Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης ενημερώνει για τις άδειες στην προεκλογική περίοδο

Έπειτα από έρευνα που έγινε και λόγω πολλών ερωτημάτων που μας έθεσαν οι συνάδελφοι, σχετικά με τη λήψη αδειών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7004/3/63-2014 (ΦΕΚ Β – 1404/3-6-2014) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατά η έγκριση άδειας στο αστυνομικό προσωπικό σε προεκλογική περίοδο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατά τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 27/1986, για το προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες δικαιοδοσίας των ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, αρμόδιοι είναι οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Έτσι οι συνάδελφοι των Υπηρεσιών των ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ, μπορούν να αιτούνται λόγω προσωπικών και οικογενειακών αναγκών άδεια (κανονική και βραχεία) στην προεκλογική περίοδο, στους κ.κ. Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και όχι στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, οπότε υπάρχει περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων αυτών.
Δείτε παρακάτω ή κατεβάστε τη σχετική Υπουργική Απόφαση για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης
«πρώτα ο Συνάδελφος»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...