Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία «ρουσφέτι» Μητσοτάκη σε φορείς πιστοποιητικών πληροφορικής - Επανέφερε την ρύθμιση για τριετή ισχύ των πιστοποιητικών για πρόσληψη στο δημόσιο

Με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαναφέρεται η τριετής ισχύς των πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χρήσης υπολογιστών η οποία είχε καταργηθεί το καλοκαίρι με ΚΥΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». 

Με τη ρύθμιση που προωθείται στην τροπολογία τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσλήψεις τακτκού προσωπικού με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης. 

Παρατίθεται παρακάτω η ρύθμιση όπως αναφέρεται στην Τροπολογία (σσ. σελ 10).


Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το Diorismos.gr (διαβάστε εδώ), ο κ. Μητσοτάκης είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να προωθήσει την επίμαχη ρύθμιση την οποία είχε αναγκαστεί να αποσύρει λόγω των σφοδρών αντιδράσεων των πολιτών που αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να ανανεώνουν τα πιστοποητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού.

www.diorismos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...