Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Προκηρύχθηκαν 63 θέσεις με απόσπαση σε υπηρεσίες των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κάνει γνωστό ότι θα καλύψει 63 οργανικές θέσεις, στις Κεντρικές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου, καθώς και στις αντίστοιχες Κινητές Μονάδες σε Σάμο και Λέσβο. Οι θέσεις θα καλυφθούν με απόσπαση υπαλλήλων. Οι υπάλληλου θα μπορεί να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα 11745).

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου.

Αναλυτικά πρόκειται για 24 θέσεις στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου, 25 θέσεις στις Κινητές Μονάδες Α’ και Β’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, οι οποίες σήμερα επιχειρούν στην Σάμο και Λέσβο  και 14 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την απόσπαση θα συνεκτιμηθεί:
  •     Η ποιότητα και το επίπεδο σπουδών
  •     Η εργασιακή εμπειρία
  •     Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
  •   Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς καιbοι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών  
  •   Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής (ιδίως επεξεργασίας κειμένων και λογιστικών φύλλων) και του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, ενώ απαγορεύεται και η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...