Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Job description & μισθολόγιο: Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Εδώ δεν έχουν μελάνια και χαρτιά Α4 για απλές φωτοτυπίες στις δημόσιες υπηρεσίες το...job Description τους μάρανε! Γελάει ο κόσμος.

Τρεις παράγοντες εμφανίζονται να είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέγεθος των αποδοχών που θα λαμβάνει κάθε δημόσιος υπάλληλος μετά την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Πάγια πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ήταν ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων να συνδέεται με την περιγραφή της θέσεις εργασίας, τα προσόντα του και την απόδοσή του. Οι κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση ενισχύονται καθώς σε συναντήσεις που είχε με την ελληνική κλιμάκιο τεχνικής βοήθειας της τρόικας και πιο συγκεκριμένα με επικεφαλής στέλεχος του ΔΝΤ, στη διάρκεια πρόσφατων συζητησεων, τονίσθηκε η ανάγκη να υπάρξει περιγραφή των θέσεως εργασίας (job description), από την οποία να προκύπτουν οι αμοιβές του προσωπικού. Προοπτική που αναμένεται να εστιάσει στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις ίδιες συναντήσεις υπογραμμίσθηκε πως το ενδεδειγμένο μισθολόγιο θα πρέπει να ξεπερνά τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, να δίνει κίνητρα στο προσωπικό και να μεριμνά για τους έχοντες θέση ευθύνης.

Πάντως, η τεχνική βοήθεια της τρόικα φάνηκε να αναγνωρίζει πως το εγχείρημα της περιγραφής των θέσεων εργασίας θα απαιτήσει χρόνο και δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Να σημειωθεί ότι εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης, εκτιμούν ότι η πλήρης σύνδεση των τριών παραπάνω παραγόντων με τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, απαιτεί μια μελέτη της οποίας η διάρκεια υπολογίζεται κοντά στα δύο έτη. Αυτή η εξέλιξη από μόνη της οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι οι προσαρμογές θα είναι σταδιακές.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...