Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ξεκινά η εθελοντική κινητικότητα στο δημόσιο – Όλη η απόφαση της κυβέρνησης

Εκδόθηκε απόφαση με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του ν. 4325/2015 (A’ 47) , των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.


Όπως προβλέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης − Τριμελείς Επιτροπές του αρ. 16 του Ν. 4325/2015 και ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση ή Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου που επόπτευε τον φορέα του.

Ποιους αφορά η κινητικότητα

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 14 του ν. 4325/2015 η κινητικότητα αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους:

α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) και του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ακόμη  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 495 και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,

γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),

δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης,

ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) και

στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226).

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.

Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.
  • Δείτε αναλυτικά την απόφαση όπως εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΕΔΩ.

2 σχόλια :

Niκ M είπε...

Μίλησα σήμερα το πρωί με το Υπουργείο και μου είπαν ότι δεν αφορά τους πρώην Δ.Α. Η υπόθεσή τους έχει λήξει, επέστρεψαν στους Δήμους. Όταν ανάφερα τους παραμείνοντες και την υπόσχεση του κ. Κατρούγκαλου για επιστροφή και των υπολοίπων μέσω της κινητικότητας μου είπαν οτι δεν θα γίνει άλλη κινητικότητα και αυτή αφορά σε ειδικές διατάξεις.

Βασ.Τυρ.ο Φελωνιώτης είπε...

Όποτε δεήσει ο κ.Κατ(ου)ρούγκαλος θα δείτε και σεις άσπρη μέρα!Αφού είχαν προτεραιότητα πρώτα οι της ΕΡΤ και οι Σία αυτοκόλλητοι και πελάτες του,μη στενοχωριέστε σε εύθετο χρόνο θα δείτε τα φύλλα πορείας, για τα νησιά και τις άκρες της χώρας, σε μια νέα εσωτερική μετανάστευση!
Μπορεί ο Κυριακούλης να είναι για κάποιους ο νέος Δρακουμέλ,αλλά για την περίπτωσή σας η διευθέτηση που επιβλήθηκε ήταν ίσως σε γενικές γραμμές η καλύτερη, άσχετα αν δε μας αρέσει για πολιτικούς λόγους!
Τό μή χείρον βέλτιστον!Άλλωστε το ΥΠΕΣ θα έχει τον πρώτο λόγο και ο κ.Βούτσης προσπαθεί να κλείσει άλλες τρύπες τώρα και στη συνέχεια έπεται η δική σας περίπτωση.
Άγνωστο είναι επίσης ο φορέας από τον οποίο θα εκτελείται η μισθοδοσία σας από τον επόμενο μήνα!
Ας ελπίσουμε να μη φάτε το καλοκαίρι σας με τις νέες τοποθετήσεις σας.
Αν το σκεφτεί κανείς,αποτελείτε ένα σώμα υπαλλήλων, που πέρασε τα πάνδεινα και, ενώ πέρασαν 2 χρόνια ,δεν έληξε ακόμη η ταλαιπωρία σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...