Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας - Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή των αιτήσεων των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα,  με το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, θέτει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 27η -11-2014 έως και την 19η -12-2014.
Σημειώνει επίσης οτι η μόνη μεταβολή που επήλθε στο Πρόγραμμα,  αφορά στο ότι:  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται έως και την 19η ∆εκεμβρίου 2014.
Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...