Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Hλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας για τους π.Δ.Α. και όχι μόνο, που τοποθετήθηκαν σε νέους φορείς

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια  δημιουργίας βιβλιοθήκης νομοθεσίας από συναδέλφους μας π. Δ.Α. που οφείλουμε να την αγκαλιάσουμε όλοι.

Στην ιστοσελίδα http://bibliopda.wordpress.com, η οποία ανανεώνεται διαρκώς, μπορείτε να βρείτε αυτή την στιγμή την βασική νομοθεσία για την Ελληνική Αστυνομία, την Εξ.Φρουρά, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το ΥΠ.ΕΣ.,το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την νομοθεσία που διέπει την διατήρηση του ασφαλιστικού καθεστώτος - αποποίηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Μόνιμο link της πολύ χρήσιμης βιβλιοθήκης, θα βρείτε και στη δεξιά στήλη του dimastin.gr κάτω από τους μετρητές επισκεψιμότητας. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...