσης ΔΕ έχει άτομο με ανάκληση μέσα ακόμα με μια ματιά που είδαμε. Εκτός αν βγάλουν ΝΕΟΥΣ νέων ώ νεοι οριστικοί επικαιροπ. πίνακες! Dimastin αν μπορεί να επιβεβαιώσει.

kostas fotis είπε...

ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΟΝΟ Η ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...