Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Στο ΦΕΚ Β' 1127/12-06-2015 η "νέα" (εθελοντική) κινητικότητα Κατρούγκαλου σύμφωνα με το αρ. 15 του ν. 4315/2015 (ΦΕΚ Α' 47) - Καθορισμός διαδιακασίας υπαλλήλων προς μετάταξη, κριτήρια επιλογής και τρόπος μοριοδότησης τους

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4315/2015, στην διαδικασία της εθελοντικής κινητικότητας του αρ. 15 του ιδίου νόμου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άρθρο 14 (ν.4235/2015) 
Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) και του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης,ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) καιστ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226).2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.
Δείτε την απόφαση ΕΔΩ, ή online, παρακάτω:
3 σχόλια :

Niκ M είπε...

Είναι η κινητικότητα που περίμεναν οι συνάδελφοι απο τα Κ.Κ. , Περιφέρειες κλπ?

Giorgos M είπε...

μπορούν να συμμετέχουν και όσοι μπήκαν στη διάθεση του υπ.ες;

Mακης Δημακης είπε...

Γνωριζει κανεις αν αφορα τους αποκληρους απο τα ΚΚ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...