Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ρύθμιση για την υπό προϋποθέσεις παραμονή στα Καταστήματα Κράτησης των δημ. αστυνομικών που μετατάχθηκαν εκεί με τους προσωρινούς πίνακες

Πριν λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις». Ανάμεσα στις διατάξεις του, μέσα σε έναν ορυμαγδό τροπολογιών, είναι και η δυνατότητα να παραμείνουν -υπό προϋποθέσεις- στα Καταστήματα Κράτησης οι δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε αυτά με βάση τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία (2226/347) δεν έχει ανέβει ούτε σήμερα στη σχετική ιστοσελίδα της Βουλής, γι' αυτό και δεν την πήρε χαμπάρι κανένας, ώστε να προτείνει διορθώσεις ή βελτιώσεις.

Ειδικότερα, στο άρθρο 56 προβλέπεται:
Άρθρο 56 
Στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 προστίθεται δέκατο έκτο εδάφιο ως εξής: «Οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οπαίοι μέσω του προγράμματος κινητικότητας τοποθετήθηκαν, βάσει των προσωρινών πινάκων, στα Καταστήματα Κράτησης δύνανται, μετά από αίτησή τους, να παραμείνουν στις Υπηρεσίες, στις οποίες τοποθετήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης και οι συγκεκριμένες θέσεις είναι κενές.»
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...