Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Μπαράζ ελέγχων από τη -καταργημένη- δημοτική αστυνομία !

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Δημοτική Αστυνομία (!!!) και μετά τις γιορτές σε όλους τους δρόμους της πόλη του Ηρακλείου. Από τα μπλοκάκια της δημοτικής αστυνομίας φυσικά δεν γλίτωσαν τα μηχανάκια τα οποία βρίσκονται μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, συνταγματικό κρίθηκε πριν λίγες ημέρες από το Συμβούλιο της Επικρατείας το καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο τέθηκαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αλλά και 461 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που είχαν καταθέσει προσφυγές.
Με βάση τις τρεις αποφάσεις που έλαβε το ΣτΕ, ο νόμος 4172/2103 με τον οποίο καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία δεν προσκρούει στο άρθρο 103 του Συντάγματος, καθώς η κατάργηση αυτή «υπαγορεύθηκε από την μεταβολή αντιλήψεων του νομοθέτη ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας της οποίας οι αρμοδιότητες εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, αλλά και από επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία τελούσαν επίσης υπό ιδιαίτερο καθεστώς προσλήψεων, αλλά και υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς εξαιρούμενο κατ΄ αρχήν από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ακριβώς λόγω της φύσεως των ασκουμένων από αυτούς καθηκόντων».
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν παραβιάζονται:
- η συνταγματική αρχή της Ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης
- η συνταγματική αρχής της διάκρισης των εξουσιών
- η αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και
- η αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών.
Οι σύμβουλοι της Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «ο νομοθέτης δεν κωλύεται εξ΄ απόψεως συνταγματικής, να καταργήσει την Δημοτική Αστυνομία και μάλιστα χωρίς παράλληλη πρόβλεψη απορροφήσεως του υπηρετούντος σε αυτή προσωπικού».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...