Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Η ΚΥΑ για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - Ποιοι π. Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. την δικαιούνται και ποιοι όχι

Διαβάστε το σημείο που αφορά τους π.Δ.Α. που μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. παρακάτω ή/και κατεβάστε την απόφαση (ΦΕΚ Β' 126/21-01-2015)

Να προσθέσουμε ότι την ειδική εκλογική αποζημίωση την δικαιούνται επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, και 720 υπάλληλοι των Καταστημάτων κράτησης της χώρας,  οι οποίοι, μαζί με άλλους 175 υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας, "θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των εκλογικών εργασιών και ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Η ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, θα καταβληθεί η αναλογική αποζημίωση".


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...