Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Υπόμνημα πρώην δημ. αστυνομικών μεταταγμένων στα Κ.Κ. με εύλογα ερωτήματα για την άνιση μεταχείριση & την επιλεκτική αποκατάσταση των αδικιών


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 καταργήθηκαν οι θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι υπάλληλοι που τις κατείχαν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και εν συνεχεία εντάχθηκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας βάσει του οποίου :
 • 1543 μετατάχθηκαν ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία
 • 583 μετατάχθηκαν στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 142 μετατάχθηκαν στους κλάδους ΠΕ-ΤΕ Εφοριακών/Τελωνειακών στη Γενική Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
 • 382 μετατάχθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών (υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στους κλάδους ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας)
 • 30 μετατάχθηκαν στους κλάδους ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επίσης ακόμη 81 πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί παρέμεναν σε διαθεσιμότητα και ανέμεναν έκδοση οριστικών πινάκων για την μετάταξή τους στους κλάδους ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενώ 118 παρέμειναν αδιάθετοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας του παραπάνω νόμου, σαν Αξιωματική Αντιπολίτευση τότε, σε κάθε δημόσια συζήτηση και τοποθετήσεις στελεχών του διεμήνυε πως η εφαρμογή του προγράμματος δημιουργούσε συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων, οδηγούσε το προσωπικό σε εσωτερική μετανάστευση λόγω της έλλειψης ομοεδρικότητας και σε καταναγκαστική επιλογή θέσης εργασίας (εφόσον η μη δήλωση θέσεων οδηγούσε στην απόλυση).

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο νομοσχέδιο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» προτείνει με το άρθρο 19 την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με ταυτόχρονη επαναφορά μόνο ενός μέρους του προσωπικού που υπηρετούσε μέχρι την κατάργηση των θέσεων αναφέρεται επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας στους δήμους με αντίστοιχη επανασύσταση θέσεων που υπήρχαν. Προς μεγάλη απογοήτευση των πρώην δημοτικών αστυνομικών διαπιστώθηκε, ότι δεν δίνεται η επιλογή σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς να επιλέξουν αν επιθυμούν να επιστρέψουν, αντίθετα έγινε διαχωρισμός υπαλλήλων επιστρέφοντας στους δήμους μόνο όσους δημοτικούς αστυνομικούς έχουν μεταταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ και παρέμειναν λόγω κάποιων εξαιρέσεων στους ΟΤΑ και μάλιστα μετά από εθελοντική επιστροφή ή μη, αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους δημοτικούς αστυνομικούς από την εθελοντική επιστροφή τους.

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται το δικαίωμα της εθελοντικής επιστροφής σε περίπου 2000 υπαλλήλους από τους 3544 που υπηρετούσαν στην δημοτική αστυνομία μέχρι την κατάργησή της. Ειδικά, αν λάβουμε υπόψη ότι οι υπάλληλοι που είχαν μεταταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία θα έχουν το δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά και όσοι είχαν εξαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα και παρέμειναν στους ΟΤΑ θα έχουν την επιλογή να παραμείνουν στις θέσεις Διοικητικού που τοποθετήθηκαν στους ΟΤΑ (για τους εξαιρεθέντες), μιλάμε για έναν μικρότερο αριθμό υπαλλήλων που θα επιστρέψουν στην δημοτική αστυνομία.

Από την άλλη αποκλείονται από το δικαίωμα επιλογής υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν – με τους ίδιους όρους τους οποίους τότε λοιδορούσε σαν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ- και μετατάχθηκαν με οριστικά ΦΕΚ μετάταξης στα Καταστήματα Κράτησης, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς με το επιχείρημα τις κάλυψης αναγκών.

Καθώς αντιλαμβάνεστε η παρούσα κυβέρνηση, παρά την προεκλογική της ρητορική, ουσιαστικά αφήνει εκτός ρύθμισης υπαλλήλους που :
 • Έχουν υποστεί εσωτερική μετανάστευση καθώς πάρα πολλοί τοποθετήθηκαν εκτός του Δήμου που υπηρετούσαν και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους.
 • Έχουν τοποθετηθεί καταναγκαστικά σε υπηρεσίες υπό το φόβο της απόλυσης και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μετατάχθηκαν σε υπηρεσίες που ουδεμία σχέση είχαν με το προηγούμενο εργασιακό αντικείμενο και μάλιστα χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Ειδικά αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης υποχρεούνται να φέρουν ατομικό οπλισμό ενώ όσοι τοποθετήθηκαν στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης δεν εκπαιδεύτηκαν ποτέ.
 • Υποτίμησαν τα πτυχία τους, καθώς μέχρι την κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, υπηρετούσαν στους Κλάδους ΠΕ-ΤΕ.
Σχετικά με τα καταστήματα κράτησης θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο πρόσφατα ψηφισθέν νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις και διατάξεις που θα οδηγήσουν σε αποσυμφόρηση των φυλακών με ταυτόχρονη πρόσληψη προσωπικού (580 ατόμων) στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης και παράλληλα πρόκειται να προσληφθεί προσωπικό για τις ανάγκες των Καταστημάτων Κράτησης, δεν είναι δυνατόν να μη δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν καταναγκαστικά εκεί να επιστρέψουν στις παλιές τους θέσεις, πόσο μάλλον όταν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης δεν εκπαιδεύτηκαν ποτέ ενώ ανεκπαίδευτο έχει μείνει και ένα μικρό μέρος των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρουράς που υποχρεούνται μάλιστα να οπλοφορούν χωρίς καμία σχετική γνώση και επιμόρφωση. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι γυναίκες πρώην δημοτικοί αστυνομικοί υπηρετούν αυτή τη στιγμή σαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε ανδρικές φυλακές, οι οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή με βαρυποινίτες, με ότι συνεπάγεται αυτό για την σωματική τους ακεραιτότητα. Επιπλέον, η μη εκπαίδευση ανδρών και γυναικών πρώην δημοτικών αστυνομικών στα νέα τους σωφρονιστικά καθήκοντα ενέχει κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα, ευχόμενοι να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ΚΕΔΕ στην δημόσια διαβούλευση στο οποίο συμμετείχαν οι φορείς που τους αφορούσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δια στόματος του προέδρου της κ. Πατούλη έκανε λόγο για πρόσληψη νέων δημοτικών αστυνομικών. Θα πρέπει να λάβετε γνώση ότι η εξάμηνη εκπαίδευση των πρώην δημοτικών αστυνομικών κόστιζε στο ελληνικό κράτος περίπου 5000 € για κάθε δημοτικό αστυνομικό. Και γεννούνται εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα: 
 1. Είναι δυνατόν να ζητούνται νέες προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών όταν υπάρχει ήδη εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που αυτή τη στιγμή λόγω της κινητικότητας έχουν μεταταχθεί σε καταστήματα κράτησης, αποκεντρωμένη διοίκηση, κ.α, το οποίο προσωπικό διαθέτει πολυετή εμπειρία στην δημοτική αστυνόμευση; Μιλάμε για έτοιμο, εκπαιδευμένο προσωπικό για το οποίο το ελληνικό κράτος έχει δαπανήσει μεγάλους οικονομικούς πόρους για την εκπαίδευσή τους.
 2. Έχει άραγε το ελληνικό δημόσιο τη δυνατότητα σπατάλης του δημοσίου χρήματος για την εκπαίδευση νέων δημοτικών αστυνομικών, σύμφωνα με την τωρινή άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας;
 3. Δεν είναι πιο φρόνιμο, αν είναι να γίνουν νέες προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών να γίνουν νέες προσλήψεις υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης, ώστε να μην σπαταληθούν τόσα χρήματα για την εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών;
 4. Δεν είναι πιο συνετό αν είναι να γίνουν νέες προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών, να γίνουν νέες προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι συνειδητά θα έχουν επιλέξει το επάγγελμα του σωφρονιστικού υπαλλήλου και θα λάβουν την αναγκαία εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα φυλακτικά τους καθήκοντα (καθώς οι κρατούμενοι αποτελούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η οποία χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής, σε αντίθεση με τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι εξαναγκαστικά και υπό το φόβο της απόλυσης δήλωσαν τις διάφορες εργασιακές θέσεις που τους δόθηκαν, όπως αυτές των καταστημάτων κράτησης;
Σε απάντηση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει ότι τυχόν αποδέσμευση των πρώην δημοτικών αστυνομικών θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, απαντάμε ότι από τους 583 πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών επιθυμεί να επιστρέψει στη δημοτική αστυνομία (περίπου 200 άτομα). Αυτό σε συνδυασμό με την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης, αλλά και την νέα προκήρυξη των 580 σωφρονιστικών υπαλλήλων που προβλέπεται, όσος δηλαδή και ο αριθμός των πρώην δημοτικών αστυνομικών που μετατάχθηκαν στα καταστήματα κράτησης, δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η αποδέσμευση τους δεν θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στα καταστήματα κράτησης. Επίσης, τα τυχόν κενά που θα δημιουργηθούν από την αποδέσμευση τους, περί των 200 και μόνο θέσεων όπως προαναφέραμε, μπορεί να καλυφθεί από τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ, καθώς στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψή τους.

Ειδικά για την μετάταξη στα Καταστήματα Κράτησης αναφέρουμε επίσης τα εξής:
Η μετάταξη των υπαλλήλων στον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης παρουσιάζει νομικά κωλύματα καθώς ο Ν.3388/2005 δεν επιτρέπει την μετάταξη ΑΠΟ και ΠΡΟΣ τον συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι πιθανότατα να πρόκειται για μία μετάταξη που θα δημιουργήσει νέα προβλήματα καθώς είτε θα δεχτούμε ότι πράξη μετάταξης δεν έγινε ορθά και είναι παράνομη, είτε θα πρέπει οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ , μετά τη συμπλήρωση 8ετους υπηρεσίας στο δημόσιο να μπορούν αυτοδικαίως να μεταταχθούν σε κλάδους ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον η διάταξη θεωρηθεί ότι δεν έχει εφαρμογή για το προσωπικό που προέρχεται από την Δημοτική Αστυνομία.

Επιπρόσθετα, μετά από αναφορά του Προέδρου της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Μπαλασόπουλου στην επιτροπή διαβούλευσης του ν/σ την Δευτέρα 20/04/2015 ότι περίπου 234 Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Εξωτερικοί Φρουροί, μετά την μετάταξη των Δημοτικών Αστυνομικών, αποσπάστηκαν, μετατέθηκαν είτε με αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων είτε και με ημερήσιες διαταγές σε άλλα Καταστήματα Κράτησης ή ακόμα χειρότερα σε υπηρεσίες του Υπουργείου που δεν έχουν καμία σχέση με τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν και εκπαιδεύτηκαν (πχ σε διοικητικές υπηρεσίες) δεν μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει λόγο για υπηρεσιακές ανάγκες. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, τότε μιλάμε για πλασματικές ανάγκες και μπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά η μετάταξη των Δημοτικών Αστυνομικών λειτούργησε σαν “απαλλαγή” για ορισμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είτε ευνοήθηκαν με μετάθεση σε άλλο κατάστημα κράτησης είτε ακόμα περισσότερο αποσπάστηκαν σε θέσεις αλλότριες με τα φυλακτικά καθήκοντα.

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στους δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στους άλλους φορείς, και τα κενά που θα προκύψουν στους συγκεκριμένους φορείς να καλυφθούν επίσης από τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ.

Εντέλει, η άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων ιδίου κλάδου είναι δεδομένη, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίδει το δικαίωμα τριών (3) επιλογών (Δημοτική Αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών και υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πιθανόν και τεσσάρων (4) στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στην ΕΛΑΣ, διότι υπάρχει σκέψη από πλευράς Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για παραμονή περί των 300 δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛΑΣ, το δικαίωμα δύο (2) επιλογών στους παραμένοντες στους ΟΤΑ (παραμονή στις διοικητικές τους θέσεις ή Δημοτική αστυνομία), ενώ αντίθετα δεν δίδει καμιά επιλογή στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στους υπόλοιπους φορείς. 

Δεν μπορεί σε ένα νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο ‘’αποκατάσταση των αδικιών’’, να δημιουργούνται νέες αδικίες εις βάρος των δημοτικών αστυνομικών. Δεν μπορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία σε κάθε δημόσια τοποθέτησή της, τόσο προεκλογικά όσο και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του, να διαλαλεί ότι είναι κατά των μνημονίων της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, να συνεχίζει να εφαρμόζει επιλεκτικά μνημονιακές δεσμεύσεις για ορισμένες κατηγορίες πρώην δημοτικών αστυνομικών. Επιπροσθέτως δεν αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου να προβαίνει στην αποκατάσταση των αδικιών επιλεκτικά και για ορισμένους υπαλλήλους.

Αναδημοσίευση από: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

3 σχόλια :

Fidel είπε...

Πολύ καλό κείμενο!

giorgos kio είπε...

ΜΗΠΩΣ ΤΥΧΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΔΗΛΑΔΗ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜ.ΑΣΤ.(ΕΦΟΡΙΑ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ)ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ;

Giorgos M είπε...

πολύ σωστοί οι συνάδελφοι! Ξεχάσατε να αναφέρετε και τους εξαιρεθέντες, πόσοι είναι κλπ...Αλήθεια dimastin, ξέρουμε πόσοι εξαιρέθηκαν και αν ναι, μήπως μπορείς να μας πεις και πόσοι ήταν οι σύζυγοι

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...