Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Οι ρυθμίσεις για τους δήμους στο ν/σ του ΥΠΕΣΔΑ σύμφωνα με άρθρο του localit.gr

Μέχρι τέλος Απριλίου αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής  Ανασυγκρότησης που ανοίγει το δρόμο για τις 15.000 κοστολογημένες και προϋπολογισμένες προσλήψεις στο δημόσιο. Ειδικότερα προβλέπει την επιστροφή των 3.900 απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και προσλήψεις στους τομείς Υγείας, Παιδείας, την Αυτοδιοίκηση και τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς.

Σύμφωνα με όσα ορίζει το νομοσχέδιο οι 3.900 απολυμένοι θα επανατοποθετηθούν με τη διαδικασία της εθελοντικής κινητικότητας  μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Στο πλαίσιο της εθελοντικής κινητικότητας θα μπορούν να μετακινηθούν σε θέσεις που θα προσδιοριστούν με βάση τις ανάγκες των υπουργείων. Στην κινητικότητα αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία το 2011, ενώ δεν θα λάβουν μέρος οι υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης, καθώς μετατάσσονται / μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.
Οι τοποθετήσεις θα γίνουν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο υπουργείο όπου υπαγόταν οργανικά ή στο νομικό πρόσωπο εποπτείας του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Η τοποθέτηση θα γίνει με κλειστό διαγωνισμό και τη μοριοδότηση κριτηρίων που θα αφορούν την προϋπηρεσία, την ειδικότητα και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προβλέψει την τοποθέτηση των επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι οποίοι υπολογίζονται σε 6.000 περίπου. Ο διορισμός τους θα γίνει βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων, η οποία εκδίδεται από το ΑΣΕΠ αποκλειστικά γι΄ αυτούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται το ενδεχόμενο η απορρόφησή τους να γίνει σε δύο φάσεις, δηλαδή 3.000 επιτυχόντες το 2015 και οι υπόλοιποι το 2016.
Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Στο άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιστροφή στους ΟΤΑ των πρώην δημοτικών αστυνομικών, που βρίσκονταν στην ΕΛ.ΑΣ., προστέθηκε η δυνατότητα των δήμων να μην δεχτούν την επανασύσταση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις που επανασυστήθηκαν καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν με αίτησή τους να τοποθετηθούν στο υπουργείο Εσωτερικών ή το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Επίσης, αν και αρχικά προβλεπόταν η κατάργηση των θέσεων στην Ελληνική Αστυνομία στις οποίες υπηρετούσαν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, ύστερα από αιτήματα που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, το υπουργείο προσανατολίζεται στο να μετατρέψει από αναγκαστική σε εθελοντική την αυτοδίκαιη μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών από την ΕΛ.ΑΣ. στους δήμους.
Στο νομοσχέδιο προστέθηκαν δύο ακόμη άρθρα σχετικά με την προκήρυξη για την ανάδειξη – για πρώτη φορά – από το μόνιμο προσωπικό των γενικών διευθυντών των«Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», σε αντικατάσταση των γενικών γραμματέων, που μέχρι τώρα ήταν πολιτικά διορισμένα πρόσωπα. Παράλληλα παρατείνεται κατά δύο μήνες η προθεσμία για την  κατάθεση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών των δήμων.
Στο ίδιο πλαίσιο επανασυστήνονται ακόμη οι κλάδοι των καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης, του προσωπικού των πανεπιστημίων, καθώς και των σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν. Το προσωπικό των κλάδων αυτών, εφόσον δεν έχουν μεταταχθεί / μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορούν να επανέλθουν στις θέσεις τις οποίες κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική τους σχέση, ενώ ισχύει και για εκείνους η εθελοντική συμμετοχή στη διαδικασία της κινητικότητας.
Επιπλέον στο νομοσχέδιο οριοθετείται η εφαρμογή της επίταξης αποκλειστικά στις περιπτώσεις που καθορίζει το Σύνταγμα, ορίζοντας ρητώς ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας.
Αναφορικά με τους 40.000 υπαλλήλους ΙΔΑΧ, δεν γίνονται τελικά μόνιμοι,  αλλά ορίζεται ότι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το μόνιμο προσωπικό.
Επιπλέον στο ν/σ περιλαμβάνονται διατάξεις για:
1. Την αυτεπάγγελτη από τις υπηρεσίες αναζήτηση πιστοποιητικών (ηλεκτρονικών και μη), που κατέχει το Δημόσιο, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
2. Την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με το ΑΣΕΠ.
3. Την κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας, όπως θεσπίστηκε από τους μνημονιακούς νόμους
4. Την κατάργηση της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, όπως ορίζεται στο άρθ. 42 στον Ν. 4250/2014.
5. Το πάγωμα της διαδικασίας επιλογής προϊστάμενων με τον νόμο Μητσοτάκη.
6. Την αντικατάσταση της αυτοδίκαιης αργίας με τη δυνητική και την πλήρη αποσύνδεση της «ανάρμοστης συμπεριφοράς» με την άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.
7. Την επαναφορά των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...