Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Σε ΦΕΚ η οριστική μετάταξη των 1542 π. Δημοτικών Αστυνομικών που επανατοποθετήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε όλα τα ονόματα online

Δημοσιεύθηκε -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2014  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ μετάταξης των 1542 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών  στην ΕΛ.ΑΣ. Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ αναφέρεται: 
Mε την υπ’ αριθ. 6000/2/5250/8−π/12−12−2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού εντάσονται οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6000/2/234−γ από 15−10−2013 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄/2631), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6000/2/234−ε από 28−11−2013 (ΦΕΚ Β΄ 3030) όμοια, στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του Ν. 4172/2013), οι κατωτέρω αναγραφόμενοι χίλιοι πεντακόσιοι σαράντα δύο (1542) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, όπως αυτοί προκύπτουν από τους από 25−11−2014 νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης ανά κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ), με φορέα υποδοχής την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και συστήνονται ισάριθμες αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

  • Κατεβάστε το ΦΕΚ Γ' 1755/29/12/2014 από εδώ ή δείτε το online παρακάτω:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...