Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Γίνε και συ "συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης"!

Τη διαδικασία με την οποία θα επιλεγούν οι νέοι επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζει το άρθρο 28 του νομοσχεδίου: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΝΠΔΔ, οι οποίοι θα αξιολογηθούν με βάση τα επαγγελματικά προσόντα, την εργασιακή και διοικητική τους εμπειρία και τις δεξιότητές τους.
Να σημειωθεί ότι με το ν/σ το υπουργείο Εσωτερικών δημιουργεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη θέση προϊσταμένου με τίτλο «συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης». Η θέση είναι αντίστοιχη με αυτή του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου. Ο συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης διορίζεται από τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για μια πενταετία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μια ακόμα φορά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...