Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Αποσπάσματα από την χθεσινή 4η και τελευταία συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και δικαιοσύνης για σ/ν των επαναπρόσλήψεων στο δημόσιο που εμπεριέχει και την επανασύσταση της Δ.Α. (άρθρο 19)

Μεταξύ των νέων αλλαγών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 4ης και τελευταίας συνεδρίασης της Διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και δικαιοσύνης στο σ/ν  "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις", στο άρθρο 19 (επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας) είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 35 στα 40 έτη των -άσχετων- με την Δημοτική Αστυνομία Δημοσίων υπαλλήλων που θα έχουν τη δυνατότητα να μεταταχθούν σε αυτή.  Επίσης, ο υπουργός δεσμεύτηκε και άλλη μια φορά ότι οι π.Δ.Α. που μετατάχθηκαν σχεδόν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης, θα έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από αυτά στην επόμενη κινητικότητα. Τέλος, να αναφέρουμε ότι το άρθρο 19 της επανασύστασης, ψηφίστηκε από τα μέλη της επιτροπής, κατά πλειοψηφία.

Δείτε το 6λεπτο video που ετοίμασε το dimastin.gr για σας:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...