Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Ένας αλλά...λέων στην Ιεράπετρα!

Με ένα μόνο δημοτικό αστυνομικό ξεκίνησε τη λειτουργία της η δημοτική αστυνομία στο Δήμο της Ιεράπετρας, την Τετάρτη το πρωί.

Συνολικά, το επόμενο διάστημα θα είναι 3 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που και αυτός είναι ένας αριθμός αρκετά μικρός για να καλύψει τις ανάγκες ενός Δήμου 28 χιλιάδων κατοίκων περίπου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση γίνεται γνωστό ότι την 11η Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». Στο Κεφάλαιο 4 του νόμου αυτού, καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του ν. 4172/2013 και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν με το νόμο αυτό χωρίς προετοιμασία, μελέτη και αξιολόγηση δομών και προσωπικού. 

Στο πλαίσιο αυτό είχε καταργηθεί και η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, μιας υπηρεσίας ιδιαίτερα χρήσιμης για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων, καθώς αποτελούσε, ανάμεσα στα άλλα, μηχανισμό εσόδων αλλά και βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών. Κατόπιν των ανωτέρω, επιτυγχάνεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και η αποκατάσταση των υπαλλήλων της, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών των Δήμων και της ομαλής λειτουργίας της δημοσίας διοίκησης εν γένει.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...