Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Τι αναφέρει η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης του σ/ν ««Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» για τα σχόλια του άρθρου της επανασύστασης της Δ.Α.

Ολόκληρη την Έκθεση  Δημόσιας Διαβούλευσης θα την βρείτε εδώ. Διαβάστε τι αναφέρει ειδικά για τα σχόλια σχετικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...