Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Ρόδος ! Χιλιάδες ειδοποιητήρια για την πληρωμή προστίμων που βεβαιώθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία

Η Δημοτική Αστυνομία έχει καταργηθεί εδώ και 14 μήνες και ακόμη φέρνει έσοδα στους δήμους...


Στην αποστολή χιλιάδων ειδοποιητηρίων για την είσπραξη ή βεβαίωση στη ΔΟΥ προστίμων τροχονομικών παραβάσεων, κυρίως για παράνομο πάρκινγκ, που επέβαλε η δημοτική αστυνομία τα έτη 2011 και 2012, προχωρά μέσα στο Δεκέμβριο ο Δήμος Ρόδου.Εκείνοι που νόμιζαν ότι τα πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί είχαν ξεχαστεί ή που έλαβαν διαβεβαιώσεις από αιρετούς ότι τους τα είχαν… σβήσει, θα βρεθούν στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους.


Παρότι διατηρείται το δικαίωμα στους υπόχρεους να προσφύγουν ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης και Συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου με αίτημα τη μείωση ή διαγραφή των προστίμων, μετά από τροποποίηση που επήλθε πρόσφατα στο νόμο, διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη οφειλή δεν παραγράφεται!

Η ευνοϊκή έτσι μεταχείριση των παραβατών που εξασφάλισαν όσοι κλήθηκαν πέρσι να πληρώσουν οφειλές για παραβάσεις προηγούμενων ετών δεν θα υπάρξει, αφού ο νόμος προβλέπει ότι η αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης των προστίμων είναι 20ετής!!


Το άρθρο 32 του Ν. 4304/2014 προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:


«Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων».


Θυμίζουμε ότι η απελθούσα δημοτική αρχή είχε προχωρήσει παρατύπως σε μειώσεις και διαγραφές προστίμων πράγμα που κατήγγειλε η μειοψηφία, με αποτέλεσμα να επαναληφθεί η αποστολή χιλιάδων ειδοποιητηρίων, ακόμη και σε εκείνους που είχαν ευεργετηθεί, προκειμένου να προσφύγουν αρμοδίως, με όμοια αιτήματα, ενώπιον της.


Στην τελευταία της συνεδρίαση η Επιτροπή Επίλυσης και Συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου, έκρινε και εισηγήθηκε σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο, ότι τα πρόστιμα για κλήσεις του, έως και το έτος 2007, έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή.


Αρμοδίως τονίστηκε χθες ότι η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μπορεί να εξετάσει μόνο αιτήματα για τη μείωση των προστίμων κατά 50% και ότι δεν έχει δυνατότητα να παραγράψει οποιαδήποτε απαίτηση.


Θυμίζουμε ότι η δημοτική αρχή εκμεταλλευόμενη διάταξη στο νόμο για τις παραγραφές και τις αποσβεστικές προθεσμίες για οφειλές στο δημόσιο, που προβλέπει ότι οι αξιώσεις για την είσπραξη προστίμων του ΚΟΚ παραγράφονται μετά την πάροδο 20 ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά, από τον φόβο των επιτρόπων και της εποπτείας των οικονομικών της, «ξέθαψε» χιλιάδες κλήσεις, που αντιστοιχούν σε 19.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, στους οποίους και απέστειλε νέα ειδοποιητήρια για την εξόφλησή τους.


Οι οφειλές εκείνων που ξεπερνούν τα 300 ευρώ, αν δεν εξοφληθούν, υφίσταται κίνδυνος για τη βεβαίωσή τους στη ΔΟΥ, γεγονός που οδηγεί αυτόματα σε αδυναμία εκδόσεως φορολογικής ενημερότητας.

Πηγή:www.dimokratiki.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...