Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό σημείωμα Π.Ο.Υ.Ε.Φ. επί ζητημάτων που απασχολούν τους π.Δ.Α. που μετατάχθηκαν στα Καταστήματα κράτησης - Την επόμενη εβδομάδα η δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης οριστικής μετάταξης τους
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...