Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Ο δήμος Α. Δημητρίου στην Αθήνα πρωτοπορεί και ενημερώνει με φυλλάδια τους οδηγούς-δημότες του, για την επανασύσταση της Δημοτικής του Αστυνομίας, ζητώντας την συνεργασιά τους

Μπράβο από μας στο δήμο Αγ. Δημητρίου. Τουλάχιστον ξεκινά σωστά!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...