Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Διαβάστε ολόκληρες τις Απόφασεις 16/2015 και 17/2015 του ΣτΕ για τις προσφυγές σε ζητήματα της κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών

19/1/2015

Oυσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα κινητικότητας των τεθέντων σε καθεστώς διαθεσιμότητας δημοτικών αστυνομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Αριθμός 16/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ελ. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Α. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Σπ. Καρύδα, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Μ. Γκορτζολίδου και Σ. Βιτάλη καθώς και η Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να δικάσει την από 22 Οκτωβρίου 2013 αίτηση:
των: 1. Νικολάου Βαβουράκη του Ιωσήφ, 2. Γεωργίας Γαρδελάκη του Δημητρίου, 3. Χρυσής Κουρουθιανάκη του Μιχαήλ, 4. Ειρήνης Παναγυιού του Ιωάννη, 5. Άννας Μαγαράκη του Μιχαήλ, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 6. Ελευθερίου Καστρινάκη του Γεωργίου- Παναγιώτη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 7. Βασιλείου Στρατάκη του Εμμανουήλ, 8. Γιώργου Περογιαννάκη του Μιχαήλ, 9. Σταύρου Σπετσωτάκη του Εμμανουήλ, 10. Δήμητρας Καραγιαννάκη του Κων/νου, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 11. Μαρίας Δρακωνάκη του Εμμανουήλ, η οποία παραιτείται από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, 12. Δέσποινας Παπαλεωνίδα του Αντωνίου, 13. Γεωργίου Μαρινάκη του Χαριδήμου, 14. Σταυρωτής Κτιστάκη του Αντωνίου, 15. Εμμανουήλ Κοσμαδάκη του Ιωάννη, 16. Λεωνίδα Φαρσαράκη του Σπυρίδωνα, 17. Ιωάννη Μανουσάκη του Στυλιανού, 18. Κωνσταντίνου Μαρτιμιανάκη του Εμμανουήλ, 19. Ιωάννη Φράγκου του Νικολάου, 20. Γεωργίου Τρούκη του Κων/νου, 21. Σοφίας Κολτσικόγλου του Βασιλείου, 22. Εμμανουήλ Ζαχαρόπουλου του Αριστείδη, 23. Χαράλαμπου Αεράκη του Ανδρέα, 24. Άννας Ζιάννα του Ιωάννη, 25. Ευφροσύνης Συντιχάκη του Χρυσόστομου, 26. Ζαχαρία Δραμουντάνη του Ιωάννη, 27. Δημητρίου Σκουρέλλου του Ιωάννη, 28. Ιωάννη Ψαρρά του Σπυρίδωνα, 29. Εμμανουήλ Μπουτσάκη του Κων/νου, 30. Ευάγγελου Σιδέρη του Στεργίου, 31. Ευθυμίας Λενιδάκη του Ιωάννη, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 32. Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη του Χαρίλαου, 33. Ιωάννη Καναβάκη του Εμμανουήλ, 34. Γεωργίου Αποστολάκη του Σταύρου, 35. Κωνσταντίνου Μαρκάκη του Εμμανουήλ, 36. Χαρίδημου Σταματάκη του Νικολάου, 37. Βασιλείου Παπουτσάκη του Γεωργίου, 38. Ιωάννας Σαρηγεωργίου του Μιχαήλ, 39. Εμμανουήλ Καμνάκη του Νικολάου, 40. Δημητρίου Κουμάκη του Κων/νου, 41. Σοφίας Μακριδάκη του Μιχαήλ, 42. Γεωργίου Φούκα του Ιωάννη, 43. Μιχαήλ Κοκκίνη του Ζαχαρία, 44. Δημητρίου Ατσαλάκη του Θεόδωρου, 45. Αντωνίου Ρουμπάκη του Ιωάννη, 46. Ζαχαρία Δουλγεράκη του Νικολάου, 47. Μαρίας Παπαδάκη του Αναστασίου, 48. Ιωάννη Μπουμπουράκη του Παύλου, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 49. Ευαγγέλου Μπινιχάκη του Σταύρου, 50. Νικολάου Προύφα του Κων/νου, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι παραιτούνται από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, 51. Πελαγίας Αντωνακάκη του Εμμανουήλ, 52. Ευφροσύνης Τυμπακιανάκη του Γεωργίου, 53. Κωνσταντίνου Τσερκέζη του Γεωργίου, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, 54. Αντωνίου Ζηδιανάκη του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παραιτείται από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, 55. Μιχαήλ Καψάλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 56. Αικατερίνης Ουσταμανωλάκη του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, η οποία παραιτείται από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης,
κατά του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Πυροβολάκη (Α.Μ. 676 Δ.Σ. Ηρακλείου), που τον διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής.
Στη δίκη παρεμβαίνουν οι: Α) 1. Ευστράτιος Ζουλάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα (21969), που τη διόρισε στο ακροατήριο, 2. Μιχαήλ Μιγκλής του Νικήτα, ο οποίος παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 3. Δημήτριος Κοντογιαννίδης του Θεοδώρου, 4. Ιωάννα Σφέτσα του Παναγιώτη, 5. Χρήστος Κουτρουβέλης του Νικολάου, 6. Βασίλειος Κατωπόδης του Ευαγγέλου, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίοι παρέστησαν με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισαν στο ακροατήριο, 7. Γεωργία Τσαμπίρα του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, η οποία παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 8. Παναγιώτης Κατσιουλιέρης του Τρύφωνα, 9. Μαργαρίτα Βιντζηλαίου του Χρήστου, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίοι παρέστησαν με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισαν στο ακροατήριο, 10. Αλέξανδρος Λυγερός του Πελοπίδα, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 11. Στυλιανός Κάντσος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οι οποίοι παρέστησαν με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισαν στο ακροατήριο, 12. Αναστασία Γραμματικοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, η οποία παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 13. Δημήτριος Κώστας του Παύλου, 14. Ισίδωρος Σύκαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίοι παραιτούνται ... 15. Αλέξανδρος Μανωλάκος του Βενετσάνου, κάτοικος Αθηνών, οι οποίοι παρέστησαν με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισαν στο ακροατήριο, 16. Πέτρος Μπουραζάνης του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 17. Χρυσοβαλάντης Τσαλουκίδης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παραιτείται ... 18. Εμμανουήλ Μαρινάκης του Ιακώβου, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, 19. Ελένη Γαντζίδου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, η οποία παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισε στο ακροατήριο και 20. Ζαφείρης Καραμάνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή της, Β) 1. Περικλής Τσικρικός του Δημητρίου, 2. Γεώργιος Καρκάνης του Δημητρίου, 3. Σταύρος Αυγούλης του Μιχαήλ, 4. Σπυρίδων Τζάλλας-Ρέγκας του Ελευθερίου, 5. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου, 6. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Ανδρέα, 7. Ευστράτιος Σβουράκης του Δημητρίου, 8. Σταυρούλα Κολοβού του Γεωργίου, 9. Ιωάννης Μαρίνης του Δημητρίου, 10. Αχιλλέας Παπαϊωάννου του Παναγιώτη, 11. Προκόπιος Καμπόλης του Νικολάου, 12. Βασίλειος Χατζηβασίλης του Εμμανουήλ, 13. Ιωάννης Καλαμπάκας του Θεοφάνη, 14. Ιωάννης Κόκκαλης του Χρήστου, 15. Παναγιώτης Αβραμίκας του Βασιλείου, κάτοικοι Άνω Λιοσίων Αττικής, οι οποίοι δεν παρέστησαν, Γ) 1. Γεώργιος Βρεττός του Δημητρίου, κάτοικος Αθήνας (Μιστριώτου 24-26), 2. Αλεξάνδρα Ρίνα του Αναστάσιου, κάτοικος Αθήνας (Δικαιάρχου 54), οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισαν στο ακροατήριο, 3. Ευάγγελος Βαρελάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθήνας (Αντιφίλου 38Α), 4. Φίλιππος Ρούτσης του Χαρίλαου, κάτοικος Βύρωνα (Ελλησπόντου 19), 5. Μαρίνα Λάππα του Δημητρίου, κάτοικος Δάφνης Αττικής, 6. Αλίκη Ντελάκη του Νικολάου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, 7. Νικόλαος Παρτσινέβελος του Αντωνίου, κάτοικος Καλυβίων (Κρέσνας 18), 8. Παναγιώτα-Αρετή Οικονομοπούλου του Ηλία, κάτοικος Γλυφάδας (Μετσόβου 23), 9. Θεόδωρος Τάσιος του Δημητρίου, κάτοικος Αθήνας (Αιγίνης 59, Κυψέλη), 10. Θωμά Αντωνίου του Αριστείδη, κάτοικος Αθήνας (Δαμαγήτου 83, Παγκράτι), 11. Χρήστος Δεληζώνας του Μαργαρίτη, κάτοικος Αθήνας (Αναξάρχου 31), 12. Ευάγγελος Κοντοκώστας του Θεόδωρου, κάτοικος Γαλατσίου (Λαμπρινής 21), 13. Αναστάσιος Σειμέτης του Γρηγορίου, κάτοικος Αθήνας (Πηνειού 12), 14. Οδυσσέας Γεωργάκης του Βασιλείου, κάτοικος Νέας Ιωνίας (Λεωνίδα 10), 15. Γεώργιος Λιούτας του Ευάγγελου, κάτοικος Ζωγράφου (Παπαδιαμαντοπούλου 186), 16. Ιωάννης Κόκιος του Ηλία, κάτοικος Αθηνών (Αθανάτων 15), 17. Παναγιώτα Δημοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Σηλυβρίας 26), 18. Κωνσταντίνος Τζωρτζάκης του Χαρίλαου, κάτοικος Αθηνών, 19. Κωνσταντίνος Σιάμος του Ευθυμίου, κάτοικος Αθηνών (Ευανθίας Καίρη 7, Άνω Πατήσια), 20. Αρχοντούλα Γαβριήλ του Θεοδώρου, κάτοικος Κορυδαλλού (Παπαφλέσσα 4), 21. Αθανάσιος Βασιλόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Δημητρίου (Κ. Σαμουήλ 8), 22. Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος του Αριστείδη, κάτοικος Αθηνών (Ευρίπου 10Α), οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 23. Μαρία Δουβίκα του Στέλιου, κάτοικος Χαϊδαρίου (Νικομήδειας 12), η οποία παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 24. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Άνω Πετραλώνων (Αδράστου 11), 25. Φίλιππος Φραγκογιάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Ουρανουπόλεως 61), οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή του, 26. Άννα Κούλπα του Ευάγγελου, κάτοικος Αλίμου (Μ. Αλεξάνδρου 19), η οποία παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 27. Αθανάσιος Βέργος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών (Πετμέζα 16), ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή του, 28. Παναγιώτα Δουδούμη του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (Μεγάλου Σπυλαίου 8-10, Αμπελόκηποι) και 29. Παναγής Μουρελάτος του Φωτίου, κάτοικος Αθηνών (Αγίας Μαρκέλλης 5), οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν στο ακροατήριο, Δ) 1. Κωνσταντίνος Αθανασίου του Ιωάννη, 2. Θεοδώρα Κοτινοπούλου του Δημητρίου, 3. Νικόλαος-Γεώργιος Γκαγκαστάθης του Βασιλείου, 4. Αικατερίνη Σταυροπούλου του Αλεξίου, κάτοικοι Αχαρνών, οι οποίοι δεν παρέστησαν, 5. Μαρία Φύτα του Ιωάννη, 6. Μαρία Σιούλη του Χρήστου, 7. Γεώργιος Τουρναβίτης του Χρήστου, κάτοικοι Αχαρνών, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 8. Ευγενία Βασιλοπούλου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, η οποία δεν παρέστη και 9. Χρήστος Νάννος του Ευαγγέλου, κάτοικος Αχαρνών, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, Ε) 1. Ελένη Αλευρά του Χρήστου, 2. Ευάγγελος Βασίλης του Αθανασίου, 3. Ζωή Γεωργίου του Χρήστου, 4. Κωνσταντίνος Γιώτης του Ιωάννη, 5. Δάφνη Γκαζέζογλου του Κωνσταντίνου, 6. Ιωάννης Καραμπιμπέρης του Κωνσταντίνου, 7. Θεόδωρος Κατσούκας του Πασχάλη, 8. Κυριακή Μαγουλιώτη του Κωνσταντίνου, κάτοικοι Ευόσμου, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 9. Ανδρέας Μέτος του Δημητρίου, 10. Δημήτριος Ολυμπίου του Φωτίου, κάτοικοι Ευόσμου, οι οποίοι δεν παρέστησαν, 11. Νικόλαος Παμπουκτσής του Φωτίου, 12. Συμεών Παππάς του Ευάγγελου, 13. Δημήτριος Τζανής του Χρήστου, 14. Δημήτριος Τζιβανάκης του Γεωργίου, 15. Παντελεήμων Τούμπας του Σπυρίδωνος, 16. Ανδρομάχη Τσόλη του Σπυρίδωνος, 17. Λεοντία Χερεστανίδου του Γεωργίου, κάτοικοι Ευόσμου, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ΣΤ) 1. Λάζαρος Αντοσίδης του Κωνσταντίνου, 2. Ηλίας Γεωργακάκας του Φώτιου, 3. Αντώνιος Δημάδης του Γεωργίου, 4. Αλκιβιάδης Ευθυμίου του Δημητρίου, 5. Ευάγγελος Καραμητόπουλος του Βασιλείου, 6. Ιωάννης Καμαρλίγκος του Χαραλάμπους, 7. Ευάγγελος Κεχαγιάς του Σεβαστού, 8. Βασίλειος Κορσαβίδης του Σάββα, 9. Ευάγγελος-Δημήτριος Μολοκίδης του Παναγιώτη, 10. Αθανάσιος Μότσος του Θωμά, 11. Αριστοτέλης Πέκας του Δημητρίου, 12. Κυριάκος Σαλονίδης του Λάζαρου, 13. Κωνσταντίνος Σισμενόγλου, 14. Γεώργιος Χριστοφίδης του Δημητρίου, κάτοικοι Νεάπολης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν παρέστησαν, Ζ) 1. Μιχαήλ Τσανίδης του Παντελή και 2. Χρήστος Ψαροπάς του Γεωργίου, κάτοικοι Καλαμαριάς, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την παρέμβαση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, Η) 1. Αλέξανδρος Ανθεμίδης του Αχιλλέα, 2. Ευδοκία Αραβίδου του Γεωργίου, 3. Βασιλική Βούβαρη του Γεωργίου, 4. Γεώργιος Γιαννακόγλου του Δημητρίου, 5. Νικόλαος Γιουβάνος του Κωνσταντίνου, 6. Βασίλειος Δαμαλής του Δημητρίου, 7. Ευθύμιος Δεληγιαννίδης του Πολύκαρπου, 8. Αλέξανδρος Δουλιάκας του Ευαγγέλου, 9. Αθανάσιος Δρούγκας του Φωτίου, 10. Ησαΐας Κουνατίδου του Χαραλάμπου, 11. Αθανάσιος Λιμπανοβνού του Αυαγγέλου, 12. Σωτήριος Μπαμπέτας του Δημητρίου, 13. Θεανώ Μπατζογιάννη του Αντωνίου, 14. Μαρία Μπρατέλη του Δημητρίου, 15. Νικόλαος Ναβροζίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικοι Κατερίνης, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την παρέμβαση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 16. Ευάγγελος Νικολαΐδης του Χρήστου, κατοίκου Κατερίνης 17. Ευαγγελία Παπαγιαννούλη του Γεωργίου, 18. Παρθένα Παπαδοπούλου του Γαβριήλ, 19. Δήμητρα Παπαζήση του Αστερίου, 20. Κωνσταντίνος Σαϊβανίδης του Γεωργίου, 21. Χαρίκλεια Σταμπουλίδου του Δημητρίου, 22. Θεοφάνης Τοκατλίδης του Κυριάκου, 23. Ηλίας Τσεχερίδης του Σταύρου, 24. Γεώργιος Φέκας του Νικολάου, 25. Ιωάννης Χαϊλαζίδης του Σταύρου και 26. Σουμελά Χαραλαμπίδου του Ανδρέα, κάτοικοι Κατερίνης, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την παρέμβαση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, Θ) 1. Κυριακή Αδαμοπούλου του Αθανασίου, 2. Χαρίλαος-Νικόλαος Αιδής του Κωνσταντίνου, 3. Μιχαήλ Αλλαγιώτης του Ανδρέα, 4. Μαρία Αναστασιάδου του Ευάγγελου, 5. Ιωάννης Βαγδάτης του Παναγιώτη, 6. Μαρία Γεροπαύλου του Γεωργίου, 7. Περικλής Γιαννάκης του Αλέξανδρου, 8. Απόστολος Γιάννογλου του Ιωάννη, 9. Νικόλαος Γκαβανόζης του Ευαγγέλου, 10. Αλέξανδρος Γκαραγκάνης του Χαρίτωνος, 11. Χαράλαμπος Διαμαντίδης του Γεωργίου, 12. Νικόλαος Δημητριάδης του Δημητρίου, 13. Βασίλειος Δημητρίου του Δημητρίου, 14. Δημήτριος Δίτσου του Αριστείδη, 15. Βαρβάρα-Μαρία Δρουδάκη του Μιχαήλ, 16. Φλωρεντία Θεοδούλου του Γεωργίου, 17. Θεόδωρου Θωμαίδη του Χαράλαμπου, 18. Βασίλειος Ισαακίδης του Αθανασίου, 19. Αναστάσιος Καλέας του Αλκιβιάδη, 20. Σταμάτιος Καλογεράκης του Δημητρίου, 21. Γεώργιος Κανλής του Αθανασίου, 22. Χαρίλαος Καραμανώλης του Χρήστου, 23. Άννα Κασαπάκη του Γεωργίου, 24. Ευάγγελος Κιάκος του Αθανάσιου, 25. Βασίλειος Κοντός του Παναγιώτη, 26. Νικολέττα Κιούρτση του Αθανασίου, 27. Αριστοτέλης Κουρφάλης του Στέλλιου, 28. Κωνσταντίνος Κωσταρέλος του Σπυρίδωνος, 29. Ευφροσύνη Λαγουδάκη του Ιωάννη, 30. Γεώργιος Λαζαρίδης του Ιωάννη, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 31. Ιωάννης Μανδαλάκης του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2014 για τη νομιμοποίησή του, 32. Δημήτριος Μαργαριτίδης του Μαργαρίτη, 33. Εμμανουήλ Ματθαιακάκης του Γεωργίου, 34. Πασχάλης Μελενικιώτης του Δημητρίου, 35. Ιωάννης Μηλιάτσης του Βαλάσιου, 36. Αριστοτέλης Μηλίτσης του Δημητρίου, 37. Σάββας Μητσιάλου του Ευαγγέλου, 38. Αικατερίνη Μουρατίδου του Νικολάου, 39. Σπυρίδων Μπουζούκας του Ιωάννη, 40. Λεωνίδας Οικονόμου του Αθανασίου, 41. Σωτήριος Οικονόμου του Χρήστου, 42. Κωνσταντίνος Παντελής του Νικολάου, 43. Ελεονώρα Παπαδάκη του Γεωργίου, 44. Αναστάσιος Παπαδημητρίου του Ελευθερίου, 45. Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, 46. Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου, 47. Κωνσταντίνος Παπάζογλου του Φλώρου, 48. Πέτρος Παπαφίλης του Γεωργίου, 49. Στέφανος Πορτσέλης του Διονυσίου, 50. Παναγιώτης Ρόρρης του Αντώνιου - Ιωάννη, 51. Αναστασία Σίσκου του Σταύρου, 52. Ιωάννης Σιώλος του Ηλία, 53. Ιωάννης Στοίτσης του Αναστασίου, 54. Ευαγγελία Στρατή του Γεωργίου, 55. Αλέξανδρος Τανόπουλος του Παντελή, 56. Γεώργιος Ταρασίδης του Νικολάου, 57. Χαράλαμπος Τεκίδης του Σταύρου, 58. Σωτήριος Τερζής του Δημητρίου, 59. Αθανάσιος Τζελίλης του Ιωάννη, 60. Χρυσόστομος Τοτολίδης του Σταύρου, 61. Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης του Χρήστου, 62. Μαρία Τσαρουχίδου του Κωνσταντίνου, 63. Γεώργιος Τσαρτσαλής του Κωνσταντίνου, 64. Σπυρίδων Τσιρής του Αποστόλου, 65. Κωνσταντίνος Τσιρίμπακας του Γεωργίου, 66. Κωνσταντίνος Τζίκος του Δημητρίου, 67. Ιωάννης Τζωίδης του Πασχάλη, 68. Απόστολος Υπερήφανος του Αθανασίου, 69. Παύλος Φρυδάς του Λάμπρου, 70. Γεώργιος Χάνος του Δημητρίου, 71. Σπυρίδων Χαλκιάς του Αθανασίου, 72. Χρισταντώτης Χαριστέ του Κώστα, 73. Αθανάσιος Χασιώτης του Ελευθερίου, 74. Άνθιμος Χατζηαναστασιάδης του Κωνσταντίνου, 75. Σταύρος Χατζηηλίας του Ηλία, 76. Κωνσταντίνος Χατζηστρατής του Δημητρίου, 77. Βάια Γάτσιου του Κωνσταντίνου, 78. Νικόλαος Δουβής του Γεωργίου, 79. Δήμητρα Ελευθεριάδου του Γεωργίου, 80. Αναστασία Ζαχαριάδου του Χαράλαμπου, 81. Κυριάκος Μουμτζής του Ιωάννη, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 82. Ηλίας Μπατσιβάρης του Άγγελου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραιτείται από το δικόγραφο της παρέμβασης και 83. Κωνσταντίνος Ναλμπαντίδης του Στεφάνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ι) 1. Κυριακή Φλεριανού του Παρασκευά, κάτοικος Κορωπίου Αττικής (Πάρου 32), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Μαρία Ασημακοπούλου (Α.Μ. 19032), που τη διόρισε στο ακροατήριο, 2. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Αριστάρχου 15), 3. Μαρία Καραμάνου του Ευάγγελου, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (Δωδεκανήσου 90) και 4. Κωνσταντίνος Καψοκόλης του Ηλία, κάτοικος Αθηνών (Μυτιλήνης 54), οι οποίοι παρέστησαν με την ίδια πιο πάνω δικηγόρο, που τη διόρισαν με πληρεξούσιο, ΙΑ) 1. Αθανάσιος Τάτσης του Ελευθερίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης (Διον. Σολωμού 66 Α), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Μπουκουβάλα (Α.Μ. 20161), στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2012 για τη νομιμοποίησή του, 2. Πουλίκος Δικαιάκος του Βασιλείου, κάτοικος Περιστερίου (οδός Πετμεζά), 3. Πηνελόπη Αγγελοπούλου του Βασιλείου, κάτοικος Μερδάδας Φθιώτιδας, η οποία παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 4. Παρασκευή Πάτρα του Αποστόλου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Δωδώνης 3), 5. Άννα Βερνάδου του Μάρκου, κάτοικος Αθηνών (Αλφειού 19-21), 6. Σαββούλα Κυριακόγκωνα του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών (Αιολίδος 34), οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2012 για τη νομιμοποίησή του, 7. Σάββας Ροδόπουλος του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών (Αγ. Μελετίου 171-173), 8. Αθανασία Σοφού του Βελισαρίου, κάτοικος Τρικάλων (Μακεδονίας 10), οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, που τον διόρισαν στο ακροατήριο και 9. Ανδρέας Κουτσούκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών (Σαβαγηνών 9), ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 20.2.2012 για τη νομιμοποίησή του, ΙΒ) 1. Πασχάλης Κλωναρίδης του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης (πάροδος Σωκράτους 1, Δ.Ε. Ευόσμου Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου), 2. Παναγιώτης Κωστουλίδης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Αλαμάνας 5, Δ.Ε. Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά), 3. Δημήτριος Τσιφουτίδης του Άγγελου, κάτοικος Καλοχωρίου Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, 4. Σταύρος Σπανούδης του Γεωργίου, κάτοικος Σίνδου Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, 5. Παναγιώτης Τζεχερίδης του Χρήστου, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Πλαταμώνος 8-10), 6. Σταμάτης Μικέδης του Σόλωνος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Νέας Σμύρνης 8, Δ.Δ. Ευόσμου Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου), 7. Απόστολος Τυροβούζης του Αθανασίου, κατοίκου Σίνδου Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, 8. Κωνσταντίνου Γκιδίνη του Παναγιώτη, κατοίκου Διαβατών Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και 9. Πορφύριος Ευσταθιάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (Ευτυχίας 3), οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την παρέμβαση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ΙΓ) 1. Μαρία Βαλιώτου του Βασιλείου, 2. Ιωάννης Ζιάρρας του Δημητρίου, 3. Σοφία Θεοχαροπούλου του Δημητρίου, 4. Ιωάννης Καφαντάρης του Ηλία, 5. Γεώργιος Κερμελιώτης του Δημητρίου, 6. Άννα Κοζίνα του Αλεξάνδρου, 7. Βασιλική Μηλιώνη του Αστερίου, 8. Γεωργία Μπότου του Ευαγγέλου, 9. Λάζαρος Παγγέας του Κωνσταντίνου, 10. Σταματία Σιώμου του Αποστόλου και 11. Ελπίδα Χατζηπαυλίδου του Χαράλαμπου, κάτοικοι Λάρισας, οι οποίοι δεν παρέστησαν, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την παρέμβαση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 2013 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 8 Ιανουαρίου 2014 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α´, 20 και 21 του π.δ. 18/1989. 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. 164721/23.9.2013 απόφαση της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, β) η υπ’ αριθμ. 164727/23.9.2013 της ίδιας πιο πάνω Αντιδημάρχου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ε. Αντωνόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων που παρέστησαν, οι οποίοι ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις και τον πληρεξούσιο του καθ’ ου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή τους. 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1321737, 3664788/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες, υπό διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί και των τριών κλάδων (ΠΕ23/ΤΕ23/ΔΕ23) της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ζητούν την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. 164721/23.9.2013 αποφάσεως της εκτελούσης χρέη Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, με την οποία διαπιστώθηκε η κατάργηση 69 θέσεων μονίμου προσωπικού όλων των κλάδων της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου (18 θέσεις ΠΕ23, 12 θέσεις ΤΕ23 και 39 θέσεις ΔΕ23) και β) της υπ’ αριθμ. 164727/23.9.2013 αποφάσεως του ιδίου οργάνου του Δήμου (Αντιδημάρχου), με την οποία διαπιστώθηκε η θέση σε διαθεσιμότητα επί οκτώ μήνες των 59 από τους 69 υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεπεία της καταργήσεως των οργανικών τους θέσεων. Η κατάργηση των εν λόγω θέσεων και η θέση τους σε διαθεσιμότητα εχώρησε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου πρώτου παρ. Ζ΄, υποπαρ. Ζ.2 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013. 

3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΠΑ23/18-12-2013 πράξεως της Τριμελούς Επιτροπής της εν λόγω διατάξεως του νόμου 3900/2010, η οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ». Με την ανωτέρω πράξη έγινε δεκτό το από 25-10-2013 αίτημα των αιτούντων να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από 22-10-2013 αίτηση ακυρώσεως που είχαν ασκήσει κατά των ως άνω μνημονευομένων στην προηγούμενη σκέψη πράξεων της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματος της συνταγματικότητος των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και του άρθρου πρώτου παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ2 του ν. 4093/2012, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013

4. Επειδή, από τους αιτούντες η 11η (Μ. Δρακωνάκη), 32ος (Ε. Χαλκιαδάκης), 49ος (Ε. Μπινιχάκης), 50ος (Ν. Προύφας), 54ος (Α. Ζηδιανάκης) και 56η (Α. Ουσταμανωλάκη) παραιτήθηκαν από την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Οι λοιποί αιτούντες, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί προσηκόντως, ασκούν την κρινόμενη αίτηση με προφανές έννομο συμφέρον στρεφόμενοι κατά των πράξεων του αρμοδίου οργάνου του Δήμου περί καταργήσεως των θέσεων, στις οποίες υπηρετούσαν και περί θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα, οι οποίες εξεδόθησαν την ίδια ημέρα (23-9-2013), περαιτέρω δε παραδεκτώς ομοδικούν προβάλλοντες κοινούς λόγους ακυρώσεως που ερείδονται στην αυτή πραγματική και νομική βάση

5. Επειδή, ο ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης …» (Α΄ 213) όρισε στο άρθρο 1 παρ.1 αυτού τα ακόλουθα: «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς Επιτροπής, αποτελουμένης από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. Μετά την επίλυσή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να παραπέμψει το ένδικο μέσο ή βοήθημα στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες. Στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να παρέμβει κάθε διάδικος σε εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτημα, και να προβάλει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ζήτημα αυτό. Για την εν λόγω παρέμβαση δεν καταλογίζεται δικαστική δαπάνη, η δε μη άσκησή της δεν δημιουργεί δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής ή τριτανακοπής. 2. ...». 

6. Επειδή, περαιτέρω, στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) ορίζεται ότι: «1.α. Σε δίκη ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία, εν όψει των ισχυρισμών των διαδίκων ή της τυχόν παραπεμπτικής απόφασης τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού, εφόσον το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης στην οποία είναι διάδικοι. Δικαίωμα άσκησης παρέμβασης έχει σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εφόσον δεν είναι ήδη διάδικος… β. Ο παρεμβαίνων με βάση το προηγούμενο εδάφιο νομιμοποιείται να προβάλει απόψεις και επιχειρήματα αναφερόμενα αποκλειστικά σε ζητήματα συνταγματικότητας που έχουν τεθεί. Η εκδιδόμενη απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τον παρεμβαίνοντα αυτόν. γ. Η κατά το εδάφιο α΄ παρέμβαση ενώπιον … της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας … ασκείται σύμφωνα με το άρθρο … 49 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄). δ. Για την παράσταση όσων παρεμβαίνουν με βάση την παρούσα παράγραφο, τη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, τα απαιτούμενα τέλη και παράβολα και τη δικαστική δαπάνη εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που αφορούν το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση. ε. ….». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, εφόσον δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού. Το έννομο συμφέρον, κατά τις ως άνω διατάξεις, θεμελιώνεται όταν ο παρεμβαίνων είναι διάδικος ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης όπου εκκρεμεί το αυτό νομικό ζήτημα (ΣΕ 1900/2014 Ολομ., 3340/2013 Ολομ., 3177/2007 Ολομ., πρβλ. ΑΕΔ 3, 4/2007). Με την ιδιότυπη αυτή παρέμβαση, αναπτύσσονται ερμηνευτικές απόψεις και επιχειρήματα, τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά σε ζητήματα συνταγματικότητας τα οποία έχουν τεθεί, η δε μέλλουσα να εκδοθεί απόφαση δεν επάγεται έννομες συνέπειες για τον παρεμβαίνοντα (ΣΕ 1900/2014Ολομ, 3340/2013 Ολομ., 189/2007 Ολομ.) κατ’ αντίθεση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, κατά το οποίο η απόφαση που εκδίδεται επί της προτύπου δίκης δεσμεύει και τους παρεμβαίνοντες.

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, έχουν ασκηθεί στις 28-1-2014, 29-1-2014, 31-1-2014 και 4-2-2014 αντιστοίχως, 13 συνολικά παρεμβάσεις από δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκκρεμούν είτε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε ενώπιον των κατά τόπο αρμοδίων Διοικητικών Εφετείων Πειραιώς, Αθηνών, και Θεσσαλονίκης αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων των αρμοδίων οργάνων των αντιστοίχων Δήμων περί καταργήσεως των θέσεών τους και περί θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα, στις οποίες τίθενται τα ίδια νομικά ζητήματα με την υπόθεση στην οποία αφορά η κρινόμενη αίτηση. Στην πρώτη από τις παρεμβάσεις αυτές (υπ’ αριθμ. 71/28-1-2014) οι αιτούντες επικαλούνται την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2479/1997, πλην όμως, εν όψει του ότι ισχυρίζονται ότι έχουν καταθέσει αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Γλυφάδας, με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις στις οποίες υπηρετούσαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και τίθενται με αυτήν τα ίδια ζητήματα συνταγματικότητος που τίθενται και στην κρινόμενη υπόθεση, επικαλούνται δε και επικουρικώς την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η παρέμβαση αυτή καλύπτεται από την τελευταία αυτή διάταξη, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθεί περαιτέρω (πρβλ. ΣΕ 1900/2014 Ολομ.). Εξ άλλου, εν όψει του ότι, όπως ρητώς ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η εκδιδόμενη επί της προτύπου δίκης απόφαση δεσμεύει και τους παρεμβαίνοντες σ’ αυτή, είναι περαιτέρω εξεταστέο το ζήτημα της νομιμοποιήσεως όλων των παρεμβαινόντων στην κρινόμενη υπόθεση.

8. Επειδή α) ως προς την πρώτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 71/28-1-2014) από τους 20 συνολικά αναγραφόμενους στο δικόγραφο παρέστησαν στο ακροατήριο και νομιμοποίησαν την υπογράφουσα δικηγόρο οι 1ος, 3ος, 4η, 5ος, 6ος, 8ος, 9η, 11ος, 15ος και 19η, ενώ δεν προσκομίσθηκαν πληρεξούσια εντός της ταχθείσης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμίας για τους 2ο (Μ. Μιγκλή), 7η (Γ. Τσαμπίρα), 10ο (Α. Λυγερό), 12η (Α. Γραμματικοπούλου), 16ο (Π. Μπουραζάνη), 18ο (Ε. Μαρινάκη) και 20ο (Ζ. Καραμάνο), ως προς τους οποίους η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Εξ άλλου, υπεβλήθη παραίτηση από τους 13ο (Δ. Κώστα), 14ο (Ι. Σύκαρη) και 17ο (Χ. Τσαλουκίδη). β) ως προς την δεύτερη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 73/28-1-2014) από τους 15 συνολικά αναγραφόμενους στο δικόγραφο παρέστησαν στο ακροατήριο και νομιμοποίησαν τον υπογράφοντα την αίτηση δικηγόρο οι 14, ενώ ως προς τον 10ο (Α. Παπαιωάννου) η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως γ) ως προς την τρίτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 74/28-1-2014) από τους συνολικά 29 αναγραφόμενους στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο είτε με παράσταση στο ακροατήριο, είτε με προσκομιδή πληρεξουσίου οι 26, ενώ ως προς τον 24ο (Ι. Παναγιωτόπουλο), 25ο (Φ. Φραγκογιάννη) και 27ο (Α. Βέργο) η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη γιατί δεν προσκομίσθηκαν πληρεξούσια εντός της ταχθείσης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμίας δ) ως προς την τέταρτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 75/28-1-2014) από τους συνολικά 9 αναγραφόμενους στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο είτε με παράσταση στο ακροατήριο είτε με πληρεξούσιο οι 8, ενώ ως προς τον 3ο (Ν.Γ. Γκαγκαστάθη) η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως ε) ως προς την πέμπτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 76/28-1-2014) από τους συνολικά 17 αναγραφόμενους στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο οι 15 διά προσκομιδής πληρεξουσίου, ενώ ως προς τους 9ο (Α. Μέτο) και 10ο (Δ. Ολύμπιο) η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως στ) ως προς την έκτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 77/28-1-2014) αυτή είναι απορριπτέα για όλους τους αναγραφόμενους στο δικόγραφο (14 συνολικά) για έλλειψη νομιμοποιήσεως ζ) ως προς την έβδομη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 78/28-1-2014) οι δύο αναγραφόμενοι στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο διά πληρεξουσίου η) ως προς την όγδοη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 79/28-1-2014) και οι 26 αναγραφόμενοι στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο, οι μεν 25 διά πληρεξουσίου και ένας (16ος) διά παραστάσεως στο ακροατήριο θ) ως προς την ένατη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 80/28-1-2014) από τους συνολικά 83 αναγραφόμενους στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο οι 81, ενώ ο 82ος (Η. Μπατσιβάρης) υπέβαλε παραίτηση και ως προς τον 31ο (Ι. Μανδαλάκη) η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη γιατί δεν προσκομίσθηκε πληρεξούσιο εντός της ταχθείσης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμίας ι) ως προς την δέκατη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 85/29-1-2014) και οι 4 αναγραφόμενοι στο δικόγραφο νομιμοποίησαν την δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο είτε διά παραστάσεως στο ακροατήριο (η 1η) είτε διά πληρεξουσίου ια) ως προς την ενδέκατη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 89/29-1-2014) από τους 9 αναγραφόμενους στο δικόγραφο νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο οι 2ος, 6η, 7ος και 8ος, ενώ, ως προς τους λοιπούς η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη γιατί δεν προσκομίσθηκαν πληρεξούσια εντός της ταχθείσης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμίας ιβ) ως προς την δωδέκατη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 97/31-1-2014) όλοι οι αναγραφόμενοι στο δικόγραφο (9 συνολικά) νομιμοποίησαν διά πληρεξουσίου τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο, το αυτό δε ισχύει και ως προς την δέκατη τρίτη παρέμβαση (υπ’ αριθμ. 131/4-2-2014) με 11 αναγραφόμενους στο δικόγραφο.

9. Επειδή, το Σύνταγμα στο άρθρο 23 παρ. 2 oρίζει ότι "... Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ...", ενώ με το άρθρο 29 παρ. 3 αυτού "Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας ...". Περαιτέρω στο άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζεται ότι «1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια…» Στο άρθρο 103 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό. Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο. 2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται. 4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει. 5. Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών. 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και ... στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής. 8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. 9. …». 

10. Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) συνεστήθη η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ως ενιαίο σώμα ασφαλείας, το οποίο, "μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων έχει ως αποστολή: α. Να κατοχυρώνει και να διατηρεί τη δημόσια τάξη β. Να προστατεύει τη δημόσια και κρατική ασφάλεια γ. Να εξασφαλίζει την πολιτική άμυνα της χώρας δ. Να συμμετέχει στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις" (άρθρα 1 και 3). Η νεοσυσταθείσα ΕΛ.ΑΣ. υπήχθη, στον απευθείας έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, μέσω της υπαγωγής της διοικήσεως του σώματος στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου (άρθρο 2). Ακολούθησε ο ν. 2800/2000 (Α΄ 41), με τις διατάξεις του οποίου επήλθαν ευρείας εκτάσεως τροποποιήσεις του ν. 1481/1984, η βασικότερη εκ των οποίων συνίσταται στη σύσταση Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 11), οργανωτική μεταβολή, η οποία κατέστη επιβεβλημένη για την ενίσχυση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αυτονομίας της (βλ. και αιτιολογική έκθεση του ν. 2800/2000). Με τις νεότερες διατάξεις προβλέπεται, ρητώς, ότι "η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους ... Το αστυνομικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς της κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους". Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι "Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους", καθώς και ότι το ένστολο προσωπικό "εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα" και " δύναται να εκπαιδεύεται στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων (άρθρο 9). Ορίζεται, περαιτέρω, ότι "Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφαλείας με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, και έχει ως αποστολή: α) Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας. β) Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας" (άρθρο 8). Τέλος, κατά τρόπο ανάλογο με τις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις της νομοθεσίας περί ενόπλων δυνάμεων, ρυθμίζονται ζητήματα ιεραρχίας, αρχαιότητας και υπηρεσιακής καταστάσεως των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ (βλ. π.δ/γμα 24/1997, Α΄ 29) καθώς και ζητήματα πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού του σώματος (βλ. π.δ/τος 120/2008, Α΄ 182).

11. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ, κωδικοποιητικού π.δ/τος 410/1995, Α΄ 213) προεβλέφθη το πρώτον η δυνατότητα συγκροτήσεως ειδικής υπηρεσίας (της Δημοτικής Αστυνομίας) για την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρος και αστυνομικής φύσεως (έλεγχος της τηρήσεως των κανόνων που αφορούν την καθαριότητα, την στάθμευση των οχημάτων, την δόμηση κ.λπ.). Ακολούθως, με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) οι ως άνω παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του ΔΚΚ αντικαταστάθηκαν ως εξής: «2. Για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ιε΄ και για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, και λ΄ της παρ. 1, ο δήμος προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία "Δημοτική Αστυνομία". ... 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησής τους, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της "Δημοτικής Αστυνομίας"». Ακολούθως, με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84), με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης», η ως άνω εξουσιοδότηση (της παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 410/1995) αντικαταστάθηκε ως εξής: "3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσής τους, β) τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όσων προσλαμβάνονται για τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα, ο τρόπος και η διαδικασία και το όργανο πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοιο διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται και να ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, αρμοδιότητες που ασκούνται από την Αγροφυλακή και να ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στην Αγροφυλακή.". Με την ίδια διάταξη (άρθρο 26 παρ. 1γ) ορίζεται: “γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: "2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης από τη Δημοτική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 1 μέχρι και 16 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αστυνομικές αρχές."». Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων δημοσιεύθηκε το π.δ. 23/2002, με τίτλο «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» (Α΄ 19), στο οποίο ορίζονται τα εξής: «άρθρο 1 (Διάκριση Προσωπικού): 1. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίνεται α) σε ειδικό ένστολο και β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό. 2. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1188/1981 (Α΄ 204), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν θέσεις που διακρίνονται με βαθμούς Δ έως Α. Για τη σύσταση θέσεων με βαθμούς Δ έως Α εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Το ειδικό ένστολο προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΤΕ23, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δημοτική Αστυνομία. 5. Για την πρόσληψη του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. άρθρο 3 (Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα. 1. Να είναι Έλληνες πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί αυτών και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. ... 2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν ανάλογα με την κατηγορία και τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ. β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση αυτούς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΔΕ23. γ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα και στηθική περίμετρο οι άνδρες τουλάχιστον 0.83 μ. δ) Να μην έχουν καταδικασθεί (για ορισμένα αδικήματα) ... ε) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. στ) Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). ζ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους. άρθρο 4 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια): α) Το γενικό βαθμό του Πτυχίου ή β) Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου. γ) Τη γνώση ξένων γλωσσών. δ) Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152 με διόρθωση στο ΦΕΚ Α΄154). ε) Την επιτυχή συμμετοχή αθλητών ανδρών και γυναικών σε Ολυμπιακούς-Παγκόσμιους αγώνες μέχρι 8η νίκη, σε Ευρωπαϊκούς-Μεσογειακούς αγώνες μέχρι 6η νίκη και σε Βαλκανικούς- Πανελλήνιους αγώνες μέχρι 3η νίκη. στ) Την κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.. 2. Η κατάταξη σε πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, γίνεται κατά Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται: α) Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY την Αγγλική γλώσσα ή τέσσερις (4) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FIRST CERTIFICATE για την Αγγλική ή δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά. β) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984. γ) Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου. δ) Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας Νομού του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (Α΄ 180), ή παραμεθορίου περιοχής ... ε) Δύο (2) μονάδες για όσους αθλητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν επιτύχει μέχρι 8η νίκη σε Ολυμπιακούς- Παγκόσμιους αγώνες, μέχρι 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς- Μεσογειακούς αγώνες και μέχρι 3η νίκη σε Βαλκανικούς- Πανελλήνιους αγώνες. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. ... 4. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, που έχει συσταθεί για τον οικείο ΟΤΑ και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. 5. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο και το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεις. άρθρο 5 (Υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις): 1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεως τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. ... 2. Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περ. γ΄ της παρ. 2του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: α) Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 2,5 μ. για τους άνδρες και 1,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). β) Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 0,80 μ. για τους άνδρες και 0,65 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). γ) Δρόμος 1000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες, μέσα σε μέγιστο χρόνο 5΄ και 20΄ (μία προσπάθεια). άρθρο 6 ... άρθρο 11 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας για τον οικείο ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους του πίνακα της περ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. Ο πίνακας έχει ισχύ για ένα (1) έτος και δημοσιεύεται με ανάρτησή του στο κατάστημα της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας που έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Όμοιοι πίνακες κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας». 

12. Επειδή, εξ άλλου, με το άρθρο 35 παρ. 12 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) η περ. γ΄, της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ. i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατάγματος 23/2002. ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αστυνομικού διευθυντή του νομού. iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα». Περαιτέρω, το ισχύσαν έως τότε σύστημα προσλήψεων του π.δ/τος 23/2002 αντικαταστάθηκε από νέο, το οποίο θεσπίσθηκε με το π.δ. 135/2006, «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (Α΄ 153). Στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα ορίζονται τα εξής: «άρθρο 1 (Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους. ... γ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα (για ορισμένα αδικήματα) ... δ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. ε. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). στ. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ζ. Να έχουν ανάστημα, ... η. Να έχουν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε έναν από τους κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. θ. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον "Πολύ Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και "Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ι. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ια. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε. ιβ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. ... άρθρο 2 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών. β) Η εντοπιότητα. γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά το προηγούμενο άρθρο. 2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στον οποίο προστίθενται: α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου Δήμου. β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου, καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (όπως η τελευταία περίοδος της περ. β` της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3731/2008, Α΄ 263). γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. δ) Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 3. ... μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. ... άρθρο 9 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7, γ) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους των πινάκων της περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεως τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 12 (Καταργούμενες διατάξεις): Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, και 17 του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19)». 

13. Επειδή, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του ως άνω υπ’ αριθμ. 135/2006 π.δ/τος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τέθηκε το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, αφενός μεν των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995, όπως ίσχυε μετά τις διαδοχικές του τροποποιήσεις, αφετέρου δε των διατάξεων του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος, καθ’ ο μέρος δεν προβλεπόταν σ’ αυτές διαδικασία ελέγχου των προσλήψεων στη δημοτική αστυνομία από ανεξάρτητη αρχή. Το Ε΄ Τμήμα του Δικαστηρίου παρέπεμψε με το Πρακτικό Επεξεργασίας 115/2006 το ζήτημα προς επίλυση στην Ολομέλεια, αφού προηγουμένως γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων του π.δ/τος 410/1995 δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων οι οποίες κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), οι οποίες κατ’ εξαίρεση δεν εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου αυτού (σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα), ήτοι στον έλεγχο και την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εξακολουθούν δε να εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος. Με το υπ’ αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας η Ολομέλεια γνωμοδότησε, αντιθέτως, ότι δεν τίθεται ζήτημα αντιθέσεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995 (και δη στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2819/2000) συστήματος επιλογής του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας προς τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι, εξαιτίας της φύσεως των ασκούμενων από το ένστολο προσωπικό αρμοδιοτήτων, ειδικό, καθόσον οι προσλήψεις χωρούν επί τη βάσει ειδικών προσόντων και κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια από ειδικό όργανο, που μπορεί να μην είναι το ΑΣΕΠ, το σύστημα δε αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περιπτώσεως ε΄ του ν. 2190/1994 για το αστυνομικό προσωπικό των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, είναι προγενέστερο της συνταγματικής αναθεωρήσεως του έτους 2001.

14. Επειδή, ακολούθως, με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234), επήλθε αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και, συγκεκριμένα, ορίσθηκε ότι εξαιρείται από τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του νόμου αυτού και το «ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας» (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2190/1994). Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού αναφέρεται σχετικώς, ότι με το άρθρο 1 επιχειρείται η υπαγωγή στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ ορισμένων φορέων και κατηγοριών προσωπικού, τούτο δε κρίθηκε αναγκαίο «προκειμένου να ενταχθούν στο ΑΣΕΠ οι περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994. Ωστόσο, με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 ορίστηκε, περαιτέρω, ότι «[θ]εσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα».

15. Επειδή, κατά τον χρόνο που προηγήθηκε της καταργήσεώς της, η Δημοτική Αστυνομία διεπόταν, ως προς τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τη λειτουργία της, από τον νεότερο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και (κυρίως) από το ν. 3731/2008, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 26). Ειδικότερα, στο άρθρο 76 παρ. 3 περ. α΄ του ΚΔΚ ορίζεται ότι «Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των κατοίκων των Δήμων και Κοινοτήτων και για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών μπορεί να συσταθεί, με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, Δημοτική Αστυνομία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία», στην περ. β΄ της ίδιας παραγράφου ότι «με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητές της, καθώς και ο χρόνος έναρξης άσκησής τους σε σχέση με την οργάνωσή της, ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται, η διάρθρωση των υπηρεσιών της, τα προσόντα και οι θέσεις κατά κατηγορίες, βαθμούς και κλάδους του προσωπικού της, καθώς και το σύστημα πρόσληψης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης τούτου, περιλαμβανομένων των καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», στο άρθρο 80 παρ. 7 ότι «αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία» και στο άρθρο 284 παρ. 1 ότι «[ο]ι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα γίνονται από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας». Στο δε άρθρο 1 του ν. 3731/2008 απαριθμούνται εκείνες οι αρμοδιότητες που περιήλθαν στους Δήμους δυνάμει των άρθρων 75 και 79 του ΚΔΚ, οι οποίες ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ν. 3731/2008 ορίζεται ότι «1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία. Με τον Οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της υπηρεσίας και το σύνολο των θέσεων της ιεραρχίας και του λοιπού προσωπικού. 2. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από ειδικό ένστολο προσωπικό, το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες πειθαρχίας. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων. 3. ... 4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 5. ... 6. ...». Στο άρθρο 3 (Διάκριση προσωπικού-Διάρθρωση υπηρεσιών) ορίζεται ότι «1. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 3. ... 4. ...». Εξάλλου, στα άρθρα 5 έως 12 ρυθμίζονται ζητήματα προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Δημοτικής Αστυνομίας, στα άρθρα 13 και 14 ρυθμίζονται τα ζητήματα αποσπάσεων και μετατάξεων, αντίστοιχα, ενώ στο άρθρο 15 παρ. 7 ορίζεται ότι «[τ]ο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες ειδικές διατάξεις». Τέλος, στο άρθρο 17 ορίζεται ότι «κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων καταργείται, πλην των ρυθμίσεων του άρθρου 15 του π.δ. 23/2002, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος». 

16. Επειδή, στο γνωστό ως «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» κείμενο (βλ. ΣτΕ 668/2012 Ολομ., σκ. 12), το οποίο προσαρτήθηκε ως Παράρτημα III στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65), προβλέπονται, μεταξύ των άλλων, και τα εξής: «III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Α. … Β. … Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές: 22. Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την ευελιξία και την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας… Ειδικότερα: Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. … Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές δράσεις και θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, …». Συναφώς, στο κείμενο, το οποίο έχει τίτλο «Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», το οποίο προσαρτήθηκε ως Παράρτημα IV στον ως άνω ν. 3845/2010, προβλέπονται τα εξής: «1. … 2. Ενέργειες για τη δεύτερη αξιολόγηση (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου τριμήνου 2010) … i. Δημοσιονομική Προσαρμογή: Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2010 και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχονται στο παρόν Μνημόνιο. … Ο προϋπολογισμός θα περιέχει τα ακόλουθα μέτρα…: … -Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011. … 6. Ενέργειες για τον έκτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011): i. Δημοσιονομική προσαρμογή: …. -Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ. … Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: - υιοθέτηση της νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο (Ιούνιος 2010)». 

17. Επειδή, εξ άλλου, στο δεύτερο, κατά σειρά, «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής», το οποίο προσαρτήθηκε ως Παράρτημα V1 στον ν. 4046/2012, «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28), προβλέπονται, μεταξύ των άλλων, και τα ακόλουθα: «7. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν καθοριστεί στη ΜΔΣ και στον προϋπολογισμό του 2012, περιλαμβάνουν: … -Μειώσεις προσωπικού. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να μειώσουμε την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000 την περίοδο 2011-2015. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά την υφιστάμενη αναλογία 1:5 προσλήψεις-αποχωρήσεις, καθώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης που καθιερώθηκε προσφάτως, να μειώνουμε την απασχόληση συμβασιούχων και να βάζουμε στην εργασιακή εφεδρεία επαρκείς υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους έως το τέλος 2012 ώστε να πετύχουμε 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις (μόλις εξαντληθεί ο χρόνος τους στην εφεδρεία). Η προγραμματισμένη λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης (βλ. παρακάτω) και τα σχέδια για το κλείσιμο, την συγχώνευση ή τη συρρίκνωση φορέων της γενικής κυβέρνησης, θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τους υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους. ...». Παράλληλα, στο «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», το οποίο προσαρτήθηκε ως Παράρτημα V2 στον ως άνω ν. 4046/2012, περιελήφθη κεφάλαιο, επίσης αφορών τη δημόσια διοίκηση, στο οποίο αναφέρονται και τα εξής: «2.6: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης: Σε κεντρικό επίπεδο: … Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα "μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία". Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. ... 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται. ...».

18. Επειδή, για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων θεσπίσθηκε, αρχικώς, ο ν. 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), στο άρθρο 5 του οποίου, με τίτλο «Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους», ορίζεται ότι «1. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά τα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό. 2. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται με την απόφαση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που μετακινούνται. 3. Η εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε δύο έτη, από τριμελές Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των προαναφερόμενων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου, στη διαδικασία της μετακίνησης λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». Ακολούθησε ο ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), με τον οποίο θεσπίσθηκε νέα διαδικασία (υποχρεωτικής) κινητικότητος του προσωπικού που απασχολείται στο Δημόσιο (με την ευρεία του όρου έννοια), παραλλήλως προς τα γενικώς ισχύοντα στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 69 επ.) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υπαλληλικού Κώδικα). Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τίτλο «Μετάταξη- Μεταφορά Προσωπικού», ορίζονται τα εξής: «1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού… για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη… μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή… του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης… υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου… προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής. 2. Με την πράξη μετάταξης… μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος… υπάλληλος, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Η μετάταξη… κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου… του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξη του. Όποιος μετατάσσεται… σε κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. ... 4. ...». Εξάλλου, με την υποπαράγραφο Ζ.2 της ίδιας παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012 ρυθμίσθηκαν εκ νέου τα ζητήματα διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος προσωπικού. Ειδικότερα, στην εν λόγω υποπαράγραφο ορίζονται τα εξής: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητας τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) ...». Παράλληλα, στην υποπαράγραφο Ζ.4 ορίζονται τα εξής: «1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας… 2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του παρόντος. 3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών ή φορέων που καταλαμβάνονται από τις υποπαραγράφους Ζ.2 και Ζ.3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο των ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι: α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία. 4. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: α. τον αριθμό των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις, β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτού. 5. …». 

19. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012, «[μ]ε τις ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ΄ επιχειρείται ευρεία αναµόρφωση θεσµών του υπαλληλικού µας δικαίου, η οποία µέσω ενός νέου πλαισίου κινητικότητας του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα αποσκοπεί πρωτίστως στη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής του προς το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας και µε στόχο την ισόρροπη κάλυψη των πολύ διαφορετικών κατά φορέα ή υπηρεσία αναγκών σε προσωπικό και την εξάλειψη ανορθολογικών καταστάσεων, όσον αφορά τις πραγµατικές ανάγκες και τη διαφορετική εργασιακή επιβάρυνση των υπαλλήλων σε σχέση µε τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε φορέα. … Υποπαράγραφος Ζ.1. Μετάταξη- Μεταφορά προσωπικού: Με την παρούσα υποπαράγραφο εισάγεται στη µεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσµός της υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί, µε γνώµονα το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας, η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα και σε κάθε κατεύθυνση µέσα σε αυτόν. Το θεσπιζόµενο µέτρο, που αναφέρεται σε υποχρεωτικές µετακινήσεις προσωπικού µε µόνιµο χαρακτήρα, χωρίς να θίγει τους υφιστάµενους θεσµούς εκούσιας µετάταξης υπαλλήλων µε αίτησή τους, αποτελεί από θεσµική άποψη την ολοκλήρωση του περιορισµένου εύρους θεσµού της κινητικότητας των κρατικών υπαλλήλων, που εισήχθη µε το άρθρο 5 του ν. 4024/2011. Ο νόµος λαµβάνει ειδική πρόνοια, ώστε οι υπηρεσιακές µεταβολές που θα επιχειρούνται µε το νέο θεσµό της υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς προσωπικού, να µην αντίκεινται σε δεσµεύσεις που απορρέουν από ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές ρυθµίσεις, σχετικές µε τον περιορισµό των προσλήψεων. Υποπαράγραφος Ζ.2. Διαθεσιµότητα: Με τις ρυθµίσεις της προτεινόµενης υποπαραγράφου επιχειρείται η διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του µόνιµου… προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως άµεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιµότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Είναι αυτονόητο ότι όταν καταργούνται ορισµένες µόνο οργανικές θέσεις συγκεκριµένου κλάδου, σε διαθεσιµότητα τίθενται οι υπάλληλοι που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοστέες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υ.Κ. και 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων-ΚΚΔΚΥ) ως αντιστοιχούντες στις θέσεις που καταργούνται. Η διαθεσιµότητα διαρκεί ένα έτος, µετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε άλλη θέση. Ο θεσµός της διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων αναµορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόµενες δυνατότητες, δεδοµένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα, εκτός από τις προβλεπόµενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας µετάταξης (άρθρα 154 παρ. 4 Υ.Κ., 158 παρ. 4 ΚΚΔΚΥ), µπορεί επιπλέον να µετατάσσεται υποχρεωτικά ή να µεταφέρεται µε ταυτόχρονη µεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να µετακινείται πρόσκαιρα (άρ. 5 ν. 4024/2011) ή να υπάγεται σε προγράµµατα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Η τελευταία δυνατότητα µπορεί να συντρέχει µε την εκούσια ή υποχρεωτική µετάταξη ή την πρόσκαιρη τοποθέτηση του υπαλλήλου. Η πρόσκαιρη µετακίνηση του αρ. 5 του ν. 4024/2011 διευρύνει τη δυνατότητα κινητικότητας και στους ΟΤΑ και τα ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα. … Υποπαράγραφος Ζ.4. Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων: Με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισµένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της Διοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, την ίδια στιγµή µάλιστα που το προσωπικό αυτό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί προς το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας σε φορείς, στους οποίους υπάρχουν µεγάλες ανάγκες σε προσωπικό. Επισηµαίνεται ότι οι υπό κατάργηση ειδικότητες δεν συνδέονται µε την άµεση παροχή υπηρεσιών προς το διοικούµενο και η κατάργησή τους δεν αναµένεται να προκαλέσει δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αντιθέτως, θα δώσει τη δυνατότητα στη Διοίκηση αξιοποιώντας τις διατάξεις για την κινητικότητα και τη διαθεσιµότητα να λειτουργήσει µε περισσότερο αποτελεσµατικό και ορθολογικό τρόπο. Ειδικότερα, η περίπτωση αφορά θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονοµικού και Διοικητικών Γραµµατέων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή υπαλλήλους, των οποίων η εργασιακή σχέση µε το δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηµιουργήθηκε µε άλλες διαδικασίες. ... Με την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων αναµένεται τουλάχιστον 2000 υπάλληλοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο είτε θα µετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε θα αποχωρήσουν κατά το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό η χώρα ταυτόχρονα ανταποκρίνεται και στη σχετική δέσµευσή της, η οποία προβλέφθηκε σε αντικατάσταση της ήδη νοµοθετηµένης υποχρέωσης αποχώρησης 15.000 υπαλλήλων το 2012».

20. Επειδή, το θεσπισθέν με το ν. 4093/2012 σύστημα της (γενικής) κινητικότητος και διαθεσιμότητος υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις με το ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 91 του νόμου αυτού ορίζονται, σε σχέση με το μέτρο της κινητικότητας, τα εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων… που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)… όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη… του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. … Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β`, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η μετάταξη… των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης … στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται … ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη… μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή… του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. … Σε περίπτωση μετάταξης… υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.” 2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν …, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. ... Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλέγει τους υπαλλήλους που θα μεταταχθούν … σε αυτόν και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους, σύμφωνα με την αποτίμηση των προσόντων τους και το περίγραμμα της θέσης, εφόσον υπάρχει, στην οποία θα μεταταχθούν… . Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εργασιακή τους φυσιογνωμία, την εκπαίδευση τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους. ... Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των αιτούντων υπαλλήλων, τη λειτουργία του τριμελούς συμβουλίου, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. ... Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Για τη μετάταξη… των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”». Περαιτέρω, με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013 ορίζονται, σε σχέση με το θεσμό της διαθεσιμότητας, τα εξής: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης (όπως η φράση «σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013, Α΄ 254/21.11.2013. Προηγουμένως ο νόμος όριζε «σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης»). Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του ν. 4172/2013 μετατάσσονται… αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης … του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης… σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α. (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 125 ν. 4199/2013, Α΄ 216/11.10.2013). 2. ... 

21. Επειδή, παράλληλα με τις ως άνω γενικές ρυθμίσεις, στο ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλή¬λων, μεταξύ δε αυτών και υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπως οι συγκροτούντες το προσωπικό των κατά τόπους υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 81 του νόμου αυτού, με τίτλο «Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας», ορίζονται τα εξής: «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους, ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξη τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. 2. ... 4. Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητα τους. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 επί του άρθρου 81, «με την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος κινητικότητας και µε σκοπό τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 λαµβάνεται η απαιτούµενη ειδική µέριµνα για ορισµένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, µε βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξηµένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 ρυθµίζει τα απαραίτητα ζητήµατα αναφορικά µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είναι η 23η.9.2013». Όπως δε προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου (Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων), η κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας υπαγορεύθηκε αφ’ ενός μεν από την ανάγκη επιτεύξεως των ποσοτικών στόχων εν σχέσει με τις μειώσεις του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, που περιλαμβάνονται στα Μνημόνια, αφ’ ετέρου δε από την εκτίμηση ότι ο θεσμός αυτός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Παράλληλα, από τις ίδιες προπαρασκευαστικές εργασίες προκύπτει ότι λαμβάνεται μέριμνα για την απορρόφηση, δια του θεσμού της κινητικότητος, μεγάλου μέρους του τιθεμένου σε καθεστώς διαθεσιμότητας προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελληνική Αστυνομία (όπου και πρόκειται να συσταθεί ειδική υπηρεσία, στελεχωμένη με τα προερχόμενα από τη Δημοτικής Αστυνομία πρόσωπα), στα καταστήματα κρατήσεως (ως εξωτερικοί φρουροί και φύλακες) και στις λοιπές υπηρεσίας του δημόσιου τομέα. Σε σημαντικό κριτήριο για την απορρόφηση αναδεικνύεται ο τρόπος διορισμού ή πρόσληψης, υπό την έννοια ότι αποδίδεται μείζονα βαρύτητα στην επιλογή όσων εισήλθαν στη Δημοτική Αστυνομία μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Επιπλέον, υφίσταται πρόνοια για την άμεση απορρόφηση, χωρίς αξιολόγηση, ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων (π.χ. όσοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης). 

22. Επειδή, ειδικότερα ως προς το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄2631/17.10.2013), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 91 του ν. 4172/2013, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «1. Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας των κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α 167), εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό εφόσον συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε., πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Τ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. β. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. ... γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. στ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα. ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων κ.λπ. (απαριθμούνται τα εγκλήματα). η. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή. 2. Πρόσθετα προσόντα ...», στο άρθρο 3 ότι «1. Για την αξιολόγηση και τη διαδικασία ένταξης των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 από 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992). 2. α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, καλούνται με μέριμνα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α΄ 1). ... β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του εξεταζόμενου. γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. δ. ... ε. ... 3. Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των προς ένταξη υπαλλήλων που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 καθώς και τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της παρούσης, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη υπαλλήλων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης. 4. ...» και στο άρθρο 4 ότι «1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό. 2. …». Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-ε΄/15.10.2013 όμοια κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών (Β΄3030/28.11.2013), με την οποία το όριο ηλικίας για τη μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία αυξήθηκε κατά πέντε έτη (πεντηκοστό). Ομοίως, με την υπ’ αριθμ. 90894/18.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655) καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 της Δημοτικής Αστυνομίας στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ως προσόντα διορισμού προβλέφθηκαν τα εξής: α) η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) η μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας των 45 ετών και γ) ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών για τους άνδρες και 1 μέτρου και 60 εκατοστών για τις γυναίκες. Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης ορίζεται ότι «θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013». Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28.11.2013 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3032), με την οποία επίσης καθορίσθηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το πεντηκοστό. Στο πλαίσιο που περιγράφουν οι προεκτεθείσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26.11.2013), «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, (Α΄ 167)» (Αριθμός Ανακοίνωσης 5/2013). Με αυτήν κλήθηκαν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3.500) να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, στους οποίους ανήκε η κατεχόμενη από αυτούς οργανική ή προσωποπαγή θέση, «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση» για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν. Περαιτέρω, κλήθηκαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των «Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεων» των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ’ αριθμ. 6000/2/234−γ΄/17.10.2013 και 90894/18.10.2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εξάλλου, στην ίδια υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 υπουργική απόφαση προσαρτώνται οι πίνακες με τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, τον αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Πρόκειται για 2.858 κενές οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ και ΔΕ σε διάφορες (κεντρικές και περιφερειακές) υπηρεσίες των ακόλουθων, κατά σειρά προτεραιότητας, φορέων υποδοχής: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τα ανά την επικράτεια καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για την Ελληνική Αστυνομία), Υπουργείο Οικονομικών (για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων), Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (για τα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Ακολούθως, την 29.11.2013 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης-ΑΔΑ- ΒΛ12Χ-Φ91). Με την εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται η τηρητέα διαδικασία για την ολοκλήρωση της κινητικότητος των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται (σελ. 11) ότι «[η] διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις “λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ” της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992)».

23. Επειδή, κατά την έννοια των συνταγματικών διατάξεων που παρατίθενται στην ένατη σκέψη και των νόμων που παρατίθενται στη δέκατη σκέψη, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) αποτελεί κλάδο των σωμάτων ασφαλείας επιφορτισμένο με την τήρηση της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος και των παραβάσεων της εν γένει νομοθεσίας, αρμοδιότητες που είναι αναπόσπαστες από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, και οι υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ. υπάγονται σε ιδιαίτερο “εξουσιαστικό καθεστώς” που συνεπάγεται ειδικούς πρόσθετους περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων και σε ιδιαίτερους κανόνες πειθαρχίας κατ’ απόκλιση από το γενικώς ισχύον καθεστώς στους υπηρετούντες στη Δημόσια Διοίκηση. Και ναι μεν είναι δυνατή, η ανάθεση ορισμένων από τις αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως αυτών που ανάγονται στην τήρηση της εν γένει νομοθεσίας με πράξη του κοινού νομοθέτη σε άλλα όργανα της Δημοσίας Διοικήσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., και πάντως όχι οι ιδιώτες (ΣΕ 1934/1998 Ολομ., 3946/2002, 1879/2012) πλην, όμως, και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή και συνταγματικώς επιτρεπτή, μετά από διαφορετική εκτίμηση των περιστάσεων, η επαναφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στα όργανα της ΕΛ.ΑΣ. με νεότερη νομοθετική ρύθμιση, χωρίς παραλλήλως και αναγκαίως να προβλέπεται η διατήρηση στην υπηρεσία των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την άσκησή τους. Ειδικώτερα, η κατάργηση της ασκούσης αρμοδιότητες, που απεσπάσθησαν τμηματικώς και περιστασιακώς από την ΕΛ.ΑΣ., Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα των Ο.Τ.Α. - όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτενώς αναφερόμενα σε προηγούμενες σκέψεις – και η εκ νέου ανάθεσή τους στην πρώτη (ΕΛ.ΑΣ.) δεν προσκρούει στην διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος, εφ’ όσον με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν καθιερώνεται υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως αυτονομία, ούτε εξουσία να θέτουν αυτοτελώς κανόνες δικαίου, αλλά παρέχεται σ’ αυτούς μόνον αυτοδιοίκηση, ήτοι εξουσία να αποφασίζουν επί των τοπικών υποθέσεων με δικά τους όργανα, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων, οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους και των οποίων η θέσπιση ανήκει στην νομοθετική εξουσία ή στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτής νομοθετούσα Διοίκηση, καθόσον σ’ αυτήν ανήκει και η οργάνωση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, κρατικής ή αυτοδιοικούμενης και μάλιστα εν προκειμένω υπηρεσίας εντασσομένης στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας (ΣΕ 1809/1983 Ολομ., 1427/1981 Ολομ., 371/1985 Ολομ., 1397/1995 7μ.). Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 102 παρ. 2 και 4 και 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η καθιερούμενη με την παρ. 2 του άρθρου 102 του Συντάγματος διοικητική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού, έναντι της κρατικής διοικήσεως περιλαμβάνει την κατοχύρωση του διοικητικού έργου των οργανισμών αυτών, όχι όμως και την εξουσία να αποφασίζουν με δικά τους όργανα για θέματα όπως αυτά της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων τους, τα οποία δεν συνιστούν τοπική υπόθεση (ΣτΕ 4077/2009 7μ.). Υπό τα δεδομένα αυτά, και εφ’ όσον η θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας δεν συνιστά τοπική υπόθεση, δεν δύναται να γίνει δεκτό ότι το μέτρο αυτό θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., κατά παράβαση των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων. Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις του ν. 4172/2013 περί καταργήσεως της Δημοτικής Αστυνομίας δεν προσκρούουν ούτε στη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος, διότι εν προκειμένω, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατάργηση αυτή υπαγορεύθηκε από την μεταβολή αντιλήψεων του νομοθέτη ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημοσίας υπηρεσίας της οποίας οι αρμοδιότητες εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, αλλά και από επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους (πρβλ. ΣΕ 3354/2013 Ολομ.) λαμβανομένου υπ’ όψη και του ότι οι υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία τελούσαν επίσης υπό ιδιαίτερο καθεστώς προσλήψεως εξαιρούμενο κατ’ αρχήν από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ (στο οποίο άλλωστε προεβλέπετο από τα σχετικά προεδρικά διατάγματα 23/2002 και 135/2006 και σειρά σωματικών και ψυχολογικών δοκιμασιών που προσιδιάζουν σε ασχολούμενους με την τήρηση της δημοσίας τάξεως), αλλά και υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς ακριβώς λόγω της φύσεως των ασκουμένων από αυτούς καθηκόντων (πρβλ ΠΕ 126/2006 Ολομ.), στο οποίο εφαρμοζόταν συμπληρωματικώς μόνον, όπως εκτίθεται σε προηγούμενη σκέψη, το καθεστώς των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Εξ άλλου, όπως εκτίθεται επίσης σε προηγούμενη σκέψη προβλέπεται και έχει ήδη υλοποιηθεί με την έκδοση των προβλεπομένων κανονιστικών πράξεων η απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των υπηρετούντων στην καταργουμένη Δημοτική Αστυνομία σε υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και των καταστημάτων κρατήσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή σε υπηρεσίες παρεμφερείς ως προς τα καθήκοντα με τα ήδη ασκούμενα από τους δημοτικούς αστυνομικούς, αλλά και σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Μειοψήφησε η Σύμβουλος Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία υπεστήριξε τα εξής: Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος προβλέπεται από σειρά νομοθετημάτων, εξαίρεται στις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις ως βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος των τοπικών αρχών και ως θεσμός με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα (βλ. ιδίως εισηγ. έκθεση ν. 3731/2008). Είναι δε και κατά κοινή πείρα γνωστή η αναγκαιότητά του ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι συμβάλλει στην εμπέδωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, ως εκ τούτου τα αορίστως αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013, τα οποία δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε τεκμηρίωση ως προς την αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας δεν δικαιολογούν τις επίμαχες ρυθμίσεις, οι οποίες, συνεπώς, παραβιάζουν την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. 

25. Eπειδή, εφ’ όσον κατά τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, οι αφορώσες την Δημοτική Αστυνομία διατάξεις των ν. 4093/2012 και 4172/2013 είναι σύμφωνες με τα άρθρα 102 και 103 του Συντάγματος, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, καθώς και οι λόγοι των παρεμβάσεων, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα. Ειδικότερα, με την κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας δεν παραβιάζεται το τεκμήριο αρμοδιότητος υπέρ των Ο.Τ.Α. σε ζητήματα διαχειρίσεως τοπικών υποθέσεων που κατοχυρώνει το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως υποστηρίζεται στην υπ’ αριθμ. 89/29-1-2014 παρέμβαση, εφ’ όσον η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν συνιστά, όπως προαναφέρθηκε τοπική υπόθεση. Για τον ίδιο λόγο είναι απορριπτέος και ο προβαλλόμενος στην ίδια παρέμβαση ισχυρισμός ότι εν όψει της διατάξεως του άρθρου 102 του Συντάγματος ήταν επιβεβλημένη η προηγούμενη γνώμη των εμπλεκομένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως περί του θέματος της καταργήσεως της Δημοτικής Αστυνομίας. Εξ άλλου, από τα αναφερόμενα στις συζητήσεις στην Βουλή, κατά την ψήφιση του ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με το σύνολο των μέτρων τα οποία απεφάσισε το ελληνικό Κράτος στα πλαίσια ανορθώσεως της εθνικής οικονομίας και εξόδου από την οικονομική κρίση, προκύπτει σαφώς η βούληση του νομοθέτη να επαναφέρει τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία στην ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια ορθότερης και αποδοτικότερης οργανώσεως της αστυνομεύσεως εν γένει, ούτως ώστε η επίμαχη κατάργηση να μην παρίσταται αυθαίρετη και να μην ανακύπτει θέμα αντιθέσεως των σχετικών ρυθμίσεων προς το άρθρο 103 του Συντάγματος.

26. Επειδή, προβάλλεται ακολούθως με την αίτηση και τις παρεμβάσεις 73-80/2014 και 89/2014 ότι η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 θέση των αιτούντων και παρεμβαινόντων σε καθεστώς διαθεσιμότητας συνιστά, κατ’ ουσίαν, υποβιβασμό τους, για τον οποίο απαιτείται προηγούμενη κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου, ενώ οι ίδιες ρυθμίσεις πλήσσουν τις κατοχυρούμενες στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος εγγυήσεις μονιμότητος. Κατά το πρώτο σκέλος του, ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι υποβιβασμό συνιστά μόνο η μετάπτωση υπαλλήλων σε θέση κατώτερου βαθμού και όχι η θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο μιας γενικής αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και μετά από κατάργηση των υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν, εφ’ όσον μάλιστα προβλέπεται μετάταξή τους σε άλλες υπηρεσίες (πρβλ. ΣΕ 3380/1977 Ολομ.). Κατά το δεύτερο σκέλος του, ο ίδιος λόγος είναι επίσης απορριπτέος, δεδομένου ότι η εγγύηση της μονιμότητος προϋποθέτει την ύπαρξη νομοθετημένης θέσεως (ΣΕ2650/1987 Ολομ., 3190/2013).

27. Επειδή, προβάλλεται από τους αιτούντες και τους παρεμβαίνοντες στις υπ’ αριθμ. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, και 85/2014 παρεμβάσεις ότι το καθεστώς διαθεσιμότητος αποτελεί «ιδιάζουσα μορφή απόλυσης», στο μέτρο που τυχόν μη απορρόφηση των αιτούντων και παρεμβαινόντων υπαλλήλων από άλλο φορέα επιφέρει τη λύση του δημοσίου δικαίου δεσμού τους με τον Ο.Τ.Α., κατά παραβίαση των δικαιωμάτων τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (5 παρ. 1 Σ.) και στην εργασία (άρθρα 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 Σ.). Κατά το τελευταίο αυτό σκέλος του ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως παρίσταται απορριπτέος το μεν ως αβάσιμος, δεδομένου ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν εμπεριέχει αντίστοιχη της εγγυήσεως της μονιμότητος αξίωση του δημοσίου υπαλλήλου στην εις το διηνεκές παροχή υπηρεσιών (ΣΕ 2719, 2722/2003 7μ., 2902/1984), το δε ως ερειδόμενος επί της εσφαλμένης εκδοχής ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εργασία, φορείς του οποίου όμως είναι μόνο οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕ 4436/2012, 2516/2003 7μ., 389/2000) και όχι οι πρώτοι, ενόψει της ειδικής νομικής σχέσεως που τους συνδέει με το Κράτος και τους Ο.Τ.Α. και των αυστηρών κανόνων που διέπουν τη σχέση αυτή (πρβλ. ΣΕ 2547/1990). Αντίθετη, άλλωστε, ερμηνευτική εκδοχή θα παρεμπόδιζε την ελευθερία του νομοθέτη να προβαίνει, μετά από κυριαρχική εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος, στην αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών μέσω του εξορθολογισμού του αριθμού του προσωπικού τους, το οποίο συμφέρον, μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι , όπως προαναφέρθηκε και εντονώτερο καθ’ όσον η αστυνομία ανάγεται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας Κατά τα λοιπά, ως προς την προβαλλόμενη παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος ο λόγος παρίσταται επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι εφόσον γίνεται παγίως δεκτό ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα το μείζον, ήτοι η απόλυση των υπαλλήλων, των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται, πολλώ μάλλον δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η καθιέρωση ενός μεταβατικού σταδίου διαθεσιμότητος με καταβολή αποδοχών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρέχεται στους υπαλλήλους, η δυνατότητα να απορροφηθούν από άλλους φορείς, αναλόγως των προσόντων και της υπηρεσιακής τους επάρκειας.

28. Επειδή, προβάλλεται, περαιτέρω, με τις αιτήσεις και τις παρεμβάσεις ότι οι διατάξεις, με τις οποίες οι αιτούντες και παρεμβαίνοντες τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, διότι η θέσπισή τους δεν υπήρξε το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας στη βάση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, αλλά προϊόν εφαρμογής τυχαίων και συμπτωματικών κριτηρίων, τα οποία οδήγησαν σε «ισοπεδωτική» εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητος και χωρίς να συντρέχουν αποχρώντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Τα ανωτέρω προβάλλονται αλυσιτελώς εν όψει του ότι, όπως έγινε προηγουμένως δεκτό, ο νομοθέτης δεν κωλύεται από κάποια συνταγματική διάταξη να καταργήσει την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, εν τω συνόλω της και να επαναφέρει τις αρμοδιότητές της στην ΕΛ.ΑΣ., εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο στα πλαίσια ορθολογικώτερης οργανώσεως του τομέα αυτού της δημοσίας διοικήσεως. 

29. Επειδή, τα περαιτέρω προβαλλόμενα με την αίτηση και τις παρεμβάσεις υπ’ αριθμ. 73-80/2014, 85/2014 και 89/2014 περί αντιθέσεως των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 προς το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος είναι προδήλως αβάσιμα, προεχόντως λόγω της προαναφερθείσης μέριμνας του νομοθέτη για την απορρόφηση του συνόλου, σχεδόν, του τεθέντος σε διαθεσιμότητα προσωπικού.

30. Επειδή, εν όψει των όσων έχουν γίνει δεκτά περί της εννοίας και της συνταγματικότητος των διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4172/2013 αλυσιτελώς προβάλλονται με την αίτηση και τις παρεμβάσεις λόγοι ότι οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, αφ’ ενός μεν διότι δεν επελέγη από τον νομοθέτη λύση ηπιότερη από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αφ’ ετέρου δε, διότι το μέτρο της διαθεσιμότητος επιφέρει υπέρμετρους περιορισμούς στο δικαίωμά τους στη μονιμότητα και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποδοχές τους περικόπτονται κατά 25% κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. 

31. Επειδή, ο προβαλλόμενος με την αίτηση και τις παρεμβάσεις υπ’ αριθμ. 73-80/2014 λόγος ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις των ν. 4093/2012 και 4172/2013 παραβιάζουν την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι η μακροχρόνια διατήρηση της ισχύος ενός ευνοϊκού για ορισμένη κατηγορία προσώπων νομοθετικού καθεστώτος δεν αποτελεί, κατά το Σύνταγμα, πρόσκομμα για τη μεταβολή του, δεδομένου ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, όπου θέλησε να θεσπίσει περιορισμούς στο περιεχόμενο της ρυθμιστικής δράσεως του κοινού νομοθέτη εκφράσθηκε ρητά και ειδικά (άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος) και, συνεπώς, ένας γενικός περιορισμός της νομοθετικής λειτουργίας που θα στηριζόταν σε μόνο το επισφαλές κριτήριο του ευνοϊκού για ορισμένη κατηγορία προσώπων χαρακτήρα μιας υφισταμένης ρυθμίσεως θα κατέληγε, ενόψει της ευρύτητός του, στη διαιώνισή της και θα οδηγούσε στην παράλυση της δράσεως του νομοθέτη και τη ματαίωση της, κατά το Σύνταγμα, αποστολής του να ρυθμίσει τις έννομες σχέσεις σύμφωνα με τις επιταγές του δημόσιου συμφέροντος, όπως διαμορφώνονται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (ΣΕ 7/1997 7μ., 12/1999 7μ., 2347, 2705/2000, 3675/2001, 1466/2003, 1434/2005, 1786/2012). Εξ άλλου, ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται, κατ’ αρχήν, από την συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης να εισάγει ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν στο παρελθόν και προς τις οποίες έχουν προσαρμοσθεί και αποβλέψει οι διοικούμενοι, έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα αυτών, αρκεί η επιχειρούμενη ρύθμιση να χωρεί κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό (ΣΕ 2824/2002 Ολ.).

32. Επειδή, προβάλλεται επίσης από τους αιτούντες και παρεμβαίνοντες στις παρεμβάσεις 73-80/2014, και 89/2014 η αντίθεση του μέτρου της διαθεσιμότητας προς το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) ΕΣΔΑ, υπό την έννοια της παραβιάσεως των δικαιωμάτων τους νόμιμης προσδοκίας στην απόληψη μισθών και συντάξεων. Ο λόγος αυτός προβάλλεται κατ’ αρχήν απαραδέκτως (προώρως), δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία απορροφήσεως των τεθέντων σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοικήσεως. Ανεξαρτήτως αυτού, ο ίδιος λόγος παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι δεν υφίσταται, εν προκειμένω, νόμιμη προσδοκία των αιτούντων στην εις το διηνεκές διατήρηση του υπαλληλικού τους δεσμού, καθόσον α) τόσο υπό τον προηγούμενο Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999, Α΄ 19, άρθρο 101) όσο και υπό τον ισχύοντα (ν. 3528/2007, Α΄ 26, άρθρο 154) προβλέπεται διαθεσιμότητα ή και απόλυση λόγω καταργήσεως οργανικής θέσεως και β) είναι πάγια η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία ο νομοθέτης είναι ελεύθερος, κατά τις περί μονιμότητος διατάξεις του Συντάγματος, να καταργεί ολόκληρες υπηρεσίες και να απολύει τους υπαλλήλους, των οποίων οι θέσεις επίσης καταργούνται. Επομένως, οι αιτούντες γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο διορισμός τους δεν αποκλείει την απόλυσή τους, προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, για τη διάγνωση δικαιωμάτων προσδοκίας. Εξ άλλου, η έννομη σχέση δημοσίου δικαίου που συνδέει τον υπάλληλο με την υπηρεσία δεν αποτελεί περιουσιακής φύσεως αξίωση και δεν εμπίπτει στην έννοια της περιουσίας, υπό την ειδικότερη εκδοχή της απώλειας δικαιώματος για απόληψη μελλοντικών μισθών (ΣΕ 1533/2013, 4341/2010 7μ., 995-998/2004).

33. Επειδή, προβάλλεται, με την αίτηση και τις παρεμβάσεις υπ’ αριθμ. 73/2014, 74/2014, 75/2014, 76/2014, 77/2014, 78/2014, 79/2014 και 80/2014 ότι η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία οι αιτούντες και οι παρεμβαίνοντες τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητος, αντίκειται στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, διότι σε αυτό δεν προβλέπεται (σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους σχολικούς φύλακες- άρθρο 80 του ν. 4172/2013- και τους εκπαιδευτικούς-άρθρο 82 του ν. 4172/2013) η θέση τους σε διαθεσιμότητα παρά μόνο σε καθεστώς κινητικότητος, κατ’ άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄, υποπερ. Ζ.1 του ν. 4093/2012. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι στο άρθρο 81 παρ. 1 και 3 γίνεται ρητή παραπομπή στην υποπαρ. Ζ.2., της παρ. Ζ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι σε διατάξεις προβλέπουσες το μέτρο της διαθεσιμότητος. Άλλωστε, στο πλαίσιο του συστήματος των ρυθμίσεων των άρθρων πρώτου παρ. Ζ΄, υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2 και 90-92 του ν. 4172/2013, η κινητικότητα ενός υπαλλήλου προϋποθέτει την προηγούμενη θέση του σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

34. Επειδή, τέλος, απαραδέκτως προβάλλονται με την παρέμβαση υπ’ αριθμ. 71/2014 λόγος περί παραβιάσεως του άρθρου 74 του Συντάγματος, με την παρέμβαση υπ’ αριθμ. 85/2014 λόγος περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος και με την παρέμβαση υπ’ αριθμ. 89/2014 λόγος περί παραβιάσεως του άρθρου 4 του Μέρους ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, εφόσον με αυτούς τίθενται ζητήματα που δεν τίθενται με την αίτηση που εισήχθη στην Ολομέλεια κατ’ εφαρμογή του θεσμού της πρότυπης δίκης του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση και τις παρεμβάσεις

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες την δικαστική δαπάνη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ανερχόμενη σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2015.

                  Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας


              Σωτ. Αλ. Ρίζος                                     Μ. Παπασαράντη


ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

----------------------------------------------------------------------------------------

19/1/2015

Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους

Αριθμός 17/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ελ. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Α. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Σπ. Καρύδα, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Μ. Γκορτζολίδου και Σ. Βιτάλη καθώς και η Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 6 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση:

των: 1. Μαρίας Αντωνοπούλου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιά, 2. Αγάπης Παπαδογεωργοπούλου του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, 3. Άγγελου Αξαρλή του Παναγιώτη, κατοίκου Σπάτων, 4. Άγγελου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σπάτων Αρτέμιδος, 5. Αθανασίας Γιαννακοπούλου του Χαραλάμπους, 6. Αθανασίας Ματζουρούλια του Δημητρίου, κατοίκων Αμαρουσίου, 7. Αθανάσιου Μιχαλόπουλου του Θεοδώρου, κατοίκου Πάτρας, 8. Αθανάσιου Σαγώνα του Ευστρατίου, κατοίκου Χολαργού, 9. Αθανάσιου Στεργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, 10. Αθανάσιου Τζελίλη του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 11. Αικατερίνης Βασιλοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Βύρωνα, 12. Αικατερίνης Ρέντα του Γεωργίου, 13. Αικατερίνης Σεφέρη του Ευθυμίου, κατοίκων Αθηνών, 14. Αικατερίνης Σπηλιωτακάρα του Ευαγγέλου, κατοίκου Ηλιούπολης, 15. Αικατερίνης Σταυροπούλου του Αλέξιου, κατοίκου Αχαρνών, 16. Αικατερίνης Συκαρά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βάρης, 17. Αιμιλίας Μπαγλάρμπαση του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 18. Αλεξάνδρας Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιά, 19. Αλεξάνδρας Κύρλα του Σιδέρη, κατοίκου Φυλής, 20. Αλεξάνδρου Αθανασίου του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 21. Αλεξάνδρου Μανωλάκου του Βενετσάνου, κατοίκου Γλυφάδας, 22. Αλέξανδρου Τζιλιλή του Γερασίμου, κατοίκου Πάτρας, 23. Αλέξη Αλωνιστιώτη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Σμύρνης, 24. Αλίκης Ντελάκη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 25. Αναστασίας Γραμματικοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Γλυφάδας, 26. Αναστασίας Μαρίας Βρυώνη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Σπάτων, 27. Αναστασίου Αλεξανδρή του Ευθυμίου, 28. Αναστασίου Γαζέτα του Χρήστου, 29. Αναστασίου Γκούμα του Ευαγγέλου, 30. Αναστασίου Κομμάτα του Κωνσταντίνου, 31. Αναστασίου Παπαγιάννη του Γεωργίου, 32. Ανδρέα Γιοβανάκη του Στυλιανού, 33. Άννας Διώδου του Σταύρου, κατοίκων Αθηνών, 34. Άννας Καρρά του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 35. Άννας Σιαμπάνη του Δημητρίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 36. Αντιγόνης Μπαλωμένου του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου, 37. Αντωνίου Ζαχαρία του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών, 38. Αργυρώς Κουκή του Μάριου, κατοίκου Χίου, 39. Αριστέας Τζινέρη του Παντελή, 40. Αριστείδη Θούα του Βασιλείου, 41. Αχιλλέα Πορή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Αθηνών, 42. Βαίας Γάτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 43. Βασιλείου Γεωργακόπουλου του Θεμιστοκλή, κατοίκου Ξάνθης, 44. Βασίλειου Μέντζου του Αλκιβιάδη, κατοίκου Αθηνών, 45. Βασιλείου Ντάφλου του Ναπολέοντος, κατοίκου Αθηνών, 46. Βασιλείου Παπαδόπουλου του Ευάγγελου, κατοίκου Τριπόλεως, 47. Βασιλικής Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, 48. Βασιλικής Σκανδάλη του Γρηγορίου, κατοίκων Πειραιά, 49. Βασιλικής Σταμάτη του Ιωάννη, κατοίκου Χαλκηδόνας, 50. Βίκυς Δουκάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ιλίου, 51. Βλάσιου Κολοκοντέ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου, 52. Γαρυφαλλιάς Σαμαρά του Δημητρίου, 53. Γεωργίας Πριάγγελου του Αντωνίου, 54. Γεωργίου Αγγέλου του Αποστόλου, 55. Γεωργίου Βασιλομανωλάκη του Αντωνίου, κατοίκων Αθηνών, 56. Γεωργίου Ιερωνυμάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χαλκηδόνας, 57. Γεώργιου Καρκάνη του Δημητρίου, κατοίκου Φυλής, 58. Γεωργίου Κράλογλου του Ιωσήφ, κατοίκου Νέας Σμύρνης, 59. Γεωργίου Λιούτα του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, 60. Γεωργίου Λυκουρίνα του Ιωάννη, κατοίκου Χίου, 61. Γεωργίου Μπατιστάτος του Οδυσσέα, κατοίκου Πύργου, 62. Γεωργίου Μπουντούρη του Χρήστου, 63. Γεωργίου Νίκου του Δημητρίου, 64. Γεωργίου Ντάνου του Αντωνίου, κατοίκων Αθηνών, 65. Γεωργίου Σιδηρόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, 66. Γεωργίου Σουλιώτη του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, 67. Γεωργίου Στάμου του Πανουργιά, κατοίκου Ελευσίνας, 68. Γεωργίου Σωτηρίου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 69. Γεωργίου Τσακού του Νικολάου, κατοίκου Χίου, 70. Γεωργίου Τσιλογιάννη του Χρήστου, 71. Γεωργίου Τσιπόκα του Νικολάου, 72. Γρηγορίου Μερκουλίδη του Εμμανουήλ, 73. Δανάης Μακρυγιάννη του Κωνσταντίνου, 74. Δάφνης Παπαϊωάννου του Νικολάου, 75. Δάφνης Σπυροπούλου του Αναστασίου, 76. Δήμητρας Αθανασίου του Λουκά, 77. Δήμητρας Δελοπούλου του Γεωργίου, κατοίκων Αθηνών, 78. Δήμητρας Σιώρα του Εμμανουήλ, κατοίκου Πειραιά, 79. Δημητρίου Αντωνάκου του Μιχαήλ, 80. Δημητρίου Ζαβιτσάνου, κατοίκων Αθηνών, 81. Δημητρίου Ζαρέντη του Ιωάννη, κατοίκου Αγρινίου, 82. Δημητρίου Καρέτσα του Θωμά, κατοίκου Γρεβενών, 83. Δημητρίου Κοντογιαννίδη του Θεόδωρου, κατοίκου Γλυφάδας, 84. Δημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 85. Δημητρίου Κώστα του Παύλου, κατοίκου Γλυφάδας, 86. Δημητρίου Μάντζιου του Χρήστου, κατοίκου Ιωαννίνων, 87. Δημητρίου Μυλωνά του Σπυρίδωνος, 88. Δημητρίου Μυρογιάννη του Βασιλείου, κατοίκων Αθηνών, 89. Δημητρίου Φιλόπουλου του Λεωνίδα, κατοίκου Αιγάλεω, 90. Δημητρίου Φλώρου του Ιωάννη, κατοίκου Ιλίου, 91. Δημητρίου Χαβιάρα του Παναγιώτη, κατοίκου Χίου, 92. Ειρήνης Ζαούτη του Ηλία, 93. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Γούτσια του Λάμπρου, κατοίκων Αθηνών, 94. Ελένης Αλευρά του Χρήστου, κατοίκου Κορδελιού Ευόσμου, 95. Ελένης Γαντζίδου του Δημητρίου, κατοίκου Γλυφάδας, 96. Ελένης Διβάνη του Αντωνίου, κατοίκου Παλλήνης, 97. Ελένης Ζαφείρη του Χριστοφόρου, κατοίκου Βύρωνα, 98. Ελένης Καντεράκη του Γεωργίου, κατοίκου Χίου, 99. Ελένης Κλάδου του Νικολάου, κατοίκου Χαλκηδόνας, 100. Ελένης Τρομπούκη του Γεωργίου, κατοίκου Ναυπακτίας, 101. Ελευθερίας Μάνθου του Χριστοφόρου, κατοίκου Αθηνών, 102. Ελευθέριου Δόλιαρη του Χρήστου, κατοίκου Ξάνθης, 103. Ελπίδας Δουνάβη του Μάριου, 104. Ευαγγελίας Βότση του Βασιλείου, κατοίκων Ιλίου, 105. Ευάγγελου Βαρελά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, 106. Ευάγγελου Γλύπτη του Παναγιώτη, κατοίκου Πατρέων, 107. Ευάγγελου Θώδου του Θεοδώρου, κατοίκου Πειραιά, 108. Ευάγγελου Παπακώστα του Νικολάου, κατοίκου Ασπροπύργου, 109. Ευάγγελου Πρωτονοτάριου του Αθανασίου, κατοίκου Αρτέμιδος, 110. Ευαγγέλου Ρέντα του Ιπποκράτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 111. Ευαγγέλου Στίγκα του Δημητρίου, 112. Ευαγγέλου Φουντουλάκη του Ηλία, 113. Ευθυμίας Πελεκάνου του Βασιλείου, 114. Ευθυμίου Παπαευθυμίου του Ηλία, κατοίκων Αθηνών, 115. Ευριπίδη Αλεξόπουλου του Αντωνίου, κατοίκου Ξάνθης, 116. Ευσταθίου Βαγενά του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 117. Ευσταθίου Μάνη του Βασιλείου, κατοίκου Νέας Σμύρνης, 118. Ευστράτιου Σιφνάκη του Κυριάκου, κατοίκου Νίκαιας, 119. Ευτέρπης Καββαδία του Ιωάννη, κατοίκου Αγρινίου, 120. Ευτυχίας Ξουρίδα του Γεωργίου, 121. Ευφροσύνης Αρχνιώτη του Αθανασίου, κατοίκων Αθηνών, 122. Ζωής Γεωργίου του Χρήστου, κατοίκου Ευόσμου, 123. Ηρώς Πυρλή του Ιωάννη, κατοίκου Βύρωνα, 124. Θεοδώρας Κοτινοπούλου του Δημητρίου, κατοίκου Αχαρνών, 125. Θεοδώρας Τρανάκα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, 126. Θεοδώρου Κατσούκα του Πασχάλη, κατοίκου Κορδελιού, 127. Θεοδώρου Ρέππα-Ξημητού, 128. Θεοδώρου Τάσιου του Δημητρίου, κατοίκων Αθηνών, 129. Θεόφιλου Αφουξενίδη του Παντελή, κατοίκου Ασπροπύργου, 130. Θωμά Αντωνίου του Αριστείδη, κατοίκου Αθηνών, 131. Ιάκωβου Τσαγκουρνή του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βάρης, 132. Ιάσωνα Μιχαήλ Κοντομίχαλου του Ανδρέα, κατοίκου Αθηνών, 133. Ινάσιας-Ελευθερίας Βαρελάκη του Βασιλείου, κατοίκου Ηλιούπολης, 134. Ισίδωρου Συκαρά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γλυφάδας, 135. Ιωάννας Δερβένη του Ζήση, κατοίκου Αθηνών, 136. Ιωάννη Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κορδελιού, 137. Ιωάννη Δημητρούλη του Νικολάου, κατοίκου Χίου, 138. Ιωάννη Καπετανάκη του Αντωνίου, κατοίκου Παλλήνης, 139. Ιωάννη Καραμπιμπέρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ευόσμου, 140. Ιωάννη Κόκιου του Ηλία, 141. Ιωάννη Λεωνιδάκη του Γεωργίου, 142. Ιωάννη Μαντζαβίνου του Γεωργίου, κατοίκων Αθηνών, 143. Ιωάννη Μαρίνη του Δημητρίου, κατοίκου Φυλής, 144. Ιωάννη Μαριούλης του Αθανασίου, κατοίκου Ξάνθης, 145. Ιωάννη Μιλτιάδη Βαμβακάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χανίων, 146. Ιωάννη Παναγιώτου του Γεωργίου, κατοίκου Βουλιαγμένης, 147. Ιωάννη Πανέρη του Ανδρέα, κατοίκου Χίου, 148. Ιωάννη Παπαδόπουλου του Ανδρέα, κατοίκου Φυλής, 149. Ιωάννη Παπαϊωάννου του Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, 150. Ιωάννη Πασβάντη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χίου, 151. Καρολίνας Καββαδία του Σπυρογεράσιμου, κατοίκου Αθηνών, 152. Κυριακής Μαγουλιώτη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ευόσμου, 153. Κυριάκου Μιχαηλίδη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 154. Κωνσταντίας Τσιολάκη του Θωμά, κατοίκου Ηλιούπολης, 155. Κωνσταντίας Χριστούλα του Γεωργίου, κατοίκου Βουλιαγμένης, 156. Κωνσταντίνας Μακρή του Ιωάννη, κατοίκου Ιλίου, 157. Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Φυλής, 158. Κωνσταντίνου Γιαννακοβίτη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 159. Κωνσταντίνου Γρυπάρη του Ανδρέα, κατοίκου Κηφισιάς, 160. Κωνσταντίνου Δραμισιώτη του Χαράλαμπου, κατοίκου Περιστερίου, 161. Κωνσταντίνου Κανέλλου του Ευαγγέλου, 162. Κωνσταντίνου Κονταράτου του Ιωάννη, 163. Κωνσταντίνου Κουλέντη του Δημητρίου, 164. Κωνσταντίνου Μάργαρη του Ηλία, 165. Κωνσταντίνου Σιάμου του Ευθυμίου, κατοίκων Αθηνών, 166. Κωνσταντίνου Στάθη του Δημητρίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 167. Κωνσταντίνου Τζωρτζάκη του Χαρίλαου, 168. Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη του Νικολάου, κατοίκων Αθηνών, 169. Κωνσταντίνου Τσιριμπάκα του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 170. Κωνσταντίνου Τσώνου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, 171. Κωνσταντίνου Χριστολουκά του Ευσταθίου, κατοίκου Αμαρουσίου, 172. Κωνσταντίνου Γιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Κορδελιού, 173. Κώστα Νότα του Πολυχρόνιου, κατοίκου Μυκόνου, 174. Λάμπρου Σοφούρη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 175. Λεωνίδα Κατάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χανίων, 176. Λεωνίδα Κοσμά του Μάρκου, 177. Λουκά Παπαθανασίου του Ιωάννη, κατοίκων Αθηνών, 178. Μαριάννας Γκίκα του Ευαγγέλου, κατοίκου Μεταμόρφωσης, 179. Μαρίας Αγραπίδη του Γεωργίου, κατοίκου Πειραιά, 180. Μαρίας Αναστασιάδη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Χαλκηδόνας, 181. Μαρίας Αναστασιάδου του Ευάγγελου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 182. Μαρίας Καχέλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, 183. Μαρίας Κοτσίνα του Δημητρίου, κατοίκου Ιλίου, 184. Μαρίας Λαϊνά του Αλεξίου, κατοίκου Ασπροπύργου, 185. Μαρίας Παπαδοπούλου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιά, 186. Μαρίας Συρίγου του Ιωάννη, κατοίκου Ηλιούπολης, 187. Μαρίας Τσίπη του Σοφοκλή, 188. Μαρίνας Αλατοπούλου του Κωνσταντίνου, κατοίκων Αθηνών, 189. Μαρίνας Ιωαννίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Φυλής, 190. Μαρίνας Λάππα του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 191. Μάρκελλου Αναγνωστάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Χίου, 192. Μιχαήλ Αναστόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Λουτρακίου, 193. Μιχαήλ Ζαφείρη του Φωτίου, κατοίκου Φιλοθέης Ψυχικού, 194. Μιχαήλ Κυριαλλίδη του Πάτροκλου, κατοίκου Βάρης, 195. Μιχαήλ Μαυρομάτη του Βασιλείου, 196. Μιχάλη Μιλτιάδη Νικητίδη του Δημητρίου, κατοίκων Αθηνών, 197. Ναταλίας Αποστολοπούλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηλιούπολης, 198. Νέστωρος Θωμόπουλου του Θωμά, κατοίκου Αμαρουσίου, 199. Νικολάου Δελημήτη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, 200. Νικολάου Δημητρούκα του Παναγιώτη, κατοίκου Κεφαλλονιάς, 201. Νικολάου Καραγιάννη του Γεωργίου, κατοίκου Τρίπολης, 202. Νικολάου Καττή του Ηλία, κατοίκου Αθηνών, 203. Νικολάου Κισσάνη του Γεωργίου, κατοίκου Χίου, 204. Νικολάου Λιόνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, 205. Νικολάου Μακρή του Γεωργίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 206. Νικολάου Μπαλοδήμας του Ανέστη, κατοίκου Βύρωνα, 207. Νικόλαου Παμπουκτσή του Φώτιου, κατοίκου Ευόσμου, 208. Νικολάου Παπανικολάου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, 209. Νικολάου Σύρπα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κορδελιού, 210. Νικολάου Τσιτζηρα του Πέτρου, 211. Νικολάου Χριστοφιλάκη του Αθανασίου, κατοίκων Αθηνών, 212. Ξανθούλας Γρυπαίου του Αναστασίου, κατοίκου Αίγινας, 213. Παναγιώτας Αρετής Οικονομοπούλου του Ηλία, 214. Παναγιώτας Δημοπούλου του Γεωργίου, 215. Παναγιώτας Κανδρή του Παύλου, κατοίκων Αθηνών, 216. Παναγιώτη Αδαμόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 217. Παναγιώτη Γκαργκάσουλα του Χρήστου, κατοίκου Τρίπολης, 218. Παναγιώτη Δρούλια του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου, 219. Παναγιώτη Ζαρωτιάδη του Βασιλείου, κατοίκου Ξάνθης, 220. Παναγιώτη Καρακατσάνη του Γεωργίου, κατοίκου Πειραιά, 221. Παναγιώτη Κατρή του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 222. Παναγιώτη Μπούση του Σταύρου, κατοίκου Φυλής, 223. Παναγιώτη Παϊδούση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χίου, 224. Παναγιώτη Παναγιωτά του Δημητρίου, κατοίκου Ρόδου, 225. Παναγιώτη Παναγιωτίνου του Μηνοπαναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, 226. Παναγιώτη Παναγόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Βάρης, 227. Παντελεήμονος Πασχαλίδη του Αλέξανδρου, κατοίκου Χαλκηδόνας, 228. Παρασκευής Αλάμπη του Ευαγγέλου, κατοίκου Ελευσίνας, 229. Παρασκευής Γασπαρινάτου του Γεράσιμου, κατοίκου Αθηνών, 230. Παρασκευής Κιτσιάκη του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, 231. Παρασκευής Μαρμαγγέλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καβάλας, 232. Παύλου Ξιφαρά του Νικολάου, κατοίκου Αιγάλεω, 233. Περικλή Τσικρικού του Δημητρίου, κατοίκου Φυλής, 234. Πέτρου Λυμπέρη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 235. Πέτρου Ποταμιανου του Γεωργίου, κατοίκου Βουλιαγμένης, 236. Πολύμνιας Λιβανού του Ιωάννη, κατοίκου Παλλήνης, 237. Σοφίας Δαμάλα του Βησσαρίωνα, κατοίκου Αθηνών, 238. Σοφίας Ζυρνόβαλη του Γεωργίου, κατοίκου Πάτρας, 239. Σοφίας Καββαδία του Αρίστου, κατοίκου Χίου, 240. Σοφίας Μαρίας Βασάλου του Ελευθερίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 241. Σοφίας Ματζουρούλια του Δημητρίου, κατοίκου Πάτρας, 242. Σοφίας Ρούζη του Ελευθερίου, 243. Σπυρίδωνα Μαυράκη του Νικολάου, κατοίκων Αθηνών, 244. Σπυρίδωνα Γαλάνη του Αθανασίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 245. Σπυρίδωνα Καραντινού του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 246. Σπυρίδωνα Πατεράκη του Παναγιώτη, κατοίκου Χανίων, 247. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου του Φωτίου, 248. Σταμάτη Ρισκάκη του Πέτρου, κατοίκων Χίου, 249. Σταύρου Αυγουλη του Μιχαήλ, κατοίκου Φυλής, 250. Σταύρου Χατζηηλία του Ηλία, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 251. Σταυρούλας Κολοβού του Γεωργίου, κατοίκου Φυλής, 252. Σταυρούλας Λιανού του Παναγιώτη, κατοίκου Βύρωνα, 253. Στεφάνου Ράπτη του Δημητρίου, 254. Στέφανου Σπυρόπουλου του Διονυσίου, 255. Στέφανου Τσουτσάνη του Νικολάου, 256. Στυλιανής Βέρρου του Αλεξάνδρου, 257. Στυλιανού Καλικάμη του Θεοδώρου, κατοίκων Αθηνών, 258. Σωτηρίας Γαρούφαλη του Δημητρίου, κατοίκου Μεταμόρφωσης, 259. Σωτηρίου Λουτράδη του Νικολάου, 260. Σωτηρίου Μαστροδήμου του Νικολάου, 261. Φωτίου Πατερομιχελάκη του Εμμανουήλ, κατοίκων Αθηνών, 262. Χαραλάμπου Γιαννόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Ασπροπύργου, 263. Χαράλαμπου Κλημεντίδη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, 264. Χρήστου Γκότση του Μιχαήλ, κατοίκου Ευόσμου, 265. Χρήστου Δεληδήμου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 266. Χρήστου Ηλιάδη του Αλέξανδρου, κατοίκου Ξάνθης, 267. Χρήστου Κασίμη του Φώτιου, κατοίκου Χαλκηδόνας, 268. Χρήστου Πασχαλίδη του Νικολάου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 269. Χρήστου Τσιγάρα του Αποστόλου, 270. Χρήστου Χατζησάββα του Μηνά, κατοίκων Αθηνών, 271. Χριστιάνας Μπακάλη του Λεωνίδα, κατοίκου Ιλίου, 272. Χριστίνας Κιτσαντά του Βασιλείου, κατοίκου Παλλήνης, 273. Χρυσοβαλάντου Κουγιούλη του Ιωάννη, κατοίκου Χίου, 274. Χρυσόστομου Τοτολίδη του Σταύρου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 275. Ιωάννη Παπασπύρου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 276. Σωτηρίας Κολίντζα του Παναγιώτη, κατοίκου Πειραιά, 277. Αθανασίου Γκιόρτου του Αναστασίου, κατοίκου Πρέβεζας, 278. Παναγιώτας Τσολάτη του Αποστόλου, κατοίκου Αχαρνών, 279. Χρήστου Σταυρόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αρταίων, 280. Ανδρομάχης Τσόλη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Κορδελιού, 281. Γεώργιου Σιδηρόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, 282. Λεοντίας Χερεστανίδου του Γεωργίου, 283. Ελισάβετ Σιμιτοπούλου του Θεοδώρου, κατοίκων Κορδελιού, 284. Αντώνιου Δημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηγουμενίτσας, 285. Νικολάου Παρτσινέβελου του Αντωνίου, 286. Κυριάκου Κάσση του Νικολάου, κατοίκων Αθηνών, 287. Κωνσταντίνου Αρβάλη του Γρηγορίου, κατοίκου Βάρης, 288. Ζωής Πλιάτσικα του Νικολάου, κατοίκου Αμαρουσίου, 289. Μαργαρίτας Ζιτζιλαίου του Χρήστου, κατοίκου Γλυφάδας, η οποία με την από 10 Δεκεμβρίου 2013 έγγραφη δήλωσή της παραιτείται από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, 290. Σταύρου Ναζιράκη του Κωνσταντίνου, 291. Νικόλαου Χαραλαμπίδη του Γεωργίου, κατοίκων Ξάνθης, 292. Σπυριδούλας Φέσσα του Βασιλείου, κατοίκου Βύρωνα, 293. Γρηγορίου Αντικιάν του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αιγάλεω, 294. Λάζαρου Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 295. Ελένης Ρούσσου του Αθανασίου, κατοίκου Αιγάλεω, 296. Αλέξανδρου Καλτσά του Παντελεήμονος, κατοίκου Αμαρουσίου, 297. Ελισάβετ Ζέππου του Νικολάου, 298. Ελένης Νίκαρη του Θωμά, κατοίκων Παπάγου Χολαργού, 299. Ελένης Λαμπροπούλου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Πάτρας, 300. Μαρίας Γαλανού του Φώτιου, κατοίκου Χολαργού, 301. Αγγελικής Δράκου του Θωμά, κατοίκου Αμαρουσίου, 302. Ευσταθίας Θεοφιλά του Άγγελου, 303. Μαρίας Καράμπουλη του Χρήστου, 304. Γεώργιου Τζελέπη του Θεόδωρου, 305. Γεώργιου Αλεξόπουλου του Αθανασίου, 306. Ελένης Μπάρκλεση του Χρήστου, 307. Αθηνάς Νταφογιάννη του Νικολάου, 308. Σπυρίδωνος Καζάκου του Δημητρίου, 309. Δημητρίου Διαμαντόπουλου του Κωνσταντίνου, 310. Δημητρίου Βύνια του Κωνσταντίνου, 311. Ιωάννη Κιτσάκη του Γεωργίου, 312. Γεράσιμου Λαμπρόπουλου του Ηλία, 313. Φωτεινής Δοξαρά του Βασιλείου, 314. Λεωνίδα Χάρτα του Χαραλάμπου, 315. Ευστρατίας Βάρλα του Αλέξανδρου, 316. Αναστασίας Παστουρματζή του Παναγιώτη, κατοίκων Πάτρας, 317. Αχιλλέα Τζελιλή του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 318. Μαρίας Βουτσίνου του Μάρκου, 319. Μαρίας Κατσάνη του Στυλιανού, κατοίκων Αμαρουσίου, 320. Ζηνοβίας Βουτσίνου του Μάρκου, 321. Μαρίας Κλησιάρη του Κλέαρχου, κατοίκων Χαϊδαρίου, 322. Βασιλικής Δουκάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ιλίου, 323. Στεφάνου Σπυρόπουλου του Διονυσίου, κατοίκου Αθηνών, 324. Θεοφάνη Παπαδόπουλου του Κυριάκου, κατοίκου Βύρωνα, 325. Αικατερίνης Κάκκα του Γεωργίου, 326. Τζούλιας Μανωλάκου του Γεωργίου, κατοίκων Αθηνών, 327. Σταυρούλας Χαλδέζου του Ιωάννη Μιλτιάδη, κατοίκου Περιστερίου, 328. Αντωνίας Σκιαδά του Νικολάου, κατοίκου Αγρινίου, 329. Ευδοκίας Καραντζάλη του Γεωργίου, 330. Σωτηρίας Γαρούφαλη του Δημητρίου, 331. Ελένης Ελευθεριάδου του Ιωάννη, 332. Ιωάννη Μπίστα του Αλεξίου, 333. Σταυρούλας Βασιλοπούλου του Βασιλείου, 334. Χριστίνας Σουρλαντζή του Νικολάου, 335. Μαριάννας Γκίκα του Ευάγγελου, 336. Κωνσταντίνας Δράκου του Θεοδώρου, 337. Χριστίνας Ευαγγελάκου του Αγγελή, 338. Θεοδώρας Αθανασίου του Ανδρέα, κατοίκων Μεταμόρφωσης, 339. Ελένης Πολυγένη του Ιωάννη, 340. Χρήστου Φίλιππα του Δημητρίου, 341. Κωνσταντίνου Καλλιμάνη του Χρήστου, 342. Πέτρου Μπερτόλη του Γεωργίου, 343. Ευρυπίδη Κακαβούλια του Στυλιανού, 344. Παντελεήμονος Δημητριάδη του Χαράλαμπου, κατοίκων Μαραθώνα, 345. Κωνσταντίνας Καυγά του Σπηλιου, 346. Στεργιανής Κοτρώτσιου, 347. Ιωάννας Τσουτσουλιανίδη, κατοίκων Αμαρουσίου, 348. Παντελή Λάζαρη του Σπύρου, 349. Μιχάλη Μελισσουργού του Δημητρίου, 350. Κωνσταντίνου Πέτσιου του Αποστόλου, 351. Σταυρούλας Μπάρκουρα του Κωνσταντίνου, 352. Ηλία Σταυρόπουλου του Θεοδώρου, 353. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου του Χρήστου, 354. Ιωάννη Πρωτόπαππα του Αλέξανδρου, 355. Κωνσταντίνου Τσαπέτη του Πελοπίδα, 356. Χρήστου Μπόκια του Ευαγγέλου, κατοίκων Αθηνών, 357. Ειρήνης Μπέη του Δημητρίου, κατοίκου Αχαρνών, 358. Κωνσταντίνου Τσαβδαρίδη του Χρήστου, 359. Κωνσταντίνου Κωσταρέλου του Σπυρίδωνος, 360. Ιωάννη Τζωίδη του Πασχάλη, κατοίκων Θεσσαλονίκης, 361. Αριστείδη Τσούνη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγρινίου, 362. Άννας Κοζίνα του Αλεξάντρ, 363. Ιωάννη Καφαντάρη του Ηλία, 364. Αντωνίου Βαγενά του Νικολάου, 365. Γεωργίου Κερμελιώτη του Δημητρίου, 366. Ελπίδας Χατζηπαυλίδου του Χαραλάμπους, 367. Γεωργίας Μπότου του Ευαγγέλου, 368. Σοφίας Θεοχαροπούλου του Δημητρίου, 369. Ιωάννη Θυμιούλα του Δημητρίου, 370. Αικατερίνης Ρόκκου του Αθανασίου, 371. Στυλιανής Κόκκαλη του Βασιλείου, 372. Όλγας Νταφούλη του Ιωάννη, 373. Βασιλικής Μηλιώνη του Αστέριου, 374. Γεωργίας Τασιάκου του Λεωνίδα, 375. Ευστάθιου Χριστοδούλου του Δημητρίου, 376. Αικατερίνης Νασίκα του Αθανασίου, 377. Βασιλείας Κωνσταντόγλου του Αρίστου, 378. Σταματίας Σιώμου του Αποστόλου, κατοίκων Λάρισας, 379. Βασιλείου Χαλκιά του Δημητρίου, 380. Διονυσίου Γιαννούλη του Σπυρίδωνος, 381. Δημητρίου Τσαϊμά του Κωνσταντίνου, 382. Πολυξένης Σμυρή του Ευαγγέλου, 383. Μάρθας Τάση του Ιωάννη, κατοίκων Άρτας, 384. Γεωργίας Τσαλίκη του Αβραάμ, 385. Ιωάννη Ρωσσόπουλου του Βασιλείου, 386. Γρηγορίου Κιρμπουγιούκη του Γεωργίου, 387. Αντωνίου Κυριακίδη του Γεωργίου, 388. Ιωάννη Τσαμπαλάκη του Πασχάλη, 389. Χαρίκλειας Γρηγοριάδου του Λαζάρου, 390. Άννας Μαυρουδή του Βασιλείου, 391. Αναστασίου Χαραλαμπίδη του Δημητρίου, κατοίκων Δράμας, 392. Παναγιώτας Πασχαλίδου του Ιωάννη, 393. Χρυσάνθης Σπίντιου του Ζαχαρία, 394. Αναστασίας Δεινοπούλου του Ιωακείμ, 395. Χρυσοβαλάντη Λατρόβαλη του Δημητρίου, 396. Αντιγόνης Χεμελίδου του Παντελή, 397. Όλγας Γιαννακίδου του Χρυσοστόμου, 398. Μαρίας Δομουχτσή του Νικολάου, 399. Δήμητρας Καραντώνη του Ιωάννη, κατοίκων Νέας Ζίχνης, 400. Μαρίας Μαθιού του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος Αττικής, 401. Σταύρου Καρδαρά του Θεοδώρου, 402. Εμμανουήλ Αβραμάκη του Λεωνίδα, 403. Οδυσσέα Χριστοδουλάκη του Ευστρατίου, 404. Σταύρου Ζωάννου του Ανδρέα, κατοίκων Αγίας Βαρβάρας, 405. Μαρίας Καβρουλάκη του Εμμανουήλ, 406. Αργυρούς – Νεκταρίας Κατράκη του Αιμιλίου, κατοίκων Χανίων, 407. Ευστρατίου Παντέμη του Παναγιώτη, κατοίκου Αχαρνών,

κατά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη με τη Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων: Α) 1. Σπυρίδωνος Αγιώτη του Ελλάδιου-Νικόλαου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, 2. Ιωάννη Αθανασίου του Δημητρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, 3. Παναγιώτη Αλεβίζου του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, 4. Σωτηρίου Αντωνακάκου του Βασιλείου, κατοίκου Κερατσινίου, 5. Αθανασίου Απαλοδήμα του Ιωάννη, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, 6. Ιωάννη Απιδιανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σητείας Κρήτης, 7. Αλέξανδρου Αποστολόπουλου του Κων/νου, κατοίκου Ηλιούπολης, 8. Σάββα Αποστόλου του Νικολάου, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, 9. Αχιλλέα Αρβανίτη του Στέργιου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 10. Παρασκευής Αργυριάδου του Μαυρουδή, κατοίκου Αθηνών, 11. Νικολάου Αρτεμάκη του Κων/νου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, 12. Αθανασίου Αχείμαστου του Δημητρίου, κατοίκου Χαϊδαρίου, 13. Ελευθερίου Αναγνωστόπουλου του Αλκιβιάδη, κατοίκου Σαλαμίνας, 14. Δημητρίου Βαλσαμίδη του Σαράντη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 15. Ειρήνης Βαρρά του Βασιλείου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, 16. Ευάγγελου Βασιλά του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, 17. Νικολάου Βερτσώνη του Αθανασίου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, 18. Σταύρου Βλάμη του Ιωάννη, κατοίκου Περιστερίου, 19. Κωνσταντίνας Βλασίδου του Πέτρου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, 20. Αναστασίου Βούλγαρη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, 21. Γεωργίου Γάφου του Νικολάου, κατοίκου Πειραιά, 22. Νεφέλης Γεωργά του Δημητρίου, κατοίκου Κορυδαλλού, 23. Ιωάννη Γεωργακάκη του Δημητρίου, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας, 24. Λεωνίδα Γεωργίου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ιωαννίνων, 25. Ιουλίας Γεωργίου του Σάββα, κατοίκου Πατρών, 26. Πασχάλη Γιαννάκου του Αριστείδη, κατοίκου Δράμας, 27. Κωνσταντίνου Γιαννιώτη του Χρήστου, κατοίκου Καρπενησίου, 28. Αντωνίου Γιατζή του Χρήστου, κατοίκου Βέροιας, 29. Δημητρίου Γιατρά του Διονυσίου, κατοίκου Αθηνών, 30. Βασιλικής Γιωτάκη του Χρήστου, κατοίκου Πειραιά, 31. Χριστόδουλου Γκέκα του Παύλου, κατοίκου Ιωαννίνων, 32. Αντωνίου Γκόγκου του Αποστόλου, κατοίκου Βεροίας, 33. Κωνσταντίνου Γωγούλου του Σωκράτη, κατοίκου Τρικάλων, 34. Αλεξάνδρας Δεμελή του Ιωάννη, κατοίκου Περιστερίου, 35. Γεωργίου Δερδελή του Νικολάου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 36. Βασιλικής Δημητρακοπούλου του Ασημάκη, κατοίκου Καλλιθέας, 37. Τριανταφυλλιάς Δημητροπούλου του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, 38. Λουκά Δομέστιχου του Μιχαήλ, κατοίκου Καλογρέζας, 39. Βασιλείου Δούκα του Γεωργίου, κατοίκου Τρικάλων, 40. Κωνσταντίνας – Ολυμπίας Δρούμπαλη του Ανδρέα, κατοίκου Ιλίου, 41. Άγγελου Ευαγγέλου του Χριστοφή, κατοίκου Αθηνών, 42. Ηλία Ζαχαράκη του Νικολάου, κατοίκου Ηλιούπολης, 43. Χρήστου Ζιάκα του Μιχαήλ, κατοίκου Ιωαννίνων, 44. Ανδρέα Ζλάτη του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, 45. Ευρυπίδη Ζώη του Ευαγγέλου, κατοίκου Τρίπολης, 46. Παναγιώτη Ηλιόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Γέρακα, 47. Βασιλείου Θανασουλόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ζωγράφου, 48. Γεωργίου Ιγγλέση του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου, 49. Νικολάου Ιντζέ του Χρήστου, κατοίκου Καλαμάτας, 50. Αναστασίου Ιωάννου του Στέφανου, κατοίκου Περάματος, 51. Παναγιώτη Ιωνά του Βασιλείου, κατοίκου Χαϊδαρίου, 52. Οδυσσέα Ιωαννίδη του Κων/νου, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας, 53. Χριστίνας Καδηγιαννοπούλου του Κων/νου, κατοίκου Γλυκών Νερών, 54. Στυλιανού Καλμποκίνη του Νικολάου, κατοίκου Τρικάλων, 55. Στυλιανού Καλλιπολίτη του Αθανασίου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 56. Χαράλαμπου Καλτσά του Αθανασίου, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, 57. Αθανασίας Καλύβα του Νικηφόρου, κατοίκου Τσοτυλίου Κοζάνης, 58. Χριστόδουλου Καμπαμανώλη του Στέργιου, κατοίκου Ιωαννίνων, 59. Ελένης – Φραντζέσκα Καμπισιούλη του Κων/νου, κατοίκου Ελληνικού, 60. Αθανασίου Καναβά του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, 61. Μιχαήλ Κάπαρου του Νικολάου, κατοίκου Νίκαιας, 62. Μιχαήλ Καραγεώργη του Παναγιώτη, κατοίκου Αλμυρής Κορινθίας, 63. Γεωργίου Καραγιάννη του Ευσταθίου, κατοίκου Γρεβενών, 64. Κωνσταντίνου Καραγιάννη του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών, 65. Αλέξανδρου Καρακώστα του Δημητρίου, κατοίκου Ιωαννίνων, 66. Παναγιώτη Κάραλη του Γεωργίου, κατοίκου Ναυπάκτου, 67. Τρύφωνος Καραμανλή του Αντωνίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Βόλου, 68. Νικολάου Καραμανλή του Αντωνίου, κατοίκου Πισοκεφάλου Σητείας, 69. Νικήτα Καραμούζη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καλαμάτας, 70. Χριστίνας Καραπάνου του Κων/νου, κατοίκου Μεσολογγίου, 71. Μαρίας Καρασούλα του Αναστασίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής, 72. Θεόδωρου Καρδαμυλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 73. Γεωργίου Κατζιλιέρη του Νικολάου, κατοίκου Φιλωτίου Νάξου, 74. Απόστολου – Παύλου Κατραούρα του Ιωάννη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 75. Ευάγγελου Κατσάνου του Χρίστου, κατοίκου Ιωαννίνων, 76. Χρυσούλας – Χριστιάνας Κατσικογιάννη του Παναγιώτη, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, 77. Βασιλικής Κατσιμίχα του Κων/νου, κατοίκου Παιανίας, 78. Κλεομένη Κατσόγιαννου του Νεκταρίου, κατοίκου Τρικάλων, 79. Νικόλαου Καχρή του Ηλία, κατοίκου Βύρωνα, 80. Πανταζή Καψαχάτη του Ορέστη, κατοίκου Κορυδαλλού, 81. Αντωνίου Κεχαγιά του Βασιλείου, κατοίκου Βύρωνα, 82. Σπυρίδωνος Κίτσου του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, 83. Δημητρίου Κοντονάσιου του Ιωάννη, κατοίκου Τρικάλων, 84. Νικολάου Κόρακα του Κυριάκου, κατοίκου Αθηνών, 85. Γεωργίου Κορεντζέλου του Ιωάννη, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, 86. Στυλιανού Κορκιδάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 87. Ελένης Κοτζαμπουγιούκ του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 88. Κωνσταντίνου Κοτσώνη του Ιωάννη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 89. Περικλή Κουτή του Δημητρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, 90. Παναγιώτη Κουτσιανά του Αποστόλου, κατοίκου Ιλίου, 91. Χρυσοβαλάντη Κούτσικου του Σωτηρίου, κατοίκου Αργυρούπολης, 92. Άννας Κουτσίκου του Παύλου, κατοίκου Περιστερίου, 93. Γεωργίου Κούτσιου του Νικολάου, κατοίκου Ιλίου, 94. Αθανασίου Κουφίτσιου του Γεωργίου, κατοίκου Καματερού, 95. Ιωάννας Κουφουδάκη του Αθανασίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 96. Ελένης Κριτσέλη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, 97. Βασιλείου Κυρατζή του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 98. Ευάγγελου Κυριάκου-Κυρίτση του Ιωάννη, κατοίκου Ματαράγκα Καρδίτσας, 99. Βασιλείου Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, κατοίκου Καματερού, 100. Αριστείδη Κωστή του Δημητρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, 101. Σωτηρίου Κώτση του Κων/νου, κατοίκου Αθηνών, 102. Διαμάντως Κωτσιοπούλου του Νικολάου, κατοίκου Ταύρου, 103. Αλέξανδρου Λάζου του Σάββα, κατοίκου Ιωαννίνων, 104. Χαραλάμπους Λαμπρίδη του Λάζαρου, κατοίκου Δράμας, 105. Ελευθερίας Λαμπροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Κρόκου Κοζάνης, 106. Κωνσταντίνου Λαναρά του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, 107. Νικολάου Λαπατίνα του Χαραλάμπους, κατοίκου Βεροίας, 108. Ηλία Λέττα του Ιωάννη, κατοίκου Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων, 109. Μαρίνου Λιαμπότη του Κων/νου, κατοίκου Περιστερίου, 110. Λάμπρου Λιουδάκη του Βασιλείου, κατοίκου Αρχανών Ηρακλείου, 111. Αθανασίου Λούβαρη του Στυλιανού, κατοίκου Αγ. Στεφάνου, 112. Νικόλαου Λουλούδη του Χαραλάμπους, κατοίκου Ατσιπόπουλου Ρεθύμνου, 113. Γεωργίου Λυτρίβη του Θεοδώρου, κατοίκου Πειραιά, 114. Γεωργίου Λαγουβάρδου του Κων/νου, κατοίκου Χαϊδαρίου, 115. Αλέξανδρου Μακαρονόπουλου του Χαραλάμπους, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 116. Γρηγορίου Μανίκα του Νικολάου, κατοίκου Ηλιούπολης, 117. Ευάγγελου Μαντζάρα του Αλκιβιάδη, κατοίκου Αθηνών, 118. Λυκούργου Μαρκέα του Ανδρέα, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 119. Αλέξανδρου Μάστορα του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 120. Μαρίας Μαυρέα του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, 121. Αναστασίου Μαυρέλη του Χρήστου, κατοίκου Καλλιθέας, 122. Χριστόδουλου Μαυροδή του Ιωάννη, κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, 123. Στέργου Μαυρουδή του Γεωργίου, κατοίκου Ρόδου, 124. Ευδοκίας Μερκούρη του Νικολάου, κατοίκου Ζεφυρίου, 125. Παναγιώτη Μούρτου του Βασιλείου, κατοίκου Αιγάλεω, 126. Μηνά Μουτσόπουλου του Χαραλάμπους, κατοίκου Ηλιούπολης, 127. Μαρίας – Ειρήνης Μπακαρά του Νικολάου, κατοίκου Αχαρνών, 128. Ελευθερίου Μπασινά του Κων/νου, κατοίκου Ν. Κόσμου, 129. Στέργιου Μπέκα του Δημητρίου, κατοίκου Βεροίας, 130. Μαρίνας Μπεκρή του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Λιοσίων, 131. Κωνσταντίνας Μπλάνα του Ευσταθίου, κατοίκου Βόλου, 132. Κωνσταντίνας Μαρίνη του Νικολάου, κατοίκου Ναυπλίου, 133. Πολύδωρου Μπουσέα του Λάμπρου, κατοίκου Αθηνών, 134. Μανώλη Ναχμία του Μεναχέμ, κατοίκου Τρικάλων, 135. Δημητρίου Νιώπα του Ιωάννου, κατοίκου Ηρακλείου, 136. Μάριου Ντούκα του Λεωνίδα, κατοίκου Κερατσινίου, 137. Χρήστου Ξουρή του Γεωργίου, κατοίκου Λουτρακίου, 138. Βλάση Παληογιάννη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, 139. Ελένης Παναγιωτίδου του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 140. Αθανασίου Παναγούλη του Χαραλάμπους, κατοίκου Αθηνών, 141. Παναγιώτη Παντελεήμονος του Ζαφειρίου, κατοίκου Αθηνών, 142. Νικόλαου Παντελή του Αριστείδη, κατοίκου Πατρών, 143. Εμμανουήλ Παντερμαράκη του Ιωάννη, κατοίκου Βεροίας, 144. Στυλιανής Παπαδάκη του Ανδρέα, κατοίκου Αθηνών, 145. Βάγιας Παπακώστα του Νικολάου, κατοίκου Ηλιούπολης, 146. Παύλου Παπαμιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Αμαρουσίου, 147. Κωνσταντίνου Παπαρδέλη του Νικολάου, κατοίκου Πεύκης, 148. Κωνσταντίνας Παρασκευά του Εμμανουήλ, κατοίκου Νίκαιας-Ι. Ρέντη, 149. Χρήστου Πάσχου του Βασιλείου, κατοίκου Πειραιά, 150. Κωνσταντίνου Περιβόλα του Ευστρατίου, κατοίκου Ιλίου, 151. Αικατερίνης Περιστεράκη του Βαΐτση, κατοίκου Γέφυρας Θεσσαλονίκης, 152. Παναγιώτη Πετρούλια του Ιωάννη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, 153. Αντωνίου Πιτταρά του Ευσταθίου, κατοίκου Νάξου, 154. Κωνσταντίνου Πλατή του Δημητρίου, κατοίκου Καλλιθέας, 155. Χρυσούλας Πλεξίδα του Αλέξανδρου, κατοίκου Τρικάλων, 156. Άγγελου Πουλή του Κων/νου, κατοίκου Κολωνού, 157. Νικόλαου Πουρναρά του Γεωργίου, κατοίκου Λειβαδιάς Βοιωτίας, 158. Νικόλαου Πουτακίδη του Πρόδρομου, κατοίκου Κιάτου Κορινθίας, 159. Μαρίας Πότσιου του Παναγιώτη, κατοίκου Γέρακα, 160. Βασιλείου Ρακοβίτη του Χρήστου, κατοίκου Τρικάλων, 161. Γεωργίου Ραπτόπουλου του Χαραλάμπους, κατοίκου Καλλιθέας, 162. Ιωάννη Ράτζα του Αριστείδη, κατοίκου Τρικάλων, 163. Παναγιώτη Ρηγάκου του Νικολάου, κατοίκου Ηλιούπολης, 164. Κωνσταντίνου Ρόμπα του Απόστολου, κατοίκου Τρικάλων, 165. Ηλία Ρουσσέτη του Γεωργίου, κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, 166. Ανδρέα Σαλίχου του Δημητρίου, κατοίκου Κερατσινίου, 167. Γεωργίου Σδράλη του Στυλιανού, κατοίκου Άνοιξης, 168. Γρηγορίου Σιώμου του Ιωάννη, κατοίκου Ελευσίνας, 169. Γεωργίου Σκιαθίτη του Νικολάου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 170. Κωνσταντίνας – Χριστίνας Σκούρτη του Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, 171. Εμμανουήλ-Χρυσοβαλάντη Σμαραγδίου του Μιχαήλ, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, 172. Σωτηρίας – Παναγιώτας Σούλη του Νικολάου, κατοίκου Πατρών, 173. Ηλία Σπάθα του Ιωάννη, κατοίκου Περάματος, 174. Κωνσταντίνου Σπαθή του Χαραλάμπους, κατοίκου Περαίας Θεσσαλονίκης, 175. Άγγελου Σταματέλου του Ηλία, κατοίκου Αθηνών, 176. Ιωάννη Σταμούλη του Φωτίου, κατοίκου Αθηνών, 177. Γεωργίου Σταυριανού του Κων/νου, κατοίκου Αιγάλεω, 178. Αλέξανδρου Στέφου του Ευαγγέλου, κατοίκου Ιλίου, 179. Γεωργίου Συναχείρη του Αλέξανδρου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 180. Μιχαήλ Συρίγου του Αντωνίου, κατοίκου Λαυρίου, 181. Ιωάννη Συρίγου του Ελευθερίου, κατοίκου Περιστερίου, 182. Ματθαίου Συρίγου του Εμμανουήλ, κατοίκου Χαλανδρίου, 183. Κυριάκου Ταμπακάκη του Κων/νου, κατοίκου Ρέντη, 184. Παύλου Τσατσαρή του Κων/νου, κατοίκου Αθηνών, 185. Αναστασίου Τασιώνα του Νικολάου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 186. Δημητρίου Τασσόπουλου του Αναστασίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, 187. Αριστοτέλη Τούση του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, 188. Γεωργίου Τσακαλίδη του Χρήστου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 189. Ελίνας Τσαμουρλίδου του Νικολάου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 190. Σταυρούλας Τσεκούρα του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, 191. Στυλιανού Τσούγκα του Δημητρίου, κατοίκου Κερατσινίου, 192. Μαγδαληνής Τσουκαλά του Ανδρέα, κατοίκου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, 193. Γεωργίου Υψηλάντη του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 194. Σωτηρίου Φασούλα του Κων/νου, κατοίκου Τρικάλων, 195. Λαμπρινής Φουρλοπούλου του Σταύρου, κατοίκου Ηλιούπολης, 196. Δημητρίου Φωτίου του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, 197. Μιχαήλ – Άγγελου Χάλκη του Νικολάου, κατοίκου Ιωαννίνων, 198. Γεωργίου Χαλκιά του Φωτίου, κατοίκου Παιανίας, 199. Κωνσταντίνου Χατζάρα του Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, 200. Σπυρίδωνος Χονδρού του Δημητρίου, κατοίκου Δάφνης Αττικής, 201. Δημητρίου Χριστοδούλου του Νικολάου, κατοίκου Βόλου (Αλυκές), 202. Ιωάννη Χρονόπουλου του Σταύρου, κατοίκου Ηλιούπολης, 203. Αριστομένη Χρυσανθόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Άνοιξης, 204. Γεωργίας Ψυχογιού του Λουκά, κατοίκου Βόλου, 205. Αικατερίνης Τρωγαδή του Παναγιώτη, κατοίκου Κορινθίας, 206. Αχιλλέα Τσιτσώνη του Δημητρίου, κατοίκου Ασπροπύργου, 207. Θεοδώρου Ιακωβίδη του Ιωάννη, κατοίκου Δράμας, 208. Κωνσταντίνου – Αλέξανδρου Τσιτσόπουλου του Στυλιανού, κατοίκου Δάφνης, 209. Γεωργίου Τσιαμτσιούρη του Κων/νου, κατοίκου Ν. Σμύρνης, 210. Βασιλείου Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου, κατοίκου Ελευσίνας, 211. Γαλάτειας Ηλιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Ηλιούπολης, 212. Ελένης Δερμετζίδου του Γεωργίου, κατοίκου Φυλής, 213. Θεοδώρου Μπούρμαλη του Αντωνίου, κατοίκου Περαίας Θεσ/νίκης, 214. Αντωνίου Ραγκούση του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου, 215. Φωτίου Μανίτσα του Πολυχρόνη, κατοίκου Δράμας, 216. Γεωργίου Παναγιωτόπουλου του Κων/νου, κατοίκου Γαλατσίου, 217. Αντωνίας Καλλιμάνη του Χαραλάμπους, κατοίκου Αθηνών, 218. Ηλία Γρίβα του Γεωργίου, κατοίκου Ζωγράφου, 219. Αριστείδη Καρβούνη του Νικολάου, κατοίκου Αμαρύνθου, 220. Παναγιώτη Ντζαμιλή του Δημητρίου, κατοίκου Καλλιθέας, 221. Ανδρέα Βερύκοκκου του Δημητρίου, κατοίκου Χώρας Νάξου, 222. Βασιλικής Κατσιάνου του Ελευθερίου, κατοίκου Ζωγράφου, 223. Στέφανου Βαγγάλη του Κων/νου, κατοίκου Αθηνών, 224. Παναγιώτη Αγούδημου του Γεωργίου, κατοίκου Πατρών, 225. Ανδρέα Σταθόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Αθηνών, 226. Αντωνίου Ζαχαρόπουλου του Ανδρέα, κατοίκου Αθηνών, 227. Κωνσταντίνου Ανδριανάκου του Παναγιώτη, κατοίκου Τρίπολης, 228. Αναστασίας Μπακίρη του Δανιήλ, κατοίκου Αφάντου Ρόδου, 229. Τηλέμαχου Συνοδινού του Κων/νου, κατοίκου Αφάντου Περιστερίου, 230. Παναγιώτη Τριανταφύλλου του Ιωάννη, κατοίκου Αιγάλεω, 231. Ευάγγελου Παπανίκου του Πέτρου, κατοίκου Αθηνών, 232. Νικολάου Σιμώνη του Παναγιώτη, κατοίκου Αλίμου, 233. Στυλιανού Πατέλη του Ιωάννου, κατοίκου Βύρωνα, 234. Παναγιώτη Δραγωίδη του Χρήστου, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας, 235. Αργυρώς Κοτσιφάκη του Πέτρου, κατοίκου Καματερού, 236. Γεωργίου Μουρουτσού του Ανδρεα, κατοίκου Χανίων, 237. Φωτίου Καραγιάννη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών και 238. Μαρίας Υφαντή του Γεωργίου, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, B) 1. Κυριακής Φλεριανού του Παρασκευά, κατοίκου Κορωπίου Αττικής (Πάρου 32), 2. Δημητρίου Κωνσταντόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Αριστάρχου 15), 3. Μαρίας Καραμάνου του Ευάγγελου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής (Δωδεκανήσου 90) και 4. Κωνσταντίνου Καψοκόλη του Ηλία, κατοίκου Αθηνών (Μυτιλήνης 54) και Γ) 1. πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 14), 2. Απόστολου Κοσσυβα, 3. Αθανασίου Τάτση, 4. Γεωργίου Λυτριβη, 5. Εμμανουήλ Λεντη, 6. Ανδρέα Κουτσούκη, 7. Δημητρίου Λυμπέρη, 8. Δημητρίου Γκούβα, 9. Βασιλείου Περιδα, 10. Πέτρου Βαρελα και 11. Ιωάννη Λεβεντάκη-Γιαννικάκη, κατοίκων Αθήνας (Αγίου Κωνσταντίνου 14), ως εκ της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Σ. του πιο πάνω σωματείου
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 2013 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) η ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 απόφαση του ίδιου πιο πάνω Υπουργού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ε. Αντωνόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 3744841, 1325757/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, όλοι τους υπό διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί όλων των κλάδων (ΠΕ23/ΤΕ23/ΔΕ23) και υπηρετούντες στη Δημοτική Αστυνομία διαφόρων Δήμων της Χώρας, ζητούν την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (αναρτηθείσα στον ιστότοπο «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Κατάθεσης - ΑΔΑ-ΒΛ12Χ-Φ91), και β) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 αποφάσεως του ίδιου ως άνω Υπουργού, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους”» (Β΄ 2757/29.10.2013). Η ακύρωση των πράξεων αυτών ζητείται κατά το μέρος τους εκείνο, με το οποίο προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατά το στάδιο της κινητικότητος αξιολογήσεως του συνόλου των τεθέντων σε διαθεσιμότητα δημοτικών αστυνομικών, δικαιούνται είκοσι (20) επιπλέον μόρια όσοι προσελήφθησαν στη Δημοτική Αστυνομία με «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», δηλ. με διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται ένσταση ενώπιον της ανεξάρτητης αυτής αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 18-12-2013 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητος σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδαφ. α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 και 34 του ν. 3772/2009.

4. Επειδή, από τους αιτούντες η 289η (Μαργαρίτα Βιντζηλαίου και όχι Ζιτζιλαίου, ως εκ προφανούς παραδρομής αναγράφεται στο δικόγραφο) έχει καταθέσει (αυτοπροσώπως) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου δήλωση παραιτήσεως από την κρινόμενη αίτηση (Π.7651/10.12.2013), την οποία (δήλωση) υπογράφει η ίδια. Συνεπώς, ως προς τη διάδικο αυτήν η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).
5. Επειδή, από τους λοιπούς αιτούντες η 2η (Α. Παπαδογεωργοπούλου), ο 54ος (Γ. Αγγέλου), ο 65ος (Γ. Σιδηρόπουλος), ο 110ος (Ε. Ρέντας), η 113η (Ε. Πελεκάνου), ο 116ος (Ε. Βαγενάς), ο 118ος (Ε. Σιφνάκης), η 123η (Η. Πυρλή), ο 136ος (Ι. Δημητριάδης), ο 153ος (Κ. Μιχαηλίδης), ο 160ος (Κ. Δραμισιώτης), ο 161ος (Κ. Κανέλλος), ο 164ος (Κ. Μάργαρης), ο 174ος (Λ. Σοφούρης), η 189η (Μ. Ιωαννίδη), ο 193ος (Μ. Ζαφείρης), ο 209ος (Ν. Σύρπας), ο 224ος (Π. Παναγιωτάς), ο 226ος (Π. Παναγόπουλος), ο 234ος (Π. Λυμπέρης), ο 235ος (Π. Ποταμιάνος), ο 253ος (Σ. Ράπτης), ο 259ος (Σ. Λουτράδης), ο 262ος (Χ. Γιαννόπουλος), ο 270ος (Χ. Χατζησάββας), ο 277ος (Α. Γκιόρτος), ο 279ος (Χ. Σταυρόπουλος), ο 323ος (Σ. Σπυρόπουλος), η 325η (Α. Κάκκα), η 330η (Σ. Γαρούφαλη), η 335η (Μ. Γκίκα), η 339η (Ε. Πολυγένη), ο 343ος (Ε. Κακαβούλιας), ο 354ος (Ι. Πρωτόπαππας), ο 356ος (Χ. Μπόκιας), η 384η (Γ. Τσαλίκη), ο 385ος (Ι. Ρωσσόπουλος), ο 386ος (Γ. Κιρμπουγιούκης), ο 388ος (Ι. Τσαμπαλάκης), η 389η (Χ. Γρηγοριάδου), η 390η (Α. Μαυρουδή), ο 391ος (Α. Χαραλαμπίδης), η 400η (Μ. Μαθιού), ο 401ος (Σ. Καρδαράς), ο 402ος (Ε. Αβραμάκης), ο 403ος (Ο. Χριστοδουλάκης) και ο 404ος (Σ. Ζωάννος) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α 8), όπως ισχύει. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989.

6. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων και με ιδιαίτερο, κοινό δικόγραφο, 238 τελούντες σε καθεστώς διαθεσιμότητας δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι διορίσθηκαν το έτος 2010, κατόπιν διαγωνισμού διεπομένου από τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, ήτοι διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ασκήθηκαν ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ. Από τους παρεμβαίνοντες αυτούς ο 7ος (Α. Αποστολόπουλος), ο 13ος (Ε. Αναγνωστόπουλος), ο 42ος (Η. Ζαχαράκης), ο 48ος (Γ. Ιγγλέσης), ο 83ος (Δ. Κοντονάσιος), ο 86ος (Σ. Κορκιδάκης), ο 90ος (Π. Κουτσιανάς), η 96η (Ε. Κριτσέλη), ο 113ος (Γ. Λυτρίβης), ο 114ος (Γ. Λαγουβάρδος), ο 117ος (Ε. Μαντζάρας), η 127η (Μ.-Ε. Μπακαρά), ο 128ος (Ε. Μπασινάς), ο 137ος (Χ. Ξουρής), ο 154ος (Κ. Πλατής), ο 156ος (Α. Πουλής), ο 179ος (Γ. Συναχείρης), ο 180ος (Ι. Συρίγος), ο 184ος (Π. Τσατσαρής), η 212η (Ε. Δερμετζίδου), ο 218ος (Η. Γρίβας), ο 223ος (Σ. Βαγγάλης), ο 226ος (Α. Ζαχαρόπουλος), η 228η (Α. Μπακίρη), ο 236ος (Γ. Μουρουτσός) και ο 237ος (Φ. Καραγιάννης) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει και, επομένως ως προς τους παρεμβαίνοντες αυτούς η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως. Η παρέμβαση αυτή ως προς τους λοιπούς νομιμοποιηθέντες ασκείται μετ’ εννόμου συμφέροντος, συνισταμένου στη διατήρηση σε ισχύ των ευνοϊκών γι’ αυτούς κανονιστικών ρυθμίσεων που προβλέπουν τη μοριοδότησή τους με 20 μόρια κατά την αξιολόγησή τους στο πλαίσιο της κινητικότητος.

7. Επειδή, με τις υπ’ αριθμ. 86/2014 και 126/2014 παρεμβάσεις αντιστοίχως του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) παρεμβαίνουν παραδεκτώς κατά την διάταξη αυτή στην παρούσα δίκη, με την μεν πρώτη από αυτές 4 σε διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί, και με την δεύτερη το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου (10 τον αριθμό, εκ των οποίων νομιμοποιήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τα 8, ενώ ο 4ος και 9ος από αυτούς δεν νομιμοποιήθηκαν) ισχυριζόμενοι ότι έχουν ασκηθεί από αυτούς και εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αυτών πράξεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα που θέτει και η κρινόμενη αίτηση.

8. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη, υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/ οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως εκ του περιεχομένου της κανονιστικό χαρακτήρα, διότι με αυτήν ρυθμίζονται ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητος, δηλαδή μείζονος σπουδαιότητος ζητήματα οργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών, για την επίλυση των οποίων η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί κατά νόμον στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία, κατ’ άρθρο 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) επιλαμβάνονται μόνο επί διαφορών αναφυομένων από την έκδοση ατομικών πράξεων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.. Κατά συνέπεια, και ενόψει της σπουδαιότητος των εν λόγω διαφορών (πρβλ. ΣΕ 671-8/2013 Ολομ., ΣΕ 3919/2010 Ολομ.), αρμοδίως επιλαμβάνεται της κρινομένης αιτήσεως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη (υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/83/ οικ32170/29-11-2013 πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), η οποία, ανεξαρτήτως της φύσεώς της, αν δηλαδή πρόκειται για κανονιστική πράξη ή ερμηνευτική εγκύκλιο συνάπτεται στενώς προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση (πρβλ. ΣΕ 211/2013). Και τούτο διότι οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι συναφείς μεταξύ τους, καθόσον και οι δύο αναφέρονται στα ίδια ζητήματα της διαδικασίας κινητικότητος των δημοτικών αστυνομικών (η μεν δεύτερη αφορά στην κινητικότητα όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, η δε πρώτη ειδικά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών), κατατείνοντας στο ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι στην ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας (πρβλ. ΣΕ 350/2011 7μ., 1461/1995 Ολομ.). Ως συναφείς και συμπροσβαλλόμενες πρέπει να θεωρηθούν οι προγενέστε¬ρες των προσβαλλομένων: α) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 600/2/234-γ/15-10-2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. β) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 90894 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655/18-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, προϋποθέσεων και την διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους των καταστημάτων κράτησης και γ) η υπ’ αριθμ. 31890/25-11-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26-11-2013), με την οποία κατανέμονται οι θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ., τα καταστήματα κράτησης και σε άλλες υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, οι οποίες θα καταληφθούν από τους σε διαθεσιμότητα τελούντες ς ς που θα υπαχθούν στην διαδικασία κινητικότητος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω πράξεις, που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα ως αφορώσες σε ζήτημα οργανώσεως και στελεχώσεως δημοσίων υπηρεσιών και μνημονεύονται ρητώς στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη της 29-11-2013 είναι συναφείς προς αυτήν αφού ρητώς ρυθμίζουν την διαδικασία και τις προϋποθέσεις κινητικότητος των σε διαθεσιμότητα τελούντων δημοτικών αστυνομικών και επιπλέον γίνεται ρητή παραπομπή από αυτές, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της μοριοδοτήσεως των πρώην δημοτικών αστυνομικών, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης δίκης διά της αναφοράς στην εφαρμογή και στις διαδικασίες αυτές της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/3/οικ22274/9-8-2013 αποφάσεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1992/14-8-2013, η οποία θέσπισε εν γένει το σύστημα αυτό μοριοδοτήσεως. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές παραδεκτώς και εμπροθέ¬σμως συμπροσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση (ασκηθείσα την 9-12-2013), αλλά και με προφανές έννομο συμφέρον εκ μέρους των αιτούντων θιγομένων από την προαναφερθείσα ρύθμιση περί μοριοδοτήσεως. Αντιθέτως η πρώτη προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση πράξη στερείται εκτελεστότητος, δεδομένου ότι έχει τον χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τους αιτούντες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η πράξη αυτή έχει κανονιστικό χαρακτήρα ως προς δύο σημεία της: α) αυτό, στο οποίο αναφέρεται ότι οι διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 εμπίπτουν στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» και β) εκείνο, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας πριν από την συμπλήρωση της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι απορριπτέοι, διότι η ένταξη των διαδικασιών του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», ευρίσκει, προδήλως, έρεισμα στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, στην οποία και απαριθμούνται, κατά τρόπο ενδεικτικό, οι μοριοδοτούμενοι τρόποι εισαγωγής. Ειδικότερα, στις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι «[τ]ο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται … για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ…». Η ενδεικτική αυτή απαρίθμηση, σε συνδυασμό με την αναφορά σε «εποπτεία» του ΑΣΕΠ, δεν σημαίνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της ρυθμίσεως αποκλειστικά στις διαδικασίες του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, το οποίο, επομένως, περιλαμβάνει και εκείνες τις διαδικασίες που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, όπως ο ν. 3812/2009. Υπέρ της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής συνηγορεί και η προηγούμενη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 (και μη προσβαλλόμενη) ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013», στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι μεταξύ των μοριοδοτούμενων διαδικασιών προσλήψεων περιλαμβάνονται και εκείνες που διενεργούνται «…από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο». Περαιτέρω, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι απουσιάζει παντελώς ρύθμιση προβλέπουσα ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία ερείδεται επί εσφαλμένης εκδοχής. Τούτο δε, διότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται στις διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, τις οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, τόσο ο ίδιος ο νομοθέτης όσο και το ΑΣΕΠ θεωρούν ως παρέχουσες μείζονες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 που παρατίθεται κατωτέρω σε επόμενη σκέψη), αποδίδει δε πράγματι την έννοια του νόμου και δεν συνιστά νέα ουσιαστική ρύθμιση, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο εφαρμογής του, αλλά -αντιθέτως- παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με το κανονιστικό του περιεχόμενο (πρβλ. ΣΕ 668/2012 Ολομ., 1283/2012 Ολομ., πρβλ. επίσης ΣΕ 844/2013 7μ., 909/2011 7μ., 503/2011, 840/2001 7μ., 4114/2000, 236/1980 κ.ά.). Τα ίδια ισχύουν και ως προς το δεύτερο σημείο της προσβαλλόμενης πράξεως που, κατά τους αιτούντες, εισάγει νέα ρύθμιση, ήτοι ως προς την αναφορά στη δυνατότητα μετατάξεως υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς τη συνδρομή της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Και τούτο, διότι στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι «[η] μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται», χωρίς να παραπέμπει και στις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων περί μετατάξεων. Επιπλέον, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις λοιπές της υποπαραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, συνάγεται ότι η διαδικασία μετατάξεων στο πλαίσιο της κινητικότητος είναι ειδική σε σχέση με την αντίστοιχη γενική διαδικασία μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία κινείται με πρωτοβουλία του υπαλλήλου (βλ. και την ως άνω αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012). Κατά τα λοιπά, η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ29040/23-10-2013, ΦΕΚ Β΄ 2757/29-10-2013) συνιστά μεν κανονιστική διοικητική πράξη παραδεκτώς προσβαλλό¬μενη με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πλην άνευ εννόμου συμφέροντος. Και τούτο, διότι με αυτή συμπληρώνεται απλώς χωρίς να αντικαθίσταται και, μάλιστα, κατά τρόπο μη βλαπτικό για τους αιτούντες η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους και ο τρόπος μοριοδοτήσεώς τους. Η συμπλήρωσή της συνίσταται στη μοριοδότηση και μόνων εκείνων των υπαλλήλων που έχουν επιτύχει εξαιρετική διάκριση σε αθλητικές διοργανώσεις. Με το περιεχόμενό της αυτό, όμως, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν επιφέρει δυσμενείς έννομες συνέπειες εις βάρος των αιτούντων, οι οποίοι δεν αμφισβητούν την συγκεκριμένη μοριοδότηση αλλά εκείνη των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το 2010, δηλαδή κατόπιν διαδικασιών «υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ». Εκ τούτου παρέπεται, ότι η τυχόν ακύρωσή της δεν θα οδηγούσε σε άρση των πράγματι βλαπτικών γι’ αυτούς εννόμων συνεπειών (ΣΕ 922/2012 Ολομ., 2962/2012).

9. Επειδή, οι αιτούντες παραδεκτώς ομοδικούν, προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως, οι οποίοι ερείδονται επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως.

10. Επειδή, η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Α' 84), ορίζει ότι : «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσια τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό, είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με ειδικές εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το ίδιο Ψήφισμα, ορίζεται ότι «προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν».

11. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (φ. Α΄ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 εξεδόθη αρχικώς το προεδρικό διάταγμα 23/2002, με τίτλο «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Αστυνομίας» (Α΄ 19), στο οποίο ορίζονται και τα εξής: «άρθρο 1 (Διάκριση Προσωπικού): 1. Το προσωπικό της Αστυνομίας διακρίνεται α) σε ειδικό ένστολο και β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό. 2. Οι θέσεις του προσωπικού της Αστυνομίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1188/1981 (Α΄ 204), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. ... Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Το ειδικό ένστολο προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΤΕ23, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δημοτική Αστυνομία. 5. Για την πρόσληψη του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. άρθρο 3 (Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα. 1. Να είναι Έλληνες πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί αυτών και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. ... 2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν ανάλογα με την κατηγορία και τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ. β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση αυτούς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΔΕ23. γ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.65 μ. οι γυναίκες, ... δ) Να μην έχουν καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... ε) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. στ) Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). ζ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους. άρθρο 4 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια): α) Το γενικό βαθμό του Πτυχίου ή β) Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου. γ) Τη γνώση ξένων γλωσσών. δ) Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152 με διόρθωση στο ΦΕΚ Α΄ 154). ε) Την επιτυχή συμμετοχή αθλητών ανδρών και γυναικών σε Ολυμπιακούς-Παγκόσμιους αγώνες μέχρι 8η νίκη, σε Ευρωπαϊκούς -Μεσογειακούς αγώνες μέχρι 6η νίκη και σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες μέχρι 3η νίκη. στ) Την κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.. 2. Η κατάταξη σε πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, γίνεται κατά Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται: α) Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή τέσσερις (4) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FIRST CERTIFICATE για την Αγγλική ή δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά. β) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984. γ) Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου. δ) Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας Νομού του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (Α΄ 180), ή παραμεθορίου περιοχής όπως έχει καθοριστεί με την κατ’ εξουσιοδότηση της προηγουμένης διατάξεως, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο Δήμο ή Σύνδεσμο Δια ή Νησιωτικής Συνεργασίας, επί δεκαετία τουλάχιστον. ... ε) Δύο (2) μονάδες για όσους αθλητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν επιτύχει μέχρι 8η νίκη σε Ολυμπιακούς - Παγκόσμιους αγώνες, μέχρι 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς αγώνες και μέχρι 3η νίκη σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... 4. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, που έχει συσταθεί για τον οικείο ΟΤΑ και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. 5. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο και το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεις. άρθρο 5 (Υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις): 1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. Κατ’ αρχάς στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εξετάζονται, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητά τους από υγειονομικής πλευράς. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9, προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα. 2. Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: (απαριθμούνται τα αγωνίσματα). άρθρο 6 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 7 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): 1. Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 8 (Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών) ... άρθρο 9 (Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Αστυνομίας ελέγχονται για την ύπαρξη των προϋποθέσεων της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και δοκιμάζονται στα αγωνίσματα του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. β) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. γ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου. δ) Έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης της έδρας της Περιφέρειας. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 10 (Εξέταση υποψηφίων): 1. … 2. ... 5. Μετά το πέρας και της εξέτασης … η επιτροπή καταρτίζει πίνακες καταλλήλων και μη, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, στηθική περίμετρος, αθλητικές επιδόσεις) ... άρθρο 11 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Αστυνομίας για τον οικείο ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους του πίνακα της περ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 13 (Ειδικές μεταβατικές διατάξεις): 1. ... 2. ... 4. … Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας Αστυνομίας στον οικείο Νομό, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας, υπάγεται στα κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 1188/81». Το παρατεθέν κατά το κρίσιμο μέρος του προεδρικό διάταγμα, προ της δημοσιεύσεώς του, έτυχε επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Π.Ε. 677/2001), το οποίο δεν διατύπωσε παρατηρήσεις σε σχέση με τη συνταγματικότητα της διαδικασίας προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού.

12. Επειδή, στη συνέχεια, με το άρθρο 35 παρ. 12 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) η περ. γ΄, της παρ. 1 του ν. 2819/2000 αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ. i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατάγματος 23/2002. ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου και γνώμη του διευθυντή του νομού. iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα». Εν συνεχεία, το ισχύσαν έως τότε σύστημα προσλήψεων του π.δ/τος 23/2002 αντικαταστάθηκε από νέο, το οποίο θεσπίσθηκε με το προεδρικό διάταγμα 135/2006, με τίτλο «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (Α΄ 153). Το κρίσιμο μέρος του εν λόγω διατάγματος έχει ως εξής: «άρθρο 1 (προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους. ... γ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... δ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. ε. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). στ. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ζ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. η. Να έχουν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε έναν από τους κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. θ. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον "Πολύ Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και "Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ι. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ια. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε. ιβ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. 2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. άρθρο 2 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών. β) Η εντοπιότητα. γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά το προηγούμενο άρθρο. 2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στον οποίο προστίθενται: α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου Δήμου. β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου, καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (όπως η τελευταία περίοδος της περ. β΄ της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3731/2008, Α΄ 263). γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. δ) Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... άρθρο 3 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 4 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): Για την πρόσληψη εκδίδεται προκήρυξη από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 6 (Επιτροπή Επιλογής): 1. Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στην έδρα της Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. β) Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας. γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄. δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 7 (Εξέταση υποψηφίων): 1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του προηγούμενου άρθρου και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 2. ... Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια). γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες). δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 3. ... 6. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις). ... άρθρο 8 (Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες): 1. Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Minnesota Multifacing Personality Inventory) και σε συνέντευξη. Με την ανωτέρω διαδικασία ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής. ... 2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλος της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 ... 3. ... 4. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. ... άρθρο 9 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7, γ) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους των πινάκων της περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 12 (Καταργούμενες διατάξεις): Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, και 17 του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19)».

13. Επειδή, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου του παρατεθέντος, κατά το κρίσιμο μέρος του, στην προηγούμενη σκέψη διατάγματος, ανέκυψε το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, αφενός μεν των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995, όπως ίσχυε μετά τις διαδοχικές του τροποποιήσεις, αφετέρου δε των διατάξεων του υπό επεξεργασία προεδρικού διατάγματος, καθ’ ο μέρος δεν προβλέπεται σ’ αυτές διαδικασία ελέγχου των προσλήψεων στη δημοτική αστυνομία από ανεξάρτητη αρχή. Το Ε΄ Τμήμα του Δικαστηρίου παρέπεμψε με το Πρακτικό Επεξεργασίας υπ’ αριθμ. 115/2006 το ζήτημα προς επίλυση στην Ολομέλεια, αφού προηγουμένως γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων του π.δ/τος 410/1995 δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), οι οποίες κατ’ εξαίρεση δεν εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου αυτού (σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα), ήτοι στον έλεγχο και την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εξακολουθούν δε να εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος. Με το υπ’ αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας η Ολομέλεια γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν τίθεται ζήτημα αντιθέσεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995 (και δη στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2819/2000) συστήματος επιλογής του ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας προς τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι, εξαιτίας της φύσεως των ασκούμενων από το ένστολο προσωπικό αρμοδιοτήτων, ειδικό, καθόσον οι προσλήψεις χωρούν βάσει ειδικών προσόντων και κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια από ειδικό όργανο, που μπορεί να μην είναι το ΑΣΕΠ, το σύστημα δε αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περιπτώσεως ε΄ του ν. 2190/1994 για το αστυνομικό προσωπικό των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, είναι προγενέστερο της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001.

14. Επειδή, ακολούθως με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234), επήλθε αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και, συγκεκριμένα, ορίσθηκε ότι εξαιρείται από τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του νόμου αυτού και το «ειδικό ένστολο προσωπικό της αστυνομίας» (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2190/1994). Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 αναφέρεται σχετικώς, ότι με το άρθρο 1 επιχειρείται η υπαγωγή στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ ορισμένων φορέων και κατηγοριών προσωπικού, τούτο δε κρίθηκε αναγκαίο «προκειμένου να ενταχθούν στο ΑΣΕΠ οι περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται τέλος σε κάθε αυθαίρετη και αναξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες». Ωστόσο, με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 ορίσθηκε, περαιτέρω, ότι «[θ]εσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα». Από δε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου αυτού συνάγεται ότι η εν λόγω δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής προβλέφθηκε και ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας για την ενίσχυση του ισχύοντος μέχρι τότε συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία, στην ύπαρξη του οποίου αναφέρθηκαν εμμέσως αρκετοί βουλευτές (βλ. αγορεύσεις βουλευτών στα Πρακτικά Βουλής, ΙΓ΄ Περίοδος, Σύνοδος Α΄, Συνεδριάσεις ΛΑ΄, ΛΒ΄ και ΛΓ΄). Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2010 (Κεφάλαιο IV), όπου αναφέρονται τα εξής: «Το έτος 2010 αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του ΑΣΕΠ υπό την έννοια ότι υπήρξε το πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 3812/2009, ο οποίος ψηφίστηκε στην εκπνοή του προηγούμενου έτους (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). Ο θεμελιώδης αυτός νόμος διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα στο χώρο των προσλήψεων καθώς, ενσωματώνοντας μια σειρά από ρυθμίσεις που είχαν προταθεί επανειλημμένα από το ΑΣΕΠ, αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα όπως την είχε εννοήσει ο Ν. 2190/1994, και την εννοεί και το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, φιλοσοφία του οποίου ήταν η δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με την ευθύνη της εφαρμογής, απ’ αρχής μέχρι τέλους, ενός αμερόληπτου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων. … άλλες μείζονος σημασίας ρυθμίσεις του νέου νόμου 3812/2009 που αφορούν και ενδιαφέρουν το ΑΣΕΠ περιέχουν οι ακόλουθες διατάξεις του: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την οποία περιορίστηκαν οι προηγουμένως προβλεπόμενες στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 εξαιρέσεις κατηγοριών προσωπικού από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ. … 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, σύμφωνα με την οποία όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και των Ειδικών φρουρών της ΕΛΑΣ, αυτή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Επιπλέον, με την παράγραφο 3 θεσπίστηκε ένσταση των υποψηφίων επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 19/2006, η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση δε αυτή ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου δεν είχαν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Με τις διατάξεις αυτές, όπως τονίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, επιδιώκεται η εξασφάλιση μείζονος διαφάνειας με τον έλεγχο της όλης διαδικασίας από το ΑΣΕΠ. …». Όπως δε προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 16466/5.11.2013 έγγραφο της -υπογράφουσας με εντολή Προέδρου- Γενικής Διευθύντριας Προσλήψεων του ΑΣΕΠ, από το έτος 2009 και εντεύθεν, οπότε ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3812/2009, το ΑΣΕΠ ανέλαβε να εξετάσει μόνο τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν ενώπιόν του για τις προκηρύξεις του έτους 2009 έντεκα (11) Περιφερειών (Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Κρήτης) και αφορούσαν προσλήψεις ειδικού ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν το έτος 2010 και ήταν οι τελευταίες. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, επιπλέον, ότι, με την εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 8/1997 προκηρύξεως γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 235 θέσεων Αστυνομίας, οι οποίες καλύφθηκαν το έτος 1998, όλες οι μετέπειτα προσλήψεις ένστολου προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν μέσω προκηρύξεων των οικείων Περιφερειών, χωρίς την με οποιονδήποτε τρόπο ανάμειξη του ΑΣΕΠ.
15. Επειδή, ακολούθησε ο ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), με τον οποίο θεσπίσθηκε νέα διαδικασία (υποχρεωτικής) κινητικότητος του προσωπικού που απασχολείται στο Δημόσιο (με την ευρεία του όρου έννοια), παραλλήλως προς τα γενικώς ισχύοντα στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 69 επ.) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υπαλληλικού Κώδικα). Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τίτλο «Μετάταξη- Μεταφορά Προσωπικού», ορίζονται τα εξής: «1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού … για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης … υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου … προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής. 2. Με την πράξη μετάταξης … μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος … υπάλληλος, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Η μετάταξη … κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου … του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. Όποιος μετατάσσεται … σε κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. ... Εξάλλου, με την υποπαράγραφο Ζ.2 της ίδιας παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012 ρυθμίστηκαν εκ νέου τα ζητήματα διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος προσωπικού. Ειδικότερα, στην εν λόγω υποπαράγραφο ορίζονται τα εξής: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) ...

16. Επειδή, το θεσπισθέν με το ν. 4093/2012 σύστημα της (γενικής) κινητικότητος και διαθεσιμότητος υπέστη σημαντικές τροποποιή¬σεις με το ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 91 του νόμου αυτού ορίζονται, σε σχέση με το μέτρο της κινητικότητος, τα εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) … όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη … του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. … Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης … στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται … ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμε¬νοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. …” 2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν …, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. ... Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλέγει τους υπαλλήλους που θα μεταταχθούν … σε αυτόν και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους, σύμφωνα με την αποτίμηση των προσόντων τους και το περίγραμμα της θέσης, εφόσον υπάρχει, στην οποία θα μεταταχθούν… . Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εργασιακή τους φυσιογνωμία, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους. ... Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των αιτούντων υπαλλήλων, τη λειτουργία του τριμελούς συμβουλίου, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. ... Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Για τη μετάταξη … των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”». Περαιτέρω, με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013 ορίζονται, σε σχέση με το θεσμό της διαθεσιμότητος, τα εξής: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης (όπως η φράση «σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» αντικαταστά¬θηκε ως άνω με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013, Α΄ 254/21.11.2013. Προηγουμένως ο νόμος όριζε «σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης»). Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται … αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης … του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης … σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α. (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 125 ν. 4199/2013, Α΄ 216/11.10.2013). 2. ...». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013, «[μ]ε την παράγραφο 1 του άρθρου 91 επεκτείνεται η εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η µετάταξη … των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης, εφόσον αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίµησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία του καινοφανούς θεσµού της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 91 διαµορφώνεται πλήρως, διοικητικά και κανονιστικά, η κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Η διάταξη αυτή υπηρετεί την αντίληψη µιας δυναµικής και όχι στατικής διοίκησης, ικανής να ανταποκρίνεται µε ευελιξία στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της διοικητικής πραγµατικότητας. Σκοπός είναι η µέγιστη δυνατή και λειτουργική αξιοποίηση του υφιστάµενου προσωπικού, η οποία είναι και η αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιµότητα της διοίκησης και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Η κινητικότητα των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι αντιστοιχεί στην εργασιακή τους φυσιογνωµία και λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης και καθηκόντων τους, εφόσον αυτά υπάρχουν, καθώς και τις δηλώσεις προτίµησής τους. Η διαδικασία της µετάταξης ή µεταφοράς των υπαλλήλων συντονίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η επιλογή των υπαλλήλων που θα µεταφερθούν ή θα µεταταχθούν διενεργείται, βάσει τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων, από τα αρµόδια Τριµελή Συµβούλια των φορέων υποδοχής τους. Η περιβολή της διαδικασίας µε όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, µε τις οποίες διασφαλίζεται ουσιαστικά ότι οι υπάλληλοι θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν στις θέσεις που συνάδουν µε τα προσόντα τους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των δηµοσίων υπηρεσιών, και η συντόµευση των σχετικών προθεσµιών καθιστούν το θεσµό της κινητικότητας ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευέλικτο εργαλείο για την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης». Συνεχίζει δε η αιτιολογική έκθεση: «Ειδικότερα, στην προτεινόµενη διάταξη (του άρθρου 90) ρυθµίζεται και θωρακίζεται νοµικά η επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιµότητα µετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Η επιλογή αυτή διενεργείται κατόπιν αποτίµησης και αντικειµενικής µοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιµωµένης της εργασιακής και διοικητικής εµπειρίας, της άσκησης ειδικών καθηκόντων και της εργασιακής φυσιογνωµίας του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω, στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στον οικείο φορέα. Έτσι, εξασφαλίζεται η αυξηµένη µοριοδότηση όσων έχουν εισαχθεί µετά από διαγωνισµό µε αξιοκρατικά κριτήρια. Η αποτίµηση των ανωτέρω κριτηρίων αποτυπώνεται σε σχετικό βαθµολογικό πίνακα από τα αρµόδια, σύµφωνα µε το νόµο, Τριµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα λιγότερα προσόντα, όπως αυτοί προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθµολογικό πίνακα, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Η σύνθεση των Συµβουλίων αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της διαδικασίας».

17. Επειδή, παράλληλα, με τις ως άνω γενικές ρυθμίσεις, στο ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλή¬λων, μεταξύ δε αυτών και υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπως οι συγκροτούντες το προσωπικό των κατά τόπους υπηρεσιών Αστυνομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 81 του νόμου αυτού, με τίτλο «Κατάργηση θέσεων κλάδου Αστυνομίας», ορίζονται τα εξής: «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας, ΔΕ Αστυνομίας και ΥΕ Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους, ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι¬σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. 2. ... 4. Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. Με απόφαση του συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 επί του άρθρου 81, «[μ]ε την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος κινητικότητας και µε σκοπό τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 λαµβάνεται η απαιτούµενη ειδική µέριµνα για ορισµένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, µε βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξηµένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 ρυθµίζει τα απαραίτητα ζητήµατα αναφορικά µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είναι η 23η.9.2013». Όπως δε προκύπτει από τις προπαρα¬σκευαστι¬κές εργασίες του νόμου (Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων), η κατάργηση του θεσμού της Αστυνομίας υπαγορεύθηκε από την ανάγκη τηρήσεως των δεσμεύσεων που η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε έναντι των δανειστών της, μεταξύ δε αυτών και η θέση 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας έως τα τέλη του έτους 2013, επελέγη δε ο θεσμός αυτός, διότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

18. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ’ εξουσιοδότηση των οριζομένων στις περ. 4 και 8 της υποπαραγράφου Ζ.1, της παρ. Ζ, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του, μεταξύ άλλων, με το ν. 4172/2013, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη … υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» (Β΄ 1992/14.8.2013). Σκοπός της εν λόγω υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, είναι «[η] ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια». Στο άρθρο 2 αυτής, με τίτλο «Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης για τη μετάταξη ή μεταφορά», ορίζεται ότι «1. Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)…, όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 2. ... 3. κ.λπ. 10. Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή του προσωπικού που μετατάσσεται … σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4, της υποπαραγράφου Ζ.1, της παραγράφου Ζ, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 και ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κατηγορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας υπουργικής απόφασης. 11. ... Εξάλλου, στους Πίνακες Ι έως ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄ της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (οι οποίοι αντιστοιχούν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντιστοίχως) παρατίθενται τα βαθμολογούμενα κριτήρια και ο μέγιστος αριθμός μορίων που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Τα κριτήρια διακρίνονται στις ακόλουθες Ομάδες: 1. Τυπικά Προσόντα (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 2. Διοικητική Εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 3. Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 4. Υπηρεσιακή Αξιολόγηση (Μέσος Όρος βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών, μέγιστος αριθμός μορίων 10), 5. Πειθαρχικές Ποινές (αρνητική βαθμολογία, μέγιστος αριθμός μορίων -30) Στην τρίτη ομάδα (Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση), το σύνολο των μορίων (30) λαμβάνουν όσοι έχουν εισέλθει στη Δημόσια Διοίκηση είτε μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), είτε κατόπιν εισαγωγικού γραπτού διαγωνισμού, διενεργηθέντος από το ΑΣΕΠ. Επίσης, 25 μόρια λαμβάνουν όσοι έχουν εισαχθεί κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ, δυνάμει των κριτηρίων και της διαδικασίας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ενώ 20 μόρια λαμβάνουν όσοι επελέγησαν δυνάμει διαδικασίας εμπίπτουσας στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», καθώς και όσοι έχουν εισαχθεί κατόπιν γραπτού διαγωνισμού πριν από τη θέσπιση του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρό¬γραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Καταχώρισης-ΑΔΑ- ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ), στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» υπάγονται οι ακόλουθες διαδικασίες: α) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία. Το ΑΣΕΠ, στην περίπτωση αυτή, έχει εκδώσει ή εγκρίνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συγκροτήσει τις απαιτούμενες επιτροπές επιλογής, οι οποίες έκριναν και καθόρισαν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων, και ασκήσει όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με ενδεικτική αναφορά στις προκηρύξεις: 1Ε/2009, 1Ε/2008, 1Ε/2007, 4Ε/2005, 12Ε/2005, 5/1Ε/2004, 1/2009, 1/2008, 1/2007). β) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005. γ) Διεξαγωγή διαδικασίας πληρώσεως θέσεων ή προσλήψεως μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο.

19. Επειδή, ειδικότερα ως προς τους υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία, με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17.10.2013), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 91 του ν. 4172/2013 και συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «1. Υπάλληλοι της Αστυνομίας των κλάδων ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας και ΔΕ Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α 167), εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό εφόσον συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε., πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Τ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. β. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου. στ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα. ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων κ.λπ. (απαριθμούνται τα εγκλήματα) η. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή. 2. Πρόσθετα προσόντα ...», στο άρθρο 3 ότι «1. Για την αξιολόγηση και τη διαδικασία ένταξης των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274 από 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992). 2. α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, καλούνται με μέριμνα της Δ/νσης Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α΄ 1). ... β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του εξεταζόμενου. γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. δ. ... 3. Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των προς ένταξη υπαλλήλων που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 καθώς και τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της παρούσης, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη υπαλλήλων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης. 4. ...» και στο άρθρο 4 ότι «1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό. 2. …». Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-ε΄/15.10.2013 όμοια κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών (Β΄ 3030/28.11.2013), με την οποία το όριο ηλικίας για τη μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία αυξήθηκε κατά πέντε έτη (πεντηκοστό). Ομοίως, με την υπ’ αριθμ. 90894/18.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι¬κής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655), συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 της Αστυνομίας στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ως προσόντα διορισμού προβλέφθηκαν τα εξής: α) η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) η μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας των 45 ετών και γ) ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών για τους άνδρες και 1 μέτρου και 60 εκατοστών για τις γυναίκες. Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης ορίζεται ότι «θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013». Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28.11.2013 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3032), με την οποία επίσης καθορίσθηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το πεντηκοστό. Στο πλαίσιο που περιγράφουν οι προεκτεθείσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26.11.2013), «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, (Α΄ 167)» (Αριθμός Ανακοίνωσης 5/2013), επίσης συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση. Με αυτήν κλήθηκαν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3.500) να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, στους οποίους ανήκε η κατεχόμενη από αυτούς οργανική ή προσωποπαγής θέση, «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση» για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν. Περαιτέρω, κλήθηκαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των «Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεων» των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ’ αριθμ. 6000/2/234−γ΄/ 17.10.2013 και 90894/18.10.2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εξάλλου, στην ίδια υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 υπουργική απόφαση προσαρτώνται οι πίνακες με τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, τον αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Πρόκειται για 2.858 κενές οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ και ΔΕ σε διάφορες (κεντρικές και περιφερειακές) υπηρεσίες των ακόλουθων, κατά σειρά προτεραιότη¬τας, φορέων υποδοχής: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τα ανά την επικράτεια καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για την Ελληνική Αστυνομία), Υπουργείο Οικονομικών (για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων), Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (για τα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Ακολούθως την 29.11.2013 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη¬σης, «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης-ΑΔΑ- ΒΛ12Χ-Φ91). Με την εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται η τηρητέα διαδικασία για την ολοκλήρωση της κινητικότητας των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται (σελ. 11) ότι «[η] διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις “λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ” της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992)».

20. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις, κατά το μέρος τους εκείνο που αφορά στη μοριοδότηση όσων έχουν προσληφθεί «με λοιπές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ» δεν ευρίσκουν έρεισμα σε ορισμένη εξουσιοδότηση. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι στην αναφερόμενη στη δέκατη έκτη σκέψη περίπτωση 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, παρατίθεται κατά τρόπο γενικό μεν, πλην ορισμένο, το πλαίσιο, εντός του οποίου η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δύναται να κινηθεί κατά τον καθορισμό των μοριοδοτούμενων διαδικασιών εισαγωγής στους φορείς της περιπτώσεως 1 της ίδιας υποπαραγράφου και, μεταξύ των διαδικασιών αυτών ρητώς αναφέρονται και οι διαδικασίες προσλήψεως που τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπως η επίδικη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009. Τούτο δε, λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη ότι ο καθ’ ύλην προσδιορισμός του αντικειμένου της εξουσιοδοτήσεως και η ουσιαστική ρύθμιση αρκεί να περιέχονται και σε διατάξεις άλλου νόμου (ΣΕ 1210/2010 Ολομ., 2186/2013 Ολομ.), τέτοιες δε είναι, προδήλως, οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009.

21. Επειδή, ομοίως απορριπτέος είναι και ο συναφής προβαλλόμενος λόγος ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις στερούνται νομίμου ερείσματος διότι νόμιμο έρεισμά τους είναι η διάταξη της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Εξ άλλου, ο ίδιος λόγος στρεφόμενος κατά της πρώτης προσβαλλομένης και ρητώς κατονομαζομένης στο δικόγραφο υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/83/οικ32170/29-11-2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, εφ’ όσον όπως έχει ήδη γίνει δεκτό σε προηγούμενη σκέψη η πράξη αυτή στερείται εκτελεστού χαρακτήρος ως εγκύκλιος.

22. Επειδή, προβάλλεται ακολούθως ότι οι προσβαλλόμενες παραδεκτώς υπουργικές αποφάσεις αντίκεινται ευθέως στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος, διότι πριμοδοτούν με 20 μόρια διαδικασία υποχρεωτικώς εξαιρούμενη από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 δεν δύναται να εφαρμοσθεί, ως αντίθετη στις ίδιες συνταγματικές διατάξεις. Για τη θεμελίωση της βασιμότητος του λόγου αυτού ακυρώσεως, οι αιτούντες επικαλούνται όσα έχουν γίνει δεκτά με το Πρακτικό Επεξεργασίας της Ολομελείας του Δικαστηρίου υπ’ αριθμ. 126/2006 επί του σχεδίου του τελικώς εκδοθέντος προεδρικού διατάγματος 135/2006 και με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. 195/2013. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι η διάταξη του άρθρου 118 παρ. 6 του Συντάγματος είναι εξαιρετική και, επομένως, στενώς ερμηνευτέα (ΣΕ 3595/2008 Ολομ.), το ίδιο δε ισχύει και για τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (Π.Ε. 96/2008 Ολομ., 230/2008 Ολομ., 190/2009 5μ.), στην οποία και μόνο αφορά η ως άνω συνταγματική διάταξη. Κατά συνέπεια, εφόσον οι διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία δεν περιλαμβάνονται ρητώς μεταξύ των εξαιρούμενων κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, η δυνάμει του άρθρου 26 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2819/2000 εξαίρεσή τους από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ δεν περιβάλλεται με συνταγματικές εγγυήσεις και είναι, επομένως, δυνατή η άρση της με νεότερο νόμο. Επιπλέον, το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος αφορά διατάξεις νόμων που θεσπίζονται μετά την συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, εν προκειμένω όμως η εξαίρεση από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εχώρησε με προεδρικό διάταγμα, το οποίο ευρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου (ν. 2819/2000) προγενέστερη της συνταγματικής αναθεωρήσεως (όπως, άλλωστε, έγινε δεκτό με το Π.Ε. 126/2006). Τέλος, η επικαλούμενη από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 195/2013 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αφορά σε διαφορετική κατηγορία προσωπικού του Δημοσίου και συγκεκριμένως στους δικαστικούς υπαλλήλους που τελούν υπό ιδιαίτερο συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς διάφορο των αιτούντων και, συνεπώς οι κρίσεις που διαλαμβάνονται σε αυτήν περί της εννοίας των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση.

23. Επειδή, προβάλλεται επίσης ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμε¬νες πράξεις προσκρούουν ευθέως στις απορρέουσες από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και τούτο, διότι με τις πράξεις αυτές οι αιτούντες περιέρχονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση έναντι των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το έτος 2010, μολονότι και για τους τελευταίους εφαρμόσθηκε η ίδια, ειδική, αντικειμενική, αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία του π.δ/τος 135/2006, με τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους έγινε (τυχαίως, κατά την άποψη των αιτούντων) χρήση της προβλεπόμενης στο ν. 3812/2009 δυνατότητος υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά των πινάκων κατατάξεως, γεγονός που, κατά την κοινή πείρα δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παροχή σε αυτούς ενός τόσο μεγάλου πλεονεκτήματος. Συναφώς, προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αντίκεινται και στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η μοριοδότηση των προσληφθέντων το 2010 είναι απρόσφορη, μη αναγκαία και δυσανάλογη προς το σκοπό δημοσίου συμφέροντος, την ικανοποίηση του οποίου επιδιώκει, με συνέπεια να τον υπερακοντίζει, προσβάλλοντας ευθέως και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, λαμβανομένου υπόψη ότι α) η πρόσληψή τους εχώρησε κατ’ εφαρμογή διαδικασιών προβλεπόμενων στο νόμο και β) η μοριοδότηση των κριτηρίων, με βάση τα οποία είχαν οι ίδιοι προσληφθεί, καθώς και ο έλεγχος της γνησιότητος των δικαιολογητικών, θα μπορούσε να γίνει εκ νέου από το επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή της διαδικασίας κινητικότητας ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχει εκ νέου τα ίδια δικαιολογητικά.

24. Επειδή, όπως παγίως γίνεται δεκτό (ΣΕ 1253/2003 Ολομ., 2180/2004 Ολομ., 3086/2011 Ολομ.) η καθιερούμενη με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και, ειδικότερα, τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της λειτουργίας που ανατέθηκε σε αυτόν από το Σύνταγμα, όσο και τη Διοίκηση που δρα κανονιστικώς. Η παράβαση της πιο πάνω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται με ίσους όρους η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός. Κατά τον έλεγχο αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των κατ’ αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, ο κοινός νομοθέτης ή η Διοίκηση που δρα κανονιστικώς μπορεί να ρυθμίσει κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, αφού ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται προς τις καταστάσεις ή σχέσεις που είναι υπό ρύθμιση. Με βάση δε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ο νομοθέτης μπορεί να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής της ισότητας, τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε με τη μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου, που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων, που τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή, αντίθετα, την διαφορετική μεταχείριση των ίδιων ή παρόμοιων καταστάσεων. Αν το δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου, διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, οφείλει, κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, να προβεί σε άρση της αντισυνταγματικότητας που διαπιστώθηκε. Εν προκειμένω, ο δημόσιος σκοπός, του οποίου η θεραπεία διώκεται με τις επίμαχες ρυθμίσεις της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, είναι η εξασφάλιση της πραγματοποιήσεως της κινητικότητος υπό όρους αξιοκρατίας, ήτοι ένας σκοπός θεμιτός, ο οποίος δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και προέρχονται από διαφορετικούς φορείς, ανάλογα με τη διαδικασία διορισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μοριοδότηση εκείνων των υπαλλήλων που έχουν διορισθεί μέσω ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά τρόπο κλιμακωτό, ήτοι με την αύξηση του αριθμού των μορίων ανάλογα με το βαθμό «παρεμβάσεως» του ΑΣΕΠ στη διαδικασία διορισμών, αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο διαφοροποιήσεως, αφού, μάλιστα, στην συγκεκριμένη περίπτωση η μοριοδότηση βάσει του κριτηρίου της διαδικασίας επί της οποίας το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο νομιμότητος βάσει ενστάσεως του ενδιαφερομένου δεν ανάγεται στο μέγιστο όριο των 30 μορίων, αλλά στα 20 μόρια. Πέραν δε αυτού η θέσπιση της διαδικασίας αυτής με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 κατέστη αναγκαία, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το συγκεκριμένο άρθρο και τις σχετικές συζητήσεις στη Βουλή, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη σκέψη, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όπου η όλη διαδικασία εκινείτο υπό την αιγίδα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως και του Γενικού Γραμματέως της οικείας Περιφέρειας. Εξ άλλου, ο διορισμός που ελέγχεται μέσω της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ) δημιουργεί ένα τεκμήριο υπέρ της επάρκειας και της ικανότητος των διορισθέντων, το οποίο υπό το σύστημα που καθιερώνει η εν προκειμένω εφαρμοστέα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ 22274/9-8-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύναται να ανατραπεί μέσω της κατισχύσεως του μη δικαιούμενου τα μόρια αυτά στις λοιπές τρεις ομάδες κριτηρίων που ανέρχονται συνολικά σε 70 μόρια (ήτοι τυπικά προσόντα- μέγιστος αριθμός μορίων 30, διοικητική εμπειρία- μέγιστος αριθμός μορίων 30 και υπηρεσιακή αξιολόγηση των 8 τελευταίων ετών- μέγιστος αριθμός μορίων 10) λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη του γεγονότος ότι οι αιτούντες διορισθέντες προ του τελευταίου διαγωνισμού του έτους 2010, όπου εφαρμόσθηκε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 υπερέχουν των διορισθέντων βάσει του διαγωνισμού αυτού στις ομάδες των κριτηρίων της διοικητικής εμπειρίας και της υπηρεσιακής αξιολογήσεως.

25. Επειδή, τέλος, τα προβαλλόμενα ότι με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εισάγεται νέα ρύθμιση (μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας), η οποία προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων καθώς και ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος της εκείνο που αφορά τη δυνατότητα μετάταξης και πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας, ερείδεται επί μη ορισμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης παρίστανται απορριπτέα προεχόντως μεν διότι η πράξη αυτή, όπως προαναφέρθηκε συνιστά μη εκτελεστή εγκύκλιο, αλλά και ως ερειδόμενα επί της εσφαλμένης εκδοχής, ότι η ρύθμιση αυτή θεσπίζεται το πρώτον με την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ αυτή περιέχεται ευθέως στην περ. 1, της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως άλλωστε ρητώς προαναφέρθηκε στην όγδοη σκέψη.
Διά ταύτα

Καταργεί την δίκη ως προς την 289η αιτούσα (Μ. Βιτζηλαίου)

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση

Δέχεται την παρέμβαση του Σ. Αγιώτη κ.λπ. για όσους από τους παρεμβαίνοντες έχει ασκηθεί παραδεκτώς

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και των παρεμβαινόντων που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ για το Δημόσιο και πεντακόσια τριάντα (530) ευρώ για τους παραδεκτώς παρεμβαίνοντες

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2015.

                            Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας

                           Σωτ. Αλ. Ρίζος                                     Μ. Παπασαράντη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Πηγή: ΣτΕ

2 σχόλια :

Roumelian Dorian είπε...

Καλά τα μαγκώσανε (κατά δεκάδες χιλιάδες) οι δικηγόροι και ήταν λαλίστατοι τον Οκτώβριο του 2013 στις αιτήσεις των προσφυγών και ξαφνικά όχι απλά σωπάσανε αλλά δεν είχαν ενημερώσει για τυχόν δικαστικά έξοδα. Μπορεί κάποιος επίσημα να μας εξηγήσει τι σημαίνει ΣΥΜΜΕΤΡΩΣ το ποσό που αναφέρεται; Επίσημα κάποιος δικηγόρος και όχι να ενημερώνει με τρομολαγνικό ύφος να ακυρωθούν μαζικά οι προσφυγές. Ποια είναι τα τυχόν δικαστικά έξοδα που αντιστοιχούν στον καθένα; Ο έτερος εξ Αθηνών νομικός εκπρόσωπος εκατοντάδων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που είναι; Περιμένει τις εκλογές σαν τον Σαμαρά και αυτός για να εμημερώσει; Όλοι για χαϊβάνια μας είχαν τελικά και συνεχίζουν να μας έχουν..

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ είπε...

Η επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν αντισυνταγματικά και παράνομα δηλαδή των δημοτικών αστυνομικών, των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, των εργαζόμενων της ΕΡΤ, αλλά και όσων βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί αποτελεί δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...