Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Την Τρίτη 5/5 ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την "αποκατάσταση" των αδικιών

Νόμος του κράτους αναμένεται να είναι την Τετάρτη το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των αδικιών στο Δημόσιο και την επαναφορά των 3.900 διαθέσιμων / απολυμένων του Μνημονίου.


Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στις επιτροπές της Βουλής, όπου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 30 φορείς, το νομοσχέδιο κατατίθεται αύριο στην ολομέλεια και την Τρίτη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, αναμένεται να ψηφιστεί.

Βασική τομή του ν/σ συνιστά η επαναφορά στο Δημόσιο των 3.900 διαθέσιμων υπαλλήλων, που απολύθηκαν ή παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθορίζοντας ότι το προσωπικό αυτό επανέρχεται κατόπιν αίτησής του στο υπουργείο όπου υπαγόταν οργανικά ή στο νομικό πρόσωπο εποπτείας του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.

Της επαναφοράς αυτής θα προηγηθεί η λεγόμενη "εθελοντική κινητικότητα", στο πλαίσιο της οποίας δύνανται να μετακινηθούν σε θέσεις που θα προσδιοριστούν με βάση τις ανάγκες των υπουργείων. Στην κινητικότητα αυτή δύνανται να συμμετάσχουν και οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία το 2011, ενώ δεν θα λάβουν μέρος οι υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης, καθώς μετατάσσονται / μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο επανασυστήνονται ακόμη οι κλάδοι των καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης, του προσωπικού των πανεπιστημίων, καθώς και των σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν. Το προσωπικό των κλάδων αυτών, εφόσον δεν έχουν μεταταχθεί / μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, δύναται να επανέλθουν στις θέσεις τις οποίες κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική τους σχέση, ενώ ισχύει και για εκείνους η εθελοντική συμμετοχή στη διαδικασία της κινητικότητας.

Σχετικά με την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και την επιστροφή στις παλιές θέσεις τους όσων υπηρετούσαν στην ΕΛ.ΑΣ, κατά τη διαβούλευση στις επιτροπές αποφασίστηκε 350 εξ αυτών να παραμείνουν στην ελληνική αστυνομία για την κάλυψη θέσεων που συνδέονται με την ερχόμενη τουριστική περίοδο, με τους υπολοίπους να διοχετεύονται κανονικά στους δήμους, όπου άνηκαν, είτε, αν δεν το επιθυμούν, να τίθενται στη διάθεση των υπ. Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σημαντική τομή του ν/σ αποτελεί επίσης η εισαγωγή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δικαιολογητικών των πολιτών, που απαιτούνται κατά περίπτωση, ενώ στο ίδιο πλαίσιο το ν/σ γενικεύει την οριζόντια ηλεκτρονική επικοινωνία των υπουργείων, στην οποία θα συμβάλει και η εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Για τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ, το ν/σ που θα έρθει στην ολομέλεια ορίζει ότι το ίδιο το ΑΣΕΠ θα υλοποιήσει την κινητικότητά τους, κι όχι το υπουργείο, ενώ θα περιλαμβάνει και ρύθμιση για τη χρονίζουσα αδικία των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, καθορίζοντας ότι όσες από τις παραπάνω προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλυφθούν από τους αδιόριστους θα συμπληρωθούν από την κατηγορία του διαγωνισμού του '98.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...