Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπερκαλύφθηκαν οι θέσεις της προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ που αφορούσε ΜΟΝΟ τους αδιόριστους διοριστέους παλαιότερων διαγωνισμών

Για πρώτη φορά (σσ. λόγω φυσικά του περιορισμού του δικαιώματος συμμετοχής) ήταν λιγότερες οι αιτήσεις από τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, υποβλήθηκαν συνολικά 729 αιτήσεις συμμετοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ:

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/9-10-2014 και 13/15-10-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, επτακοσίων πέντε (705) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εξήντα οκτώ (68) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου, υποβλήθηκαν συνολικά 729 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

526 αιτήσεις για την κάλυψη 705 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
• 203 αιτήσεις για την κάλυψη 68 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...