Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου - Οι αποφάσεις - Τι ζητούν για τη Δημοτική Αστυνομία

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλιού Δημαρχείου Δήμου Τρίπολης, η 3η συνεδρίαση του 2015 του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου. 

Οι σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι παρακάτω:

1. Απόσυρση του άρθρου 45 του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Το ΔΣ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα ομόφωνα εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα: 
  • Εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεση του στο περιεχόμενο του άρθρου 45, που περιλαμβάνεται στο νόμο 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, η ανατροπή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.3463/2006), που ορίζει πως η αρμοδιότητα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης έχει απονεμηθεί στους Δήμους.
  • Πιστεύει ότι με το άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να απονεμηθεί η αρμοδιότητα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και στην αυτοδιοίκηση Β βαθμού, παραβιάζοντας εμμέσως τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
  • Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να κάνει πράξη την δέσμευση της, ότι καμία απόφαση που αφορά την αυτοδιοίκηση Α Βαθμού και τις αρμοδιότητες της, δεν θα υλοποιείται, αν δεν έχει προηγηθεί διάλογος με την ΚΕΔΕ.
  • Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 του νόμου 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
2. Αποθεματικά διαθέσιμα των Δήμων
Το ΔΣ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, με αφορμή τις εισηγήσεις που ακούγονται από μέλη της κυβέρνησης, περί δέσμευσης μέρους των αποθεματικών των Δήμων, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα ομόφωνα εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
  • Εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο ενδεχόμενο δέσμευσης των αποθεματικών των Δήμων της Χώρας.
  • Δηλώνει αγωνιστικά, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίξει άλλο με την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
  • Στέλνει ένα καθαρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Αυτοδιοίκηση ότι είχε να δώσει το έδωσε.
3. Διαχείριση απορριμμάτων
Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου συζήτησε τις εξελίξεις στο θέμα της Διαχείρισης των απορριμμάτων και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον δοκιμαζόμενο Δήμο της Τρίπολης.

4. Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται για την Δημοτική Αστυνομία, ανέλυσε το θέμα και αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και να ζητά τα παρακάτω:
  • Να επιστρέψουν όλοι οι Δημοτικοί Αστυνόμοι στους Δήμους τους.
  • Να εφαρμοστεί πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας, για το πλεονάζων προσωπικό (κύρια από μεγάλους Δήμους), της Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Να δοθεί η δυνατότητα να συστήσουν Δημοτική Αστυνομία και οι μικροί Δήμοι που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν.

5. Δυνατότητα της χρήσης υγραερίου στη κίνηση των οχημάτων των Δήμων
Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου με αφορμή αίτημα του Δήμου Μονεμβασίας, συζήτησε και αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που να του ζητά να προωθήσει στο αρμόδιο Υπουργείο τα παρακάτω:

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2773/19991 καθιερώθηκε στην Ελλάδα η χρήση υγραερίου και άλλων φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων νια την κίνηση των αυτοκινήτων.

Δέκα έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου δεν έχει καταστεί δυνατή η εφαρμογή του στην κίνηση των οχημάτων του Δημοσίου που θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των δαπανών του και την προστασία του περιβάλλοντος από την χρήση καυσίμου με χαμηλότερους ρύπους.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο η τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 1450/550/82(ΦΕΚ 93 Β') με την ενσωμάτωση του υγραερίου στα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα οχήματα του Δημοσίου.

6. Διοικητικά και Οικονομικά θέματα
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. όσον αφορά στα διοικητικά και οικονομικά θέματα πάρθηκαν ομόφωνες αποφάσεις.

7. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια
Με κατά πλειοψηφία αποφάσεις, ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...